Ryczałt, skala a może podatek liniowy w 2023?

Ryczałt, skala a może podatek liniowy w 2023?

Są trzy formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej

  • na zasadach ogólnych według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%),
  • podatek liniowy - 19% stawka podatku,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Poza samą formą opodatkowania warto zwrócić uwagę na składkę zdrowotną, która zrobiła nie takie małe zamieszanie 


Zasady ogólne 

Stawką podatku jest dochód i stanowi :

12% dla podstawy obliczenia podatku do wysokości 120.000 zł
32% dla podstawy obliczenia podatku powyżej 120.000 zł.
Preferencje ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, ulg i odliczeń od dochodu i od podatku.

ZUS - składka zdrowotna 

Dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych wynosi 9% dochodu, przy czym nie może być niższa od 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę - 270,90 zł (3010 zł * 9%). 

 

Podatek liniowy 19%

Stawką podatku jest dochód i stanowi on 19% 

ZUS - składka zdrowotna 

Dla osób rozliczających się podatkiem liniowym składka zdrowotna wynosi 4,9% dochodu uzyskanego w poprzednim miesiącu i również nie może ona wynieść mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia.


Ryczałt

Stawka podatku uzależniona jest od rodzaju wykonywanej działalności i kwoty uzyskanych przychodów i może wynosić 17%,15%, 14%, 12,5%, 12%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3%

 

ZUS - składka zdrowotna 

Miesięczny przychód 

od 1 do 60 000 zł - 335,94 zł 

od 60 001 zł - 300 000 zł - 559,89 zł

powyżej 300 000 zł - 1 007,81 zł 

 

 

Do kiedy jest czas na decyzję 

do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągniesz pierwszy przychód w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy przychód osiągniesz w grudniu tego roku.

Kancelaria Usług Księgowych Hejne S.K.

ul. Pilotów 19 U 4-5,
80-460 Gdańsk

sekretariat@hejne.pl

58 58 58 913