Więcej biletów jako koszt uzyskania przychodu

Więcej biletów jako koszt uzyskania przychodu

Od 1 lipca 2021r. fakturą będzie każdy bilet jednorazowy.

Za co dokładnie?

- przejazd autostradą,

- przejazdy kolejowe ,

- statki pełnomorskie,

-środkami transportu żeglugi śródlądowej,

- samolotami,

-śmigłowcami.

 

Do tej pory do kosztów uzyskania przychodów można było zaliczać, tylko niektóre z tych wydatków (przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km).

 

Co bilet musi zawierać, żeby go zaliczyć do kosztów:

a) numer i datę wystawienia,

b) imię i nazwisko lub nazwę podatnika,

c) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,

d) informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,

e) kwotę podatku,

f) kwotę należności ogółem.

H&Z Sp. z o.o. S.K.

ul. Pilotów 19 U 4-5,
80-460 Gdańsk

sekretariat@hejne.pl

58 58 58 913