Zapłata za podatki i ZUS z cudzego konta?

Zapłata za podatki i ZUS z cudzego konta?

Kiedy wypada termin zapłaty podatku:

  • w przypadku wpłaty gotówkowej jest to dzień przyjęcia środków w kasie organu podatkowego, pocztowego
  • w przypadku wpłaty bezgotówkowej jest to dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika

Podmioty gospodarcze płacą podatki bezgotówkowo. 

Ustawa przewiduje jednak wyjątki, w których ktoś może uregulować podatek. Kto może zapłacić podatek?

  • małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę;
  • aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;
  • inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł.

Co w przypadku składek ZUS?

Zapłata za składki powinna być w formie bezgotówkowej z rachunku bankowego płatnika

Kancelaria Usług Księgowych Hejne S.K.

ul. Pilotów 19 U 4-5,
80-460 Gdańsk

sekretariat@hejne.pl

58 58 58 913