Kasa fiskalna - limit obrotów

Kasa fiskalna - limit obrotów

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej dotyczy przedsiębiorców sprzedających usługi/ towary dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

 

Istnieją jednak zwolnienia 

  • ze względu na osiągnięty obrót
  • ze względu na rodzaj wykonywanych czynności


Pierwszy dotyczy limitu obrotów na kasę fiskalną w poprzednim roku podatkowym w wysokości 20 000 zł 


Co jeżeli przekroczymy ten limit? 

Przedsiębiorca licząc od końca miesiąca, w którym przekroczył limit ma dwa miesiące, żeby zakupić kasę 


Przedsiębiorcy, którzy są zwolnieni z posiadania kasy rejestrujących sprzedaż ze względu na rodzaj wykonywanej działalności są określone w rozporządzeniu, które zostało wydane na okres 2022-2023.


Katalog zwolnień z kas fiskalnych pozostaje zasadniczo w podobnym kształcie w jakim był do tej pory - z wyjątkiem usług mycia, czyszczenia samochodów i podobnych (PKWiU 45.20.30.0). Zgodnie z rozporządzeniem, wskazane usługi od 1 lipca 2022 r. będą wyłączone z możliwości korzystania ze zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych. To oznacza, że takie czynności będą podlegały obowiązkowej ewidencji na kasach fiskalnych.

Kancelaria Usług Księgowych Hejne S.K.

ul. Pilotów 19 U 4-5,
80-460 Gdańsk

sekretariat@hejne.pl

58 58 58 913