Zmiana formy opodatkowania? Do kiedy?

Zmiana formy opodatkowania? Do kiedy?

Do kiedy przedsiębiorca ma czas na zmianę formy opodatkowania? 

  • do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód w danym roku
  • do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego
  • do dnia złożenia wpisu do CEIDG, w przypadku przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność 

 

Czy można zmienić formę opodatkowania w ciągu roku? 

Przepisy zakazują zmiany w ciągu roku, ale w niektórych wypadkach fiskus na to pozwala. 

 

Ważne

W przypadku przedsiębiorców rozpoczynających działalność, który nie wybrał formy opodatkowania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód będzie on automatycznie rozliczał się według skali podatkowej 


Jakie są formy opodatkowania? 

  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stawki: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12,5%, 15% oraz 17%
  • zasady ogólne według skali podatkowej: 17% i 32% od nadwyżki powyżej 85528 zł
  • podatek liniowy 19%
  • karta podatkowa, wysokość podatku zależy od: rodzaju wykonywanych usług, miejscowości działalności, rozmiaru działalności, wielkości zatrudnienia 
Kancelaria Usług Księgowych Hejne S.K.

ul. Pilotów 19 U 4-5,
80-460 Gdańsk

sekretariat@hejne.pl

58 58 58 913