Dla kogo stawka CIT 9%? Jaki limit przychodów?

Dla kogo stawka CIT 9%? Jaki limit przychodów?

Dla kogo stawka 9% CIT ? Jaki limit przychodów?

Kto może stosować taką stawkę?
- mali podatnicy w rozumieniu art. 4a pkt 10 updop
- podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą z pewnymi zastrzeżeniami

Limit ❓
Stosowanie preferencyjne stawki CIT 9% od przychodów dotyczy podatników, którzy nie przekroczyli wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości od 1 stycznia 2021 roku 2.000.000 euro, przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł

W przypadku podatników rozpoczynających działalność gospodarczą nie mogą jej stosować podatnicy wymienieni w art. 19 ust. 1a updop, np.:
-utworzeni w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej,
-utworzeni w wyniku przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową.

Uwaga ❗️
9% stawka CIT ma zastosowanie wyłącznie do opodatkowania przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Dochody z zysków kapitałowych podlegają opodatkowaniu stawką 19%.
Interpretacje organów podatkowych potwierdzają, że chodzi o wszelkie przychody ze sprzedaży u danego podatnika, w tym zwolnione od podatku dochodowego (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 listopada 2020 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.382.2020.1.AM)

Kancelaria Usług Księgowych Hejne S.K.

ul. Pilotów 19 U 4-5,
80-460 Gdańsk

sekretariat@hejne.pl

58 58 58 913