Żaneta Hejne

Żaneta Hejne
Żaneta Hejne
prezes zarządu, właściciel

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji, Zarządzania, Wyższej szkole Sopockiej. Posiada certyfikat księgowy nr 48425/2010 wydany przez Ministra Finansów.

 

Pasjonatka rachunkowości i podatków. Swoje doświadczenie przed założeniem Kancelarii zdobywała w kancelariach podatkowych, następnie w Polskich znanych przedsiębiorstwach typu Allcon Investement , a także w międzynarodowych korporacjach (Radisson Blu) a finalnie w spółce notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych Nokaut.pl.

 

Swoją pracę traktuje jak misję. Bo księgowość jak sama mówi to powołanie. Poprzez swoje zaangażowanie chce pomagać przedsiębiorcom w prowadzeniu za nich wszelkich spraw związanych z rozliczaniem z Instytucjami Finansowymi.

 

Cechuje ją upór i zaangażowanie, determinacja oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji czego potwierdzeniem jest udział w szkoleniach i konferencjach tematycznych.

Zmieniamy oblicze księgowości

Kancelaria Usług Księgowych Hejne Sp. z o.o. S.K. zajmuje się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Nasze biuro rachunkowe specjalizuje się w obsłudze księgowości dla działalności gospodarczych oraz dla spółek prawa handlowego. Wspólnicy to osoby od wielu lat związane z praktyką biznesu. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz kwalifikacjom precyzyjnie dobranej kadry pracowniczej nasi klienci mają pewność, że ich sprawy finansowe powierzone są najlepszym specjalistom.

Co wyróżnia naszą Kancelarię?
Kompleksowa usługa

Oferujemy bardzo szeroki zakres usług takich poprzez współpracę z:

 • radcami prawnymi,
 • doradcami podatkowymi,
 • notariuszami,
 • agrentami ubezpieczeniowymi,
 • doradcami do spraw leasingu
 • doradcami do spraw BHP
Księgowość online

Nasza Kancelaria bardzo dba o środowisko, dlatego staramy się rezygnować z papieru i oferujemy:

 • dedykowane konto online do umieszczania dokumentów,
 • przechowywanie dokumentów w formie online przez 5 lat,
 • program do wystawiania faktur.
Profesjonalizm i bezpieczeństwo

Kancelaria Usług Księgowych Hejne posiada licencjonowane oprogramowanie – zawsze zgodne z przepisami. Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w każdym obszarze naszej działalności.

Zaufali nam

Dokładny cennik naszych usług

Cennik

BLOG

Archiwum
Darowizna
Czytaj więcej
24.04.2024

Darowizna

Podatek od spadków i darowizn
Wszystkie darowizny są zasadniczo objęte podatkiem od spadków i darowizn, lecz przepisy przewidują pewne zwolnienia, które różnią się w zależności od grupy podatkowej darczyńcy.
Dla każdej z tych grup ustalono określone kwoty wolne od podatku. Jeśli wartość otrzymanej darowizny nie przekracza tej kwoty, obdarowany nie jest zobowiązany do jej zapłaty.


Grupy podatkowe
Grupa I: należą do niej: małżonek, zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie. Kwota wolna od podatku to   36 120 zł.
Grupa II: obejmuje zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych. Kwota wolna od podatku to 27 090 zł.
Grupa III: obejmuje pozostałe osoby, które nie zaliczają się do pozostałych, a kwota wolna od podatku stanowi 5 733 zł.


Grupa zerowa
W ramach grupy I wyróżnia się tzw. grupę zerową. Należą do niej: małżonek, zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), rodzeństwo, ojczym, macocha.
Jeżeli osoba, która nie należy do tzw. zerowej grupy podatkowej, otrzyma darowiznę przekraczającą ustawowe kwoty wolne od podatku, musi uiścić stosowny podatek w urzędzie skarbowym.
W przypadku osób z zerowej grupy podatkowej, czyli najbliższej rodziny, darowizna może być całkowicie wolna od podatku. W sytuacji, gdy wartość darowizny przewyższa 36 120 zł, wymagane jest zgłoszenie tej transakcji do odpowiedniego urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego na druku SD-Z2. Gdy wartość darowizny nie przekracza wyznaczonego limitu, informowanie urzędu skarbowego nie jest konieczne. Ważne jest jednak, by pamiętać, że zwolnienie z podatku dla darowizn przekraczających limit kwoty wolnej możliwe jest tylko, jeśli darowizna zostanie odpowiednio zgłoszona.


W jakies formie dokonać darowizny?
Aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego, darowizna w najbliższej rodzinie nie może być dokonana w formie gotówkowej. Powinna zostać dokonana na konto bankowe, przelewem pocztowym lub za pomocą Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK).

Estoński CIT
Czytaj więcej
10.04.2024

Estoński CIT

W 2021 r. wprowadzono w Polsce ryczałt od dochodów spółek. Jest to nowa forma opodatkowania dochodów z działalności przeznaczona dla podatników CIT. Inspiracją do stworzenia ryczałtu od dochodów spółek był m.in. model opodatkowania osób prawnych obowiązujący w Estonii, stąd potocznie nazywany jest „estońskim CIT”.

Co to jest estoński CIT?
Wybierając CIT Estoński, przedsiębiorca nie musi płacić podatku dochodowego aż do momentu wypłaty zysku wspólnikom. Oznacza to brak konieczności wpłacania comiesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek oraz rozliczania go na koniec roku.
Ile wynosi estoński CIT?
W przypadku małego podatnika zapłacisz podatek CIT i PIT w łącznej wysokości 20% - zamiast 26,29%. W przypadku większych podatników kwota podatku CIT i PIT wyniesie tylko 25% - zamiast 34,39%.
Dla kogo?
Opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek mogą wybrać przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki z o. o., spółki komandytowo-akcyjnej czy spółki komandytowej, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Podatnicy ryczałtu od dochodów spółek nie mogą posiadać udziałów/akcji w innych spółkach oraz muszą zatrudniać co najmniej 3 osoby fizyczne na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Spółka nie może udzielać kredytów.
Główne korzyści
Podatek zapłacisz tylko wtedy, kiedy wypłacisz zysk. To spółka decyduje, kiedy i w jakiej wysokości wypłaci zysk wspólnikom. W ten sposób sama określa czas oraz wysokość podatku do zapłaty. Ponadto w Estońskim CIT nie występują zaliczki na podatek. Dzięki temu firma dysponuje większą ilością środków na bieżącą działalność gospodarczą. Opodatkowanie wypłaty zysku w postaci dywidendy jest niższe niż na zasadach klasycznych. Przy opodatkowaniu w formie ryczałtu od dochodów spółek zapłacisz znacznie mniej.
________________
Choosing the Estonian CIT means that entrepreneurs don't have to pay corporate income tax until the profits are distributed to the shareholders. This eliminates the need for monthly or quarterly tax prepayments and settling the tax at the year's end.
For small taxpayers, the combined CIT and PIT rate is 20%—lower than the 26.29% standard rate. For larger taxpayers, the CIT and PIT amount to only 25%, as opposed to 34.39%.
This flat tax on company income can be opted for by entrepreneurs running their business as joint-stock companies, simple joint-stock companies, limited liability companies, joint-stock limited partnerships and limited partnerships, with the condition that all partners are natural persons. Eligible companies must not hold shares or stocks in other companies and are required to employ at least three individuals under employment or civil law contracts. The company cannot grant loans.
Tax is only payable upon profit distribution, allowing the company to decide the timing and amount of profit to distribute to its shareholders, thus determining when and how much tax to pay. Additionally, the Estonian CIT model does not involve advance payments of tax, thereby providing the company with more funds for its operational activities. A key benefit is the lower taxation on profit distributions in the form of dividends compared to traditional taxation methods. With the flat tax rate, significantly lower taxes are paid.

Nowe Zasady Składki Zdrowotnej dla Przedsiębiorców w 2025
Czytaj więcej
27.03.2024

Nowe Zasady Składki Zdrowotnej dla Przedsiębiorców w 2025

Ministerstwo Finansów przedstawiło propozycje zmian w obliczaniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, które mają przynieść ulgę finansową i uprościć system.

 

1️⃣ Skala Podatkowa

Dla przedsiębiorców rozliczających się na skali podatkowej, wprowadzona zostanie ryczałtowa składka zdrowotna - stała, niezależna od osiągniętego dochodu. Będzie ona wynosić 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia, co przyniesie korzyść ok. 100 zł miesięcznie w 2025. Oznacza to również brak potrzeby miesięcznego wyliczania podstawy oskładkowania oraz brak składki od zbywanych środków trwałych.

2️⃣ Podatek Liniowy

Dla tych, którzy wybierają podatek liniowy, również zaproponowano stałą stawkę. Do dochodu wynoszącego 2-krotność przeciętnego wynagrodzenia, składka będzie wynosić 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia. W tych warunkach składka zdrowotna będzie niższa o ok. 100 zł miesięcznie niż w warunkach obecnego roku.

Po przekroczeniu 2-krotności przeciętnego wynagrodzenia, składka wyniesie 4,9% od nadwyżki. Maksymalnie składka zdrowotna byłaby w tym przypadku niższa o ok. 530 zł miesięcznie.

 •  Minister Finansów podkreśla, że nowe przepisy pozwolą przedsiębiorcom rozliczającym się na podatku liniowym na płacenie stałej składki przez cały rok, z korektą w rozliczeniu rocznym. Natomiast co ważne, składki zdrowotnej nie będzie można odliczyć od podatku.


3️⃣ Ryczałt od Przychodów Ewidencjonowanych

Tutaj składka zdrowotna również zostanie obliczona jako 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia do miesięcznego przychodu 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Po przekroczeniu tej kwoty składka będzie w wysokości 3,5% od nadwyżki.

 • W przypadku ryczałtowców MF planuje wyłączenie przychodów ze zbycia środków trwałych z podstawy obliczania składki zdrowotnej. Dojdzie też do likwidacji odliczenia składki zdrowotnej w PIT.

Te zmiany oznaczają większą przewidywalność kosztów i potencjalne oszczędności.

——————

New Health Insurance Contribution Rules for Entrepreneurs in 2025❗️

1️⃣ Tax Scale
For entrepreneurs settling taxes on the tax scale, a lump-sum health insurance contribution will be introduced - fixed, regardless of the income achieved. It will be 9% of 75% of the minimum wage.

2️⃣ Flat Rate
For income up to twice the average wage, the contribution will be 9% of 75% of the minimum wage. After exceeding twice the average wage, the contribution will be 4.9% of the excess.

3️⃣ Lump Sum Tax
Here, the health insurance contribution will also be calculated as 9% of 75% of the minimum wage for monthly income up to four times the average wage. After exceeding this amount, the contribution will be 3.5% of the excess.

Kancelaria Usług Księgowych Hejne S.K.

ul. Pilotów 19 U 4-5,
80-460 Gdańsk

sekretariat@hejne.pl

58 58 58 913