ZUS zbiera dane

ZUS zbiera dane

Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych będą zawierały dodatkowe pola, w którym trzeba będzie wpisać kod z informacją o wykonywanym zawodzie przez ubezpieczonego.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 16 maja, w związku z czym zmienią się wzory zgłoszeń ZUZ ZUS oraz ZUS ZZA.

 

W jakim celu?

  • badania statystyczne,
  • analizie przyczyn absencji chorobowych w danej grupie zawodowej,
  • analizie orzekania stopnia niezdolności do pracy,
  • prowadzeniu monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
  • ocenie wysokości świadczeń,
  • prognozowaniu lub szacowaniu skutków finansowych zmian ustaw z zakresu ubezpieczeń społecznych,
  • we wprowadzaniu zmian ustawowych tylko dla wybranej grupy zawodowej
Kancelaria Usług Księgowych Hejne S.K.

ul. Pilotów 19 U 4-5,
80-460 Gdańsk

sekretariat@hejne.pl

58 58 58 913