Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych !!

Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych !!

Ministerstwo finansów wzięło pod uwagę również podmioty prywatne.

Trudna sytuacja wiążąca się z COVID-19 oraz liczne postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców, księgowych przyczyniły się do decyzji o przedłużeniu terminów na sporządzenie sprawozdań za rok obrotowy 2020 o 3 miesiące dla jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit, a dla sektora finansów publicznych o miesiąc. „Rozporządzenie w tej sprawie jest na końcowym etapie procesu legislacyjnego.”

Kancelaria Usług Księgowych Hejne S.K.

ul. Pilotów 19 U 4-5,
80-460 Gdańsk

sekretariat@hejne.pl

58 58 58 913