Tarcza 9.0

Tarcza 9.0

Od 26 kwietnia będzie można wnioskować o dotację np. na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na 3 miesiące, zwolnienie ze składek ZUS, dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców. Niektórzy będą mogli skorzystać aż pięciokrotnie. Trzeba wykazać spadek przychodu o 40% w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

 

Kogo dotyczy?

Przedsiębiorców z określonym PKD, które będzie weryfikowane na dzień 31.03.2021 są to m.in. :

- Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

- Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

- Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

- Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne

 

Kto i ile razy będzie mógł skorzystać z dotacji?

- zwolnienie ze składek ZUS za określone miesiące

- świadczenie postojowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

- dopłatę do wynagrodzeń

- dotację do 5 tys. zł

 

Kto i ile razy skorzysta z dotacji?

Jednokrotnie branże z PKD: 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z

Dwukrotnie: 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z

Trzykrotnie: 47.71.Z, 47.72.Z

Czterokrotnie: 91.02.Z

Pięciokrotnie: 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

 

Na co trzeba zwrócić uwagę?

  • Dotacje z poprzednich tarcz wliczają się do limitów. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca otrzymał już wcześniej dwie dotacje, a w związku z najnowszym rozporządzeniem może skorzystać 5 razy, to pozostały mu trzy do wykorzystania
  • Na wniosku o dotację nie można wskazać miejsca, gdzie wystąpił spadek, więc odnosi się ono do całości przychodów z działalności.
  • Wniosek będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej.
Kancelaria Usług Księgowych Hejne S.K.

ul. Pilotów 19 U 4-5,
80-460 Gdańsk

sekretariat@hejne.pl

58 58 58 913