Uwaga zmiana formy opodatkowania do 20 lutego 2021 roku

Uwaga zmiana formy opodatkowania do 20 lutego 2021 roku

Każdy przedsiębiorca  podejmując decyzję o założeniu własnej działalności gospodarczej musi dopełnić formalności rejestracyjnych.

W tym celu konieczne jest aby złożył wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej tzw. wniosek CEIDG-1.

W oramach złożonego wniosku podatnicy dokonują wyboru formy opodatkowania, która będzie wiążąca w odniesieniu do osiąganych dochodów w ciągu roku w ramach prowadzonej działalności.

Wybranie danej formy opodatkowanie nie jest wiążące przez cały okres rozliczeniowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zmiana formy opodatkowania jest możliwa raz w roku.

Obowiązujące formy opodatkowania w Polsce to: 

  • Skala podatkowa - czyli 17% do kwoty 85.528,00 zł, powyżej tej kwoty 32% (liczone od dochodu)
  • Podatek liniowy - 19% (liczone od dochodu)
  • Ryczałt ewidencjonowany  17%, 15%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2% (liczone od przychodu)
  • Karta podatkowa wg. decyzji wydanej przez Naczelnika US.

Jeżeli podatnik postanawia pozostać na dotychczasowej formie opodatkowania, wówczas nie musi o tym fakcie informować Urządęru Skarbowego.

Jeżeli jednak zdecydujemy się na zmianę formy opodatkowania obowiązują nas następujące terminy:

  • 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.
  • do 20 stycznia  przejściu z karty podatkowej na korzyść podatku liniowego.

 

 

 

Kancelaria Usług Księgowych Hejne S.K.

ul. Pilotów 19 U 4-5,
80-460 Gdańsk

sekretariat@hejne.pl

58 58 58 913