Sprawozdanie finansowe 2021

Sprawozdanie finansowe 2021

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 7 marca tego roku terminy na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań zostały przedłużone o 3 miesiące (dla jednostek mający dzień bilansowy 31 grudnia). Standardowo zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno być do 30 czerwca. Jakie terminy będą obowiązywały po przesunięciu? 

  • do 30 czerwca jest obowiązek sporządzenia sprawozdania za rok 2021 (standardowo było 3 miesiące od dnia bilansowego - 31.03)
  • do 30 września 2022 zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego
  • najpóźniej 15 dni przed terminem zgromadzenia wspólników - obowiązkowe udostępnienie wspólnikom rocznego sprawozdania (maksymalnie 15 września 2022)
  • w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia przez wspólników rocznego sprawozdania - złożenie zatwierdzonego sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli zatwierdzenie sprawozdania finansowego odbyło się 30 września, maksymalny termin to 15 października) 

 

Co trzeba trzeba wysłać do repozytorium dokumentów finansowych prowadzonego przez KRS:

  • Sprawozdanie finansowe za rok 2021 (podpisane, w formacie xml)
  • Sprawozdanie Zarządu za rok 2021 (pdf, podpisane przez Zarząd)
  • Uchwały zatwierdzające roczne sprawozdanie finansowe i dot. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 (pdf podpisane przez Zarząd)
Kancelaria Usług Księgowych Hejne S.K.

ul. Pilotów 19 U 4-5,
80-460 Gdańsk

sekretariat@hejne.pl

58 58 58 913