Więcej biletów jako koszt uzyskania przychodu

Więcej biletów jako koszt uzyskania przychodu

Od 1 lipca 2021r. fakturą będzie każdy bilet jednorazowy.

Za co dokładnie?

- przejazd autostradą,

- przejazdy kolejowe ,

- statki pełnomorskie,

-środkami transportu żeglugi śródlądowej,

- samolotami,

-śmigłowcami.

 

Do tej pory do kosztów uzyskania przychodów można było zaliczać, tylko niektóre z tych wydatków (przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km).

 

Co bilet musi zawierać, żeby go zaliczyć do kosztów:

a) numer i datę wystawienia,

b) imię i nazwisko lub nazwę podatnika,

c) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,

d) informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,

e) kwotę podatku,

f) kwotę należności ogółem.

Kancelaria Usług Księgowych Hejne S.K.

ul. Pilotów 19 U 4-5,
80-460 Gdańsk

sekretariat@hejne.pl

58 58 58 913