Zmiany JPK_VAT od 1 lipca

Zmiany JPK_VAT od 1 lipca
  • oznaczenie MPP nie będzie występowało w części ewidencyjnej JPK_V7 - zarówno po stronie sprzedającego, jak i po stronie nabywcy, jednak w dalszym ciągu przy wystawianiu faktur trzeba będzie je opisywać “metoda podzielonej płatności” jeżeli występuje taka konieczność wynikająca z ustawy o VAT
  • oznaczenie TP nie będzie występowało w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.
  • nowe oznaczenia kodami GTU, dotyczy kodów GTU_1, GTU_3, GTU_6, GTU_8, GTU_9, GTU_10, GTU_12
  • możliwość wprowadzenia faktur uproszczonych (paragonów z NIP do 450 zł) oraz biletów jednorazowych zbiorczo
Kancelaria Usług Księgowych Hejne S.K.

ul. Pilotów 19 U 4-5,
80-460 Gdańsk

sekretariat@hejne.pl

58 58 58 913