Podatek u źródła (WHT) – kontrole

Podatek u źródła (WHT) – kontrole

Wiele podmiotów gospodarczych otrzymuje ostrzeżenia dotyczące podatku od źródła.

Chociaż są to jak na razie pisma mające na celu przekazanie informacji o obowiązkach związanych z należytą starannością w podatku u źródła. Może to oznaczać, że rozmiar na jakie są dokonywane płatności do zagranicznych podmiotów przyciągają uwagę organów podatkowych i będą podlegały weryfikacji.

Kiedy trzeba opłacić podatek u źródła?

Podatnik ma obowiązek wpłacić środki w terminie do 20 dni od ostatniego dnia miesiąca, w którym została opłacona usługa  w przypadku kiedy świadczeniodawcą jest osoba fizyczna lub do 7 dnia ostatniego dnia miesiąca w przypadku usługi wykonanej przez przedsiębiorcę.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów scentralizowanie w Lubelskim Urzędzie Skarbowym w Lublinie zadań związanych z poborem przez płatników podatku u źródła ma przełożyć się na lepszą kontrolę, identyfikację oraz poprawić ściągalność podatku.

Kancelaria Usług Księgowych Hejne S.K.

ul. Pilotów 19 U 4-5,
80-460 Gdańsk

sekretariat@hejne.pl

58 58 58 913