Rozliczanie kryptowalut

Rozliczanie kryptowalut

Od 2019 przychody uzyskane z obrotu np. bitcoin i innych kryptowalut są rozliczane jako dochody z kapitałów pieniężnych oraz nie mogą być zaliczane do dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Jaki formularz trzeba wypełnić?

PIT-38 – pole w części E – odpłatne zbycie walut wirtualnych. Co ważne przychody nie łączą się z innymi źródłami przychodów.

Jaki podatek?

19% wysokości dochodu, a w przypadku dochodów większych niż 1 mln zł nalicza się również podatek solidarnościowy - 1%. Dotyczy to każdego kto posiada polską rezydencję podatkową, niezależnie od lokalizacji i jurysdykcji giełdy

Kiedy rozliczać?

Do końca kwietnia roku następującego po rozliczanym roku. Co ważne nie ma obowiązku wpłacać zaliczki na podatek dochodowy.

Czego nie zalicza się do obrotu kryptowalutami?

- wymiany pomiędzy kryptowalutami,

- wymiany wirtualnych walut i środków płatniczych,

- pośrednictwa w wymianie

Co w przypadku kopania kryptowalut?

 Kopanie kryptowalut jest zwolnione z obowiązku rozliczenia podatku dochodowego z uwagi na charakter produkcyjny oraz nie jest objęte podatkiem PCC i VAT

Kancelaria Usług Księgowych Hejne S.K.

ul. Pilotów 19 U 4-5,
80-460 Gdańsk

sekretariat@hejne.pl

58 58 58 913