Jak rozliczyć subwencję z tarczy finansowej PFR 1.0 dla Małych i Średnich Firm?

Jak rozliczyć subwencję z tarczy finansowej PFR 1.0 dla Małych i Średnich Firm?

Cały proces odbywa się za pomocą bankowości elektronicznej banku, w którym została zawarta umowa subwencji. To właśnie tam zostanie przygotowany wstępnie uzupełnione oświadczenie o rozliczeniu.

 

Jak wygląda cały proces?

1.       W bankowości internetowej zostanie udostępniona propozycja rozliczenia

2.       Beneficjent składa Oświadczenie o Rozliczeniu subwencji finansowej

3.       Otrzymanie decyzji

4.       Przez bank zostanie udostępniony harmonogram spłaty

5.       Spłata subwencji, jeżeli nie otrzymaliśmy 100% umorzenia, 100% zwrotu lub wystąpił brak możliwości ustalenia wysokości subwencji do zwrotu.

 

O czym musimy pamiętać?

1.       Terminowe rozliczenie się z subwencji musi nastąpić do 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy od daty wypłaty subwencji.  Konsekwencją nieterminowego złożenia może być nie uzyskanie umorzenia.

2.       Sprawdzenie wypełnionych danych, czy pola dotyczące wyliczenia są prawidłowe. Część otrzymanych środków firmy mogą zachować (maksymalnie 75%). Warunkiem jest utrzymanie stanu zatrudnienia przez okres roku od daty złożenia wniosku, starta ze sprzedaży oraz otrzymane środki powinny być wydatkowane zgodnie z regulaminem.

3.       Uzupełnienie danych, które nie zostały wypełnione. Dotyczą one oświadczeń:

  • o wysokości starty ze sprzedaży w przypadku MŚP
  • o spadku przychodów
  • innych ( przeniesieniu rezydencji podatkowe, odpowiedzialności karnej)
Kancelaria Usług Księgowych Hejne S.K.

ul. Pilotów 19 U 4-5,
80-460 Gdańsk

sekretariat@hejne.pl

58 58 58 913