Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony!

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony!

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 14 marca!

W jakich przypadkach można liczyć na prawo do odliczenia:

  • Zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego,  do którego uczęszczały dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne ,
  • Kiedy żłobek, przedszkole, klub dziecięcy nie jest w stanie zapewnić opieki z powodu czasowego ograniczenia ich funkcjonowania z powodu COVID-19.

 

Komu przysługuje:

  • Rodzicom, których dzieci są w wieku do 8 lat,
  • Ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób, które są pełnoletnie niepełnosprawne, zwolnione od wykonywania pracy z powodu konieczności opieki nad taką osobą,
  • Ubezpieczonym rodzicom dzieci:

- do lat 16, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,

- do lat 18, którzy posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

- do lat 24, którzy posiadają orzeczenie o porzebie kształcenia specjalnego.

Kancelaria Usług Księgowych Hejne S.K.

ul. Pilotów 19 U 4-5,
80-460 Gdańsk

sekretariat@hejne.pl

58 58 58 913