Koszt bez faktury?

Koszt bez faktury?

Tak, nie każdy koszt musi zostać udokumentowany fakturą. Niektóre wydatki można ująć w kosztach PKPiR na podstawie np.: paragonu, wyciągu bankowego, a nawet samego potwierdzenia płatności. 

Oczywiście każdy koszt musi dotyczyć prowadzonej działalności, a w przypadku kontroli trzeba będzie wykazać to urzędnikowi. 

Na jakiej podstawie można zaliczyć dowód księgowy w kosztach?

  • faktury,
  • rozrachunku, 
  • dokumentu celnego
  • innego dowodu zawierającego: wystawcę lub obie strony operacji gospodarczej, datę wystawienia lub okres tej operacji, wyszczególniony przedmiot lub usługę, jego wartość, ilość oraz podpis osoby uprawnionej do udokumentowania operacji.

Co można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu bez faktury? 

  • ubezpieczenie pojazdu na podstawie polisy ubezpieczeniowej i potwierdzenia zapłaty,
  • wydatki poniesione podczas podróży służbowej np.: zakup paliwa za granicą, wydatki na autostradę, zakupione bilety parkingowe, kolejowe, samolotowe, dietę
  • prowizje i opłaty bankowe dotyczące prowadzenia konta firmowego
  • odsetki od kredytów dotyczące działalności gospodarczej 
  • opłaty pocztowe 
  • wydatki dotyczące prowadzenia działalności w mieszkaniu np.: czynsz, media. Oczywiście wcześniej mieszkanie przedsiębiorcy musi zostać zgłoszone do urzędu miasta z informacją o wielkości przeznaczonego miejsca na prowadzenie działalności. Następnie takie opłaty będą zaliczane w kosztach proporcjonalnie do metrażu przeznaczonego na cele firmowe.
Kancelaria Usług Księgowych Hejne S.K.

ul. Pilotów 19 U 4-5,
80-460 Gdańsk

sekretariat@hejne.pl

58 58 58 913