BLOG

Dlaczego usługi księgowe mogą wydawać się drogie?
Czytaj więcej
23.02.2024

Dlaczego usługi księgowe mogą wydawać się drogie?

❓To pytanie, które wielu przedsiębiorców zadaje sobie, wybierając biuro rachunkowe do prowadzenia swojej księgowości. Ale czy zastanawialiście się, co tak naprawdę kryje się za ceną, którą płacimy księgowej czy biuru rachunkowemu? ????
????Większość zleca księgowość kierując się kosztami. Porównują oferty i najczęściej wybierają najtańszą opcję. Oczywiście nic w tym złego!

ALE…

Warto mieć świadomość, jak biura rachunkowe kalkulują opłaty za swoje usługi. Przeważnie, ich wyceny opierają się na liczbie dokumentów dostarczanych przez klienta, co stanowi dość precyzyjny sposób oszacowania zaangażowania pracy.

✨Jednakże, należy zaznaczyć, że to nie jedyny aspekt mający istotny wpływ na zakres pracy z klientem.

✨Wpływ na pracę księgowego mają także inne czynniki, takie jak:
????Rodzaj i wielkość prowadzonej działalności,
????Obroty firmy,
????Strategie optymalizacji podatkowej,
????Forma rozliczeń podatkowych (na przykład estoński CIT),
????a także odpowiedzialność, jaką biuro rachunkowe przejmuje, pracując na licencjonowanym oprogramowaniu i posiadając ubezpieczenie OC.
‼️Nie zapominajmy także o ciągłym szkoleniu się księgowych, co także wpływa na koszty usług.

✨Za usługi księgowe płacimy nie tylko za „przetwarzanie papierków”. Płacimy za wiedzę, doświadczenie, czas i profesjonalizm osób, które dbają o to, by nasza firma mogła rozwijać się bez przeszkód związanych z nieprawidłowościami finansowymi.

????W usługach księgowych, jak i innych branżach, klienci oczekują jakości premium, lecz często nie chcą za nią odpowiednio zapłacić.

⚠️Pamiętaj, że dobra księgowość to inwestycja, która może nie tylko przynieść oszczędności, ale i odciążyć przedsiębiorcę, pozwalając mu skupić się na rozwoju biznesu. Dobry księgowy nie tylko liczy faktury, ale rozumie i przewiduje potrzeby firmy, pomagając w rozwiązywaniu problemów biznesowych.
✅Ostatecznie, cena za usługi księgowe to suma wielu czynników, ale przede wszystkim jest to inwestycja w czas, który sprawny księgowy potrafi zaoszczędzić przedsiębiorcy.

Wizyta w Ministerstwie Finansów
Czytaj więcej
23.02.2024

Wizyta w Ministerstwie Finansów

W ostatni piątek miałam możliwość pojawić się na konsultacjach w Ministerstwie Finansów odnośnie wprowadzenia KSef.

Wnioski takie, że bardzo dobrze, iż przełożone zostało wprowadzenie tego systemu z 1 lipca na późniejszy okres, gdyż zbyt wiele jeszcze znaków zapytania powstaje we wdrożeniu tego systemu.

Drugi wniosek taki, że jednak na takich konsultacjach powinny pojawiać się osoby, które jednak znają system podatkowy w Polsce, wówczas wiele pytań które się tam pojawiło, myślę nie miałoby miejsca. Takie konsultacje byłyby zdecydowanie bardziej owocne! Ale oczywiście to moja opinia.

Za 2 tygodnie kolejna wizyta.

Ksef - publikacja w Ekspress biznesu
Czytaj więcej
23.02.2024

Ksef - publikacja w Ekspress biznesu

Zapraszam do przeczytania artykułu na temat KSEF, gdzie obok moich dobrych koleżanek z branży: Joasia Głowacka oraz Luiza Pieprzyk wyraziłyśmy swoją opinię odnośnie jego wprowadzenia.


KSEF to świetne rozwiązanie, ponieważ pozwoli nam praktycznie pozbyċ się faktur papierowych.


Nasza kancelaria już od kilku dobrych lat stara się namawiać klientów do tego, by całkowicie odejść z systemu papierowego na elektroniczny i faktycznie 90% klientów już z tego rozwiązania korzysta, ale nadal nowi klienci, którzy chcą korzystać z naszych usług przyzwyczajeni są do papieru.


Dlatego w KSEF pokładam ogromne nadzieje, nie mniej jednak system musi być dopracowany, dlatego biorę udział w wielu konsultacjach odnośnie jego udoskonalenia.


Zapraszam do lektury i życzę wszystkim naszym czytelnikom dobrego weekendu.

Emerytury i renty w górę!
Czytaj więcej
14.02.2024

Emerytury i renty w górę!

????Emerytury i renty w górę!

???? W świetle najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), emerytury i renty w Polsce czeka znacząca podwyżka. Od 1 marca 2024 roku, wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych wzrośnie do 112,12%, co przekłada się na widoczne zwiększenie kwot wypłacanych beneficjentom.

????Wskaźnik waloryzacji, kluczowy dla obliczania podwyżek, bazuje na średniorocznym wzroście cen towarów i usług konsumpcyjnych, powiększonym o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku. Ostatnie dane pokazały, że realny wzrost wynagrodzeń w 2023 roku wyniósł 1,1%, a inflacja dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów osiągnęła poziom 11,9%.

???? Co to oznacza dla emerytów i rencistów? Już od marca, najniższe świadczenia wzrosną o 192,52 zł, osiągając poziom 1780,96 zł. Beneficjenci otrzymujący emerytury na poziomie 2300 zł mogą spodziewać się podwyżki o 278,76 zł, a dla tych z emeryturą 3000 zł podwyżka wyniesie 363,60 zł.

Skala waloryzacji jest imponująca – całość kosztów tego przedsięwzięcia szacowana jest na około 43 miliardy złotych, obejmując świadczenia z systemu powszechnego, rolniczego oraz mundurowego. To zmiany, które mają realny wpływ na portfele polskich seniorów, zapewniając im dodatkowe wsparcie w obliczu rosnących kosztów życia.

Aktualizacja dla Przedsiębiorców! Składka Zdrowotna 2024 przy Ryczałcie
Czytaj więcej
31.01.2024

Aktualizacja dla Przedsiębiorców! Składka Zdrowotna 2024 przy Ryczałcie

Drodzy Czytelnicy!

Chcemy Was poinformować o ważnych zmianach w zakresie składki zdrowotnej dla osób rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w 2024 roku. Wysokość tej składki jest teraz bezpośrednio powiązana z Waszymi przychodami oraz przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw.

Jak to działa? Oto kluczowe informacje:

Składka zdrowotna obliczana jest na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, które w 2023 roku wynosiło 7767,85 zł (dane GUS z 22 stycznia 2024 r.).

W zależności od Waszych rocznych przychodów, składka może wynosić od 419,46 zł do 1258,39 zł.

 

Szczegółowe progi składkowe:

Do 60 000 zł rocznego przychodu: składka wynosi 419,46 zł.

Od 60 000 zł do 300 000 zł rocznego przychodu: składka to 699,11 zł.

Powyżej 300 000 zł rocznego przychodu: składka wzrasta do 1258,39 zł.         

 

Pamiętajcie, że wysokość składki zdrowotnej może być ustalana na bieżąco, w zależności od osiąganych przychodów, lub w sposób uproszczony, na podstawie dochodu z roku poprzedniego.

 

 

 

 

 

--------------------------------------------

We would like to inform you about important changes regarding the health insurance premium for those settling by lump-sum on recorded revenues in 2024. The amount of this premium is now directly linked to your income and the average monthly salary in the enterprise sector.

How does it work? Here are the key details:

The health insurance premium is calculated based on the average monthly salary in the enterprise sector, which was 7,767.85 PLN in 2023 (as per GUS data on January 22, 2024). The premium varies based on your annual income, ranging from 419.46 PLN to 1,258.39 PLN.

Detailed premium thresholds:

For annual incomes up to 60,000 PLN: the premium is 419.46 PLN.

For annual incomes between 60,000 PLN and 300,000 PLN: the premium is 699.11 PLN.

For annual incomes above 300,000 PLN: the premium rises to 1,258.39 PLN.

Note: The health insurance premium amount may be adjusted regularly based on your current income or alternatively, in a simpler way, based on the previous year’s income.

 

Zmiana formy opodatkowania w 2024 roku
Czytaj więcej
24.01.2024

Zmiana formy opodatkowania w 2024 roku

Zbliża się ważny termin dla podatników PIT, chcących zmienić formę opodatkowania w 2024 roku

Prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną według zasad ogólnych, podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym? Masz wrażenie, że dotychczas stosowana forma opodatkowania zawyża Twoje podatki i zastanawiasz się, czy możesz coś z tym zrobić?

Pamiętaj, że istnieje możliwość zmiany formy opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Możesz to zrobić raz w trakcie roku podatkowego.

 

Do kiedy można zmienić formę opodatkowania w roku podatkowym?

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może zmienić formę opodatkowania dochodów osiągniętych z tytułu jej prowadzenia w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty został pierwszy przychód w roku podatkowym.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli podatnik osiągnął pierwszy przychód w styczniu 2024 roku – może zmienić formę opodatkowania do 20 lutego tego roku. W takiej sytuacji za cały rok będzie go obowiązywać wybrana forma opodatkowania – skala podatkowa, podatek liniowy lub ryczałt ewidencjonowany.

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2024 r.

W 2024 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli opłacać podatnicy, których przychody nie przekroczą w 2023 r. kwoty 9 218 200 zł [2 000 000 euro × 4,6091 zł (kurs euro obowiązujący 2 października 2023 r. – tabela NBP nr 190/A/NBP/2023)].

Podatnik, który w 2023 r. przekroczy limit utraci prawo do kontynuowania opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego w 2024 r. W związku z tym do rozliczania dochodów będą musieli stosować zasady ogólne.

 

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2024 r.

Zalety

 • w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stawka podatkowa zależy od wykonywanej działalności i waha się od 2% do 17%;
 • możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości. Przedsiębiorca musi jedynie rejestrować faktury sprzedaży w ewidencji przychodów;
 • możliwość odliczenia od podatku zapłaconej składki zdrowotnej.

Wady

 • brak możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu;
 • brak możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem;
 • brak możliwości skorzystania z ulgi na dzieci w zeznaniu PIT-28.

Podatek liniowy

Zalety

 • jedna stawka podatkowa w wysokości 19%, która stosowana jest niezależnie od osiągniętego dochodu;
 • możliwość odliczenia od przychodu z działalności kosztów ich uzyskania;
 • możliwość odliczenia od dochodu zapłaconych składek zdrowotnych.

Wady

 • brak kwoty wolnej od podatku oraz możliwości odliczenia kwoty zmniejszającej podatek;
 • brak możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem;
 • brak możliwości skorzystania z ulg podatkowych.

Skala podatkowa

Zalety

 • kwota wolna od podatku, która wynosi 30 000 zł;
 • prawo do pomniejszenia osiągniętych przychodów o poniesione koszty uzyskania przychodów;
 • prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Wady

 • po przekroczeniu dochodu 120 000 zł przedsiębiorca jest zmuszony do zapłaty podatku dochodowego wg stawki 32%;
 • brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej.

W jaki sposób dokonać zmiany formy opodatkowania na rok 2024?

Możesz zmienić wybraną przez siebie formę opodatkowania, przede wszystkim składając wniosek poprzez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zrobisz to elektronicznie (poprzez stronę www.biznes.gov.pl) przy użyciu profilu zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego. Możesz również osobiście udać się do urzędu gminy lub miasta – tam urzędnik pomoże Ci wypełnić wniosek o zmianę danych w zakresie formy opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Innym sposobem jest złożenie we właściwym dla ciebie urzędzie skarbowym pisemnego oświadczenia o wyborze lub rezygnacji z wybranej formy opodatkowania.

Nowe zasady działalności nierejestrowanej
Czytaj więcej
19.01.2024

Nowe zasady działalności nierejestrowanej

Już od 1 stycznia przedsiębiorców obowiązują inne limity przychodu działalności nierejestrowanej. Ile możemy zarobić w 2024 roku bez zakładania firmy?

 

Na czym polega działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowa (nierejestrowana, nieewidencjonowana) to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy. Prowadzenie takiej działalności nie wymaga wpisu do CEIDG.

W prowadzeniu działalności nierejestrowanej nie jesteś zobowiązany do opłacania żadnych składek ZUS, zarówno społecznych, jak i zdrowotnych. Nie ma dla Ciebie obowiązku rejestracji z tego powodu.

Kiedy możesz prowadzić działalność nierejestrowaną?

Możesz prowadzić działalność nierejestrowaną, jeżeli:

·         miesięczne przychody z twojej działalności nie przekroczą limitu, czyli 75% płacy minimalnej;

·         w okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat) nie wykonywałeś działalności gospodarczej.

·         prowadzona działalność nie wymaga zezwolenia lub koncesji.

Limit przychodów w 2024 roku

Od stycznia 2024 r. miesięczny limit przychodu z działalności nierejestrowanej wynosi 3.181,50 zł. Jest to o 481,50 zł więcej niż w 2023 roku. Natomiast od 1 lipca 2024 r. limit ten nie będzie mógł przekroczyć 3.225 zł.

Oznacza to, że roczny limit wynosi więc od 1 stycznia 2024 r. 38 178 zł.

 
Jakie są obowiązki w działalności nierejestrowej?

Po rozpoczęciu działalności nierejestrowanej, istnieje kilka obowiązków, które musisz spełnić:

·         prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży;

·         rozliczać przychody z działalności nierejestrowanej (po odliczeniu kosztów) w zeznaniu rocznym PIT-36 zgodnie ze skalą podatkową;

·         przestrzegać praw konsumentów;

·         wystawiać faktury lub rachunki na żądanie kupującego;

·         przestrzegać praw konsumenta, w tym prawa do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość, oraz realizować obowiązki związane z reklamacją, zwrotem czy naprawą.

Co ważne! W świetle przepisów, osoba wykonująca usługi w ramach działalności nierejestrowanej jest traktowana jako zleceniobiorca. Jeżeli więc osoba prowadząca działalność nierejestrowaną świadczy usługi dla kilku kontrahentów – wszyscy kontrahenci będą musieli zarejestrować się jako płatnicy składek i odprowadzać składki ZUS.

Podatek minimalny od stycznia 2024
Czytaj więcej
16.01.2024

Podatek minimalny od stycznia 2024

Po dwuletnim okresie zawieszenia wchodzi w życie przepis o podatku minimalnym. Czy wiesz kogo dotyczy? 

Chodzi o rozwiązanie wprowadzone przez Polski Ład, którego celem było opodatkowanie przedsiębiorców, jeśli wykazują stratę podatkową i nie uiszczają CIT na ogólnych zasadach. Po krytyce rząd wycofał się z tego pomysłu, ale nie całkowicie. Nowelizacja ustawy o CIT jedynie odsunęła termin jego wejścia w życie.

 

Kogo dotyczy podatek minimalny?

Minimalnemu podatkowi dochodowemu w Polsce podlegają spółki oraz podatkowe grupy kapitałowe, mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, które w danym roku podatkowym spełniły jedno z poniższych kryteriów:

• poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych lub

• osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, który nie przekracza 2% udziału w ogólnych przychodach.

 

Przy obliczaniu straty i udziału dochodów w przychodach nie uwzględnia się m.in.:

• zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z nabywaniem, wytwarzaniem lub ulepszaniem środków trwałych lub wykorzystywaniem środków trwałych na podstawie umowy leasingu;

• wzrostu kosztów uzyskania przychodów z tytułu zakupu energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przewodowego.

• zapłaconego podatku akcyzowego, podatku od sprzedaży detalicznej oraz podatku od gier.

• 20% kosztów uzyskania przychodów związanych z kosztami pracowniczymi.

Podstawa i stawka opodatkowania.

Podstawę opodatkowania minimalnym podatkiem stanowi suma 3 elementów składowych:

• kwota odpowiadająca 1,5% wartości przychodów z działalności operacyjnej (innych niż z zysków kapitałowych) osiągniętych w danym roku;

• koszty nabycia niektórych usług i praw niematerialnych w wysokości przekraczającej 3 mln zł oraz 5% podatkowej EBIDTA.

• koszty finansowania dłużnego poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych w wysokości przekraczającej 30% podatkowej EBIDTA.

 

Minimalna stawka podatku dochodowego wynosi 10% podstawy opodatkowania.


Kto nie podlega minimalnemu opodatkowaniu dochodowemu?

Opodatkowaniu podatkiem minimalnym nie podlegają m.in. podatnicy:

• opodatkowani CIT estońskim;

• będący stroną umowy o współdziałanie;

• którzy niedawno rozpoczęli działalność – w roku podatkowym rozpoczęcia działalności i dwóch kolejnych latach podatkowych;

• którzy uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku poprzednim;

• będący małymi podatnikami;

• których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, a sam podatnik nie posiada (bezpośrednio lub pośrednio) więcej niż 5% udziałów (akcji) w kapitale innej spółki lub ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną czy też innych praw majątkowych o charakterze powierniczym;

• wchodzący w skład grupy co najmniej dwóch spółek, w której jedna spółka posiada przez cały rok podatkowy bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 75% udział w kapitale zakładowym pozostałych spółek wchodzących w skład tej grupy, a udział łącznych dochodów spółek w ich łącznych przychodach jest większy niż 2%.

 

Zgodnie z przepisami, w przypadku podatku minimalnego nie są liczone zaliczki. To oznacza, że mimo wejścia w życie ustawy od początku 2024 r., pierwsze rozliczenie podatku minimalnego nastąpi w 2025 r.

Zmiany w prawie pracy m.in monitor
Czytaj więcej
15.01.2024

Zmiany w prawie pracy m.in monitor

Ostatnio wprowadzono istotne zmiany w regulacjach dotyczących wyposażenia stanowisk pracy dla osób korzystających z laptopów. Nowe przepisy dają pracownikom prawo do żądania dodatkowego monitora stacjonarnego. Jest to krok w kierunku poprawy komfortu pracy poprzez możliwość podłączenia laptopa do większego ekranu.


Dodatkowo, nowe przepisy rozszerzają możliwości refundacji dla pracowników, którzy potrzebują korekcji wzroku. Oprócz tradycyjnych okularów, pracodawcy mogą teraz także refundować koszty szkieł kontaktowych zgodnie z zaleceniami lekarza.


Te zmiany mają na celu zapewnienie lepszych warunków pracy dla pracowników, zarówno w biurze, jak i w przypadku pracy zdalnej. Są one odpowiedzią na potrzeby dynamicznego rynku pracy, umożliwiając pracownikom skuteczniejsze wykonywanie obowiązków.

 

Warto zauważyć, że nowe przepisy otwierają również drogę do wyposażenia domowych biur pracowników w monitory stacjonarne, zwiększając efektywność ich pracy. Monitor pozostaje własnością firmy, co daje możliwość jego późniejszego odkupienia przez pracownika.


Wprowadzone zmiany w prawie pracy mają na celu zapewnienie lepszych narzędzi pracy oraz wygodniejszych warunków dla pracowników, co przekłada się na poprawę efektywności oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Akademia Liderek Henryki Bochniarz - wigilia
Czytaj więcej
20.12.2023

Akademia Liderek Henryki Bochniarz - wigilia

Miniona sobota spędzona w towarzystwie wspaniałych liderek, z którymi połączyła mnie niezwykła Akademia Liderek Henryki Bochniarz!


Również niezwykle cieszę się, że mogłam dołączyć do niesamowitego grona Stowarzyszenia Klubu Akademii Liderek, gdzie wraz z wieloma absolwentkami i nawet jednym absolwentem będziemy robić piękne rzeczy! Ale o tym już niedługo!


Dominika Kulczyk dziękuję za przesympatyczne spotkanie!


Moje kochane dziewczyny z XII edycji poznanie Was to dla mnie prawdziwa radość! Niech te relacje będą przez nas pielęgnowane nadal, bo my kobiety- liderki bardzo siebie potrzebujemy!

Konferencja Podatkowa Siedlce
Czytaj więcej
18.12.2023

Konferencja Podatkowa Siedlce

W ostatnich dniach miałam zaszczyt uczestniczyć w konferencji zorganizowanej w miejscowości Siedlce, przez moją koleżankę po fachu Katarzyna Świętochowska na temat Zmian podatkowych w roku 2024.

Oprócz tego, iż byłam uczestnikiem to miałam również swój mały udział w tym czasie będąc prelegentem, dzieląc się z uczestnikami konferencji swoimi przemyśleniami, ale też wprowadzając ich w dyskusję na temat prowadzenia biura rachunkowego.
I tak sobie pomyślałam przygotowując się do tego wystąpienia, że pomimo iż wiele już takich konferencji za mną, to za każdym razem dzielę się z uczestnikami czymś nowym, czymś świeżym, innym spojrzeniem na ten biznes. Myślę, że wynika to z faktu, iż ciągle się zmieniam pracując nad sobą, ale też doświadczenie i każdy rok pracy daje mi niesamowite możliwości rozwijać skrzydła.

Kiedyś ktoś zapytał mnie: “Żaneta jak to jest, że jesteś w tym miejscu w którym jesteś?”
Długo się nad tym zastanawiałam i często dzieliłam się swoimi wnioskami co zrobiłam po kolei, ale niektórzy uczestnicy patrzyli na mnie conajmniej dziwnie. Dzisiaj rozumiem dlaczego.

Myślę, że odpowiedź co stało się powodem, iż jestem w tym miejscu w którym miejscem jest bardzo prosta: to po prostu moja osobowość, gdzie przez ogromną otwartość na drugiego człowieka, po prostu łatwo nawiązuje kontakt, nie oceniam, pomagam, uwielbiam rozwiązywać wyzwania z jakimi klient się mierzy, ale też fakt, jakim jestem liderem dla mojego zespołu, a myślę co więcej nawet sądzę, ze bardzo ciekawym liderem, który nigdy nie stawiał się wyżej ponad nimi, wręcz przeciwnie zawsze patrzę na zespół z tego samego poziomu co oni:) Może dlatego tak świetnie się dogadujemy.

Wywołanie wśród uczestników tejże konferencji wielu emocji takich jak radość ale i wzruszenie, gdzie wielu uroniło łzy łącznie ze mną pokazało mi jak niezwykle dojrzałam i jak dobrze mi w tym miejscu, w którym jestem.

Dzisiaj nic nie muszę, ale mogę i co więcej bardzo chcę! Uwielbiam prowadzić biznes jakim jest biuro rachunkowe, pomimo iż do najłatwiejszych nie należy.

Dzięki temu biznesowi, niezwykle ukształtowałam się jako kobieta, mama, żona.

Prowadzenie biznesu to ciągła kreatywność, nowe pomysły, których mi nie brakuje, bo na nowy rok mam ich trochę.

Cieszę się też, że oprócz tego pojawiły się nowe wyzwania takie jak prowadzenie kilku godzin w tygodniu sesji mentorskich czy coschingowych, podczas których mogę wspomóc innych właścicieli firm w prowadzeniu przez nich biznesu.

Ale powiem Wam najważniejsza rzecz, jaka się wydarzyła podczas tego wystąpienia to rozmowa z jedną z dziewczyn, która podeszła do mnie po spotkaniu i powiedziała: “Poznałam Cię 4 lata temu w Olsztynie, byłaś tam prelegentem, nie polubiłam Ciebie bardzo wtedy, a dzisiaj Cię pokochałam”. I tak się wzruszyłam tym stwierdzeniem, bo nie ma nic piękniejszego, jak takie szczere wyznanie, jak wyrażenie swoich uczuć, ale też zmiana nastawienia do drugiego człowieka. Bo często kierujemy się zawiścią, zazdrością zamiast czerpać i inspirować się drugą osobą! Ahh jakie to było piękne!

Konferencja bardzo udana, sam wieczór i wspólne tańce wspaniałe! Kasiu dziękuję Ci za zaufanie i cieszę się, że mogłam po raz kolejny stanąć na scenie i podzielić się swoimi przemyśleniami, które tak niezwykle we mnie ewaluują.
Dzięki wielkie!

E-doręczenia dla przedsiębiorców
Czytaj więcej
29.11.2023

E-doręczenia dla przedsiębiorców

Czy słyszeliście o nadchodzących zmianach w sposobie dostarczania ważnych dokumentów dla firm? Chcielibyśmy Was poinformować o najnowszych przepisach dotyczących e-doręczeń, czyli elektronicznej wersji listu poleconego z potwierdzeniem odbioru.


Początkowo planowano wprowadzić obowiązkowe e-doręczenia dla wybranych grup już od 10 grudnia 2023 roku. Jednakże, po konsultacjach z podmiotami zobowiązanymi do wdrożenia tych zmian, ustalono odroczenie tego terminu. Zastanawiacie się, kto będzie musiał posiadać elektroniczny adres i od kiedy ten obowiązek wejdzie w życie?


Według komunikatu Ministra Cyfryzacji, obowiązek posiadania adresu elektronicznego do odbierania dokumentów dotyczy takich podmiotów jak spółki prawa handlowego wpisane do KRS oraz przedstawiciele wolnych zawodów, np. radcy prawni, adwokaci czy doradcy podatkowi.


Nowe przepisy będą obowiązywały w różnych terminach w zależności od daty rejestracji działalności. Przedsiębiorcy rejestrujący firmę po 31 grudnia 2023 roku będą zobowiązani do posiadania adresu do e-doręczeń od 1 stycznia 2024 roku. Jednak dla istniejących podmiotów Ministerstwo Cyfryzacji rozważa przesunięcie tego terminu na 1 stycznia 2025 roku - choć data ta może ulec zmianie.


Co to oznacza w praktyce dla spółek rejestrowanych po 10 grudnia 2023 roku? Przedsiębiorcy zarejestrowani w KRS przed 30 grudnia 2023 roku będą musieli mieć swój adres do e-doręczeń od 30 marca 2024 roku, natomiast te rejestrowane po tej dacie automatycznie otrzymają adres do odbierania dokumentów elektronicznych od 30 grudnia 2023 roku.


Warto zaznaczyć, że pisma doręczone elektronicznie przez organy administracji publicznej będą miały taki sam status jak tradycyjnie dostarczane. Chociaż brak e-doręczenia nie będzie karany, utrudniony kontakt z urzędami może skłonić Was do założenia elektronicznej skrzynki.

Obniż podatki, zyskaj ulgi!
Czytaj więcej
29.11.2023

Obniż podatki, zyskaj ulgi!

Zbliża się koniec roku, a wraz z nim czas rozliczeń podatkowych za rok 2023. Choć sama składka PIT zostanie zrealizowana dopiero po zakończeniu roku, warto już teraz zacząć myśleć o strategiach obniżania swojego podatku. Dlaczego? Bo niektóre ulgi i odliczenia wymagają wcześniejszego działania, jeszcze przed końcem bieżącego roku.


Sprawdziliśmy legalne sposoby obniżenia podatku dochodowego dla pracowników i zleceniobiorców, czyli osób opodatkowujących swoje dochody według skali PIT. Oto kilka z nich:

 • Darowizny na cele pożytku publicznego: Przekazane do końca grudnia darowizny możesz odliczyć od dochodu, na cele organizacji pożytku publicznego, krwiodawstwa, kultu religijnego, czy też kształcenia zawodowego w publicznych placówkach.
 • Wydatki na termomodernizację domu: Właściciele domów jednorodzinnych mogą odliczyć wydatki na termomodernizację do końca 2023 roku.
 • Oszczędności na emeryturę w ramach IKZE: Osoby oszczędzające w ramach Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego mogą odliczyć wpłaty do tego konta za 2023 rok.
 • Wydatki na remont zabytków: Nadal można odliczyć wydatki na remont i konserwację zabytków bez limitu.
 • Ulga dla rodzin wielodzietnych: Rodzice mający czwórkę dzieci mogą nie zapłacić podatku, jeśli ich dochód nie przekroczy określonej kwoty.
 • Ulga dla pracujących emerytów: Osoby po osiągnięciu wieku emerytalnego, które zrezygnowały z pobierania emerytury, mogą skorzystać z ulgi.
 • Ulga na powrót dla osób wracających do kraju: Zwolnienie z PIT dla przychodów z pracy na etacie i umów dla osób powracających do Polski.
 • Ulga sponsoringowa dla przedsiębiorców: Możliwość odliczenia do 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną, szkolnictwo wyższe i naukę.
 • Ulga na Internet: Instalacja internetu do końca roku pozwoli odliczyć nawet do 760 zł od dochodu.
 • Wyprawa pracownikom firmowej Wigilii: Koszty imprezy integracyjnej dla pracowników mogą być kosztem uzyskania przychodów. Zamiast po prostu odprowadzać środki na podatki, istnieje szansa na wykorzystanie ich w celu docenienia zaangażowania i pracy pracowników. W trakcie grudniowej Wigilii firmowej, możesz zorganizować niezapomniane wydarzenie integracyjne dla zespołu, co stanowi koszt uzyskania przychodów. Jest to doskonała okazja, aby wspólnie świętować, budować więzi i wzmacniać relacje w firmie.
 • Ponadto, warto zadbać o uzupełnienie zapasów w firmowej spiżarni. Zakup kawy, herbaty, wody i przekąsek, które często podajesz podczas spotkań z kontrahentami, może być również zaliczony do kosztów, które obniżą podatek w 2023 roku. To sposób na wykorzystanie środków w celu zwiększenia komfortu w miejscu pracy oraz podkreślenia troski o potrzeby pracowników i partnerów biznesowych.
 • Modernizacja biura: Remont biura może być w całości kosztem uzyskania przychodów. To doskonała okazja, aby nadać świeży wygląd swojemu miejscu pracy! Malowanie, tapetowanie czy ułożenie nowej wykładziny to tylko początek. Szukaj inspiracji, twórz środowisko pracy, które pobudza kreatywność i efektywność zespołu. Pamiętaj jednak, by wydatki nie przekroczyły 10.000 zł, aby móc zaliczyć je jako koszt natychmiastowy, unikając konieczności amortyzacji.
 • Ulga za dziecko w grudniu: Za każdy miesiąc można odliczyć kwotę od podatku – jest to korzystniejsze niż pozostałe odliczenia dokonywane od dochodu.


Pamiętajcie, że każda z tych metod ma swoje warunki i ograniczenia. Zachęcamy do sprawdzenia ich szczegółów i dostosowania do swojej sytuacji. Im wcześniej zaczniesz działać, tym większe korzyści podatkowe możesz osiągnąć.

Spotkanie wigilijne i prezenty dla pracowników i kontrahentów – jak to wygląda w świetle podatków?
Czytaj więcej
29.11.2023

Spotkanie wigilijne i prezenty dla pracowników i kontrahentów – jak to wygląda w świetle podatków?

Nadszedł magiczny czas, który udziela się również w naszych miejscach pracy! Choinki już stoją, a zapach świec przywołuje wspomnienia z dzieciństwa. Pracodawcy, zgodnie z duchem świąt, organizują firmowe spotkania i obdarowują nas upominkami. Jednakże, jak to wygląda w świetle podatków?


Spotkanie wigilijne jako koszt podatkowy dla firmy?


Wydatki na firmowe spotkanie wigilijne mogą zostać zaliczone jako koszt uzyskania przychodów, jeśli spotkanie towarzyszy integracji pracowników, motywacji do efektywniejszej pracy, czy też prezentacji wizji rozwoju firmy. Taka forma spotkania może być zgodna z przepisami podatkowymi.


Podatek VAT od spotkań wigilijnych i prezenty dla pracowników


Niestety, VAT od usług gastronomicznych (np. potrawy na spotkaniu) nie podlega odliczeniu. To ważne przy organizacji wydarzeń firmowych!

 

Wigilia dla kontrahentów – jak to wygląda podatkowo?


Zaproszenie kontrahentów może zostać uznane jako reprezentacja, a ta nie jest zaliczana do kosztów uzyskania przychodów. Wyjątkiem są wydatki na drobne poczęstunki podczas rozmów biznesowych.


Prezenty pod choinką - dla pracowników


Wartości prezentów dla pracowników mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, o ile zostały sfinansowane ze środków obrotowych firmy. Jednakże, istnieją pewne wyjątki dotyczące opodatkowania prezentów:


Upominki dla pracowników: Jeśli koszt prezentu pokrywany jest w całości ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub funduszy związków zawodowych, to nie podlegają one opodatkowaniu. Wartość tych upominków nie powinna jednak przekroczyć rocznie kwoty 1 000 zł na pracownika.


Kwoty zwolnione


Kwoty zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) to 1 000 zł rocznie na pracownika dla upominków finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub funduszy związków zawodowych.

 

Deklaracja podatkowa


W przypadku, gdy pracodawca wręcza upominki pracownikom i przekracza kwotę 1 000 zł rocznie na pracownika, konieczne jest zadeklarowanie tego faktu i opodatkowanie wartości prezentu w deklaracji podatkowej. Wartość prezentu powinna zostać doliczona do przychodu pracownika ze stosunku pracy, a pracodawca powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od tej kwoty.


Prezenty pod choinką - dla kotrahentów 


Podatek dochodowy:

W kontekście podatku dochodowego, wydatki na prezenty dla kontrahentów zazwyczaj nie są zaliczane jako koszty uzyskania przychodów, chyba że prezent posiada cechy promocji lub reklamy. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a, jeżeli wartość jednorazowego prezentu nie przekracza 200 zł, może być on wolny od opodatkowania. Istotne jest, aby prezent miał charakter reklamowy i służył promocji firmy obdarowującej.


VAT:

W zakresie VAT, prezent o małej wartości może być nieopodatkowany pod warunkiem, że jego wartość nie przekracza w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeśli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na identyfikację osób, które otrzymały prezenty. Dodatkowo, jednostkowa cena nabycia towaru bez podatku w momencie przekazywania towaru nie powinna przekraczać 20 zł - bez konieczności prowadzenia ewidencji.

 

Czy te wszystkie obostrzenia związane z podatkami nie sprawiają, że magia świąt trochę blednie? Warto mieć świadomość tych kwestii organizując firmowe spotkanie i decydując o prezentach dla pracowników oraz kontrahentów!

 

Świąteczne spotkania są wyjątkowym momentem, ale również czasem do zwrócenia uwagi na kwestie podatkowe. Miejmy to na uwadze, ciesząc się magią tej wyjątkowej atmosfery!

500 plus na psa i kota. Ostatnie dni na złożenie wniosków
Czytaj więcej
28.11.2023

500 plus na psa i kota. Ostatnie dni na złożenie wniosków

500 plus na psa i kota. Ostatnie dni na złożenie wniosków.

Dofinansowanie dla właścicieli psów i kotów, zwane potocznie "500 plus na psa i kota", to świadczenie, o które można się jeszcze ubiegać. Do otrzymania są pieniądze, które pomogą w opłaceniu niektórych zabiegów weterynaryjnych.

Program "500 plus na psa i kota" to inicjatywa, która ma na celu wsparcie właścicieli zwierząt domowych, zwłaszcza psów i kotów, poprzez dofinansowanie niektórych zabiegów weterynaryjnych. Jest to odpowiedź na rosnące koszty utrzymania zwierząt oraz potrzebę zapewnienia im odpowiedniej opieki zdrowotnej.
Do kiedy składać wnioski w ramach programu?

Terminy na składanie wniosków są ustalane indywidualnie przez dane samorządy. Wiele z nich daje swoim mieszkańcom czas do końca listopada 2023 r. Jako że nie ma jednego terminu, to najlepiej jest skontaktować się z urzędem gminy lub miasta.

Zobacz: 500 plus na psa i kota. Ostatnie dni na złożenie wniosków

Oto kilka kluczowych informacji na temat tego programu:

Cel programu: Głównym celem jest zmniejszenie finansowego ciężaru, jaki ponoszą właściciele zwierząt, szczególnie w przypadku drogich zabiegów weterynaryjnych. Program ma również na celu promowanie odpowiedzialnego posiadania zwierząt.

Rodzaj wsparcia:Świadczenie zazwyczaj obejmuje częściowe lub całkowite pokrycie kosztów określonych zabiegów weterynaryjnych. Może to obejmować, ale nie jest ograniczone do, szczepień, sterylizacji, kastracji, leczenia chorób czy urazów.

Warunki kwalifikacyjne: Aby skorzystać z programu, właściciele zwierząt muszą spełniać określone kryteria, które mogą obejmować dochód, status społeczny lub inne czynniki. W niektórych przypadkach program może być skierowany do osób o niskich dochodach lub rodzin wielodzietnych.

Proces aplikacyjny: Zainteresowani właściciele muszą złożyć wniosek, który często wymaga udokumentowania statusu zwierzęcia (np. dowód rejestracji, dokumentacja weterynaryjna) oraz spełnienia innych wymagań określonych przez program.

Finansowanie i dostępność: Program może być finansowany z różnych źródeł, w tym z budżetu państwa, samorządów lokalnych lub funduszy prywatnych. Dostępność programu może być ograniczona geograficznie lub czasowo.

Kontrowersje i opinie: Takie inicjatywy często wywołują dyskusje publiczne. Zwolennicy argumentują, że program pomaga w zapewnieniu odpowiedniej opieki zdrowotnej dla zwierząt i odciąża właścicieli, podczas gdy przeciwnicy mogą kwestionować wykorzystanie publicznych środków na tego typu cele.

Aktualne informacje: Ważne jest, aby zainteresowani właściciele zwierząt śledzili aktualne informacje dotyczące programu, ponieważ szczegóły dotyczące dostępności, finansowania i procesu aplikacyjnego mogą ulec zmianie.
źródło: Infor

Z cyklu Księgowa na wakacjach - Gruzja
Czytaj więcej
24.11.2023

Z cyklu Księgowa na wakacjach - Gruzja

księgowanawakacjach

Dzisiaj post z cyklu księgowa na wakacjach, bardzo przez Was lubiany.

Trzy tygodnie temu miałam okazję spędzić ciekawy czas w kraju, który niezwykle urzekł mnie swoją otwartością, kulturą, ale też pozwolił mi trochę powrócić do czasów dzieciństwa, gdyż wiele z tych obrazów które tam ujrzałam, widziałam niegdyś u nas.
Natomiast powiem szczerze, nigdy w życiu bym nie pomyślała, że wracając z jakiegoś kraju, wykonując przelew podatkowy CIT czy VAT będę to robić z uśmiechem na ustach

Dlaczego?
Gruzini dosyć mocno unikają płacenia podatków, system podatkowy jest nieszczelny, co przekłada się niestety na to jak wygląda ten kraj, np. brak dróg, często nie ma asfaltu, brak dobrej edukacji, czy brak dobrej opieki zdrotownej.

W mieszkaniach nie płaci się czegoś takiego jak czynsz, zatem bloki wyglądają tak jak wyglądają, są bardzo stare, rozpadające się, niezwykle brudne.

Jednym z atutów Gruzji jest bardzo prosty i przejrzysty system podatkowy z niskimi stawkami. Co więcej kraj ten nie przystąpił do wdrożenia regulacji CRS, co oznacza że gruzińskie władze nie przetwarzają i nie przekazują informacji o saldach rachunków bankowych zakładanych w tym państwie.

W przeciwieństwie do Polski (gdzie mamy najbardziej skomplikowany system podatkowy w Unii Europejskiej), w Gruzji istnieje tak naprawdę tylko kilka rodzajów podatków, tj.:


1) liniowy podatek dochodowy od osób fizycznych PIT, aktualnie w stawce 20 % (tj. jedna równa stawka dla wszystkich, bez względu na to, czy zarabiasz 500 GEL, czy też 2.000.000 GEL),
2) podatek VAT aktualnie w stawce 18 %,
3) liniowy podatek dochodowy od osób prawnych CIT aktualnie w stawce 15 %,
4) podatek od zysków kapitałowych aktualnie w stawce 5 %,
5) akcyza na alkohol, papierosy i paliwa,
6) bardzo niski podatek od nieruchomości.
Ponadto, Gruzja jest też państwem bardzo atrakcyjnym dla osób decydujących się na samozatrudnienie. Mogą one bowiem zarejestrować się jako tzw. mała firma i płacić podatek od obrotów w wysokości jedynie 1%. Stawka ta obowiązuje jedynie dla obrotu poniżej 500.000 GEL rocznie. Natomiast powyżej tej kwoty podatek wprawdzie wzrośnie, ale jedynie do 3%.

Niektórzy twierdzą, że o Gruzji można mówić jako o tzw. „małym raju podatkowym”.

ZUS.W Gruzji nie ma ZUS, zatem podatnicy oszczędzają tam na składkach ubezpieczenia społecznego, które są bardzo niskie i wynoszą 2 % wynagrodzenia.

Emerytura
Emerytura w Gruzji jest bardzo bardzo niska, dlatego panuje tam podobna sytuacja jak niegdyś u nas. Rodzice mieszkają z dziećmi i to dzieci opiekują się nimi do końca. Z tego co rozmawiałam z tubylcami, emeryci bez dzieci nie byliby w stanie utrzymać się ze środków przekazywanych przez Państwo, zatem prokreacja jest tam niezwykle istotna.

Kasyna
W Gruzji jest sporo kasyn, do których zjeżdża się mnóstwo klientów z Turcji czy Izraela.

Psy
Wiem, że aspekt mało podatkowy, ale takich psów jak w Gruzji nie widziałam nigdzie! Wszystkie zaczipowana z kolczykiem w uchu, absolutnie nie są wygłodniałe i nie wiem kto jest karmi... chyba ludzie, natomiast to są psy, które potrzebują tony miłości, same podchodzą pokazując, że należy je drapać , rozpieszczać, dawać miłość. Coś niesamowite. W jednym to się normalnie zakochałam.....

Podsumowując wszędzie dobrze gdzie nas nie ma!

Brak asfaltu przyznam szczerze trochę doskwiera, oni te poniszczone budynki trochę odstraszają.... nie mniej jednak miłość do tego kraju pozostanie na zawsze i wiem, że to nie był ostatni raz kiedy się tam pojawiłam

 

Akademia Liderek Henryki Bochniarz
Czytaj więcej
21.11.2023

Akademia Liderek Henryki Bochniarz

Miniony weekend to kolejne spotkanie w ramach Akademia Liderek Henryki Bochniarz.
Jestem wdzięczna Henryce za ten projekt, bo dzięki niemu mogę poznać wspaniałe kobiety, z zupełnie innego świata niż mój: polityczki, działaczki samorządowe, ale przede wszystkim wspaniałe uczestniczki, niezwykle liderki!
Sama Henryka - Nika to wspaniała kobieta: ekonomistka, założycielka akademii, założycielka Konfederacji Lewiatan, wiceprezydent Businesseueope, członkini prezydium Rady Dialogu Społecznego, przez osiem lat była prezeską Boeinga na Europę Środkową i Wschodnią .
Zasiada w Radach Nadzorczych Orange Polska czy FCA Poland.
Była Minister Przemysłu i Handlu w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego.
Mogłabym tak o niej opowiadać długo.
W miniony weekend dzięki niej mogłam poznać kolejnych wspaniałych prelegentów: Barbara Stepnowska, profesor Zbigniew Bochniarz, oraz Magdalenę Środa, z którą rozmowa o feminizmie temacie, ktory dla mnie łatwy nie jest pokazał kilka nowych i ciekawych poglądów.
Akademia liderek to program kierowany do liderek, który obejmuje bardzo szerokie zagadnienia takie jak ekonomia, budowanie marki osobistej, rozwój osobisty, ale przede wszystkim budowanie kontaktów pomiędzy nami kobietami liderkami!
Ostatni weekend miał charakter bardziej relacyjny, dzięki czemu mogłyśmy z dziewczynami porozmawiać wymienić się doświadczeniami, ale też wspólnie zatańczyć układ taneczny, dzięki niezastąpionej choreograf Joannie!
Ah co to był za weekend!
Wielkie dzięki Nika Bochniarz za ten projekt! JA z liderkami połączona na zawsze!!!
I Iga Kopeć DZIĘKUJĘ za polecenie tego miejsca!!!!

Ważne zmiany dotyczące kas fiskalnych!
Czytaj więcej
03.11.2023

Ważne zmiany dotyczące kas fiskalnych!

od 1 lipca 2023 roku zostały wprowadzone istotne zmiany w związku z podatkiem VAT i korzystaniem z kasy fiskalnej. Chcielibyśmy podzielić się z Wami najważniejszymi aspektami tych zmian:

Obowiązek drukowania dokumentów przez kasę fiskalną - Zmiana ta oznacza, że podatnicy korzystający z kas online, w tym kas wirtualnych, nie są już zobowiązani do drukowania dokumentów fiskalnych. To oznacza więcej wygody i oszczędności.

Wybór formy przechowywania dokumentów - Dzięki nowym przepisom podatnicy mogą teraz wybrać, czy chcą przechowywać raporty fiskalne i inne dokumenty niefiskalne w formie papierowej czy elektronicznej. To znacznie ułatwia prowadzenie ewidencji i pozwala dostosować się do własnych preferencji.

Wystawianie dokumentów wyłącznie w formie elektronicznej - Chociaż nie ma już obowiązku drukowania dokumentów, podatnicy nadal są zobowiązani do ich wystawiania, ale mogą to robić wyłącznie w formie elektronicznej. To uproszczenie procesu i redukcja kosztów.

Dzięki tym zmianom unikniemy konieczności nadmiernego zużywania papieru i usprawnimy procesy związane z ewidencją. Zachęcamy do zapoznania się z nowymi przepisami oraz do korzystania z dostępnych opcji, które mogą poprawić efektywność prowadzenia biznesu.

Podstawa prawna: art. 106h ustawy o VAT.

Zmiany te stanowią krok w kierunku nowoczesności i dostosowania się do współczesnych technologii. 

Najem prywatnych mieszkań - opodatkowanie w 2024 roku
Czytaj więcej
03.11.2023

Najem prywatnych mieszkań - opodatkowanie w 2024 roku

Od 2023 roku (a więc również w 2024 roku) najem prywatny może być opodatkowany wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, niezależnie od wysokości uzyskanych dochodów. To oznacza, że niezależnie od tego, ile zarabiasz na wynajmie, opodatkowanie będzie ryczałtowe.

Przychodami z najmu prywatnego są nie tylko dochody z najmu, ale także z podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze, z wyjątkiem składników majątku związanego z działalnością gospodarczą.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2024 roku wynoszą:

8,5% od przychodów do kwoty 100 000 zł,
12,5% od nadwyżki ponad 100 000 zł.
Jeśli osiągasz przychody z tzw. najmu prywatnego, nie musisz prowadzić ewidencji przychodów, co jest korzyścią w porównaniu do innych form opodatkowania.

Opłaty ryczałtu są obowiązkowe i mogą być płatne co miesiąc lub co kwartał, w zależności od twoich dochodów. Warto dowiedzieć się więcej o tych terminach i przepisach, aby uniknąć nieporozumień z urzędem skarbowym.

To, co decyduje, że wynajem jest prywatny, opiera się na twoich zamiarach i sposobie wykorzystania nieruchomości. Przez wiele lat spory podatników prowadzących działalność gospodarczą budziła kwestia, kiedy wynajmowane nieruchomości mogą korzystać z korzystnego ryczałtowego opodatkowania przeznaczonego dla najmu prywatnego.

W uzasadnieniu tej uchwały NSA stwierdził m.in.:

„Jeżeli zatem podatnik: a) nie podejmuje czynności zmierzających do wyraźnego wyodrębnienia przedsiębiorstwa poprzez stworzenie zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych mających służyć tej działalności, b) nie buduje struktury organizacyjnej pozwalającej mu na zarządzanie tą wydzieloną częścią majątku, c) nie wypracowuje strategii tej działalności (planów co do jej rozwoju, badania rynku pod kątem potrzeb potencjalnych najemców, dostosowywania składników majątków do tych potrzeb), a jedynie lokuje nadwyżki posiadanych środków (uzyskiwanych z różnych źródeł przychodu) w zakup nieruchomości (w tym także lokali), które następnie wynajmuje, to nie można uznać, że składniki majątkowe związane są z działalnością gospodarczą.”

(…) „To zatem podatnik decyduje o tym czy "powiązać" określone składniki swojego mienia z wykonywaniem działalności gospodarczej, czy też zachować je w zarządzie majątkiem niezwiązanym z działalnością gospodarczą i oddać np. w najem.”

Pozytywne zmiany po wyborach?
Czytaj więcej
03.11.2023

Pozytywne zmiany po wyborach?

Po wyborach parlamentarnych w 2023 roku mamy przed sobą nową rzeczywistość. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Lewica zdobyły większość w Sejmie, co oznacza, że mogą wprowadzić zaplanowane zmiany, które obiecywały w swoim programie wyborczym. Jakie zmiany mogą czekać przedsiębiorców?

 • Wzrost kwoty wolnej od podatku: Planowane jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 000 złotych rocznie. To oznacza, że osoby zarabiające do tej kwoty nie będą płacić podatku dochodowego, co może poprawić sytuację finansową wielu przedsiębiorców.
 • Mniejsze obciążenia podatkowe: Zwolnienia z podatku dochodowego od emerytur, obniżenie podatku PIT dla osób zarabiających do 6 000 złotych oraz obniżenie stawki VAT w branży beauty z 23% na 8% - to wszystko może pomóc przedsiębiorcom zwiększyć swoje dochody oraz uczynić usługi świadczone przez salony fryzjerskie, kosmetyczne, SPA i inne firmy z branży beauty bardziej dostępnymi.
 • Wsparcie dla małych firm: Zniesienie zakazu handlu w niedzielę, ograniczenie czasu kontroli mikroprzedsiębiorców do zaledwie 6 dni w roku oraz powrót do ryczałtowego rozliczania składki zdrowotnej - to zmiany, które mogą znacząco zmniejszyć obciążenia biurokratyczne i finansowe dla małych firm.
 • Urlopy dla przedsiębiorców: Przedsiębiorcy mieliby prawo do wzięcia urlopu bez konieczności opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, co może poprawić jakość życia i równowagę pracy i życia.
 • Rozliczenia po otrzymaniu środków: Planowane jest, że przedsiębiorcy będą mogli rozliczać podatek dochodowy dopiero po otrzymaniu środków z tytułu zapłaconych faktur, co może wpłynąć na płynność finansową firm.
 • Rodzinny PIT: Wprowadzenie rodzinnego PIT, gdzie im większa rodzina, tym niższy podatek, może być kolejnym wsparciem dla rodzin i przedsiębiorców.

Termin wprowadzenia zmian: Wszystkie te zmiany mają być wprowadzone w przyszłym roku, pod warunkiem, że nowa koalicja zdoła sformować rząd i przeprowadzić odpowiednie ustawy.

To ważne kroki, które mogą wpłynąć na nasze finanse i biznesy. Bądźmy czujni i śledźmy rozwój sytuacji. Przyszłość może przynieść pozytywne zmiany dla przedsiębiorców w Polsce.

Sposoby wypłacania środków ze spółki – optymalizacja podatkowa!
Czytaj więcej
03.11.2023

Sposoby wypłacania środków ze spółki – optymalizacja podatkowa!

Jesteśmy pewni, że wielu z Was zastanawiało się, jak skutecznie wypłacać środki ze spółki, minimalizując podatki. Dziś przedstawiamy Wam kilka skutecznych metod, które warto rozważyć, aby maksymalnie wykorzystać korzyści podatkowe.

1️ Wynagrodzenie za sprawowanie funkcji członka zarządu. To jedna z podstawowych metod, szczególnie w niewielkich spółkach z o.o., gdzie udziałowcy często pełnią funkcje w zarządzie. To rozwiązanie ma wiele zalet, między innymi to, że stanowi koszt dla spółki, co zmniejsza podatek CIT. Zmniejsza ono dochód, od którego obliczany jest podatek. Przy okazji, od 2022 roku jest zwolnione z ZUS-u (oprócz składki zdrowotnej) i podlega opodatkowaniu skalą.

2 Wystawianie faktur. Prowadzenie działalności gospodarczej pozwala na wystawianie faktur za świadczone usługi, również dla własnej spółki. Trzeba jednak unikać pokrywania się zakresu obowiązków z zarządem. Warto też dodatkowo się zabezpieczyć i dobrze przygotować dokumentację, w tym uchwałę o wynagrodzeniu dla zarządu z odpowiednim zakresem czynności, umowę B2B) itd.

3 Najem nieruchomości od własnej spółki. Wynajmowanie nieruchomości, maszyn czy samochodów od spółki może być korzystne, zwłaszcza jeśli jesteśmy ich właścicielami. To sposób na zabezpieczenie majątku i obniżenie podatku.

4 Koszty własnych podróży służbowych. Wypłata środków dla wspólnika jako zwrot kosztów podróży służbowych stanowi koszt dla spółki i jest korzystna podatkowo.

5 Dywidenda stanowi najprostszy sposób wypłaty wynagrodzenia dla członków zarządu, jednak ma swoje ograniczenia. Jest to możliwe tylko raz w roku, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i tylko wtedy, gdy spółka osiągnęła zysk. Ważne jest to, że dywidenda nie jest kosztem uzyskania przychodów dla spółki, ponieważ wypłacana jest z jej zysku. 

Sprawdź ważność swojego profilu zaufanego
Czytaj więcej
24.10.2023

Sprawdź ważność swojego profilu zaufanego

Sprawdź ważność swojego profilu zaufanego


Ważność Twojego profilu zaufanego była automatycznie przedłużona podczas pandemii? Wkrótce dotrze do Ciebie lub już dotarł SMS z informacją, by przedłużyć ważność profilu przed 31 października 2023 roku. Z tego artykułu dowiesz się, jak to zrobić i na jakiej podstawie prawnej wysyłamy SMS.

Ważność profilu zaufanego wynosi 3 lata. Podczas pandemii była ona automatycznie przedłużana. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego musisz przedłużyć ważność profilu samodzielnie.

Jeśli po zalogowaniu się na swój profil zaufany w polu Sposób utworzenia/przedłużenia widzisz informację „Profil zaufany przedłużony automatycznie na czas pandemii”, to Twój profil zostanie unieważniony 31 października 2023 roku, nawet jeśli widzisz inną datę wygaśnięcia profilu. Ważność profilu możesz przedłużyć samodzielnie online.

Dokładna instrukcja poniżej:
https://www.gov.pl/.../przedluz-waznosc-profilu-zaufanego

Jak wybrać odpowiednie biuro rachunkowe - audycja w TPK FM
Czytaj więcej
18.10.2023

Jak wybrać odpowiednie biuro rachunkowe - audycja w TPK FM

 

Serdecznie zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Radio TOK FM
Dzielę się tam informacjami, w jaki sposób wybrać odpowiednie biuro rachunkowe do współpracy i że warto w dzisiejszych czasach inwestować świadomie we współprace, tak aby ze spokojną głową prowadzić biznes.

 

https://audycje.tokfm.pl/podcast/146875,Jak-wybrac-odpowiednie-biuro-rachunkowe-Warto-zainwestowac-w-profesjonalizm-AUDIOPREZENTACJA?fbclid=IwAR3dxB3s14n_iTsEIGg-v3Ve037BDPxK67_f4akzkISAAdNSiArr7pJ9NvE

Dzień szefa ;))
Czytaj więcej
18.10.2023

Dzień szefa ;))

Dzień szefa :))) dostałam kwiaty i zdrapkę, w której mogłam wygrać podobno dużą ilość pieniędzy
A więc pieniędzy nie wygrałam, ale za to dostałam w życiu najpięknieszy prezent, jakim jest mój zespół, który co roku o mnie pamięta, a ja zawsze o tym święcie zapominam
Dziękuje team Kancelaria Usług Księgowych Hejne

 Obowiązek Posiadania Kasy Fiskalnej - Co Musisz Wiedzieć
Czytaj więcej
05.10.2023

Obowiązek Posiadania Kasy Fiskalnej - Co Musisz Wiedzieć


Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i dokonujesz sprzedaży produktów lub usług, istnieje obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Jednakże, nie wszystkie rodzaje sprzedaży podlegają temu obowiązkowi, a przepisy dotyczące kasy fiskalnej mogą być skomplikowane. Dlatego też, warto zrozumieć, które usługi i dostawy muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej, a które są zwolnione z tego obowiązku.


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.12.2021 r. precyzyjnie określa, które rodzaje sprzedaży wymagają użycia kasy fiskalnej:


Sprzedaż produktów:

 • Gazu płynnego
 • Części do silników
 • Silników do napędu pojazdów i motocykli, silników spalinowych tłokowych z zapłonem iskrowym i samoczynnym do różnego rodzaju jednostek, w tym motocykli
 • Nadwozi do pojazdów silnikowych
 • Przyczep i naczep, kontenerów
 • Części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego
 • Części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli, takie jak ciągniki, pojazdy do przewozu osób, samochody osobowo-towarowe, pojazdy do transportu towarów, pojazdy specjalnego przeznaczenia (np. pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie itp.)
 • Komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz silników elektrycznych, prądnic i transformatorów

Dostawa produktów:

 • Gazu płynnego
 • Części do silników
 • Silników do napędu pojazdów i motocykli, silników spalinowych tłokowych z zapłonem iskrowym i samoczynnym do różnego rodzaju jednostek, w tym motocykli
 • Nadwozi do pojazdów silnikowych
 • Przyczep i naczep, kontenerów
 • Części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli, takie jak ciągniki, pojazdy do przewozu osób, samochody osobowo-towarowe, pojazdy do transportu towarów, pojazdy specjalnego przeznaczenia (np. pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie itp.)
 • Komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz silników elektrycznych, prądnic i transformatorów
 • Sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego
 • Wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, nośników danych cyfrowych i analogowych
 • Zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych
 • Wyrobów przeznaczonych do użycia jako paliwa silnikowe lub dodatki do paliw silnikowych
 • Wyrobów tytoniowych, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów
 • Napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, mieszanki piwa i napojów bezalkoholowych z zawartością alkoholu powyżej 0,5%, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów
 • Perfum i wód toaletowych, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów

Świadczenie usług:

 • Przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w punkcie 15 i 16 załącznika do rozporządzenia
 • Taksówek, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą
 • Naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania
 • W zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów
 • W zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów
 • W zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w punkcie 48 załącznika do rozporządzenia
 • Usług prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w punkcie 27 załącznika do rozporządzenia
 • Doradztwa podatkowego
 • Usług związanych z wyżywieniem, takich jak usługi gastronomiczne i catering
 • Usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych
 • Usług kulturalnych i rozrywkowych, takich jak wstęp na przedstawienia cyrkowe
 • Usług związanych z rozrywką i rekreacją, takich jak wstęp do wesołych miasteczek, parków rozrywki i dyskoteki
 • Usług mycia i czyszczenia samochodów, w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które przyjmują płatność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej)
Dobre zmiany w formularzu VAT-R
Czytaj więcej
05.10.2023

Dobre zmiany w formularzu VAT-R

Od 13 września 2023 roku weszły w życie istotne zmiany. Wynikają z rozporządzenia ministra finansów z 8 sierpnia 2023 roku, które wprowadza nowe zasady rejestracji dla przedsiębiorców. Ta aktualizacja jest szczególnie ważna dla osób, które planują rozpocząć działalność gospodarczą, ponieważ wprowadza możliwość złożenia zgłoszenia VAT-R przez osoby, które jeszcze nie posiadają nadanego numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Oto najważniejsze zmiany:


Rejestracja bez NIP: Obecnie, aby zarejestrować się jako podatnik VAT, konieczne jest posiadanie numeru NIP. Zmiana przewiduje, że osoby rozpoczynające działalność gospodarczą będą mogły złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, nawet jeśli nie mają jeszcze NIP. To oznacza znaczne przyspieszenie procesu rejestracji podatku od towarów i usług.


Zgłoszenie poprzez CEIDG: Zgodnie z nowymi przepisami, osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą teraz złożyć wniosek o rejestrację działalności CEIDG-1 wraz z formularzem VAT-R poprzez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub aplikację mObywatel. W wyniku tego procesu otrzymają numer NIP.


Szybsza rejestracja: Celem tych zmian jest przyspieszenie i uproszczenie procesu zakładania działalności gospodarczej oraz zgłoszenia rejestracyjnego VAT, eliminując konieczność uzyskania wcześniejszego numeru identyfikacji podatkowej.


Dotychczasowy formularz VAT-R: Rozporządzenie przewiduje, że aktualny formularz zgłoszenia VAT-R będzie nadal akceptowany do 31 grudnia 2023 roku. To oznacza, że podmioty, które już posiadają numer NIP, mogą nadal używać obecnego formularza do zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.


Rejestracja bez CEIDG: W przypadku podmiotów, które nie korzystają z CEIDG do rejestracji działalności, procedura zgłoszenia rejestracyjnego będzie pozostała bez zmian. Będą mogły one składać zgłoszenia VAT-R na dotychczasowych zasadach, elektronicznie lub papierowo, bezpośrednio do odpowiedniego urzędu skarbowego.

 Minimalne wynagrodzenie 2024
Czytaj więcej
05.10.2023

Minimalne wynagrodzenie 2024

Rada Ministrów ogłosiła zmiany w minimalnym wynagrodzeniu za pracę na rok 2024.


Od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 4242 zł miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 27,70 zł. Te zmiany oznaczają zwiększenie kosztów zatrudnienia, co może stanowić wyzwanie dla wielu firm.


Co więcej, od 1 lipca 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę zostanie podniesione do 4300 zł miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 28,10 zł. To jeszcze większe obciążenie dla budżetów firmowych.


Mimo że te zmiany mogą być trudne dla przedsiębiorców, warto pamiętać, że rząd wprowadza je w celu zapewnienia godziwego wynagrodzenia dla pracowników.

Z cyklu Księgowa na wakacjach - Japonia
Czytaj więcej
13.09.2023

Z cyklu Księgowa na wakacjach - Japonia

Dzisiaj bardzo lubiany przez naszych obserwatorów temat, mianowicie przyjrzymy się, jak wygląda system podatkowy w innym kraju, tym razem w Japonii, którą odwiedziłam w zeszłym miesiącu!


Japończycy to niesamowicie "prawa" nacja. Tak jak im nakażesz, tak zrobią, nie ma absolutnie żadnych odstępstw, bo przestrzeganie dla nich prawa jest wręcz najważniejsze.
Pracują bardzo ciężko, ich urlop trwa jedyne 7 dni w roku, ale ponieważ nie znają innego życia, to jest to dla nich po prostu normalne.
W porównaniu z USA, gdzie napiwki sięgają nawet 18%, w Japonii nie daje się napiwków wcale. Przekazanie napiwku traktowane jest jako duży nietakt!
Co dziwne jak na tak rozwinięty kraj, w Japonii płaci się bardziej gotówką aniżeli kartą. Płacenie zbliżeniowo – praktycznie niemożliwe...jedynie w marketach typu FamilyMart czy 7eleven.
Pieniądze wręczasz obowiązkowo trzymając je w obu dłoniach, to również okazanie szacunku!
Podobnie sytuacja wygląda z wizytówkami biznesowymi, jeśli otrzymamy taki kartonik, nie należy go np. wkładać do tylnej kieszeni spodni – oznaczałoby to brak szacunku!
Jadąc do Japonii warto pamiętać, że jeśli chcemy poruszać się tam autem, musimy wyrobić w Polsce prawo jazdy międzynarodowe wg Konwencji Genewskiej! Koszt ok 30 zł termin oczekiwania nawet od ręki w naszych urzędach.
System opodatkowania w Japonii wygląda następująco:


Podatek dochodowy
Japońskie władze narzucają na dochody podatek rosnący progresywnie wraz z powiększającymi się wpływami. Poszczególne stawki są zależne od wysokości rocznego dochodu, zaś podstawą opodatkowania jest kwota uszczuplona o ewentualne odpisy z różnych tytułów.
Stawki podatkowe w Japonii:
- dochód roczny od 0 do 1 950 000 JPY (57.681 zł) - 5%
- dochód roczny od 1 950 000 do 3 300 000 JPY ( 97.614zł ) - 10%
- dochód roczny od 3 300 000 do 6 950 000 JPY (20.5512 zł)- 20%
- dochód roczny od 6 950 000 do 9 000 000 JPY (266.130zł) - 23%
- dochód roczny od 9 000 000 do 18 000 000 JPY(532.260 zł)- 33%
- dochód roczny od 18 000 000 do 40 000 000 JPY (1.182.800 zł) - 40%
- dochód roczny od 40 000 000 JPY - 45%

Podatek Vat
•10% - stawka podstawowa.
• 8% - stawka zredukowana - wybrane artykuły spożywcze (żywność
i napoje) oraz prasa codzienna.

Mieszkańcy Japonii muszą płacić podatek od sprzedaży, jednak turyści zagraniczni są zwolnieni z tego podatku za pośrednictwem systemu tax free.

Na jakich zasadach można kupować produkty bezcłowe?

Wszystkie sklepy z naklejką „tax free” pozwalają zaoszczędzić 8% -10% podatku.

Należy pamiętać, że musicie wydać co najmniej 5000 yen za zakup, aby kwalifikować się do zwolnienia z podatku.

Wystarczy okazać swój paszport i przewieźć zakupiony towar w zapakowanym przez sklep opakowaniu i otworzyć go dopiero w Polsce.

Będąc w Japonii odwiedziłam biuro rachunkowe w miejscowości Osaka, ale niestety właścicielka tak jak i większość osób w Japonii nie posługiwała się językiem angielskim, więc nasza skromna konwersacja zakończyła się na wymianie uśmiechów - zdjęcie załączone w galerii

To na tyle jeśli chodzi o Japonię i jak się Wam podoba?  

Przedłużenie Ulgi Małego ZUS Plus dla Małych Firm w 2023 roku
Czytaj więcej
25.08.2023

Przedłużenie Ulgi Małego ZUS Plus dla Małych Firm w 2023 roku

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na mniejszą skalę, mamy dobrą wiadomość dotyczącą przedłużenia ulgi Małego ZUS Plus. O ile Twoja firma jest zgłoszona do ubezpieczeń w 2023 roku, istnieje szansa skorzystania z dodatkowych 12 miesięcy korzystania z tego wspaniałego programu. Ulga Małego ZUS Plus stanowi obniżone składki na ubezpieczenia społeczne dla najmniejszych firm, co z pewnością stanowi dużą ulgę.


Osoby, które nie przekroczyły 36 miesięcy korzystania z Małego ZUS Plus do sierpnia tego roku lub którym 36 miesięcy skończyło się w lipcu, automatycznie otrzymają dodatkowe 12 miesięcy ulgi. Nie ma potrzeby składania dodatkowych dokumentów - ulga zostanie przedłużona automatycznie.


W celu skorzystania z przedłużenia ulgi, ważne jest złożenie do ZUS odpowiednich dokumentów, takich jak wyrejestrowanie z poprzednich ubezpieczeń (ZUS ZWUA) oraz zgłoszenie do nowych ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) lub ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA) z odpowiednimi kodami tytułu ubezpieczenia.


Nowa ulga zacznie obowiązywać od pierwszego dnia kolejnego miesiąca po zgłoszeniu. Przykładowo, jeśli zgłoszenie zostanie złożone w sierpniu 2023 roku, ulga będzie obowiązywać od września 2023 roku.
Wszystkie dokumenty potrzebne do skorzystania z przedłużenia ulgi powinny zostać przekazane do ZUS najpóźniej do 31 grudnia 2023 roku. Nawet osoby, które w pierwszej połowie 2023 roku zakończyły korzystanie z Małego ZUS Plus i zakończyły działalność, mogą skorzystać z przedłużenia ulgi, zgłaszając się ponownie do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych.


Pamiętaj, że składki za miesiąc, w którym składasz zgłoszenie, płatnik opłaca w dotychczasowej wysokości.

Zasady wystawiania dokumentów podatkowych
Czytaj więcej
25.08.2023

Zasady wystawiania dokumentów podatkowych

Jakie są zasady wystawiania dokumentów podatkowych?
Czy zastanawiałeś się kiedy powinieneś wystawić fakturę, a kiedy rachunek? Oto kilka istotnych informacji na ten temat, które warto mieć na uwadze.


Rachunek czy Faktura – Kiedy Który?


Podatnicy zwolnieni z VAT mają swoje zasady dotyczące wystawiania faktur i rachunków. Przede wszystkim, podatnicy zwolnieni z VAT zwykle wystawiają faktury, a nie rachunki. Dlaczego? Ponieważ podlegają przepisom ustawy o VAT.


Natomiast rachunek to dokument, który wystawiają ci, którzy prowadzą działalność zarobkową, ale nie podlegają przepisom ustawy o VAT. Przykładami takich osób mogą być osoby fizyczne udzielające korepetycji lub wynajmujące lokale innym osobom fizycznym. Rachunek wystawia się na życzenie klienta. Ważne jest, aby numerować rachunki i przechowywać kopie w kolejności wystawienia do momentu przedawnienia zobowiązań podatkowych.


Termin Wystawienia Rachunku
Jeśli musisz wystawić rachunek, pamiętaj, że powinieneś to zrobić w ciągu 7 dni od:
Dnia wykonania usługi lub wydania towaru (jeśli klient zażądał rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru).
Dnia zgłoszenia żądania (jeśli klient zażądał rachunku po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru).
Nie jest konieczne wystawianie rachunku, jeśli klient zażądał go po upływie trzech miesięcy od dnia wykonania usługi lub wydania towaru.


Kiedy Wystawiać Faktury jako Podatnik Zwolniony z VAT?
Podatnicy zwolnieni z VAT mają pewne wyjątki od obowiązku wystawiania faktur. Nie musisz wystawiać faktury, jeśli:

 • Jesteś zwolniony z VAT ze względu na limit obrotów, czyli twoje przychody w poprzednim roku nie przekroczyły 200 tys. zł.
 • Dokonujesz sprzedaży zwolnionej z VAT, takiej jak usługi opieki medycznej czy nauki języków obcych.
 • Pamiętaj jednak, że jeśli nabywca zażąda faktury w terminie 3 miesięcy od dostarczenia towaru lub wykonania usługi, musisz ją wystawić, niezależnie od zwolnienia.


Ważne uwagi Dotyczące Faktur
Jeśli zdecydujesz się na wystawienie faktury jako podatnik zwolniony z VAT, pamiętaj, że nie podajesz podstawy prawnej, jeśli korzystasz ze zwolnienia ze względu na limit przychodów. Jeśli natomiast korzystasz ze zwolnienia przedmiotowego, czyli prowadzisz sprzedaż zwolnioną z VAT, umieszczasz podstawę prawną (art. 43 ust. 1 ustawy o VAT).


Warto również wiedzieć, że jeśli łącznie spełniasz trzy warunki: należność ogółem przekracza 15 tys. zł, na fakturze znajdują się pozycje dotyczące towarów lub usług wrażliwych, a sprzedawca i nabywca są podatnikami VAT, musisz zastosować mechanizm podzielonej płatności.


Faktury w Języku Obcym
Jeśli otrzymujesz fakturę od zagranicznego kontrahenta dotyczącą transakcji wewnątrzwspólnotowych, nie musisz jej tłumaczyć na język polski. Ważne jest jednak, aby poprawnie ją rozliczyć.


Miej na uwadze, że faktury sporządzone za granicą nie podlegają polskim przepisom. Mogą być w języku obcym i zawierać kwoty wyrażone w innej walucie. Kwoty podatku wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według określonych zasad, a kurs średni NBP na odpowiedni dzień jest podstawą.

25.08.2023

Jakie są zasady wystawiania dokumentów podatkowych?

Ważne elementy przy wystawianiu faktur VAT
Czytaj więcej
25.08.2023

Ważne elementy przy wystawianiu faktur VAT

W procesie rozliczeń podatkowych istnieją pewne sytuacje, w których wymóg wystawiania faktur VAT może różnić się w zależności od rodzaju transakcji. Przepisy przewidują pewne wyjątki, o których warto wiedzieć.


Zwolnienia Przedmiotowe i Podmiotowe:
Jeśli Twoja działalność obejmuje czynności zwolnione z opodatkowania, zarówno z powodu zwolnienia przedmiotowego (zgodnie z art. 43 Ustawy o VAT), jak i podmiotowego (zwolnienie do kwoty 200 tys. zł), nie jesteś zobowiązany do wystawiania faktur VAT. Niemniej jednak, pamiętaj, że istnieją pewne przypadki, w których obowiązek wystawiania faktur nadal istnieje.


Obowiązek Wystawiania Faktur:
Jako podatnik podatku od towarów i usług, masz obowiązek wystawiania faktur VAT w następujących przypadkach:

 • Sprzedaż, dostawa towarów i świadczenie usług na rzecz innych podatników VAT lub podmiotów opodatkowanych podatkiem od wartości dodanej lub podatkiem o podobnym charakterze, oraz osób prawnych niebędących podatnikami.
 • Sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż podatnik VAT, podatnik podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, w tym także osób fizycznych niebędących podatnikami VAT.
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na rzecz podmiotu innego niż podatnik VAT, podatnik podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, oraz osób prawnych niebędących podatnikami.
 • Otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem sprzedaży, dostawy towarów lub wykonaniem usługi, tj. w przypadku otrzymania zaliczki.

Pamiętaj o Konsumentach:
Nie jesteś zobowiązany do wystawiania faktur na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), chyba że jest to związane z konkretnymi sytuacjami, takimi jak sprzedaż wysyłkowa w kraju czy wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu. Jednak nabywca (konsument) może zażądać faktury w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, lub otrzymano zapłatę.


Faktury Elektroniczne:
Faktury elektroniczne mają takie samo znaczenie, jak ich papierowe odpowiedniki. Mogą być wysyłane nabywcy na adres e-mail lub udostępnione na serwerze. Faktury elektroniczne wymagają akceptacji odbiorcy, a formy tej akceptacji przepisy nie precyzują. Akceptacja może wynikać z umowy lub regulaminu sprzedaży.


Przechowywanie Faktur:
Warto pamiętać, że faktury VAT, zarówno papierowe, jak i elektroniczne, powinny być przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
Zasady wystawiania faktur VAT są istotne w procesie rozliczeń podatkowych. W zależności od rodzaju transakcji, możesz być zobowiązany do wystawiania faktur lub zwolniony z tego obowiązku. Warto dokładnie zrozumieć te przepisy, aby uniknąć problemów związanych z nieprawidłowymi dokumentacjami podatkowymi.

Ważne Elementy Faktury VAT
Czytaj więcej
25.08.2023

Ważne Elementy Faktury VAT

Ważne Elementy Faktury VAT
Faktura VAT to kluczowy dokument w procesie rozliczeń podatkowych, odzwierciedlający zawarte transakcje między podatnikami. Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT, faktura musi zawierać szereg istotnych informacji, aby była zgodna z prawem i służyła jako dowód dokonanej transakcji.


Podstawowe Dane na Fakturze:

 • Data Wystawienia: Wskazuje moment, kiedy faktura została stworzona, co ma znaczenie w ustalaniu okresu rozliczeniowego.
 • Numer Faktury: Unikalny numer identyfikujący fakturę w ramach serii, ułatwiający jej identyfikację i śledzenie.
 • Dane Podatnika i Nabywcy: Imiona/nazwy oraz adresy podatnika wystawiającego fakturę oraz nabywcy towarów lub usług.
 • Numery Identyfikacyjne: Numer identyfikujący podatnika i nabywcę na potrzeby podatku VAT.
 • Data Dostawy/Wykonania Usługi: Określa datę, kiedy miała miejsce dostawa towarów lub wykonanie usługi.
 • Opis Towaru/Usługi: Krótka charakteryzacja dostarczonego towaru lub usługi.
 • Ilość i Cena Jednostkowa: Miarę i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług oraz cena jednostkowa netto.
 • Wartość Dostarczonych Towarów/Usług: Suma wartości netto towarów lub usług objętych fakturą.
 • Stawka Podatku VAT: Wskaźnik procentowy określający stawkę podatku od wartości dodanej.

Podatek VAT płacisz według stawek:
23% – tyle wynosi podstawowa podatku od towarów i usług
8% – stawka obniżona, dotyczy m.in. budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, usług związanych z kulturą, sportem, rekreacją
5% – stawka obniżona, obejmuje m.in. podstawowe produkty żywnościowe (np. pieczywo, nabiał), artykuły dla niemowląt, książki i e-booki
0% – stawka preferencyjna, stosowana między innymi w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów oraz w eksporcie towarów.
Przy zastosowaniu stawki 0 % sprzedawca nie płaci podatku, ale ma prawo do odliczenia VAT od zakupu towarów i usług z związanych z daną transakcją.

 • Kwota Podatku: Kwota podatku naliczonego na podstawie wartości netto i stawki VAT.
 • Wartość Łączna: Całkowita kwota, którą nabywca musi zapłacić (wartość netto plus kwota podatku).


Korekta Błędów na Fakturze:


Jeżeli po wystawieniu faktury zachodzą zmiany w elementach opodatkowania lub kwocie podatku, konieczne jest wystawienie faktury korygującej. Również błędy opisowe, takie jak nieprawidłowa nazwa firmy czy adres, mogą być naprawiane przy pomocy noty korygującej. Ustawa wymaga akceptacji noty korygującej przez jej odbiorcę.


????Faktura VAT to kluczowy dokument w prawidłowym funkcjonowaniu systemu podatkowego. Zawierając wymienione dane, faktura umożliwia transparentność i dokładność rozliczeń między podatnikami. Błędy na fakturze należy naprawiać za pomocą faktur korygujących lub not korygujących, w zależności od rodzaju błędu. W ten sposób, zarówno dostawca, jak i nabywca, mogą działać zgodnie z obowiązującymi przepisami i utrzymać klarowność w swoich transakcja

Zwolnienie z powodu siły wyższej?
Czytaj więcej
28.07.2023

Zwolnienie z powodu siły wyższej?

Wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy Kodeks pracy w dniu 26 kwietnia 2023 roku, wprowadzone zostało zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej. 

Warto podkreślić, że ta zmiana jest rezultatem wdrażania wszystkich wymaganych przez prawo unijne przepisów, które są zgodne z dyrektywą (UE) 2019/1158, która ma na celu wyrównanie szans na rynku pracy dla mężczyzn i kobiet oraz poprawę równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

Zwolnienie z powodu siły wyższej przysługuje pracownikom w sytuacjach, gdy muszą zająć się pilnymi sprawami rodzinnymi związanymi z chorobą lub wypadkiem. Dodatkowo, ważne jest zaznaczyć, że zwolnienie z powodu siły wyższej będzie udzielane w wymiarze godzinowym, a dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy zostanie ustalone proporcjonalnie do ich czasu pracy. Godziny zwolnienia zaokrąglane będą w górę do pełnej godziny, a w przypadku, gdy dobowa norma czasu pracy wynosi mniej niż 8 godzin, zwolnienie będzie stosowane z uwzględnieniem odpowiednich proporcji. Jest ono ograniczone do wymiaru 2 dni lub 16 godzin w ciągu jednego roku kalendarzowego. 

Pracodawca, który nie zgodzi się na urlop i naruszy przepisy dotyczące zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej, popełnia wykroczenie niezgodne z prawami pracownika. Może on zostać ukarany karą grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Dzięki tej zmianie, pracownicy mają możliwość skorzystania z krótkiego zwolnienia w przypadku nagłych sytuacji rodzinnych, które wymagają ich natychmiastowej obecności. To pozwoli na bardziej elastyczne podejście do pilnych sytuacji życiowych, a także zwiększy szanse na skuteczne połączenie życia zawodowego z prywatnym.

Limit transakcji B2B jednak 15 tys. zł
Czytaj więcej
28.07.2023

Limit transakcji B2B jednak 15 tys. zł

Limit wartości transakcji B2B w 2024 roku, które mogą być rozliczane gotówkowo, nie zmieni się i pozostanie na poziomie 15 000zł. Jak wielu z Was wie, pierwotnie planowano obniżyć ten limit do 8000zł w ramach Polskiego Ładu. 

Co to oznacza dla przedsiębiorców? Pozostawienie limitu na 15 000zł oznacza, że ​​wszystkie transakcje B2B przekraczające tę kwotę będą musiały być rozliczane za pomocą innych środków płatniczych, takich jak przelewy bankowe, karty płatnicze, czy systemy płatności elektroniczne.

Ta decyzja ma na celu nadal zachować przejrzystość i kontrolę w obiegu gotówki oraz ograniczyć możliwość nielegalnych działań finansowych. Wielu ekspertów uważa, że ​​pozostawienie limitu na dotychczasowym poziomie przyczyni się do wzmocnienia systemu finansowego w Polsce, zachęcając jednocześnie przedsiębiorców do korzystania z bardziej zaawansowanych i bezpiecznych metod płatności.

Wyższa płaca minimalna od 1 lipca 2023!
Czytaj więcej
28.07.2023

Wyższa płaca minimalna od 1 lipca 2023!

Ważna informacja dla wszystkich pracowników i pracodawców! Od 1 lipca wchodzą w życie zmiany dotyczące płacy minimalnej w naszym kraju. Nie tylko kwota minimalnego wynagrodzenia wzrośnie, ale również składki ZUS i zasiłki z ubezpieczenia społecznego 

Nowe stawki to:

 • Płaca minimalna od 1 lipca 2023 to 3 600 brutto zł w stosunku do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku ubiegłym wzrośnie o 590 zł, co oznacza wzrost o 19,6 proc..
 • Minimalna stawka godzinowa od teraz będzie wynosić 23,50 zł za godzinę.

Dwukrotna podwyżka to efekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (DzU z 2020 r., poz. 2207), która stanowi, że jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen wynosi co najmniej 105 proc., to ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnych stawek płacowych. Wraz ze wzrostem najniższej pensji rosną też inne świadczenia.

W efekcie niższe należności do ZUS płacone przez 24 miesiące od podstawy wymiaru nie mniejszej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia wyniosą: 315,26 zł (obecnie 305,61 zł), w tym składka emerytalna 210,82 zł (obecnie 204,37 zł), rentowa 86,40 zł (obecnie 83,76 zł), wypadkowa 18,04 zł (obecnie 17,48 zł) oraz chorobowa 26,46 zł (obecnie 25,65 zł).

Istnieje także obawa, że takie podwyżki płacy mogą wpłynąć negatywnie na niektóre firmy, zwłaszcza te, które już są w trudnej sytuacji finansowej. Wzrost kosztów pracy może skutkować koniecznością ograniczenia zatrudnienia lub podnoszenia cen oferowanych produktów lub usług.

Warto również zaznaczyć, że podobna sytuacja z dwukrotnym podwyższeniem płacy minimalnej może się powtórzyć w przyszłym roku.

Z cyklu księgowa w podróży - Podatki w Rumunii
Czytaj więcej
20.07.2023

Z cyklu księgowa w podróży - Podatki w Rumunii

Z cyklu #księgowanawakacjach
Dzisiaj na tepetę - podatki w Rumunii.
W zeszłym tygodniu odwiedziłam bardzo ciekawe Państwo jakim jest Rumunia.
Był to wyjazd bardziej szkoleniowy, ale trochę też pozwiedzałam.
Jak to ja zawsze na wakacjach ciekawa jestem podatków w danym kraju i tak tez było z Rumunią:
W ostatnich latach Rumunia prężnie się rozwija. Kraj ten odnotował jeden z najwyższych w Europie wskaźników wzrostu gospodarczego i jest siódmym w UE państwem pod względem liczby ludności, co sprawia, że praca czy prowadzenie działalności gospodarczej w tym kraju mogą się wydawać kuszące.
Jeśli chcemy otworzyć firmę w Rumunii, warto skupić się na usługach programistycznych, consultingowych czy reklamowych. Tym, co w największym stopniu zachęca do prowadzenia działalności w Rumunii, jest łatwy i intuicyjny system podatkowy.
Opłaty związane z prowadzeniem biznesu w Rumunii obejmują:

 • Wysokość podatku PIT: 10%
 • podatek dochodowy: 16% (w Polsce CIT to 9 albo 19% dochodu)
 • podatek od dywidendy: 5% (polski podatek Belki wynosi 19%)
 • podatek od wniesionego kapitału: 0% (w Polsce wynosi: 0,5%).
  W Polsce obowiązuje także wyższa podstawowa stawka podatku VAT 23% oraz dwie preferencyjne, obejmujące niektóre towary i usługi (8% i 5%). Przedsiębiorcy prowadzącego firmę w Rumunii obowiązuje stawka podstawowa 19% oraz dwie niższe stawki (9% i 5%). Przedsiębiorca płaci VAT dopiero po przekroczeniu dochodu 220 000 RON (ok. 250 000 zł)
 • MITY PODATKOWE
  Brak podatku dochodowego dla firm IT?
  Zwolnieni z 10% podatku dochodowego są tylko i wyłącznie pracownicy etatowi. Osoba prowadzącą działalność gospodarczą nie jest zwolniona z 10% podatku dochodowego.
 • Podatek Obrotowy wynoszący 1% od Mikroprzedsiębiorstw jest opcjonalny w przypadku rumuńskich osób prawnych spełniających następujące warunki:
  roczny obrót nie przekracza 500 000 euro (równowartości w RON
  - Minimum 1 pracownik zatrudniony na cały etat
  - posiadanie udziałów przez tego samego udziałowca/wspólnika w nie więcej niż
  trzech mikroprzedsiębiorstwach. Jeśli bezpośrednio posiadamy więcej niż 25% udziałów / firmy w czterech spółkach płacących mikropodatek, to jedna z firm musi przejść na podatek CIT od osób prawnych od 1 stycznia 2023 r. Jeżeli którykolwiek z udziałowców posiada więcej niż 25% wartości udziałów w więcej niż trzech mikroprzedsiębiorstwach, wspólnicy muszą wybrać mikroprzedsiębiorstwo, które opuszcza system podatku dochodowego od mikroprzedsiębiorstw, w celu zastosowania podatku CIT od osób prawnych.
  -dochód z doradztwa i zarządzania maksymalnie do 20% obrotu.
 • I jak się Wam podoba system podatkowy Rumunii
Lider to ktoś kto zna drogę, idzie drogą i pokazuje drogę ❤️
Czytaj więcej
17.07.2023

Lider to ktoś kto zna drogę, idzie drogą i pokazuje drogę ❤️

Pora podsumować ostatnie dni, wyjątkowe w niezwykłej podróży.
Z jednej strony podróży do kraju, o którym niezbyt wiele słyszałam, w stosunku do którego panują negatywne stereotypy, który okazał sie być pięknym niezwykłym miejscem! A z drugiej strony znowu to była mocna podróż w głąb siebie z niezwykłymi ludźmi.
Od kilku lat zapewne można zauważyć, że dosyć intensywnie zaczęłam inwestować w rozwój osobisty.
Można by powiedzieć, prowadzisz biuro rachunkowe, powinnaś nieustannie uczyć się i słuchać szkoleń w w zakresie prawa podatkowego. I tak jest bardzo dużo się uczę, ale w moim życiu zaszła duża potrzeba samorozwoju ona przyszła nagle w wieku 37 lat i tak do dziś kroczę tą drogą samorozwoju? Po co to robię?:

 • by stać się lepszym liderem dla mojego zespołu Hejne,
 • by być lepszą mamą i żoną, koleżanką, córką,
 • by czuć głębiej, mocniej,
 • by nauczyć się siebie, co mi służy a co nie,
 • by zrozumieć zachowana innych ludzi, by nauczyć się akceptować odmienność,
 • by w moim księgowo biznesowym świecie nie oszaleć i móc z dobrą energią pomagać swoim Klientom i wspierać zespół,
 • by móc pomagać innym wzrastać, poprzez sesje coachingowe, mentoring, których udzielam już od kilku miesięcy.   

Wizyta w Rumuni to kwintesencja i taka kropka nad i w związku z programem do jakiego dołączyłam w zeszłym roku tj Maxwell Leadership Poland.
Będąc tam, aby uzyskać certyfikat mówcy, coacha, trenera potwierdzony przez organizacje Maxwell musiałam wygłosić mowę na wybrany przez siebie temat.

Wybrałam temat, który mnie nie zwykle poruszył ostatnimi czasy.
Nasza starsza córka Nadia od zeszłorocznej wizyty w USA podjęła decyzję, że chce uprawiać czynnie sport a dokładnie pływanie i tak należymy od roku do klubu UKS Neptun Gdańsk, w którym może doskonalić swoje treningi i przygotowywać się powoli do zawodów sportowych, a my rodzice 4 razy w tygodniu np. o 4:30 rano wstajemy by pomóc jej spełnić marzenia!

Miesiąc temu będąc z nią na treningu trener zorganizował im mini zawody w wewnątrz grupy w postaci kto pierwszy przepłynie basen. Nadii w tej konkurencji towarzyszyło 4 chłopców razem było ich 5. Oglądając z trybun ten wyścig poczułam widząc gdy zajęła 3 miejsce taki trochę smutek, od razu zastanawiałam się jak z nią porozmawiać, gdy skończy zajęcia.
Ku mojemu zdziwieniu Nadia wyszła niesamowicie uradowana. Pytam się córciu oo widzę, że jesteś szczęśliwa? Ona na to mama jestem najszczęśliwsza na świecie, bo ten wyścig był na czas i miałam lepszy czas o 2 sekundy niż w ostatnim tygodniu!
Słuchając to, bardzo mocno się wzruszyłam, ale tez poczułam wstyd i refleksje. Po pierwsze brała udział w zawodach, gdzie byli sami chłopcy. Po drugie ja patrzyłam na nią jak na przegraną a ona czuła się wygrana!
I tak często jest w życiu, że projektujemy czyjeś życie na wzór tego co my sami myślimy. Jak oceniamy kogoś nie wiedząc zupełnie co dana osoba czuje, co myśli, bo porównujemy do siebie do swoich myśli i zachowań czy przekonań. A piękne jest to, że każdy z nas jest taki inny i na końcu się okazuje, że tyle ile jest ludzi na świecie tyle jest różnych innych o pięknych światów, czyli prawie 8 miliardów.
Zatem warto zapytać druga osobę O jej punkt spojrzenia a nie oceniać przez to co sami myślimy!
Mam nadzieję, że udało Ci sie dobrnąć do końca.
Czas w Rumunii był niezwykły, bo byla tam piekna atmosfera i niezwykli ludzie, przy których mogłam wzrastać.
Jeśli zatem chcesz wzrastać, to z chęcią zapraszam Ciebie do mojego świata, bo po tym czasie czuję się w pełni gotowa pomagać innym! 


Bo lider to ktoś kto zna drogę, idzie drogą i pokazuje drogę

Krajowy System e-Faktur to już niedługo!
Czytaj więcej
07.07.2023

Krajowy System e-Faktur to już niedługo!

Obowiązek e-fakturowania (wystawianie faktur w ustrukturyzowanej formie) wejdzie w życie 1 lipca 2024 r.

przy czym przewidziano wydłużenie o dodatkowe pół roku terminu na wdrożenie KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo z VAT, dla nich KSeF będzie obowiązkowy od 1 stycznia 2025 r.


Co trzeba zrobić jeszcze przed ostatecznymi tymi terminami?

 • przede wszystkim sprawdzić powiązania pomiędzy modułami finansowo-księgowym, magazynowym, sprzedażowym, w stosowanym dotychczas oprogramowaniu i czy program pozwala na e-fakturowanie w ramach KSeF (może się to wiązać z zakupem dodatkowych modułów / ewentualnie zakup nowego oprogramowania)
 • zorganizowanie szkolenia wewnątrz jednostki przygotowującego pracowników do wprowadzanych zmian
 • zorientowanie się w kwestii uprawnień do korzystania z KSeF. 
  1. w przypadku podatników, którzy są osobami fizycznymi pierwotne uprawnienie o charakterze właścicielskim jest przypisane do osoby będącej podatnikiem automatycznie. Osoba taka nie musi nic zgłaszać. Może korzystać z systemu autoryzując się Podpisem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  2. W przypadkach szczególnych, gdy osoba posiada kwalifikowany podpis elektroniczny, który nie zawiera w sobie NIP i PESEL, istnieje możliwość zgłoszenia tzw. odcisku palca podpisu za pośrednictwem zawiadomienia ZAW-FA, w celu przypisania podpisu do danego podatnika. Zmiana czy odnowienie podpisu, na kolejny niezawierający NIP i PESEL wymagać będzie kolejnego zawiadomienia.
 • zorientowanie się czy jest konieczność nadania uprawnień innej osobie do wystawiania faktur w imieniu podatnika, która miałaby możliwość wystawiania faktur 

Przypominając podatnicy mają możliwość testowania KSeF już od 01.01.2022, co wiąże się z udogodnieniami, o których już wspominaliśmy wcześniej, jest to m.in. szybszy zwrot VAT-u - przedsiębiorcy mają go otrzymać po 40 dniach (aktualnie 60 dni)

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru bez faktury od kontrahenta?
Czytaj więcej
07.07.2023

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru bez faktury od kontrahenta?

Tak teraz to możliwe, dzięki pakietowi Slim VAT 3 od 01.07.2023. 

Pakiet ten ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności transgranicznej i eliminację niepotrzebnych biurokratycznych obciążeń. 


W kontekście faktur, warto zaznaczyć, że Slim VAT 3 wprowadza pewne ułatwienia dotyczące obowiązku posiadania faktury. Według pakietu, nie jest konieczne posiadanie faktury dla transakcji WNT, aby móc odliczyć podatek VAT. 


Przed wejściem w życie pakietu Slim VAT 3, obowiązek posiadania faktury był zdecydowanie bardziej restrykcyjny w kontekście odliczania podatku VAT przy Wewnątrzwspólnotowym Nabyciu Towarów (WNT). Faktura była niezbędnym dokumentem do udokumentowania transakcji i odliczenia podatku VAT. Podatnik miał prawo odliczyć podatek naliczony z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów pod warunkiem, że otrzymał fakturę dokumentującą dostawę w ciągu trzech miesięcy, licząc od miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

 

Ogół zmian w zakresie transakcji wewnątrzunijnych na pewno jest korzystny dla podatników, nie muszą pilnować upływu trzymiesięcznego okresu. na otrzymanie faktury z tytułu nabycia towarów, by nie musieć korygować VAT naliczonego z tytułu WNT. Podatek należny i naliczony będą rozliczane w tym samym okresie, bez konieczności monitorowania momentu otrzymania faktury.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) jakie dokumenty są wymagane?
Czytaj więcej
07.07.2023

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) jakie dokumenty są wymagane?

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i planujesz transakcję WDT, istnieje kilka istotnych kroków do wykonania oraz dokumentów, których będziesz potrzebować. Oto niektóre z nich, które warto wziąć pod uwagę do zastosowania stawki 0% VAT

 • Podmioty uczestniczące: Transakcja WDT może mieć miejsce między podmiotami gospodarczymi zarejestrowanymi na potrzeby VAT w różnych krajach członkowskich UE.
 • Numer VAT UE (NIP UE): Sprzedawca i nabywca muszą posiadać ważny numer identyfikacji podatkowej UE, zwany także NIP-em UE. Możesz go uzyskać, rejestrując się jako podatnik VAT UE w swoim kraju.
 • Sprawdzenie numeru VAT kupującego: Przed dokonaniem transakcji WDT, ważne jest, aby sprawdzić numer VAT nabywcy. Możesz to zrobić korzystając z systemu VIES (VAT Information Exchange System), który pozwala zweryfikować poprawność numeru VAT kupującego w innym państwie członkowskim UE.
 • Dokumenty: sprzedawca wskazuje, że towary zostały wysłane lub przetransportowane przez niego lub przez osobę trzecią działającą na jego rzecz, oraz sprzedawca jest w posiadaniu co najmniej dwóch niebędących ze sobą w sprzeczności dowodów, (tzw. dowody z grupy A), które zostały wydane przez dwie różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem, od sprzedawcy i od nabywcy, albo sprzedawca jest w posiadaniu jakichkolwiek pojedynczych dowodów, (tzw. dowody z grupy A), wraz z jakimikolwiek pojedynczymi niebędącymi ze sobą w sprzeczności dowodami, (tzw. dowody z grupy B), potwierdzających wysyłkę lub transport, które zostały wydane przez dwie różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem, od sprzedawcy i od nabywcy;
  • dokumenty z grupy A to: dokumenty odnoszące się do wysyłki lub transportu towarów, takie jak podpisany list przewozowy CMR, konosament, faktura za towarowy przewóz lotniczy lub faktura od przewoźnika towarów;
  • dokumenty z grupy B to:
   1. polisa ubezpieczeniowa w odniesieniu do wysyłki lub transportu towarów lub dokumenty bankowe potwierdzające zapłatę za wysyłkę lub transport towarów;
   2. dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, np. notariusza, potwierdzające przybycie towarów do państwa członkowskiego przeznaczenia;
   3. poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego magazyn w państwie członkowskim przeznaczenia, potwierdzające składowanie towarów w tym państwie członkowskim.
 • Deklaracja Intrastat: Jeśli twoja transakcja WDT przekracza określone progi wartościowe, może być konieczne złożenie deklaracji Intrastat. Deklaracja Intrastat to statystyczny raport o handlu towarami między państwami członkowskimi UE. Obowiązek składania deklaracji zależy od obrotów towarowych wewnątrz Unii Europejskiej.
Konferencja
Czytaj więcej
14.06.2023

Konferencja "Zmieniamy Oblicze Biur Rachunkowych 3 Gdynia czerwiec 2023

To już 1,5 tygodnia minęło od niezwykłego wydarzenia, do którego przygotowania trwają kilka miesięcy.
Konferencja właścicieli biur rachunkowych w Trójmieście pod nazwą „ Zmieniamy Oblicze Biur Rachunkowych” tym razem odbyła się w Gdyni i była to już 3 edycja!
Miałam przyjemność organizować konferencją z moją przyjaciółką Joanna GłowackaJoanną Głowacką, która tak samo jak ja ma niezwykle dużą ilość energii i pomysłów, więc organizacja tego wydarzenia dała i nadal daje nam niezwykle dużo radości ale i oderwania się od codzienności.
Bo właśnie wiele osób mnie pyta, Żaneta kiedy Wy to robicie, kiedy znajdujecie na to czas, ale też jak łączycie prowadzenie swoich biznesów z tak angażującym zajęciem jakim jest właśnie organizacja takiej konferencji.
Odpowiadam za siebie, choć myślę, że Joasia myśli podobnie. Od początku prowadzenia biura rachunkowego budowania zespołu czy budowania bazy klientów towarzyszyła i nadal towarzyszy mi duża radość, kreatywność, chęć niesienia pomocy, chęć zrobienia czegoś inaczej, chęć wyrażenia siebie poprzez pewne działania.
Zbudowanie biznesu nie jest łatwe i nie chcę generalizować czy to jest w Polsce czy w innym kraju, po prostu uważam, że aby z sukcesem prowadzić jakąkolwiek firmę trzeba mieć dużo samozaparcia, pozytywnej energii, miłości w sercu, kierowanie się intuicją, myśleniem o innych, świetną organizacją, wysyłanie dobrej energii, czynieniem dobra, bo ono wróci.
I dzisiaj z ogromną odwagą mogę przyznać, że przez te prawie 10 lat tak właśnie jest.
Konferencja z kolei jest chęcią podzielenia się swoimi pomysłami, radością ale przede wszystkim zainspirowaniem i wskazaniem drogi dla innych, którzy być może pogubili się na tej drodze bądż jeszcze nie odnaleźli, albo dla tych którzy idą tą samą drogą i tylko utwierdzają się w przekonaniu że wybrali właściwy kierunek oraz chcą czerpać pozytywna energię z takich spotkań.
Dla mnie prowadzenie, organizowanie konferencji to również oderwanie się od codzienności prowadzenia biznesu, który w 85% zajmuje moją głowę i wiem, że dzięki takiej organizacji potrafię odpocząć od tej codzienności z ogromna ochotą wracam do biura dziękując za spokój, który gdy konferencji nie organizowałam wydawał się jego brakiem.
Jednak praca w biurze rachunkowym jest zdecydowanie bardziej sielska niż zorganizowanie wydarzenia na 170 osób, gdzie wszystko musi zagrać w jednym momencie.
Podczas tegorocznej konferencji wystąpiły wspaniałe osoby takie jak ; Katarzyna Burchacka-Klimczuk, Beata Kapcewicz, Joanna Gdaniec, Lidia Buksak, Maciej Wroński, Katarzyna Kobiela, Urszula Jóźwiak, Iga Kopeć które pokazały drogowskaz co zrobić, by było lepiej, łatwiej, lżej. Teraz od uczestników zależy czy wdrożą do swojej codzienności te wszystkie mądrości.
Chciałabym podziękować naszym cudownym dziewczynom z naszych biur za pomoc w organizacji, wszystkim prelegentom, partnerom, makijażystkom, masażystom, Panu Dariuszowi za koncert mis i gongów, Nelli Artienwicz za wspaniałą medytację na plaży, Hotelowi Marriott Hotels w Gdyni za cudowną organizację, Róża Wiatrów za wspaniałą sobotnią noc, Dj – om za świetną muzykę, Pani Kasi Figurze za wizytę podczas kolacji, Marcie za wspaniały taniec i wprowadzenie nas do niego, swojemu mężowi, który jak zwykle stanął na wysokości zadania i wspierał całym a także córkom, które mogły zobaczyć mamę w akcji i pomóc podczas organizacji i rejestracji uczestników oraz wszystkim tym, których nie wymieniłam, bo nie sposób tego zrobić.
Za rok kolejna konferencja dla właścicieli biur rachunkowych (7-9 czerwca 2024 roku) i już w głowie pojawiają się i mi i Asi pomysły, co zrobić by uczestnicy mogli doznać, coś niezwykłego przeżyć, by buzia na koniec niedzieli bolała od zakwasów, które będą wynikiem 3 dniowego uśmiechu nie schodzącego z twarzy.
Dzięki wielkie czuję ogromną wdzięczność i radość!

Szkoleniowo u nas!!
Czytaj więcej
13.06.2023

Szkoleniowo u nas!!

DZisiaj u nas wspaniały dzień.

Nasze kadróweczki: Ola, Gosia i Emilka przebywają obecnie w Warszawie na konferencji HR na szpilkach - Monika Smulewicz!

Podobno jest niezwykle przyjemnie i merytorycznie i dziewczyny mają ogólnie niedosyt! Monika Smulewicz gratulacje i rób tego więcej!

A ja dzisiaj z kolei z Asią kierownikiem biura byłyśmy na Road Show Akademia LTCA, gdzie Marcin Zarzycki wraz ze swoim zespołem poopowiadali nam o KSef, o fundacji rodzinnej i wielu innych ciekawych aspektach podatkowych.

Reszta zespołu pracowała, bo ktoś pracować musi !

Pakiet SLIM VAT 3 zwiększy liczbę małych podatników.
Czytaj więcej
13.06.2023

Pakiet SLIM VAT 3 zwiększy liczbę małych podatników.

Pakiet SLIM VAT 3 zwiększy liczbę małych podatników.

Wejście pakietu SLIM VAT 3 już niebawem - z dniem 1 lipca 2023 roku.

W ramach pakietu zostanie wniesiona istotna zmiana, mianowicie podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2.000.000 euro ( na chwilę obecną mamy 1,2 mln euro)Co będzie skutkiem jej wprowadzenia?

 • zwiększenie liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych w VAT.

Co istotne, nowy limit będzie miał zastosowanie już od drugiego półrocza 2023 r., dlatego podatnicy, których sprzedaż w ubiegłym roku nie przekroczyła nowego progu i zdecydują się na stosowanie metody kasowej jak również kwartalnych rozliczeń z fiskusem, muszą pamiętać o obowiązku złożenia aktualizacji formularza VAT-R, w którym poinformują organ o dokonanym wyborze.

PAKIET SLIM VAT 3 Podatek od spadków i darowizn
Czytaj więcej
12.06.2023

PAKIET SLIM VAT 3 Podatek od spadków i darowizn

Czy wiesz, że z dniem 1 lipca 2023 roku wchodzą nowe przepisy w ramach pakietu SLIM VAT 3 i jednym z bardzo istotnych zmian będzie fakt podwyższenia kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn❓

Jakie to kwoty❓ Poniżej przedstawiamy wartości ↙️↙️↙️↙️↙️


✅36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
✅27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
✅5 733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Kwoty są znacznie wyższe w kręgu bliższej i dalszej rodziny, a jedynie nieco wyższe w przypadku osób obcych - z uwagi na ryzyko nadużyć podatkowych oraz unikanie opodatkowania, zarówno w podatku od spadków i darowizn, jak i w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozszerzenie szarej strefy w gospodarce, np. przez powoływanie się na fikcyjne darowizny).

Międzynarodowe Forum gospodarcze - prelekcja
Czytaj więcej
01.06.2023

Międzynarodowe Forum gospodarcze - prelekcja "Kobiety na Szczycie" 25.05.2023

W zeszłym tygodniu miałam możliwość uczestniczenia w Międzynarodowym Forum gospodarczym tj. w wydarzeniu, które skupia wielu przedsiębiorców z naszego kraju w jednym miejscu.

Tematyka prelekcji przeróżna i niezwykle ciekawa od prawa pracy, sytuacji na polskich uczelniach, o innowacjach i ich potencjale, o postępach medycyny.
W jednej z prelekcji pt. „Kobiety na szczycie” miałam możliwość wystąpić osobiście, za co bardzo serdecznie dziękuję organizatorom.

Ta prelekcja zebrała niezwykle dużą ilość osób, w której uczestniczyli zarówno kobiety jak i mężczyźni.

Jestem niezwykle wdzięczna za to, że miałam możliwość wysłuchania tylu fantastycznych kobiet było nas 6! Dziewczyny bardzo Wam serdecznie dziękuję, że możemy pokazać światu i przede wszystkim innym kobietom, że sukces jest w zasięgi naszej ręki i nikt nas przed nim nie powstrzymuje poza nami samymi.
Już od dawna twierdzę i być może tym wpisem wbiję kij w mrowisko, że kobiety tak samo jak mężczyźni mogą, jeśli tylko chcą odnieść ogromny sukces w biznesie. I nie zgodzę się, że zarabiamy mniej. Owszem statystyki tak mówią, ale pamiętajcie drogie panie, że to Wy się zgadzacie na ten fakt. Gdybym miała dzisiaj powiedzieć kto bardziej podcinał mi skrzydła, kiedy rozwijałam swój biznes, to były to bardziej kobiety aniżeli mężczyźni. Częste pytania: z kim zostawiałaś dziecko, a nie szkoda Ci?, o znowu wyjazd? A Tomek Ci pomaga? Tak drogie panie żaden facet mi takiego pytania nie zadał tylko same kobiety!

Często kobiety same z siebie rezygnują na rzecz dzieci, a ja twierdzę, że można połączyć macierzyństwo z biznesem i nikt tu nie czuje się poszkodowany, wręcz przeciwnie wiem, że moje córki mają zdrowy przykład partnerskiego związku, gdzie każde z rodziców zajmuje się nimi po połowie, a mama i tata są partnerami i oboje pracują zarabiają na dom, wspólne wakacje. Nie ma hierachii, że ktoś jest wyżej ktoś niżej. Każde z nas jest się w stanie samo utrzymać, lecz na szczęście my ciagle razem patrzymy w jednym kierunku i oby tak było do końca!
Dlatego tez głośno i wyraźnie wczoraj wyraziłam swoje zdanie, abyśmy przestali obwiniać facetów o nasze nieszczęścia, tylko szczerze spojrzała na nasze wybory i na nasze strachy, które tak skrzętnie w sobie chowamy.

Przedsiębiorcą i osobą godnie zarabiającą może być zarówno mężczyzna jak i kobieta, trzeba tylko chcieć!

Podziękowania dla Krajowej Izby Biur Rachunkowych
Czytaj więcej
18.05.2023

Podziękowania dla Krajowej Izby Biur Rachunkowych

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Krajowej Izby Biur Rachunkowych za wspaniały prezent.

 

Jestesmy dumnymi członkami KIBR i niezwykle cieszymy się, że organizacja ta wspiera właścicieli biur rachunkowych i jest naszym głosem.

Praca zdalna od 07.04.2023
Czytaj więcej
14.04.2023

Praca zdalna od 07.04.2023

Nowe przepisy wprowadzają wiele ułatwień dla pracowników, którzy pracują zdalnie lub w trybie hybrydowym. Przede wszystkim, pracownicy, którzy pracują zdalnie przez co najmniej połowę miesiąca, będą mogli odliczać od podatku dochodowego koszty związane z pracą w domu, takie jak koszty prądu, internetu czy wyposażenia biura domowego. To znaczna ulga dla osób, które zmuszone są pracować z domu.


Ponadto, nowe przepisy umożliwiają pracownikom zdalnym skorzystanie z tzw. "karty pracownika zdalnego", która pozwoli im na korzystanie z usług związanych z pracą zdalną, takich jak konsultacje z doradcą podatkowym czy zakup specjalistycznego oprogramowania, bez konieczności ponoszenia kosztów.


Nowe przepisy podatkowe wprowadzają także zmiany w kwestii pracy zdalnej okazjonalnej, którą można wykonywać do 24 dni w roku kalendarzowym. Zgodnie z nowymi przepisami, pracownicy, którzy wykonują pracę zdalną okazjonalnie, będą mogli odliczyć od podatku koszty związane z pracą w domu tylko wtedy, gdy udokumentują te koszty i złożą je w formie rachunków lub faktur.


Ustawodawca wprowadził jednak pewien wyjątek m.in. dla pracownic w ciąży, rodziców dzieci do 4 roku życia czy osób opiekujących się niepełnosprawnymi członkami rodziny. Osoby te mogą złożyć wniosek o wykonywanie pracy zdalnej. Pracodawca może nie uwzględnić takiego wniosku jedynie wtedy, gdy wykonywanie przez takie osoby pracy zdalnej jest niemożliwe ze względu na rodzaj pracy, jaki wykonują lub ze względu na organizację pracy


Dla pracowników, którzy wykonują pracę zdalną okazjonalnie, tj. poniżej połowy miesiąca, wprowadzone zostały także pewne ułatwienia podatkowe. W takim przypadku, pracownicy będą mogli odliczyć od podatku ryczałt w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia za pracę zdalną okazjonalną.


Warto jednak pamiętać, że aby skorzystać z tych ułatwień, konieczne jest udokumentowanie kosztów i przestrzeganie określonych zasad. Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej okazjonalnej są krokiem w dobrą stronę, pozwalając pracownikom na bardziej elastyczne podejście do pracy, a jednocześnie umożliwiając im odliczenie niektórych kosztów związanych z pracą w domu.

Ulgi i odliczenia od podatku
Czytaj więcej
14.04.2023

Ulgi i odliczenia od podatku

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że w swoim zeznaniu rocznym mogą skorzystać z różnych ulg podatkowych, które pozwolą im zmniejszyć zobowiązania podatkowe.


Jedną z popularnych ulg jest ulga na dziecko. W zeznaniu rocznym możemy odliczyć od podatku dochodowego wydatki związane z utrzymaniem dziecka, takie jak opłaty za przedszkole czy lekcje języka obcego. W przypadku rozwodu, rodzice dziecka mogą podzielić się ulgą proporcjonalnie do swoich dochodów.


Inną popularną ulgą jest ulga termomodernizacyjna, która pozwala na odliczenie od podatku wydatków poniesionych na termomodernizację domu lub mieszkania. Dzięki temu możemy zyskać zwrot części wydatków poniesionych na np. docieplenie budynku.


Kolejną ciekawą ulgą jest ulga na zabytki. Osoby, które posiadały w ciągu roku zabytkowy budynek lub przedmiot, mogą skorzystać z odliczenia od podatku dochodowego wydatków związanych z konserwacją i renowacją zabytków.


Następna ulgi , które mogą zainteresować przedsiębiorców, jest ulga na marketing produktu i ulga na stworzenie nowego produktu. Dzięki pierwszej z nich możemy odliczyć od podatku dochodowego wydatki związane z promocją naszych produktów lub usług. Ważne jest jednak, aby spełnić określone wymagania, takie jak udokumentowanie wydatków czy udowodnienie, że wykorzystanie ulgi miało wpływ na wzrost sprzedaży. Druga to ulga na stworzenie nowego produktu. W przypadku gdy inwestujemy w nowy produkt lub technologię, możemy skorzystać z ulgi na rzecz działalności innowacyjnej. Dzięki niej możemy odliczyć od podatku dochodowego koszty poniesione na badania i rozwój.


Nie tylko przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulg podatkowych. Osoby, które uprawiają sport, uczestniczą w kulturze lub kształcą się na uczelni wyższej, mogą skorzystać z ulg podatkowych na wydatki związane z tymi działaniami. Możemy odliczyć od podatku dochodowego np. koszty zakupu sprzętu sportowego, biletów na spektakle czy nauki języków obcych.


Pamiętajcie, że skorzystanie z ulg podatkowych wymaga dokładnego zapoznania się z przepisami i ich warunkami.

Składka zdrowotna ryczałtowców w 2023 roku
Czytaj więcej
02.02.2023

Składka zdrowotna ryczałtowców w 2023 roku

Składki zdrowotna, w przypadku ryczałtowców jest ona uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia.
20 stycznia 2023 r. Główny Urząd Statystyczny opublikował kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, dzięki tej informacji ryczałtowcy mogą obliczyć stawkę tej składki.
Teraz już wiemy, że przeciętne wynagrodzenie wynosi 6965,84 zł


Tak jak w roku 2022 składka zdrowotna dla osób rozliczających się na ryczałcie jest uzależniona od przychodów rocznych i tak

 • przy przychodzie nieprzekraczającym 60 tys. zł składka będzie wynosić 376,16 zł
 • w drugim progu, przy przychodach od 60 tys. do 300 tys. zł, składka wyniesie 626,93 zł
 • a w ostatnim progu powyżej 300 tys. zł będzie to kwota 1128,48 zł.


✅Opłacanie składek może się odbywać na podstawie przychodów w bieżącym roku kalendarzowym albo z przychodów uzyskanych w ubiegłym roku kalendarzowym (jeżeli działalność była prowadzona przez cały rok)


✅Warto wspomnieć, że przedsiębiorcy, który przekroczą próg przychodów w trakcie roku, a opłacali np. najniższą składkę wtedy przy podsumowaniu roku będą musieli dopłacić różnicę za cały rok

Ryczałt, skala a może podatek liniowy w 2023?
Czytaj więcej
02.01.2023

Ryczałt, skala a może podatek liniowy w 2023?

Są trzy formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej

 • na zasadach ogólnych według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%),
 • podatek liniowy - 19% stawka podatku,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Poza samą formą opodatkowania warto zwrócić uwagę na składkę zdrowotną, która zrobiła nie takie małe zamieszanie 


Zasady ogólne 

Stawką podatku jest dochód i stanowi :

12% dla podstawy obliczenia podatku do wysokości 120.000 zł
32% dla podstawy obliczenia podatku powyżej 120.000 zł.
Preferencje ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, ulg i odliczeń od dochodu i od podatku.

ZUS - składka zdrowotna 

Dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych wynosi 9% dochodu, przy czym nie może być niższa od 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę - 270,90 zł (3010 zł * 9%). 

 

Podatek liniowy 19%

Stawką podatku jest dochód i stanowi on 19% 

ZUS - składka zdrowotna 

Dla osób rozliczających się podatkiem liniowym składka zdrowotna wynosi 4,9% dochodu uzyskanego w poprzednim miesiącu i również nie może ona wynieść mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia.


Ryczałt

Stawka podatku uzależniona jest od rodzaju wykonywanej działalności i kwoty uzyskanych przychodów i może wynosić 17%,15%, 14%, 12,5%, 12%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3%

 

ZUS - składka zdrowotna 

Miesięczny przychód 

od 1 do 60 000 zł - 335,94 zł 

od 60 001 zł - 300 000 zł - 559,89 zł

powyżej 300 000 zł - 1 007,81 zł 

 

 

Do kiedy jest czas na decyzję 

do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągniesz pierwszy przychód w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy przychód osiągniesz w grudniu tego roku.

Konkurencja, a może jednak nie?
Czytaj więcej
06.12.2022

Konkurencja, a może jednak nie?

Ten post chciałam już dawno napisać, gdyż kolejny raz spotkało mnie coś tak miłego.

Wiele mówi się o tym, że biura rachunkowe to konkurencja, że jedni przechwytuja drugich.

Mnie po raz kolejny dzisiaj spotkała miła niespodzianka niestety nie wiem od kogo dlatego zamieszczam ten post.

Spotkanie z klientem zawsze rozpoczynam od pytania skąd się o nas dowiedział. Zazwyczaj są to odpowiedzi: z polecenia, z Google.

I dzisiaj również było z polecenia, ale tym razem z polecenia biura rachunkowego z Gdańska Przymorza.

Wiecie, że w tym roku to już takie 6 polecenie od różnych biur? Nie wiem komu mam dziękować, ale oficjalnie na forum dziękuję   Jeśli to biuro czyta ten post proszę śmiało odezwij się chciałabym móc podziękować osobiście 

Ja również polecam inne biura i cieszę się, że w dzisiejszych czasach otaczam się takimi dobrymi ludźmi! Bo dobro zawsze powraca i będę się tego trzymać mocno! Dlatego pamiętaj bądź dawcą a nie tylko biorcą!

Dziękuje! Umowę z klientem podpisujemy w poniedziałek, bo już się zdecydował!

Prezenty a podatek dochodowy i VAT
Czytaj więcej
30.11.2022

Prezenty a podatek dochodowy i VAT

Drobne prezenty, upominki dawane przez przedsiębiorców na różne okoliczności np. święta, jak wygląda ich ujęcie w podatku dochodowym i VAT? 

????Podatek dochodowy

????W kosztach podatkowych można zaksięgować wydatki poniesione na zakup prezentów dla kontrahentów, pod warunkiem że prezent będzie:

 • opatrzony logo firmy,
 • znikomej wartości,
 • wręczany nie wybranym kontrahentom, a przekazywany masowo.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a wolna od opodatkowania jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł. Co więcej upominek musi mieć brak charakteru wystawnego, reprezentatywnego otrzymanego upominku. Powinien mieć on na celu reklamę firmy obdarowującej. 

????VAT 

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT prezent o małej wartości może nie być opodatkowany pod warunkiem, że 

????jest on o wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób,

????jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru bez podatku określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 20 zł - bez konieczności prowadzenia ewidencji 

????Co jeżeli otrzymamy prezent o większej wartości? 

Przedsiębiorca powinien rozpoznać przychód i opodatkować całą wartość otrzymanego prezentu

Warto dodać, że charakteru reklamowego nie mają np. eleganckie i wartościowe upominki wręczane wybranym kontrahentom. Tego typu prezenty są uznawane przez fiskusa za koszty reprezentacyjne niezaliczane do kosztów podatkowych. Organy podatkowe sprzeciwiają się także zaliczaniu do kosztów podatkowych wręczanego jako prezent alkoholu (i to niezależnie od jego wartości).

Konferencja dla klientów Kancelarii Hejne
Czytaj więcej
16.11.2022

Konferencja dla klientów Kancelarii Hejne

„Rób to co kochasz i rób to z miłością a będziesz kim zechcesz” Beata Pawlikowska.


W Poniedziałek 14 listopada odbyła się dla klientów Kancelarii usług księgowych Hejne konferencja podatkowa.
Niezmiernie cieszymy się, ze udało się ją zorganizować w partnerstwie z Kancelaria Staniek&Partners - Law for Industry, którą reprezentował sam zarząd Krzysztof Staniek i Michał Staniek.
Dziękujemy, że tak liczną grupą mogliśmy się przede wszystkim spotkać, porozmawiać i posłuchać mądrych prelekcji.
A mowa była o dopuszczalnych optymalizacjach podatkowych, o których opowiedzieli nam bracia Staniek.
Odwiedził nas również Ekspert Finansowy Maciej Piechnik, który podzielił się swoją wiedzą odnośnie utrudnionych spłat zobowiązań handlowych w dzisiejszym czasie oraz o możliwości uzyskania kredytu firmowego czy też hipotecznego w oparciu o różne formy działalności, a także przestrzegł na co warto dzisiaj uważać podpisując umowy z bankiem.
Jako zespół jesteśmy pełni wdzięczności za ten piękny wieczór.
Serdecznie dziękujemy naszemu klientowi Sztuka Wyboru za wspaniałe zorganizowanie konferencji w postaci dostosowania sali oraz przygotowania pysznego cateringu.
Noi cóż do zobaczenia na kolejnych spotkaniach!

Czytaj więcej
08.11.2022

"Umysł jest jak spadochron. Najlepiej działa wtedy, kiedy jest otwarty"

"Umysł jest jak spadochron. Najlepiej działa wtedy, kiedy jest otwarty"

Uwielbiam takie dni, kiedy odwiedzają mnie ciekawi i świadomi siebie ludzie.

A taką osobą jest Pan Filip Wichman, z którym o rozwoju osobistym mogłabym rozmawiać całymi dniami!

To właśnie on ze swoim cytatem dzisiaj powitał mnie o poranku!

Pan Filip jest byłym piłkarzem klubów w Polsce i Japonii.

Posiada licencje UEFA C oraz międzynarodowe doświadczenie jako trener bramkarzy na Słowenii, Japonii i w Polsce.

W Trójmieście właśnie otworzył dg, gdzie pod jego okiem szkoli się już wielu miejmy nadzieje przyszłych znakomitych bramkarzy. Ale wiem jedno po rozmowie z Panem Filipem. Gdybym miała syna i interesowałby się piłką to byłby człowiek do którego wysłałabym swojego syna! A dlaczego? Dlatego bo trening fizyczny to jedno a trening mentalny to drugie wręcz ważniejsze niż to pierwsze to fundament i podstawa rozwoju młodego człowieka, a Pan Filip niezwykle świadomie inwestuje we własny rozwój, by dalej rozwijać dzisiejszą młodzież!

Joanna Gdaniec dziękuję Ci kochana za polecenie, bo z ogromną przyjemnością w dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę, gdzie mogę wspierać działalność Pana Filipa i obserwować jego rozwój sama się przy tym rozwijając

Umowa B2B uznana jako umowa o pracę?
Czytaj więcej
04.11.2022

Umowa B2B uznana jako umowa o pracę?

Osoby posiadające swoją działalność gospodarczą i świadczące usługi w oparciu o umowę B2B coraz częściej mogą się spotkać z uznaniem ją jako umowę o pracę 

 

Co jeżeli taka umowa zostanie uznana za umowę o pracę? 

 • Osoba zatrudniona będzie miała prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego lub wypłaty za niewykorzystany urlop, a w przypadku pracodawcy będzie się to wiązało z obowiązkiem zapłaty składek ZUS do 5 lat wstecz.
 • Będzie również Inny sposób opodatkowania jeżeli osoba zatrudniona nie rozliczała się według skali 


Jakie warunki muszą być spełnione, aby świadczone usługi nie były działalnością gospodarczą? 

 • Są one wymienione w art. 5b Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:
 • usługi muszą być wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością


Ważne jest, aby śledzić aktualności dotyczące rozstrzygnięć sądu w sprawach B2B i warto również zwrócić uwagę na Uchwałę Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 17 czerwca 2015 roku, III UZP 2/15. Mówi ona „przy braku definicji ustawowej, na czym polega działalność gospodarcza, może ona przybrać formę (dozwolonej) działalności usługowej, tę zaś może stanowić stałe wykonywanie rodzajowo jednej umowy (usługi) także dla innego podmiotu na jego rachunek, aczkolwiek – co warto przypomnieć – cechą takiej działalności powinno być działanie we własnym imieniu i na własne ryzyko”

Założenie PUE ZUS do 30 grudnia 2022
Czytaj więcej
18.10.2022

Założenie PUE ZUS do 30 grudnia 2022

Jest to termin, do którego każdy płatnik składek powinien założyć profil na PUE ZUS


Do tej pory obowiązek profilu mieli płatnicy, którzy rozliczali składki za więcej niż 5 osób. Zgodnie z przepisami od 1 stycznia 2023 obowiązek będą mieli wszyscy przedsiębiorcy. 


Co jeżeli nie zostanie założony profil?

ZUS sam założy taki profil przedsiębiorcy 


Do czego jest potrzebne PUE ZUS?

Pozwala załatwić większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi np. składać wnioski do ZUS, kontrolować stan rozliczeń, mieć podgląd zwolnień lekarskich pracowników, tworzyć dokumenty, a następnie je przekazywać do innych instytucji 


Można się zarejestrować za pomocą:

 • login.gov,
 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 • bankowości elektronicznej
Każde doświadczenie to dla nas prezent od losu, przyjmijmy go z miłością i doceńmy, że tak wiele nas nauczyło
Czytaj więcej
14.10.2022

Każde doświadczenie to dla nas prezent od losu, przyjmijmy go z miłością i doceńmy, że tak wiele nas nauczyło

Każde doświadczenie to dla nas prezent od losu, przyjmijmy go z miłością i doceńmy, że tak wiele nas nauczyło”.


Wracam dziś po 8 dniach najpiękniejszej i najbardziej świadomej wyprawy w moim życiu.
I nie chodzi tu o miejsce, w którym się znajdowałam, bo tą podróżą życia była wyprawa w głąb siebie.


Przez cały ten okres doświadczyłam ogromu miłości, wsparcia, zrozumienia, zaufania, akceptacji i wielu momentów Aha.
Zrozumiałam zachowania swoje i innych osób.


Wracam niezwykle silna, ale przede wszystkim świadoma i uważna jak nigdy dotąd. Wiem, że tej świadomości mi w życiu brakowało, a dziś już ja mam.
Dzięki tej podróży mam w sobie tyle miłości, że wierzę, iż mogę tą moją miłość dzielić na cały świat.


Oficjalnie zostałam L.A.T. awcem i dlatego tez chciałabym podziekować osobom, dzięki którym się to stało.
Beata Kapcewicz dziękuję Ci za odwagę, za to że układając ten program złamałaś wszystkie schematy, którymi nas przez lata karmiono.
Lider to osoba, to człowiek, który czuje, który ma emocje i nie korzysta ze swojej siły a sięga po prostu po swoją moc przekazując ją, ale przede wszystkim kieruje się zaufaniem do grupy.
Liderem jest absolutnie każdy z nas. Czy to jesteśmy szefem, kierownikiem, mamą, tatą, żoną, mężem przyjaciółką itp.
Gdyby mnie ktoś dzisiaj zapytał dla kogo to szkolenie jest to powiem wprost dla każdego człowieka, który chce żyć świadomie, pomimo, że jest to szkolenie, które w nazwie zawiera słowa Leaders and trainers.
Beatko jesteś dla mnie nadczłowiekiem wiesz o tym! Dziękuje i Kocham Cię!
Agnieszko, Tobie dziękuję za pełną uwazność i za tak piękne podsumowanie całego procesu. Twoja anielska twarz niezwykle radośnie na mnie wpływała. Myślę, że obie poczułyśmy tzw. chemię, która nas połączyła.
Ewa Fryc dziękuję Tobie za wszystkie doswiadczenia, które dzięki Twojej odwadze mogłam przeżyć.
Barbara Robak Anna Neska-Woźniak Kamila Cieszkowska dziękuje Wam pięknie za zaufanie i ze zgodziliście się w tej wspaniałej podróży uczestniczyć. Niezwykle wdzięczna jestem za to, że Was mam, za to ze się tak przez ten tydzień do siebie zbliżyłyśmy, bo mamy ten sam sposób odczuwania i taki sam poziom swiadomości i uważności. Kocham Was i dziekuje Wam! Myślę sobie, że to początek czegoś pieknego co się zbudowało między nami! Już za Wami tęsknie!
Na koniec chciałabym podziękować osobom, dzięki którym najbardziej zrozumiałam co to znaczy byc uważnym. Dziękuje grupie słowackiej Danka Gieciová Ladislav Viola Pavelka Peter, Marian Ťahún oraz Zorka Abrman. Kocham Was! Nie ważny jest język, jeśli jesteś uważny w rozmowie i obserwujesz jesteś w stanie się ze wszystkimi porozumieć! Liczę szczerze na to, że to co nas połączyło zostanie z nami do końca życia!
Dziękuję Wam za naukę języka Słowackiego, które dodało do tego całego procesu wiele radości, uważności. Latadło- samolot, mam napad- mam pomysł to słowa, które zostaną na zawsze, ehh lepiej będę ich codziennie używać, ale tylko z Wami cała grupo będzie nabierało największej mocy i radości, bo to co przeżyliśmy nie zrozumie nikt!
Dziękuje Lacci za stwierdzenie „kiedy się czegoś oczekuje to się człowiek rozczarowuję”
Za dużo w moim życiu było oczekiwań pora na zmiany!
Wracam do domu spokojna, spełniona, wdzięczna i w zaufaniu, że latawce zmieniają świat i z takim przekonaniem będę rozpoczynać każdy nowy dzień!
Na koniec Beata Kapcewicz dziękuję, że L.A.T odbył się w Albanii, w tak dużym luzie, który pokazał, że nie musi być sztywnej atmosfery, by wiedza była przyswojona z ogromna uważnością!
Nasza sala szkoleniowa na plaży, była najpiękniejszą salą szkoleniową ever!
#lat #latawce #biurorachunkowe #momentumway #albania #

Brak obniżenia stawek VAT w 2023
Czytaj więcej
10.10.2022

Brak obniżenia stawek VAT w 2023

Warunki ekonomiczne, które decydują o obniżeniu stawek zostały spełnione, jednak nie będzie obniżenia stawek do 22 i 7 procent. 


Powodem jest nowelizacja o podatku dochodowym od osób prawnych. Rząd chce, aby VAT został utrzymany na poziomach 8 proc. i 23 proc. dopóki wydatki na obronność przekraczają 3 proc. PKB. Rządzący tłumaczą się nadzwyczajnymi okolicznościami jak inflacja i wojna.


W 2011 roku stawki VAT zostały podwyższone do 23 i 8 procent. W ustawie zapisano warunki, które muszą zostać spełnione, żeby stawki wróciły poprzedniej wartości: dług publiczny netto musi spaść poniżej 43 procent PKB, a suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż -6 procent. 


Oficjalne ogłoszenie czy stawki będą zmienione będzie ogłaszał Minister Finansów w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie do 31 października roku

Podatek od “nadmiernych zysków”
Czytaj więcej
03.10.2022

Podatek od “nadmiernych zysków”

Projekt dotyczący podatku dla przedsiębiorstw 

 

Jakich? 

 • zatrudniających powyżej 250 pracowników
 • których roczne obroty są powyżej 50 mln euro 


Podatek ma wynosić 50%. Sam wicepremier Jacek Sasin mówi, że jest to bardzo wysoki podatek, a same “spółki chętnie te nadmiarowe zyski oddadzą”, “ulżymy Polakom, możecie państwo być spokojni. Robimy wszystko jako rząd, by w tym kryzysie ochronić Polaków” 


Wzrost podatku zaszkodzi nie tylko firmom, które osiągają wysokie zyski, ale również pracownikom tych przedsiębiorstw, ponieważ to one oferują wysokie płace i możliwość rozwoju.


“Podstawą do powstania obowiązku podatkowego będzie uzyskanie wyższej marży zysku brutto za 2022 r. niż uśrednionej marży brutto za lata 2018, 2019 oraz 2021 r. (w związku z zakłóceniami wynikającymi z pandemii rok 2020 będzie wyłączony z wyliczeń).”

Dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023
Czytaj więcej
19.09.2022

Dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023

Po posiedzeniu Rady Ministrów 13 września 2022 zaplanowane są dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia, które są wyższe niż wcześniejsza propozycja. Powodem podwyższenia stawek jest sytuacja ekonomiczna (inflacja) 


Od 1 stycznia 2023 minimalne wynagrodzenie wyniesie 3490 zł 

Minimalna stawka godzinowa będzie wynosiła 22,80


Od 1 lipca 2023 minimalne wynagrodzenie wyniesie 3600

Minimalna stawka godzinowa będzie wynosiła 23,50 zł 


Dlaczego dwa terminy?

Jeżeli prognozowany wskaźnik cen, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy wynosi co najmniej 105%, ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej

Co można opłacić z konta VAT?
Czytaj więcej
12.09.2022

Co można opłacić z konta VAT?

Płatność z wykorzystaniem rachunku VAT występuje przy rozliczaniu transakcji wrażliwych zawartych w załączniku 15 ustawy o VAT, a wartość transakcji wynosi co najmniej 15 000 zł.

Oczywiście przy transakcjach, w których podzielona płatność nie jest obowiązkowa można ją stosować dobrowolnie.

 

Za co jeszcze zapłacimy z rachunku VAT?

 • ZUS
 • Podatek dochodowy
 • Cło
 • Akcyza
 • VAT od importu 

 

Dokładne cele, na które można wydatkować środki z konta VAT określa prawo bankowe (art. 62b ust.2). Podczas płatności z konta użytkownika informuje również komunikat.

Podczas płatności za ZUS przedsiębiorca wykonuje zwykły przelew, a środki z konta VAT zostaną ściągnięte automatycznie w takiej kwocie jaka została określona na zleceniu, jeżeli jest ich wystająca ilość 

Z cyklu księgowa w podróży - Podatki w USA
Czytaj więcej
12.09.2022

Z cyklu księgowa w podróży - Podatki w USA

Podatki w USA

Od naszej podróży życia – czyli USA minęło już ponad 3 tygodnie, więc myślę, że czas najwyższy uporać się z podatkami w tymże kraju, tym bardziej, że wiem iż nasi czytelnicy lubią cykl księgowa w podróży.

Na wstępie powiem Wam, że spędziliśmy w USA prawie miesiąc ( bez 4 dni) i po rozmowach z wieloma absolutnie wieloma amerykanami, kraj ten podobnie jak i nasz jest mocno podzielony politycznie Trump/Biden. Nie będę rozwijać swojej myśli, bo wiem, że polityka zawsze powoduje skrajne emocje, zatem na tym zakończmy rozmowy o polityce ;)
Nie mnie jednak jest to kraj ogromnych skrajności. Zdecydowanie zauważa się tam zanik klasy średniej, a szkoda.
Odwiedziliśmy 7 stanów: New Jersey, Nowy Jork, Miami, California, Nevada i Arizona i zdecydowanie cenowo California jest najdroższym Stanem. W San Francisco parking za 1 dobę kosztował 100 dolarów. Trzeba było stamtąd szybko uciekać ;))))
Stany Zjednoczone mają dosyć fikuśny system podatkowy ze względu na fakt, że poszczególne Stany są traktowane jak takie trochę oddzielne Państwa, pomimo, iż zasadniczo stanowią jedną całość. Każdy Stan tworzy własne reguły, ustalają własne prawo, ale podlegają jednemu rządowi.
Jak zatem wygląda system podatkowy w USA i jakie najważniejsze podatki❓ Wyjaśniam poniżej:
Myślę, że bardzo dużym zaskoczeniem dla każdego Europejczyka jest cena jaką musi finalnie zapłacić po zakończonej transakcji. Będąc przy kasie dowiadujemy się, że cena produktu jest nieco wyższa od tej „półkowej” wynika to z faktu, że jest to po prostu podatek naliczany przy zakupie. Ten naliczony extra podatek nazywa się SALES TAX, czyli tzw. Podatek od sprzedaży. W Stanach nie ma podatku Vat, a jest właśnie Sales Tax. W każdym stanie stawka tego podatku jest inna i oczywiście w zależności od rodzaju zakupionego produktu czy usługi się różni. Telewizor i elektronika mogą być opodatkowane według tej samej stawki, odzież czy obuwie i kosmetyki według drugiej, a obiad w restauracji czy zakupy spożywcze w jeszcze innej. W niektórych stanach stawki na poszczególne produkty wynoszą np. 8% czy 10% ceny towaru.
Stany z najwyższym podatkiem od sprzedaży:
• Tennesses - 9,55%
• Arkansas -9,53%
• Louisiana - 9,52%
• Washington - 9,23%
• Alabama - 9,22%
Dziwne prawda?
To zdziwię Was jeszcze bardziej....

Człowiek nie dość, że w sklepie spożywczym kupuje np. wodę i musi do tej wody dopłacić Sales TAx to jeszcze zostaje zaskoczony jednym aspektem – napiwek. Oj tak dobrze czytacie, w Stanach czymś zupełnie normalnym jest fakt, że napiwek jest naliczany w sklepie spożywczym, w teatrze, aptece itp. Przyznam, że to mnie mocno zaskoczyło. Cena za butelkę wody potrafi kosztować 3 dolary do tego dopłacam Sales TAx i jeszcze mnie pytają o napiwek, ale teraz słuchacie w jakiej wysokości: proponowane napiwki, które można wybrać z automatu to: 18%, 20% czy 22%, ale jest również pozycja „Other” czyli inne. Klikasz tam a na terminalu pojawia się pytanie: podaj inny % bądź wybierasz propozycje „No Thank you”. Zgadnijcie co wybieraliśmy? W Polsce czymś absolutnie normalnym jest fakt, że w restauracji daje się napiwki i zawsze tak robię, ale żeby w sklepie spożywczym przy zakupie wody doliczać napiwek 18%? Przyznam, że moja najczęstsza odpowiedź to „No thank you”. Co innego w restauracji.
Jakie jeszcze podatki występują w USA❓
✅Income Tax – Podatek dochodowy w USA
Podatek dochodowy Income tax nakładany jest przez rząd federalny, władze stanowe, a niekiedy też i władze lokalne. Dzieli się więc na trzy składowe:
✅Federal tax, czyli federalny podatek dochodowy.
Podatek dochodowy Federal tax płacony na rzecz państwa jest głównym źródłem funduszy rządu federalnego. Pobierany jest bez względu na stan, uzależniony jest od otrzymanego dochodu. Zasada jest zatem prosta – im więcej zarabiamy, tym więcej podatku płacimy. Stawki w roku 2021 wynosiły od 10-37%. Do tego należy jeszcze doliczyć składki z tytułu FICA (Federalnej Ustawy o Składkach Ubezpieczeniowych), z których finansowany jest system ubezpieczeń społecznych i medycznych dla emerytów i osób najbardziej potrzebujących. Na ten cel pracownikom potrąca się 7,65% dochodu, a drugie tyle odprowadza pracodawca. Osoby samozatrudnione płacą całość 15,3%, ale część z tego zalicza się jako koszt prowadzenia działalności.
Poniżej prezentujemy tabelę opłat FEDERAl TAX:
➡️10% $0 – $9,87 10% dochodu podlegającego opodatkowaniu
➡️12% $9,876 – $40,125 $987.50 plus 12% od kwoty powyżej $9,875
➡️22% $40,126 – $85,525 $4,617.50 plus 22% od kwoty powyżej $40,125
➡️24% $85,526 – $163,300 $14,605.50 plus 24% kwoty powyżej $85,525
➡️32% $163,301 – $207,350 $33,271.50 plus 32% kwoty powyżej $163,300
➡️35% $207,351 – $518,400 $47,367.50 plus 35% kwoty powyżej $207,350
➡️37% $518,401 i więcej $156,235 plus 37% kwoty powyżej $518,400,
✅State tax, czyli stanowy podatek dochodowy
W większości stanów USA oprócz federalnego podatku dochodowego Federal tax pobierany jest jeszcze drugi podatek dochodowy State tax. Podatek stanowy State tax jest oddzielnym bytem i nakładają go tylko niektóre samorządy stanowe, najczęściej na podstawie podatku dochodowego. To obciążenie finansowe nie dotyczy Teksasu, Florydy, Alaski, Południowej Dakoty, Nevady, Wyoming i stanu Waszyngton.
✅Local tax, czyli lokalny podatek dochodowy
Kolejnym obciążeniem jest lokalny podatek dochodowy Local tax, który nie podlega zwrotowi i zostaje przeznaczony m.in. na służbę zdrowia, lokalną policję i edukację. Pod Local tax uwzględnić należy też m.in. The Property tax czy Real estate tax, które pobierane są od wartości nieruchomości. Konstytucja Stanów Zjednoczonych pozwala stanom na ustanowienie innej taryfy podatkowej na paliwo, podatku nieruchomości czy podatku od sprzedaży.
Real estate taxes – Podatek od nieruchomości w USA
Real estate tax to podatek własnościowy, który płaci się za każdą posiadaną nieruchomość. Podatki od nieruchomości płacą właściciele domów, budynków komercyjnych, gruntów czy mieszkań. Co ciekawe, podatkowi mogą podlegać również samochody, łodzie i fabryki. Podatki te odprowadzane są zazwyczaj do władz lokalnych i stanowią ich główny dochód. Finansuje się z nich m.in. miejskie szkoły publiczne, straż pożarną czy instytucje odpowiedzialne za wywóz śmieci i oczyszczanie miasta. Stawki podatkowe różnią się w zależności od wartości danej nieruchomości i lokalizacji, gdyż są one ustalane indywidualnie przez władze lokalne. Podatki w poszczególnych stanach USA, a nawet hrabstwach, mogą więc różnić się od siebie. Oznacza to, że kupując dom w Pensylwanii, możemy zapłacić całkiem inną stawkę niż za taki sam dom w New Jersey, a opłata za dom w hrabstwie Westchester może być wyższa niż w hrabstwie Nassau, mimo że oba leżą w stanie New York.
Noi jak się Wam podobają podatki w Stanach❓ I moje ulubione pytanie, wszędzie dobrze gdzie nas nie ma co❓
Oj księgowi w USA mają co robić, system jest niezwykle skomplikowany i zastanawia mnie jak to jest, że niby zawód księgowego ma za niedługo zniknąć, czyżby❓ Kto te skomplikowane wyliczenia będzie wykonywać❓ Automat❓
Dajcie znać w komentarzu pod postem jak się Wam podoba system podatkowy w USA i do usłyszenia!!

Słodycze, ciastka, kawa, woda jako koszt uzyskania przychodu?
Czytaj więcej
06.09.2022

Słodycze, ciastka, kawa, woda jako koszt uzyskania przychodu?

Niedawna interpretacja indywidualna z 30 maja br. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.146.2022.1.AK) dotyczyła artykułów spożywczych udostępnianych pracownikom i współpracownikom spółki działającej w branży IT. Współpracę reguluje umową o charakterze B2B lub umowy cywilnoprawnej. Artykuły spożywcze udostępnia w pomieszczeniach biurowych oraz ich nie limituje. Co więcej spółka podkreśliła, że produkty nie są wystawne ani luksusowe


Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko spółki za prawidłowe i odniósł się stwierdzając, że “tworzenie przyjaznej atmosfery w miejscu pracy, dbałość o pracownika/współpracownika wiąże te osoby z Wnioskodawcą co przekłada się na większą efektywność podejmowanych przez ww. osoby działań, skutkiem czego są wyższe przychody Wnioskodawcy”.

Zmiana formy opodatkowania na rok 2022?
Czytaj więcej
17.08.2022

Zmiana formy opodatkowania na rok 2022?

Polski Ład 2.0 wprowadził możliwość zmiany formy opodatkowania wybraną na rok 2022


Co to oznacza? 

Przedsiębiorcy, którzy wybrali formę opodatkowania ryczałt lub podatek liniowy na początku roku 2022 będą mogli przejść na skalę podatkową. Zmiana rozliczenia jest możliwa tylko i wyłącznie na zasady ogólne.


Do kiedy jest czas na zmianę?

 • 22 sierpnia 2022 - w przypadku kiedy przedsiębiorca chce zmienić formę opodatkowania i rozliczać się na skali od 01.07.2022 do końca roku (pół roku ryczałt pół roku skala podatkowa). Wiąże się to ze złożeniem dwóch zeznań rocznych.
 • Po zakończeniu roku podatkowego -  o wyborze opodatkowania według skali podatkowej przedsiębiorcy będą zawiadamiać w zeznaniu, w którym będą rozliczać dochody osiągnięte w 2022 r. z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej.


Warto zwrócić uwagę, że poza zmianą formy opodatkowania na koniec roku podatnik musi się liczyć ze zmianą składki zdrowotnej, która na opodatkowaniu ryczałtem jest ustalona z góry (w zależności od przychodu), podatku liniowym wynosi 4,9 % dochodu, a przy skali jest to 9% dochodu 

Podróż służbowa przedsiębiorcy
Czytaj więcej
05.08.2022

Podróż służbowa przedsiębiorcy

Podróż służbowa przedsiębiorcy? Co może być kosztem?


Kodeks pracy definiuje podróż służbową, ale odnosi się ona tylko do pracowników. Więc czym jest podróż służbowa dla przedsiębiorcy? Są to wszystkie zadania, które przedsiębiorca wykonuje w ramach prowadzonej działalności poza miastem, w którym znajduje się miejsce wykonywania działalności albo siedziba.


Co możemy zaliczyć w koszty?
✅diety
✅bilety lotnicze, przejazdy pociągiem, autobusem, promem
✅koszty paliwa, autostrady, parkingi
✅wynajem samochodu
✅koszty szczepień
✅noclegi
✅koszty wyrobienia paszportu, wizy
✅opłata za bagaż
✅bilety na szkolenia, konferencje


W kosztach powinny znaleźć się jedynie takie wydatki, które będą racjonalnie uzasadnione, ale nie ma ograniczeń w wyborze środków transportu wykorzystywanego podczas podróży służbowej


Jak udowodnić wyjazd służbowy?
Warto zachować dowody, dokumenty, które będą potwierdzały związek podróży z prowadzoną działalnością np.:
faktury za przejazdy, noclegi, bilety wstępu,
oświadczenie, na którym określa się czas spędzony w podróży (potrzebne również do wyliczenia diety)
korespondencja mailowa z kontrahentem

Kancelaria Hejne stałą się członkiem Fundacji Firm Rodzinnych
Czytaj więcej
19.07.2022

Kancelaria Hejne stałą się członkiem Fundacji Firm Rodzinnych

Witajcie Z ogromną dumą chcielibyśmy poinformować, iż Nasza Kancelaria, gdzie właścicielami jest małżeństwo Żaneta i Tomasz Hejne stała się członkiem Fundacji Firmy Rodzinne.


To miejsce to jedna wielka rodzina. Symbol drzewa oznacza solidną podstawę, czyli korzenie, które mocno tkwią w Ziemii i czerpią z niej a korona dająca cień przekazuje wsparcie i przestrzeń do działania.


Uwielbiamy tego typu inicjatywy i jesteśmy dumni, że fundacja przyjęła nas pod swoje skrzydła. Mamy nadzieję, że wspólnie będziemy współpracować, wzajemnie się wspierać i angażować w róże aspekty dla dobra naszych firm.

Nadpłata w urzędzie?
Czytaj więcej
12.07.2022

Nadpłata w urzędzie?

Stwierdzenie nadpłaty można uzyskać składając wniosek w e-urzędzie skarbowym


Kto może złożyć taki wniosek?

Podatnik, u którego wystąpiła nadpłata lub który kwestionuje zasadność albo wysokość pobranego podatku

Pełnomocnik posiadający aktywne pełnomocnictwo PPO-1


E-urząd skarbowy jest dostępny wyłącznie poprzez stronę podatki.gov.pl. 


Możliwość wysyłania wniosków jest poprzez logowanie login.gov.pl: 

➡️ profil zaufany 

➡️ e-dowód

➡️ bankowość elektroniczna 

➡️ aplikacje mObywatel 

Urząd skarbowy sprawdzi Twoje konto
Czytaj więcej
01.07.2022

Urząd skarbowy sprawdzi Twoje konto

Od dzisiaj 1 lipca 2022 roku Urząd Skarbowy będzie mógł poznać stan konta właścicieli rachunków. 


Wprowadzona zmiana będzie dotyczyła już nie tylko osób podejrzanych, ale również w przypadku czynności wyjaśniających oraz na etapie postępowania dotyczącego osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa podatkowego 


Jak było?

Polskie banki miały obowiązek udzielenia wglądu na rachunek bankowy organom KAS lub naczelnikowi urzędu celno- skarbowego dopiero gdy toczyło się postępowanie podatkowe


Skąd wynika zmiana?

Polski Ład zmienił w jednym z przepisów określenie “podejrzany” na “osoba fizyczna” i nowe uprawnienia otrzymał również naczelnik urzędu skarbowego 

Kasa fiskalna - limit obrotów
Czytaj więcej
08.06.2022

Kasa fiskalna - limit obrotów

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej dotyczy przedsiębiorców sprzedających usługi/ towary dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

 

Istnieją jednak zwolnienia 

 • ze względu na osiągnięty obrót
 • ze względu na rodzaj wykonywanych czynności


Pierwszy dotyczy limitu obrotów na kasę fiskalną w poprzednim roku podatkowym w wysokości 20 000 zł 


Co jeżeli przekroczymy ten limit? 

Przedsiębiorca licząc od końca miesiąca, w którym przekroczył limit ma dwa miesiące, żeby zakupić kasę 


Przedsiębiorcy, którzy są zwolnieni z posiadania kasy rejestrujących sprzedaż ze względu na rodzaj wykonywanej działalności są określone w rozporządzeniu, które zostało wydane na okres 2022-2023.


Katalog zwolnień z kas fiskalnych pozostaje zasadniczo w podobnym kształcie w jakim był do tej pory - z wyjątkiem usług mycia, czyszczenia samochodów i podobnych (PKWiU 45.20.30.0). Zgodnie z rozporządzeniem, wskazane usługi od 1 lipca 2022 r. będą wyłączone z możliwości korzystania ze zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych. To oznacza, że takie czynności będą podlegały obowiązkowej ewidencji na kasach fiskalnych.

Sprawozdanie finansowe 2021
Czytaj więcej
03.06.2022

Sprawozdanie finansowe 2021

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 7 marca tego roku terminy na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań zostały przedłużone o 3 miesiące (dla jednostek mający dzień bilansowy 31 grudnia). Standardowo zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno być do 30 czerwca. Jakie terminy będą obowiązywały po przesunięciu? 

 • do 30 czerwca jest obowiązek sporządzenia sprawozdania za rok 2021 (standardowo było 3 miesiące od dnia bilansowego - 31.03)
 • do 30 września 2022 zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego
 • najpóźniej 15 dni przed terminem zgromadzenia wspólników - obowiązkowe udostępnienie wspólnikom rocznego sprawozdania (maksymalnie 15 września 2022)
 • w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia przez wspólników rocznego sprawozdania - złożenie zatwierdzonego sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli zatwierdzenie sprawozdania finansowego odbyło się 30 września, maksymalny termin to 15 października) 

 

Co trzeba trzeba wysłać do repozytorium dokumentów finansowych prowadzonego przez KRS:

 • Sprawozdanie finansowe za rok 2021 (podpisane, w formacie xml)
 • Sprawozdanie Zarządu za rok 2021 (pdf, podpisane przez Zarząd)
 • Uchwały zatwierdzające roczne sprawozdanie finansowe i dot. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 (pdf podpisane przez Zarząd)
Odsetki podatkowe coraz wyższe
Czytaj więcej
20.05.2022

Odsetki podatkowe coraz wyższe

Jeszcze do niedawna odsetki od zaległości podatkowych utrzymywały się na stałym poziomie 8 procent, teraz niestety z miesiąca na miesiąc wynoszą one coraz więcej. 

 

Nieustannie rosnącej inflacji towarzyszą cykliczne posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej przy Narodowym Banku Polskim, a podczas nich wprowadzane są podwyżki stóp procentowych.

 

W lutym po pierwszych podwyższach stawka odsetek wynosiła 8,5%, na dzień dzisiejszy wynosi już 13,5%. O ile się podniesie w przyszłym miesiącu? 

 

Odsetki podatkowe naliczane są nie tylko w przypadku powstałej zaległości podatkowej, lecz również przyczyniają się do wzrostu nadpłaty podatku przez organ podatkowy.

Koniec stanu epidemii, co to oznacza dla przedsiębiorców?
Czytaj więcej
13.05.2022

Koniec stanu epidemii, co to oznacza dla przedsiębiorców?

Koniec z odliczeniem darowizn od podatku na cele COVID-19 (art. 52n, 52x ustawy o PIT). Ostatni raz będzie można skorzystać z odliczenia do końca maja.

 

Koniec z jednorazową amortyzacją środków trwałych służących do produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Ostatni raz będzie można z niej skorzystać do końca maja.

 

Koniec preferencyjnymi zaliczkami na podatek dochodowy w trakcie roku dla przedsiębiorców korzystających z ulgi IP BOX, których dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, były wykorzystywane do przeciwdziałania COVID-19. Jednak będzie można z tych zaliczek zrezygnować dopiero pod koniec roku 2022.

 

Koniec z odliczaniem od dochodu od kosztów kwalifikowanych służących do opracowania produktów do walki z COVID-19. Czas na skorzystanie jest do końca roku 2022

Podatki w Jordanii - Księgowa na wakacjach
Czytaj więcej
29.04.2022

Podatki w Jordanii - Księgowa na wakacjach

Miały to być zdjęcia z cyklu "Księgowa na wakacjach" opowiada o podatkach tym razem w Jordanii... i tak bardzo wiele chciałabym Wam o podatkach opowiedzieć.....
Ale nie ma w sumie o czym opowiadać, gdyż po rozmowie z kilkoma przedsiębiorcami poznanymi właśnie w tym pięknym kraju okazuje się, że tam nikt nie płaci podatków :)
Oficjalnie podatek dochodowy dla firm wynosi 30%, dla osób fizycznych 20%, w restauracji usługa gastronomiczna została faktycznia naliczona z VAtem 8 %, ale wydaje się, że tam działa jedna wielka samowolka
Brak uiszczania podatku oznacza zdecydowanie brak wielu usług, ale przede wszystkim takich jak utrzymanie czystości w kraju!
Omg aż mi się zachciało podatek zapłacić
Wiele domów w Jordanii ma niedokonczone dachy dlaczego? Związane jest to z brakiem konieczności płacenia podatku od nieruchomości, bo de facto jest w trakcie budowy....
Każdy zatem domu nie dokańcza i tak sobie ludzie żyją wieleee lat. Odnależć dom z dokończonym dachem graniczy z cudem - poza stolicą Amman - tam pojawiają się te dokończone Podobnie jest również w Grecji czy Albanii.
Żaneta!

Zmiany w PIT m. in. podatek z 17% na 12%
Czytaj więcej
25.04.2022

Zmiany w PIT m. in. podatek z 17% na 12%

22 kwietnia 2022 Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w PIT

 

Jakie zmiany wprowadza projekt: 

 • od 1 lipca podatnicy na skali będą mieli obniżoną stawkę z 17% na 12%,
 • likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej,
 • podatnicy na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej będą mogli odliczyć część składek zdrowotnych,
 • przedsiębiorcy na ryczałcie i podatku liniowym będą mogli wybrać skalę podatkową w rozliczeniu rocznym do 30 kwietnia 2023 r.
 • brak składki zdrowotnej od wynagrodzenia osób powołanych do realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich – do 6000 zł wynagrodzenia rocznie,
 • jednolity termin na składanie zeznań PIT (30 kwietnia) - PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39, PIT-38
 • samotnie wychowujący rodzic będzie mógł wspólnie rozliczyć się z dzieckiem 


Obniżenie podatku składką zdrowotną będzie w zależności od formy opodatkowania: 

 • podatek liniowy – limit wyniesie 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu),
 • podatek ryczałtowy – 50% zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu),
 • karta podatkowa – 19% zapłaconej składki (pomniejszenie podatku). 
Nowy przedsiębiorca? Jakie ulgi w ZUS przysługują?
Czytaj więcej
06.04.2022

Nowy przedsiębiorca? Jakie ulgi w ZUS przysługują?

Rozpoczynając działalność podatnik może nie płacić składek na ubezpieczenie społeczne przez 6 miesięcy, a następnie przez 24 preferencyjne składki 

 

Dla kogo zwolnienie 6 miesięczne? 

 • dla osób rozpoczynających działalność
 • dla osób, którzy ponownie ją otworzyli po upływie 60 miesięcy kalendarzowych od ostatniego jej zawieszenia lub zakończenia

Ważne, żeby nowa działalność nie była na rzecz byłego pracodawcy, ponieważ wtedy ulga nie przysługuje

Żeby dłużej skorzystać z ulgi najlepiej rozpocząć ją w trakcie miesiąca, ponieważ jeżeli rozpoczniemy ją 1 ulga będzie liczona od danego miesiąca   

 

Mały ZUS, dla kogo?

 • dla osób, którzy ponownie otworzyli działalność po upływie 60 miesięcy kalendarzowych od ostatniego jej zawieszenia lub zakończenia
 • dla osób, które nie wykonują prac dla byłego pracodawcy w identycznym zakresie jak byli jego pracownikiem (dotyczy roku poprzedniego i aktualnego) 
Czy warto być VATowcem?
Czytaj więcej
30.03.2022

Czy warto być VATowcem?

 

Po pierwsze najlepiej wziąć pod uwagę kwestię odliczenia VAT’u od zakupionych towarów i usług. 

 

Co to dokładnie znaczy? 

Wystawiając fakturę z VAT będziemy mogli go obniżyć o faktury zakupowe. Przykładowo faktura zakupowa za naprawę sprzętu, której kwota brutto to 123 zł netto 100 zł podatek VAT 23 będziemy mogli sobie obniżyć podatek należny o VAT z tej faktury

 

Jakim firmom się opłaca? 

mające dużo faktur zakupowych 
świadczące usługi dla klientów zagranicznych,
mających sprzedaż z niższą stawką niż 23% 


Zwolnienia VAT dla kogo?

Podmiotowe - ustawa o podatku od towarów i usług określa, które z podmiotów są uprawnione do podmiotowego zwolnienia z VAT. Co do zasady, ze zwolnienia skorzystać mogą podmioty, których przychody ze sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 200 000 zł netto.

Przedmiotowe - ustawa o VAT zwalnia od podatku m.in. usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Kolejna rewolucja podatkowa od 1 lipca 2022 roku
Czytaj więcej
25.03.2022

Kolejna rewolucja podatkowa od 1 lipca 2022 roku

Tak przy piątku, aby się nikomu przypadkiem nie nudziło
Nasz rząd doskonale wie, jak zadbać o księgowych i ich pracę...
Szanowni Państwo - kolejna rewolucja podatkowa ma wejść już od 1 lipca. Plus jest taki, że zmiany są pozytywne, cofają wiele niekorzystnych wcześniej zapisów. Problem jednak w tym, że ktoś to musi wdrożyć i wyliczyć. I nie zrobi tego nikt lepiej jak właśnie księgowi i biura rachunkowe.
Trzymajcie za nas kciuki. Ostatnie 3 lata bardzo nas nie oszczędzają, ale musimy dać radę wyjścia nie ma skoro się kocha ten zawód.
A na weekend lektura: zebrane najważniejsze zmiany autorstwa Dorota Nowocień
#NowyNowyŁad
#NowyŁadPlus
1. Przywrócenie rozliczenia razem z dzieckiem dla rodziców samotnie wychowujących, jednocześnie wyłączając taką możliwość dla rodziców wychowujących dzieci naprzemiennie lub wychowujących wspólnie z drugim opiekunem prawnym.
2. Rent małoletniego dziecka nie będzie się dopisywać do dochodów rodziców
3. Nie można odliczyć straty od odpłatnego zbycia akcji nabytych w ramach pierwszej oferty publicznej
związanych z przychodami, o których mowa art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153
lit. c i pkt 154 w zakresie przychodów z pozarolniczej działalności
gospodarczej.”;
4. Dodanie zwolnienia z podatku dla nauczycieli pobierających świadczenie kompensacyjne do wysokości 3000 zł.
5. Dodane zwolnienie z podatku świadczenia macierzyńskiego dla osób do 26 rż
6. Ulga na powrót oraz ulga 4+ obejmie też świadczenia macierzyńskie
7. nadwyżka wydatków poniesionych na nabycie akcji w ramach pierwszej oferty publicznej jest kosztem w roku poniesienia
8. Dla liniowców – możliwość odliczenia składki zdrowotnej do wysokości 8 700 zł
9. uchylenie ulgi dla klasy średniej
10. dodanie możliwości rozliczenia ulgi rehabilitacyjnej przy wspólnym rozliczeniu z dzieckiem
11. Nowa stawka podatku ogólnego: 12% do kwoty 120 000. ulga podatkowa 3 600 zł. W 2 progu 10800 zł + 32% nadwyżki.
12. Likwidacja odliczenia 1500 zł od podatku dla osoby samotnie wychowującej dziecko
13. Zapłacona składka zdrowotna przedsiębiorcy nie wchodzi do limitu uprawniającego do dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dziecko.
14. umowy do 200 zł – 12% przychodu
15. Odliczenia od dochodu u liniowców: składki społeczne, składki zdrowotne do 8700 zł (kwota będzie co roku rewaloryzowana), IKZE, darowizna do 6% dochodu.
16. likwidacja definicji płatnika podatku
17. pracodawca ma obowiązek przy podjęciu zatrudnienia poinformować pracownika o przysługujących mu ulgach, podatnik może wnioski zmienić w każdej chwili. wnioski będą ważne do odwołania.
18. możliwość złożenia pit2 u max 3 płatników ale nie w równej kwocie: 1/12, 1/24 lub 1/36 kwoty zmniejszającej. podatnik wskazuje, który płatnik ma ile potrącić.
19. podatnik może też wnioskować o niepobieranie zaliczki w ogóle.
20. zmiany w naliczaniu zaliczki od świadczeń w naturze
21. DSPR nie mogą wpłacać zaliczek do kasy urzędu
22. zaliczki uproszczone dla liniowców mogą być obniżone o 19% składki zdrowotnej zapłaconej w danym miesiącu
23. Jak ZUS zrobi PIT roczny to podatnik może wskazać 1% w korekcie
24. urzędnicy nie będą musieli podpisywać wezwań do zapłaty odręcznie
25. Komplementariusz w SKA jest tytułem do ZUS
26. ryczałtowcy mogą pomniejszyć przychód o 50% składki
27. Podatnicy opłacający kartę mogą obniżyć podatek o 19% zapłaconej składki
28. Kartowcy PIT-16A składają do końca lutego. Terminy wpłaty do 7 nast. miesiąca oraz do 28 grudnia.
29. Objęcie prokurentów zdrowotną.
30. minimalna zdrowotna: ilość miesięcy, za który obliczany jest dochód x minimalna krajowa obowiązująca w pierwszym dniu roku składkowego. do tych miesięcy nie wlicza się emerytów poniżej minimalnej gdy rozlicza się kartą lub ma dodatkowe przychody <50% najniższej emerytury
31. termin na dopłacenie rocznego ZUS jest miesiąc po PIT. Deklaracja roczna w komplecie za kwiecień (upływ PIT). Korekty – do dwóch miesięcy po PIT.
32. Osoby współpracujące – 75% przeciętnego wynagrodzenia podstawa składki zdrowotnej.
33. Nadpłaty w rocznym przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe.
34. jedna składka od każdej komandytowej
35. Uchylenie ulgi abolicyjnej (ulga na ujawnienie dochodów)
36. uchylenie przejściowego ryczałtu od dochodów (repatriacja kapitału)
37. przesunięcie wysyłania ksiąg w jpk do 2025 (VATowcy) i 2026 (pozostali)
38. Zmiany dotyczą dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 i cofamy też UKŚ (nie stosujemy UKŚ do dochodów od 1 stycznia 2022)
39. Niższa stawka podatku będzie obowiązywała do dochodów uzyskanych od 1 lipca 2022. Tak samo nowe zasady zw z PIT-2
40. Hipotetyczny podatek należny za 2022 czyli zeznanie za 2022 będzie liczone wg nowego ładu i nowego nowego ładu.

 

Komentarz


Udostępnij

 

Do kiedy CIT-8 i sprawozdanie finansowe za 2021 rok?
Czytaj więcej
22.03.2022

Do kiedy CIT-8 i sprawozdanie finansowe za 2021 rok?

Zgodnie z rozporządzeniami CIT-8 i czas na sprawozdania finansowe zostały przesunięte o 3 miesiące (30 czerwca) 

 

07.03.2022 zostało podpisane rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów sporządzania sprawozdania 2021, a 17.03.2022 zostało podpisane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów CIT-8 

 

Dotyczy to wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.

Zwolnienia podatkowe dla udzielających pomocy Ukraińcom
Czytaj więcej
09.03.2022

Zwolnienia podatkowe dla udzielających pomocy Ukraińcom

Zmiany w CIT i PIT będą obejmowały okres 24.02-31.12.2022 

 

Dla kogo?

 

Dla darowizn przekazanych organizacjom pozarządowym (również z Ukrainy), jednostkom samorządu terytorialnego, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotom wykonującym działalność leczniczą oraz z zakresu ratownictwa medycznego na terytorium Polski i Ukrainy.

 

Co m.in się będzie zaliczało do ulg? 

podatkowe koszty dla firm, które świadczą pomoc za pośrednictwem szerokiego spectrum organizacji - PIT (maksymalnie 6% dochodu) i CIT (maksymalnie 10% dochodu). Zwolnione z opodatkowania będą wszelkie świadczenia, niezależnie od ich rodzaju (pieniężne, rzeczowe oraz nieodpłatne świadczenia przekazane) np. udostępnienie lokalu mieszkalnego, zapewnienie żywności, sfinansowanie leczenia czy też opłacenie nauki

otrzymana darowizna będzie zwolniona z PIT oraz bez podatku od spadku i darowizn 

 

Jak skorzystać z ulg?

Trzeba je udokumentować np. dowodem wpłaty na rachunek bankowy (darowizna pieniężna), dokumentem wskazującym dane darczyńcy i wartość darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu (darowizna rzeczowa)

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy?
Czytaj więcej
01.03.2022

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy?

Najprostszym sposobem i przyspieszającym zatrudnienie cudzoziemca jest tzw. procedura oświadczenia (nie ma przy niej konieczności weryfikacji potrzeb kadrowych pracodawcy). 

 

Skorzystać z niej mogą obywatele: 

Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Armenii

 

Co jest potrzebne do procedury oświadczenia? 

 • dane podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, dane cudzoziemca, informacja dotyczące powierzonej pracy oraz dołączenie zestawu dokumentów - kopie wypełnionych stron ważnego dokumentu tożsamości lub podróży, dowód wpłaty w wysokości 30 zł za wpis do ewidencji oświadczeń. Listę wszystkich załączników określa §7 ust. 3 rozporządzenia o zezwoleniach.
 • zgłoszenie zebranych danych. Można to zrobić poprzez udanie się do urzędu lub poprzez stronę rządową praca.gov.pl . Pracodawca powinien wypełnić dwa oświadczenia PSZ-OPWP oraz PSZ-OPWPA.

 

W ciągu 7 dni od złożenia oświadczenia o powierzeniu pracy Powiatowy Urząd Pracy ma obowiązek dokonanie wpisu do ewidencji lub dokonać odmowy wpisu. 

 

Ważne! 

Obcokrajowiec musi spełnić kilka warunków

 1. być obywatelem jednego z wymienionych wyżej krajów,
 2. nie może on wykonywać pracy sezonowej,
 3. wysokość wynagrodzenia nie może być niższa od pracowników, którzy wykonują pracę na podobnym stanowisku bądź podobny rodzaj pracy.
 L4 na wypalenie zawodowe
Czytaj więcej
22.02.2022

L4 na wypalenie zawodowe

Ostatnie doniesienia medialne na temat zwolnienia z tzw. wypalenie zawodowego okazały się być nieprawdą

 

Eksperci prostują te informacje. Światowa Organizacja Zdrowia podjęła decyzję o wpisaniu wypalenia zawodowego do Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-11 (International Classification of Diseas)w 2019 roku, a obowiązuje ono od 1 stycznia 2022 roku

 

Eksperci informują, że w Polsce od tego roku nie będzie jeszcze obowiązywało ICD-11. A dopiero w nim zostało umieszczone wypalenie zawodowe. W Ministerstwie Zdrowia nie są planowane prace legislacyjne dotyczące wypalenia zawodowego, z uwagi na obowiązujące już regulacje prawne. 

 

Co więcej wypalenie zawodowe zostało umieszczone jako pewien stan, który może powodować konieczność kontaktu ze służbą zdrowia. W ICD-11 na równi z wypaleniem zawodowym jest traktowany np. stres związany ze zmianą pracy, więc jeżeli pracownik straciłby pracę, również mógłby z tego powodu dostać L4 

8 rok Kancerlarii
Czytaj więcej
07.02.2022

8 rok Kancerlarii

Dzień dobry poniedziałkowo

W zeszłym tygodniu nasza Kancelaria obchodziła 8 rocznicę swojego istnienia i na tę okoliczność tradycyjnie jak co roku świętowaliśmy ten wyjatkowy dzień.
Zawsze przy tej okazji robimy duże podsumowania naszego działania i dlatego też chciałabyśmy się nimi z Wami podzielić.

Co się wydarzyło w 8 roku istnienia naszej firmy?

 • Jest nas w zespole łącznie 20 osób,
 • Przez te 8 lat na świat przyszło, aż 9 dzieci co pokazuje, że jako firma stawiamy na młode mamy, które mogą połączyć karierę zawodową z rodzeniem potomsta i to chyba najbardziej nas cieszy, bo praktycznie każda z mam po urlopie macierzyńskim z chęcią do nas wraca,
 • Z naszych usług korzysta już ponad 300 zadowolonych klientów,
 • Codziennie dostajemy zapytanie od nowych klientów o skorzystanie z naszych usług - to pokazuje jak bardzo jesteśmy cenieni na rynku, niestety nie jesteśmy w stanie wszystkich przyjąć, ale bardzo dziękujemy za docenienie nas,
 • Mamy bardzo stabilny i zgrany zespół, który próbuje poradzić sobie z nowym "nieładem",
 • Pracujemy na 5 programach księgowych do wyboru do koloru
 • Obsługujemy klientów z Rosji, Ukrainy, Irlandii, Norwegii, Niemiec, Szwecji a nawet z Indii,
 • Zorganizowaliśmy naszym klientom wiele webinarów z zakresu podatków, prawa itp.
 • Nasi klienci na bieżąco są informowani o zmianach podatkowych,
 • Zostaliśmy członkami założycielami Krajowej Izby Biur Rachunkowych, gdzie Żaneta Hejne - właściciel Kancelarii zajmuje stanowisko w zarządzie tej Izby, dzięki czemu mamy realny wpływ na pozytywną zmianę biur rachunkowych w całej Polsce,
 • Obsługujemy klientów zdalnie za pomocą dedykowanych programów OCR, z czego bardzo się cieszymy, że udało się nam klientów przekonać do tego narzędzia, które poza skanowaniem daje wiele innych możliwości takich jak windykacja, paczki przelewów, wystawianie faktur,
 • 2 osoby z naszego zespołu ukończyły kurs na Głównego księgowego organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, a w międzyczasie kolejne 2 osoby są w trakcie tego kursu,
 • Wraz z Żaneta Hejne w czerwcu 2021 zorganizowaliśmy wspaniałą Konferencję dla 116 właścieli Biur Rachunkowych z całej Polski,
  Jako zespół przeżyliśmy wspaniały wyjazd integracyjny do Turcji, który jeszcze bardziej nas ze sobą zespolił.
 • Na koniec chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy nas obserwują, wspierają w codziennych działaniach i tym którzy tak chętnie czytają naszego funpage!
  Dziękujemy!
Księgowy zawrót głowy
Czytaj więcej
31.01.2022

Księgowy zawrót głowy

Dzień dobry w Nowym roku

Dosyć długo nic nie publikowaliśmy w zakresie tego co dzieje się w naszej Kancelarii, ale sami rozumiecie nowy ład trochę nas delikatnie mówiąc "przeczołgał"
Ten post jest niezwykle ważny, ponieważ chcielibyśmy pokazać Wam z czym obecnie mierzą się wszyscy księgowi w Polsce.

Podatki, księgowość nigdy nie były zagadnieniem prostym.

Większość osób, które nie prowadzą własnego biznesu nie zdawała sobie sprawy z tego jak naliczenie ich płac wygląda "od kuchni". Każdego pracownika w zasadzie interesuje kwota netto, jaką pracodawca wypłaca na koniec miesiąca.

Dziś jest zupełnie inaczej. Polski ład obnażył problem niezwykle ogromnej reformy, jakiej od ponad 30 lat na oczy nie widzieliśmy.
Przez ostatnie lata to głównie przedsiębiorcy byli zaskakiwani zmianami podatkowymi, z jakimi musieli się zmierzyć. To oni najbardziej odczuwali coraz to wyższe obciążenia publicznoprawne, a że są w mniejszości to nie do końca resztę osób to interesowało.

Obecnie zainteresowanie podatkami obiegło niemal wszystkich Polaków. Dlaczego
A no dlatego, że w portfelach wielu z nich okazuje się z dnia na dzień ubyło od kilku do kilkuset złotych.
I tak jak to nieoceniona Eliza Michalik w rozmowie z Magda Mołek potwierdziła, że jak coś dotyka całe społeczeństwo, to dopiero wtedy cały naród otwiera oczy, tak też mamy dzisiaj.

I nie oceniam tego czy obecny rząd zrobił to z zamiarem czy też nie, choć w mojej i nie tylko mojej opinii po prostu się do tej reformy bardzo słabo przygotowali, tak faktem jest, że dotknęła ona również osoby spoza świata biznesu.

Dlaczego o tym wszystkim piszę? Dlatego, ponieważ dzisiaj jest jeden bardzo pozytywny z całej tej negatywnej sytuacji fakt.
Jaki fakt? Dzisiaj zdecydowanie widać, jak wartość zawodu księgowego niezwykle wzrosła.
Wszyscy doskonale sobie zdajemy sprawę, że za naliczenia niższych płac na początku biężacego roku nie był winien księgowy, a po prostu Polski Ład, czyli wprowadzona reforma.

Na forach księgowych, właścicieli biur rachumkowych aż kipi od ilości informacji i materiałów do przyswojenia. Ilość szkoleń, webinarów, kursów przerasta nasze mozliwości, ale jeszcze ostatkami sił dajemy radę. I dzisiaj na tą całą sytuację nie ma mocnych, wszyscy jedziemy na tym samym wózku, nie mniej jednak ewidentnie widać wzrost zainteresowania usługami księgowymi.

Nasza Kancelaria otrzymuje od kilkunastu do kilkudziesiącu zapytań tygodniowo. W obecnym czasie zauważalne jest, że to jakość świadczonych usług księgowych, a nie tylko ich cena jest podstawowym wyznacznikiem w wyborze biura czy księgowej.

Wiele biur się zamyka, bądź nie chce wykonywać pewnych usług - np. rozliczania Spółki z o.o. w oparciu o CIT estoński itp.

Sam problem zauwazyło również Ministerstwo Finansów, twierdząc, że należy powrócić do pomysłu uregulowania zawodu księgowego. Bo czym przepraszam bardzo różni się ten zawód od zawodu prawnika? Bez przeczytania wnikliwie ustaw, ich zrozumienia, nie jesteśmy w stanie prawidłowo zaewidencjonować operacji gospodarczych i naliczyć w odpowiedniej wysokości zobowiązaniania podatkowego.

Zauważalny jest również duży wzrost kosztów prowadzenia księgowości, cieszę się, że właściciele biur rachunkowych sami zauważyli, że za niskie wynagrodzenie otrzymane od klienta nie jesteśmy w stanie utrzymać silnego, wykształconego i zadowolonego ze swojej pracy specjalisty - księgowego.

To oznacza tylko jedno - księgowi zatrudnieni na etat muszą w końcu otrzymywać solidne wynagrodzenie.

Problem wyceny pracy księgowych nie dotyczy tylko biur rachunkowych, ale również i dużych firm, w których często działy księgowe są traktowane jako koszt firmy, a nie jej inwestycję.

Dlatego też poprzez to co się teraz dzieje, liczę mocno na to, że Księgowy - to od dzisiaj przede wszystkim partner w biznesie, a usługi księgowe to inwestycja, partnerstwo, zaufanie, branie na swoje barki ogromnej odpowiedzialności, a nie jedynie zbyteczny koszt.

Ze swojej strony jako właściciela biura - dziękujemy za ogrom dosłownie podziękowań, wsparcia, ale przede wszystkim współczucia w związku z tym z czym dzisiaj się musimy zmierzyć.

Fajne jest to, że w końcu zostaliśmy zauważeni i wierzymy, że tak już będzie zawsze.

Zatem Nowy rok 2022 niech będzie okrzyknięty rokiem świadomości wszelakiej

Dzięki jeśli wytrwałeś do końca i jeżeli podoba Ci się ten tekst, proszę udostępnij go!

Składka zdrowotna ryczałtowców w 2022 roku
Czytaj więcej
28.01.2022

Składka zdrowotna ryczałtowców w 2022 roku

Polski Ład wprowadził zmianę składki zdrowotnej w przypadku ryczałtowców jest ona uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia. 21 stycznia 2022 r. Główny Urząd Statystyczny opublikował kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, dzięki tej informacji ryczałtowcy mogą obliczyć stawkę tej składki

 

Przed opublikowaniem danych dotyczących miesięcznego wynagrodzenia kalkulatory obliczające skadke zdrowotna bazowały na szacunkach. Teraz już wiemy, że przeciętne wynagrodzenie wynosi 6221,04 zł. 

 

Jaka więc będzie wyglądała składka zdrowotna

 • 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia według GUS - przy rocznych przychodach nieprzekraczających 60 tys. zł - 9%x60%x6221,04 zł = 335,94 zł miesięcznie, rocznie 4031,28
 • 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia według GUS - przy rocznych przychodach w przedziale w przedziale od 60 tys. zł do 300 tys. zł -  9%x100%x6221,04 zł = 559,89 zł miesięcznie, rocznie 6718,68 zł
 • 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia według GUS - przy rocznych przychodach przekraczających 300 tys. zł - 9%x180%x6221,04 zł = 1007,81 zł miesięcznie, rocznie 12093,72 zł
Karta podatkowa nie dla medyków na kontraktach
Czytaj więcej
14.01.2022

Karta podatkowa nie dla medyków na kontraktach

Polski Ład odbiera możliwość opodatkowania kartą podatkową min.:

lekarzom, pielęgniarkom, położnym, lekarzom weterynarii, psychologom i fizjoterapetą zatrudnionym w przychodniach i szpitalach na tzw. kontraktach. 

 

Do kiedy mogą oni zmienić formę opodatkowania? 

20 stycznia 2022, do tego czasu przedsiębiorcy rozliczający się do tej pory na karcie podatkowej muszą złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania lub zawiadomić o rezygnacji z karty podatkowej lub zgłosić likwidację działalności. 

 

Co zamiast karty podatkowej? 

 • zasady ogólne (skala podatkowa 17 proc. i 32 proc.),
 • podatek liniowy (19 proc., niezależnie od wysokości dochodu)
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (do 31 grudnia 2021 roku 17 proc., a od 1 stycznia 2022 roku – 14 proc.)
Prezenty a podatek dochodowy i VAT
Czytaj więcej
20.12.2021

Prezenty a podatek dochodowy i VAT

Drobne prezenty, upominki dawane przez przedsiębiorców na różne okoliczności np. święta, jak wygląda ich ujęcie w podatku dochodowym i VAT? 

Podatek dochodowy

 • Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a wolna od opodatkowania jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł. Co więcej upominek musi mieć brak charakteru wystawnego, reprezentatywnego otrzymanego upominku. Powinien mieć on na celu reklamę firmy obdarowującej.

 

VAT 

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT prezent o małej wartości może nie być opodatkowany pod warunkiem, że 

 • jest on o wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób,
 • jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru bez podatku określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł - bez konieczności prowadzenia ewidencji 

Co jeżeli otrzymamy prezent o większej wartości? 

Przedsiębiorca powinien rozpoznać przychód i opodatkować całą wartość otrzymanego prezentu 

Nie musisz pytać – jest EUREKA!
Czytaj więcej
13.12.2021

Nie musisz pytać – jest EUREKA!

 

Jest to nowy system Ministerstwa Finansów i Krajowej Informacji Skarbowej dostępny na podatki.gov.pl 


Co można znaleźć w wyszukiwarce? 

 • interpretacje indywidualne, ogólne,
 • broszury informacyjne
 • informacje akcyzowe i stawki
 • objaśnienia podatkowe

 

Informacje można znaleźć po wpisaniu jednego w kryteriów

 • typu dokumentu
 • słowa, frazy
 • sygnatury
 • daty wydania 
Płatność gotówką do 8 tys. PLN
Czytaj więcej
02.12.2021

Płatność gotówką do 8 tys. PLN

W ramach Polskiego Ładu została zmniejszona kwota płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami z 15 tys. zł do 8 tys. zł


Zmiana ta ma zachęcić Polaków do obrotu bezgotówkowego, ale również może narobić kłopotów. Pozwoli w łatwiejszy sposób kontrolować transakcje między firmami.


Co się wiąże z tym obniżeniem?
Przedsiębiorca płacący gotówką za fakturę powyżej tej kwoty nie będzie mógł zaliczyć w koszty wydatków w jakiej płatność dotyczy transakcji z art. 19 prawa przedsiębiorców.


Oznacza to, że jeśli cała płatność do transakcji na kwotę powyżej limitu transakcji gotówkowych została dokonana gotówką, to wydatek ten w całości nie stanowi kosztu oraz płatność gotówką do transakcji w kwocie do limitu transakcji gotówkowych - stanowi koszt podatkowy.

Polski Ład = koniec preferencji dla samotnych rodziców
Czytaj więcej
26.11.2021

Polski Ład = koniec preferencji dla samotnych rodziców

Polski ład likwiduje możliwość samotnym rodzicom rozliczania na preferencyjnych zasadach.  

 

Samotni rodzice do tej pory mogli w swoim formularzu PIT zaznaczyć kratkę, dzięki której wychowując samotnie dzieci mogli zapłacić niższy podatek. Taka ulga wahała się między kwotami 1100 zł, a nawet 12 000 zł. Niestety Polski Ład przyniesie zmiany 

 

Jakie teraz będzie wyglądało rozliczenie samotnego rodzica? 

Koniec wspólnego opodatkowania z dzieckiem, zostaje ono zastąpione jedną kwotą 1500 zł. Będzie to kwota, która jest niezależna od poziomu dochodów jak było do tej pory.

Faktura czy nota korygująca?
Czytaj więcej
05.11.2021

Faktura czy nota korygująca?

Każdemu może zdarzyć się błąd na fakturze sprzedaży lub otrzymanej fakturze zakupu, co wtedy? Kto i jaki dokument może wystawić? 


Faktura korygująca jest wystawiana wyłącznie przez sprzedawcę. Jest podpinana do faktury pierwotnej, ale również może skorygować pozycje faktury.  Pozycjami mogą być stawki VAT, ceny, co więcej jest ona ewidencjonowana.


❓Co można skorygować fakturą korygującą? 

 • zmianę ceny np. spowodowaną rabatem, obniżką ceny, pomyłką
 • zwrot towaru, zapłaty


‼️Ważne‼️

W przypadku błędu w danych nabywcy, gdy całkowicie ma on zostać zmieniony, konieczne jest wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę. Wówczas sprzedawca co do zasady powinien wystawić fakturę korygującą do zera do faktury z nieprawidłowymi danymi, a następnie ponownie fakturę sprzedaży już z prawidłowymi danymi.


Nota korygująca dotyczy jedynie błędów formalnych i jest podpinana do faktury pierwotnej


❓ Co można skorygować notą korygującą? 

 • zły adres nabywcy/ sprzedawcy,
 • błędy NIP,
 • błędna data sprzedaży, terminu płatności,
 • złe oznaczenie towaru/ usługi 


✅ W przypadku noty korygującej wymaga się jej akceptacji przez wystawcę faktury pierwotnej. Przepisy nie wspominają o tym, że konieczne jest posiadanie podpisu na papierze - równie dobrze akceptacja może być w formie elektronicznej

Zapłata za podatki i ZUS z cudzego konta?
Czytaj więcej
26.10.2021

Zapłata za podatki i ZUS z cudzego konta?

Kiedy wypada termin zapłaty podatku:

 • w przypadku wpłaty gotówkowej jest to dzień przyjęcia środków w kasie organu podatkowego, pocztowego
 • w przypadku wpłaty bezgotówkowej jest to dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika

Podmioty gospodarcze płacą podatki bezgotówkowo. 

Ustawa przewiduje jednak wyjątki, w których ktoś może uregulować podatek. Kto może zapłacić podatek?

 • małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę;
 • aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;
 • inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł.

Co w przypadku składek ZUS?

Zapłata za składki powinna być w formie bezgotówkowej z rachunku bankowego płatnika

Koszt bez faktury?
Czytaj więcej
21.10.2021

Koszt bez faktury?

Tak, nie każdy koszt musi zostać udokumentowany fakturą. Niektóre wydatki można ująć w kosztach PKPiR na podstawie np.: paragonu, wyciągu bankowego, a nawet samego potwierdzenia płatności. 

Oczywiście każdy koszt musi dotyczyć prowadzonej działalności, a w przypadku kontroli trzeba będzie wykazać to urzędnikowi. 

Na jakiej podstawie można zaliczyć dowód księgowy w kosztach?

 • faktury,
 • rozrachunku, 
 • dokumentu celnego
 • innego dowodu zawierającego: wystawcę lub obie strony operacji gospodarczej, datę wystawienia lub okres tej operacji, wyszczególniony przedmiot lub usługę, jego wartość, ilość oraz podpis osoby uprawnionej do udokumentowania operacji.

Co można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu bez faktury? 

 • ubezpieczenie pojazdu na podstawie polisy ubezpieczeniowej i potwierdzenia zapłaty,
 • wydatki poniesione podczas podróży służbowej np.: zakup paliwa za granicą, wydatki na autostradę, zakupione bilety parkingowe, kolejowe, samolotowe, dietę
 • prowizje i opłaty bankowe dotyczące prowadzenia konta firmowego
 • odsetki od kredytów dotyczące działalności gospodarczej 
 • opłaty pocztowe 
 • wydatki dotyczące prowadzenia działalności w mieszkaniu np.: czynsz, media. Oczywiście wcześniej mieszkanie przedsiębiorcy musi zostać zgłoszone do urzędu miasta z informacją o wielkości przeznaczonego miejsca na prowadzenie działalności. Następnie takie opłaty będą zaliczane w kosztach proporcjonalnie do metrażu przeznaczonego na cele firmowe.
Zmiana formy opodatkowania? Do kiedy?
Czytaj więcej
15.10.2021

Zmiana formy opodatkowania? Do kiedy?

Do kiedy przedsiębiorca ma czas na zmianę formy opodatkowania? 

 • do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód w danym roku
 • do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego
 • do dnia złożenia wpisu do CEIDG, w przypadku przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność 

 

Czy można zmienić formę opodatkowania w ciągu roku? 

Przepisy zakazują zmiany w ciągu roku, ale w niektórych wypadkach fiskus na to pozwala. 

 

Ważne

W przypadku przedsiębiorców rozpoczynających działalność, który nie wybrał formy opodatkowania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód będzie on automatycznie rozliczał się według skali podatkowej 


Jakie są formy opodatkowania? 

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stawki: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12,5%, 15% oraz 17%
 • zasady ogólne według skali podatkowej: 17% i 32% od nadwyżki powyżej 85528 zł
 • podatek liniowy 19%
 • karta podatkowa, wysokość podatku zależy od: rodzaju wykonywanych usług, miejscowości działalności, rozmiaru działalności, wielkości zatrudnienia 
Wynajem lokali mieszkalnych a Polski Ład
Czytaj więcej
08.10.2021

Wynajem lokali mieszkalnych a Polski Ład

Jak było do tej pory?

Osoba wynajmująca lokal miała do wyboru formy opodatkowania - według skali podatkowej (zasady ogólne), ryczałt. 

 

Jak będzie wyglądał wynajem lokali mieszkalnych w 2022 roku?

Jedyną formą opodatkowania będzie ryczałt. Oznacza to, że przedsiębiorcy utracą możliwość uwzględnienia w kosztach np. wydatków na remont, opłat czynszowych, wydatków na wyposażenie, rat i odsetek od kredytów 

 

Nowe zasady nie obejmują przepisu przejściowego, który mówiłby, że wprowadzona zmiana będzie dotyczyła nieruchomości po wejściu przepisów, w związku z czym dotyczy to również nieruchomości nabytych przed wejściem przepisów 

Faktura na ponad 15 000 zł od podatnika zwolnionego z VAT a biała lista
Czytaj więcej
08.10.2021

Faktura na ponad 15 000 zł od podatnika zwolnionego z VAT a biała lista

Zgodnie z przepisami otrzymując fakturę ponad 15 000 zł powinna być ona opłacona:

 • z rachunku bankowego - przy transakcjach między firmami,
 • na rachunek bankowy będący na białej liście,
 • metodą podzielonej płatności dot. towarów i usług z zał. 15 ustawy o VAT


Czym jest biała lista? Znajdują się na niej podatnicy:

 • zarejestrowani,
 • niezarejestrowani (wyłącznie tych, którzy zwolnienie z VAT zgłosili przez VAT-R) wykreśleni i przywróceni do VAT

Wykaz podatników można wyszukać za pomocą wyszukiwarki KAS - https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat.../


Kontrahenta można wyszukać wpisując jedną z danych: numer rachunku, NIP, REGON lub po prostu nazwę kontrahenta


Co w przypadku kiedy zapłacimy za fakturę, ale nie sprawdziliśmy rachunku na białej liście?
faktura nie zostanie wliczona w koszty uzyskania przychodu, w takiej wartości jaki był przelew,
ponosimy ryzyko odpowiedzialności solidarnej, że nasz kontrahent nie ureguluje podatku VAT należnego dotyczące transakcji
Oczywiście można uniknąć konsekwencji opłacając fakturę mechanizmem podzielonej płatności lub jeżeli zapłaciliśmy na rachunek banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub złożymy pismo do naczelnika urzędu skarbowego (ZAW-NR)


Co jeżeli podatnik jest zwolniony z VAT?
Bez względu na wartość transakcji mamy prawo uregulować płatność na rachunek bankowy, bez względu na to czy widnieje on na białej liście, a wyżej wymienione konsekwencje nie będą nas dotyczyły.

Podatek od straty
Czytaj więcej
16.09.2021

Podatek od straty

Kolejna rewolucyjna zmiana, którą może wprowadzić polski ład 

 

Kogo dotyczy? 

Dotyczy polskich spółek oraz zakładów podmiotów zagranicznych, które wykazują niski wskaźnik dochodów - 1 proc. lub ponoszą starty ze źródła przychodów innych niż zyski kapitałowe.

 

Dla kogo ulgi?

 • dla przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność w danym roku i 2 następnych latach,
 • dla przedsiębiorców, którzy uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku poprzedzającym,
 • dla przedsiębiorstw finansowych,
 • dla udziałowców, którzy są wyłącznie osobami fizycznymi i jeżeli podatnik nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki.

 

Jaka będzie wartośc podatku? To suma

 • 4% wartości przychodów ze źródła „operacyjnego” 
 • kosztów finansowania poniesione na rzecz podatników powiązanych dłużnego ponad 30% „podatkowej EBIDTA” 
 • kosztów usługi niematerialnych ponad 30% „podatkowej EBIDTA”
 • wartości odroczonego podatku dochodowego 
“Podatek od Polaka”
Czytaj więcej
09.09.2021

“Podatek od Polaka”

W ramach Polskiego Ładu ma zostać wprowadzona regulacja dotycząca firm zagranicznych, w których  członek zarządu, rady nadzorczej byłaby osoba mieszkająca w Polsce (Polak lub obcokrajowiec). Spółki takie byłyby objęte polskim podatkiem dochodowym CIT.

 

W związku z pojawieniem się pomysłu zawartego w polskim ładzie izby zrzeszone w działającej w Polsce wysłały list do Ministerstwa Finansów, w którym domagają się wycofania planowanych zmian i przekonują m.in., że ten podatek powinien obowiązywać tylko te zagraniczne spółki, w których osoba mieszkająca w Polsce ma udziały i to większościowe.

 

Jak twierdzi rząd intencją ma być uszczelnianie systemu podatkowego i chęć opodatkowania spółek zarządzanych z Polski, które nie płacą tu podatków.

Dwa samochody w jednoosobowej działalności?
Czytaj więcej
01.09.2021

Dwa samochody w jednoosobowej działalności?

Przedsiębiorca prowadzący indywidualne praktyki lekarskie wnioskował o interpretację indywidualną w sprawie jeszcze jednego samochodu osobowego. Planował on wziąć drugi leasing operacyjny na samochód, który używałby do celów mieszanych w tym m.in do codzinnych dojazdów do pracy.

 

Nie istnieje przepis, który zabroniłby ujmowania w kosztach dwóch samochodów w jednoosobowej działalności gospodarczej. Oczywiście pod warunkiem, że są one wykorzystywany w celu osiąganych przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła.

 

Dyrektor KIS  stwierdził, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ograniczają możliwości wykorzystywania na potrzeby działalności gospodarczej różnych środków transportu. Nie wprowadzają też ograniczeń w stosunku do ich ilości w prowadzonej działalności.

 

Interpretacja dyrektora KIS o sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.982.2020.2.MGR 

Rower w kosztach działalności firmy?
Czytaj więcej
25.08.2021

Rower w kosztach działalności firmy?

Coraz wyższe ceny paliwa mogą przestraszyć niejednego przedsiębiorcę. Alternatywą dla samochodu może być rower

 

Zakup roweru oczywiście można zaliczyć w koszty firmowe, ale musi służyć w celu osiąganych przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła np. w celu dojazdu do klientów, biura czy nawet urzędów. 

 

Zalety?

To nie tylko dbanie o kondycję, oszczędności, środowisko, ale również koszty związane z jego użytkowaniem mogą stanowić koszt w 100%, w przeciwieństwie do samochodu 

 

Jak wygląda ujęcie roweru w kosztach? 

Jeśli nie przekracza kwoty 10 tys. zł netto (w przypadku vatowców) bądź brutto (w przypadku nievatowców), rower można ująć bezpośrednio w kosztach na podstawie faktury zakupu. Kiedy wartość przekroczy tę kwotę będzie on musiał zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych i amortyzowany 

E-faktura już od października tego roku
Czytaj więcej
20.08.2021

E-faktura już od października tego roku

Możliwość ich wystawiania ma zapewnić Krajowy System e-Faktur (KSeF). Jak na razie przedsiębiorcy będą mogli dobrowolnie korzystać z e-faktur, docelowo od 2023 roku mają one być obligatoryjne


Jak to będzie wyglądać?

Na platformie będzie dostępny wzór, który będzie mógł wykorzystać przedsiębiorca w celu wystawienia faktury. Resort finansów zapewnia, że faktury również będą mogły być wystawiane w systemie księgowym, a następnie przesyłane do KSeF. 


Korzyści? 

 • Szybszy zwrot VAT-u - przedsiębiorca mają go otrzymać po 40 dniach (aktualnie 60 dni)
 • Bezpieczeństwo - faktury będą przechowywane w KSeF co do zasady przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione, nie będzie potrzeby wydawania duplikatów 
 • Przyspieszenie obrotu - faktura na pewno trafi do kontrahenta 
 • Zwolnienie podatników z obowiązku przesyłania na żądanie organów podatkowych Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA)
 • Jeden wzór faktury - łatwe w użyciu 
Konieczna wpłata do CEFIDG ?
Czytaj więcej
12.08.2021

Konieczna wpłata do CEFIDG ?

Oczywiście jest to potencjalne wyłudzenie !! ponieważ CEFiDG jest firmą prywatną, a wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest bezpłatny i wpis do rejestru następuje automatycznie. 

Centralna Ewidencja Firm i Działalności Gospodarczej (CEFiDG) rozsyła listy do nowych przedsiębiorców z informacją o konieczności wniesienia opłaty za wpisanie firmy do ewidencji. Takie pismo jest napisane bardzo oficjalnie, zawiera przytoczone paragrafy, a nawet pieczątkę i podpis. 

Co na to Ministerstwa Rozwoju?

Komunikat Ministerstwa Rozwoju informuje o tym, że na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające tego typu oferty a po ich opłacie przedsiębiorca zostanie wpisany do ich własnych rejestrów w celach czysto informacyjnych czy reklamowych. Oczywiście opłata jak i podawanie danych przedsiębiorstwa takim firmą jest całkowicie dobrowolne.

Kto może dostać takie pismo? 

Największą szansę na otrzymanie listu mają nowe firmy, jednak przedsiębiorstwa istniejące już jakiś czas na rynku również mogą dostać takie pismo. CEFiDG, CRDGiF, CEiDGF to tylko kilka z wielu permutacji tego samego wyłudzenia, polegającego na konieczności wniesienia opłaty rejestracyjnej za wpis do ewidencji. Oczywiście takiej konieczności nie ma!

Sprzedaż poleasingowego auta jednak z podatkiem?!
Czytaj więcej
05.08.2021

Sprzedaż poleasingowego auta jednak z podatkiem?!

Ministerstwo Finansów planuje zmiany w kwestii opodatkowania sprzedawanych samochodów poleasingowych

Jak jest teraz? 

Wykupując samochód z leasingu do majątku prywatnego podczas sprzedaży po upływie 6 miesięcy podatnik nie zapłaci podatku dochodowego z tytułu uzyskanego przychodu

 

W ocenie resortu przedsiębiorca, który w trakcie trwania umowy leasingu spłaca raty leasingowe ze środków przedsiębiorstwa, a następnie wykupuje go prywatnie, dokonując sprzedaży pojazdu jako majątku prywatnego, powinien wykazać przychód w prowadzonej działalności i odprowadzić z tego tytułu podatek dochodowy. Dlatego w wyniku sprzedaży takiego samochodu nie do majątku firmowego, a na osobę prywatną przychód zostanie zaliczony do przychodów z działalności. 

Podatek u źródła (WHT) – kontrole
Czytaj więcej
29.07.2021

Podatek u źródła (WHT) – kontrole

Wiele podmiotów gospodarczych otrzymuje ostrzeżenia dotyczące podatku od źródła.

Chociaż są to jak na razie pisma mające na celu przekazanie informacji o obowiązkach związanych z należytą starannością w podatku u źródła. Może to oznaczać, że rozmiar na jakie są dokonywane płatności do zagranicznych podmiotów przyciągają uwagę organów podatkowych i będą podlegały weryfikacji.

Kiedy trzeba opłacić podatek u źródła?

Podatnik ma obowiązek wpłacić środki w terminie do 20 dni od ostatniego dnia miesiąca, w którym została opłacona usługa  w przypadku kiedy świadczeniodawcą jest osoba fizyczna lub do 7 dnia ostatniego dnia miesiąca w przypadku usługi wykonanej przez przedsiębiorcę.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów scentralizowanie w Lubelskim Urzędzie Skarbowym w Lublinie zadań związanych z poborem przez płatników podatku u źródła ma przełożyć się na lepszą kontrolę, identyfikację oraz poprawić ściągalność podatku.

Umorzone subwencje z PFR bez podatku
Czytaj więcej
21.07.2021

Umorzone subwencje z PFR bez podatku

Zgodnie z rozporządzeniem, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 19 lipca otrzymane środki  w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju nie będą wymagały zapłaty podatku PIT lub CIT.

 

Co to oznacza?

 • otrzymana subwencja jest traktowana jak pożyczka, a wypłata środków pozostaje neutralna podatkowo
 • pożyczka nie stanowi przychodu dla przedsiębiorców
 • dodatkowo wydatki, które zostały pokryte z subwencji będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów jak poinformowało Ministerstwo Finansów

 

Dochody z umorzonych subwencji maja zastosowanie od 1 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2022 r

Zmiany JPK_VAT od 1 lipca
Czytaj więcej
15.07.2021

Zmiany JPK_VAT od 1 lipca

 • oznaczenie MPP nie będzie występowało w części ewidencyjnej JPK_V7 - zarówno po stronie sprzedającego, jak i po stronie nabywcy, jednak w dalszym ciągu przy wystawianiu faktur trzeba będzie je opisywać “metoda podzielonej płatności” jeżeli występuje taka konieczność wynikająca z ustawy o VAT
 • oznaczenie TP nie będzie występowało w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.
 • nowe oznaczenia kodami GTU, dotyczy kodów GTU_1, GTU_3, GTU_6, GTU_8, GTU_9, GTU_10, GTU_12
 • możliwość wprowadzenia faktur uproszczonych (paragonów z NIP do 450 zł) oraz biletów jednorazowych zbiorczo
Więcej biletów jako koszt uzyskania przychodu
Czytaj więcej
24.06.2021

Więcej biletów jako koszt uzyskania przychodu

Od 1 lipca 2021r. fakturą będzie każdy bilet jednorazowy.

Za co dokładnie?

- przejazd autostradą,

- przejazdy kolejowe ,

- statki pełnomorskie,

-środkami transportu żeglugi śródlądowej,

- samolotami,

-śmigłowcami.

 

Do tej pory do kosztów uzyskania przychodów można było zaliczać, tylko niektóre z tych wydatków (przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km).

 

Co bilet musi zawierać, żeby go zaliczyć do kosztów:

a) numer i datę wystawienia,

b) imię i nazwisko lub nazwę podatnika,

c) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,

d) informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,

e) kwotę podatku,

f) kwotę należności ogółem.

Dla kogo stawka CIT 9%? Jaki limit przychodów?
Czytaj więcej
18.06.2021

Dla kogo stawka CIT 9%? Jaki limit przychodów?

Dla kogo stawka 9% CIT ? Jaki limit przychodów?

Kto może stosować taką stawkę?
- mali podatnicy w rozumieniu art. 4a pkt 10 updop
- podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą z pewnymi zastrzeżeniami

Limit ❓
Stosowanie preferencyjne stawki CIT 9% od przychodów dotyczy podatników, którzy nie przekroczyli wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości od 1 stycznia 2021 roku 2.000.000 euro, przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł

W przypadku podatników rozpoczynających działalność gospodarczą nie mogą jej stosować podatnicy wymienieni w art. 19 ust. 1a updop, np.:
-utworzeni w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej,
-utworzeni w wyniku przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową.

Uwaga ❗️
9% stawka CIT ma zastosowanie wyłącznie do opodatkowania przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Dochody z zysków kapitałowych podlegają opodatkowaniu stawką 19%.
Interpretacje organów podatkowych potwierdzają, że chodzi o wszelkie przychody ze sprzedaży u danego podatnika, w tym zwolnione od podatku dochodowego (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 listopada 2020 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.382.2020.1.AM)

Duże zmiany w rozliczeniu VAT dla e-sprzedawców
Czytaj więcej
27.05.2021

Duże zmiany w rozliczeniu VAT dla e-sprzedawców

Od 1 lipca

1.       Poprzez wykorzystanie procedury One Stop Shop nie będzie potrzeby rejestracji w każdym kraju członkowskim, z którym firma prowadzi sprzedaż wysyłkową. Dzięki temu zagraniczny podatek będzie zgłaszany w formie kwartalnego zeznania do jednej administracji . Do tej pory każde państwo członkowskie miało określony przez siebie próg, a po jego przekroczeniu przedsiębiorca musiał się zarejestrować dla celów VAT w danym kraju.

 

Korzyści? Przedsiębiorca będzie mógł o wiele łatwiej trafić do klientów spoza Polski oraz zasady podatkowe będą bardziej sprawiedliwe dla transakcji transgranicznych wewnątrz Unii oraz transakcji z państwami trzecimi

 

2.       Likwidacja zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro. Oznacza to, że drobne zakupy np. na AliExpress nie będą już zwolnione z podatku. Co więcej nowe obowiązki będą również dotyczyły platform sprzedażowych w sieci, portali aukcyjnych, portali społecznościowych poprzez, które odbywa się sprzedaż, ponieważ zostaną one zobowiązane do poboru i zapłaty VAT.

Podatkowy Polski Ład
Czytaj więcej
20.05.2021

Podatkowy Polski Ład

Ktoś straci, żeby ktoś mógł zyskać

 

Ochrona zdrowia

 • Więcej na zdrowie będą płacić przedsiębiorcy, a składki zdrowotnej nie będzie już można odliczyć od podatku

Podatki i płace

 • Wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł,
 • podniesienie progu w PIT z 85 tys. do 120 tys. zł,
 • brak możliwości odliczenia części składki zdrowotnej od podatku, przy jednoczesnym odejściu od ryczałtowej formy tej składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą i uzależnieniu jej od dochodu

 

 

Jak to wygląda w liczbach dla działalności gospodarczej?

Przykładowo jeżeli dochód miesięcznie na rękę wyniesie 12 tys. zł przedsiębiorca zapłaci ponad 5 tys. zł więcej rocznie. W przypadku dochodu 20 tys. podatki wzrosną o ponad 14 tys. zł.

 

Co ma na celu Nowy Polski Ład?

 • polepszenie służby zdrowia,
 • zmiany w systemie podatkowym,
 • emerytura do 2,5 tys. zł bez podatku,
 • zmiana urbanistyczna i finansowa mieszkań

 

Jakie mogą byś skutki?

Wzrost obciążeń dla małych firm jak i większych oznacza wzrost obciążeń, który może pogorszyć prowadzenie działalności, inwestycji oraz warunków pracy.

Zapewne sporo osób zacznie się zastanawiać czy działalność gospodarcza jest opłacalna po wzroście obciążeń składką zdrowotną. Może się to przyczynić się do zamykania DG, przenoszeniu ich np. za granicę, co może skutkować spadkiem dochodów do NFZ oraz pogłębi problemy rynku pracy.

ZUS zbiera dane
Czytaj więcej
13.05.2021

ZUS zbiera dane

Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych będą zawierały dodatkowe pola, w którym trzeba będzie wpisać kod z informacją o wykonywanym zawodzie przez ubezpieczonego.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 16 maja, w związku z czym zmienią się wzory zgłoszeń ZUZ ZUS oraz ZUS ZZA.

 

W jakim celu?

 • badania statystyczne,
 • analizie przyczyn absencji chorobowych w danej grupie zawodowej,
 • analizie orzekania stopnia niezdolności do pracy,
 • prowadzeniu monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
 • ocenie wysokości świadczeń,
 • prognozowaniu lub szacowaniu skutków finansowych zmian ustaw z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • we wprowadzaniu zmian ustawowych tylko dla wybranej grupy zawodowej
Jak rozliczyć subwencję z tarczy finansowej PFR 1.0 dla Małych i Średnich Firm?
Czytaj więcej
06.05.2021

Jak rozliczyć subwencję z tarczy finansowej PFR 1.0 dla Małych i Średnich Firm?

Cały proces odbywa się za pomocą bankowości elektronicznej banku, w którym została zawarta umowa subwencji. To właśnie tam zostanie przygotowany wstępnie uzupełnione oświadczenie o rozliczeniu.

 

Jak wygląda cały proces?

1.       W bankowości internetowej zostanie udostępniona propozycja rozliczenia

2.       Beneficjent składa Oświadczenie o Rozliczeniu subwencji finansowej

3.       Otrzymanie decyzji

4.       Przez bank zostanie udostępniony harmonogram spłaty

5.       Spłata subwencji, jeżeli nie otrzymaliśmy 100% umorzenia, 100% zwrotu lub wystąpił brak możliwości ustalenia wysokości subwencji do zwrotu.

 

O czym musimy pamiętać?

1.       Terminowe rozliczenie się z subwencji musi nastąpić do 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy od daty wypłaty subwencji.  Konsekwencją nieterminowego złożenia może być nie uzyskanie umorzenia.

2.       Sprawdzenie wypełnionych danych, czy pola dotyczące wyliczenia są prawidłowe. Część otrzymanych środków firmy mogą zachować (maksymalnie 75%). Warunkiem jest utrzymanie stanu zatrudnienia przez okres roku od daty złożenia wniosku, starta ze sprzedaży oraz otrzymane środki powinny być wydatkowane zgodnie z regulaminem.

3.       Uzupełnienie danych, które nie zostały wypełnione. Dotyczą one oświadczeń:

 • o wysokości starty ze sprzedaży w przypadku MŚP
 • o spadku przychodów
 • innych ( przeniesieniu rezydencji podatkowe, odpowiedzialności karnej)
Zeznanie roczne 2020
Czytaj więcej
29.04.2021

Zeznanie roczne 2020

Ostatni dzień na złożenie zeznania rocznego PIT za 2020 (piątek 30 kwietnia).

PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39

Najpóźniej tego dnia trzeba złożyć zeznanie i ewentualnie deklarację DSF-1 oraz wpłacić podatek i daninę solidarnościową na swój mikrorachunek.

 

Kiedy możemy się spodziewać zwrotu?

 • 3 miesiące od dnia doręczenie, jeżeli deklaracja została złożona w sposób tradycyjny
 • 45 dni od dnia złożenia, jeżeli deklaracja została złożona online.

 

Co w przypadku kiedy nie dopełnimy obowiązku w odpowiednim czasie?

Chcąc uniknąć negatywnych konsekwencji za niezłożenie zeznania podatkowego w terminie warto złożyć czynny żal. Dzięki temu, że powiadomimy urząd o popełnieniu przestępstwa oraz ujawnimy zaistniałe okoliczności następuje odstąpienie od wymierzenia kary za wykroczenie skarbowe.

Tarcza 9.0
Czytaj więcej
22.04.2021

Tarcza 9.0

Od 26 kwietnia będzie można wnioskować o dotację np. na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na 3 miesiące, zwolnienie ze składek ZUS, dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców. Niektórzy będą mogli skorzystać aż pięciokrotnie. Trzeba wykazać spadek przychodu o 40% w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

 

Kogo dotyczy?

Przedsiębiorców z określonym PKD, które będzie weryfikowane na dzień 31.03.2021 są to m.in. :

- Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

- Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

- Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

- Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne

 

Kto i ile razy będzie mógł skorzystać z dotacji?

- zwolnienie ze składek ZUS za określone miesiące

- świadczenie postojowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

- dopłatę do wynagrodzeń

- dotację do 5 tys. zł

 

Kto i ile razy skorzysta z dotacji?

Jednokrotnie branże z PKD: 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z

Dwukrotnie: 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z

Trzykrotnie: 47.71.Z, 47.72.Z

Czterokrotnie: 91.02.Z

Pięciokrotnie: 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

 

Na co trzeba zwrócić uwagę?

 • Dotacje z poprzednich tarcz wliczają się do limitów. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca otrzymał już wcześniej dwie dotacje, a w związku z najnowszym rozporządzeniem może skorzystać 5 razy, to pozostały mu trzy do wykorzystania
 • Na wniosku o dotację nie można wskazać miejsca, gdzie wystąpił spadek, więc odnosi się ono do całości przychodów z działalności.
 • Wniosek będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej.
Przedsiębiorca pracujący zdalnie zapłaci niższy PIT
Czytaj więcej
15.04.2021

Przedsiębiorca pracujący zdalnie zapłaci niższy PIT

Co to oznacza?

Przed pandemia przedsiębiorcy działający zdalnie w swoim mieszkaniu mogli odliczyć maksymalnie 20% wysokości kosztów opłat „domowych”. Aktualnie taka osoba będzie mogła zwiększyć wysokość odliczenia nawet do 50%.

 

Co może zostać wliczone?

 • czynsz, odsetki od kredytu na mieszkanie, ubezpieczenie mieszkania, opłaty za prąd, gaz, ogrzewanie,
 • zakup mebli biurowych, akcesoriów, drukarek, sprzętu audio, oprogramowania, telewizorów,
 • koszty związane z remontem takiego biura.

 

Co trzeba zrobić?

 1. Trzeba wykazać, że czas związany z wykonywaniem czynności w mieszkaniu związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa się zwiększył, a przed okresem pandemicznym wynosił np. połowę mniej (50%).
 2. W kolejnym kroku trzeba określić jaka cześć mieszkania jest wykorzystywana do prowadzenia działalności. Po tych oszacowaniach będzie można określić jaka część kosztów będzie można odliczyć.

Uwaga!

Oczywiście przed samym odliczeniem musimy sami zadecydować czy dany koszt przyczynił się do uzyskania przychodu. Przykładem może być jedna z interpretacji, w której urząd zaliczył do takich kosztów zakup telewizora za 4,5 tyś zł. Informatyk, który wystąpił o taką interpretację wykazał, że sprzęt służy do telekonferencji z kontrahentem, co wiąże się z jego działalnością i dzięki temu generuje przychody.

Niższe koszty w spółkach komandytowych
Czytaj więcej
08.04.2021

Niższe koszty w spółkach komandytowych

Nowe interpretacje przepisów uniemożliwiają rozliczenia wszystkich kosztów pomiędzy podmiotami powiązanymi. Dotyczy to m.in.:

 • usług doradczych,
 • badania rynku,
 • usług reklamowych,
 • zarządzania i kontroli,
 • przetwarzania danych,
 • ubezpieczeń,
 • gwarancji i poręczań oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Ograniczenie zaliczenia kosztów podatkowych w związku ze świadczeniem usług niematerialnych pomiędzy spółkami komandytowymi, oznacza że w przypadku podmiotów powiązanych nie zaliczmy wszystkich tego typu wydatków.  

Nowy ład czyli przebudowa systemu podatkowego
Czytaj więcej
08.04.2021

Nowy ład czyli przebudowa systemu podatkowego

O tym, że nasz rząd uwielbia nas zaskakiwać nie trzeba nikomu przypominać.

To, że system podatkowy potrzebuje przebudowy też wszyscy wiemy, ale czy właśnie w taki sposób?

Poniżej prezentujemy zaproponowaną przez rząd listę zmiana, jaka miałaby wejść w najbliższym czasie do naszego systemu podatkowego.

Niestety, ale przedsiębiorcy nie będą z tego faktu zadowoleni, gdyż zdecydowanie pieniędzy w portfelu im ubędzie.

NOWY ŁAD to:

 • planowana jest likwidacja lub znaczne zmniejszenie odliczenia w PIT składki zdrowotnej
 • podwyżka kwoty wolnej do 30 tys. zł.
 • podniesienie kwoty, od której wpada się w drugi próg podatkowy z obecnych 85 tys. zł do 120 tys. zł.
 • dla jdg zmiana w zasadach opłacania składki zdrowotnej - zamiast kwoty stałej, składka ma być obliczana w proporcji do dochodu. (to właśnie składka zdrowotna jest głównym sposobem finansowania w Polsce ochrony zdrowia)

Kto zyska na nowej zmianie?

 • zarabiający w okolicy minimalnego wynagrodzenia. Konsekwencją podwyższenia kwoty wolnej od podatku będzie też zwolnienie z podatku PIT emerytur i rent do wysokości 2,5 tys. zł.

W projekcie istotne mają być także kwestie równości płac co oznacza, że w firmach zatrudniających powyżej 250 osób pracownik będzie mógł zażądać, abyw ciągu miesiąca pracodawca uzasadnił, z czego wynikają jego aktualne zarobki.

Ponadto będzie miał prawo również  zażądać udostępnienia mu informacji o zarobkach pracowników płci przeciwnej, wykonujących tę samą pracę.

Kto straci?

Zdecydowanie przedsiębiorcy!

Przykład:

Przedsiębiorca, osiągający 8 tys. zł dochodu (przyjmijmy, że jest to kwota do dalszego opodatkowania i opłacenia składek), okładałby na poczet składki zdrowotnej 720 zł.  To prawie dwa razy więcej niż dziś.

Przedsiębiorca, który osiągałby 15 tys. zł dochodu co miesiąc, musiałby na składkę wyłożyć 1,3 tys. zł. To blisko 1 tys. zł więcej niż dziś.

 

Jak widać powyżej zmiana w obliczaniu składki zdrowotnej, będzie miała rewolucyjny wydźwięk i bardzo odbije się na przedsiębiorcach, którzy zarabiają najwięcej.

Aż się nasuwa tym momencie piękny i jakże prawdziwy cytat nieżyjącego już Jana Kulczyka, który głosi:  "Karanie ludzi tylko za to, że wcześniej wstają, więcej się uczą, więcej ryzykują i dlatego więcej zarabiają, jest niemoralne i krótkowzroczne".

 

 

Umorzenie subwencji PFR w 100%
Czytaj więcej
30.03.2021

Umorzenie subwencji PFR w 100%

Umorzenie pełnej wartości subwencji 1.0 udzielanej przedsiębiorcom w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm ma się odbywać nawet bez konieczności spełnienia warunku o utrzymaniu stanu zatrudnienia.

Niestety nie dotyczy to wszystkich. Branże które będą mogły skorzystać z umorzenia to te najbardziej dotknięte wprowadzanymi restrykcjami z powodu COVID-19.

Niektóre z nich to:

 • hotele, obiekty noclegowe,
 • restauracje, placówki gastronomiczne,
 • pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • obiekty sportowe,
 • sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych !!
Czytaj więcej
23.03.2021

Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych !!

Ministerstwo finansów wzięło pod uwagę również podmioty prywatne.

Trudna sytuacja wiążąca się z COVID-19 oraz liczne postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców, księgowych przyczyniły się do decyzji o przedłużeniu terminów na sporządzenie sprawozdań za rok obrotowy 2020 o 3 miesiące dla jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit, a dla sektora finansów publicznych o miesiąc. „Rozporządzenie w tej sprawie jest na końcowym etapie procesu legislacyjnego.”

Fałszywe maile od ZUS
Czytaj więcej
11.03.2021

Fałszywe maile od ZUS

Otrzymałeś ostatnio mail z informacją o błędnie opłaconych składkach lub o braku wpłaty oraz jej uregulowania?

ZUS ostrzega przed fałszywymi mailami wysyłanych z adresu alert@zus.pl.

Przypominamy ZUS nie informuje drogą mailową swoich klientów o rozliczeniach, wezwaniach do zapłaty lub nadpłatach.

Wyjątkiem mogą być osoby, które posiadają konto na portalu Platformy Usług Elektronicznych i wybrali taką formę kontaktu.

Jeżeli masz wątpliwości ZUS prosi o kontakt:

 • Poprzez udanie się do najbliższej placówki,
 •  Telefoniczny pod numerem 22 560 16 00
 • Mailowo cot@zus.pl
Kopie zapasowe w biurze rachunkowym
Czytaj więcej
10.03.2021

Kopie zapasowe w biurze rachunkowym

Dzisiejszy wpis nawiązuje do sytuacji jaka zdarzyła się w Strasburgu w związku ze spłonięciem serverowni OVH, gdzie wiele sklepów internetowych i nie tylko przechowuje swoje dane. 

To, że Backup w biurze rachunkowym to podstawa, o tym każdy powinien doskonale wiedzieć. 

Dzisiaj wdzięczni jesteśmy naszemu wspaniałemu informatykowi Michałowi Lewandowskiemu, za to, że dzięki własnie niemu nasze biuro jest pod tym kątem bardzo bezpieczne.  

Wiele osób wierzy, że kopiując pliki na dysk przenośny, czy kartę pamięci wykonuje ponadprzeciętne starania w kierunku zabezpieczenia danych.

Natomiast podstawą efektywnego backupu jest zasada 3,2,1

Co ona oznacza?

 • Cyfra 3 oznacza, że należy wykonywać trzy kopie każdego cennego pliku. W ten sposób rozwiązany mamy problem z ewentualną utratą danych podczas nadpisywania i edytowania plików, ale także w chwili wystąpienia niektórych błędów systemowych.
 • Cyfra 2  mówi o tym, że dane należy przechowywać na przynajmniej dwóch nośnikach. Uszkodzenie pojedynczego dysku jest wielce prawdopodobne, w szczególności, jeśli mówimy o nośnikach magnetycznych, natomiast wystąpienie jednocześnie awarii dwóch urządzeń jest prawdopodobnie  w ekstremalnych sytuacjach – np podczas pożaru.
 • Cyfra 1 oznacza, że jedna kopia danych powinna znajdować się poza miejscem przechowywania pozostałych materiałów.  Może być to zewnętrzny serwer albo dysk ustawiony poza siedzibą organizacji.

Zasada 3,2,1 zapewnia praktycznie pełne bezpieczeństwo plików. Dostępne dziś rozwiązania pozwalają na generowanie backup’ów bez naszego udziału – a cały proces może być zdecydowanie szybszy niż każdorazowe, ręczne kopiowanie danych.

Dlatego też ważne, aby przy wyborze biura rachunkowego zadać pytanie, w jaki sposób biuro dba o kopie bezpieczeństwa danych? To pokazuje, czy biuro podchodzi do tematu rozsądnie czy niskobudżetowo.

W naszej Kancelarii zasada 3,2,1 jest oczywiście wdrożona i to od kilku dobrych lat. Bo bezpieczeństwo danych naszych klientów to podstawa, a dobry informatyk w cenie. Michał tutaj z góry dziękujemy ;)

Podsumowując - dbajmy o kopie bezpieczeństwa danych swoich i naszych klientów. 

 

Żaneta Hejne - Prezes KancelariI Usług Księgowych Hejne

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony!
Czytaj więcej
04.03.2021

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony!

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 14 marca!

W jakich przypadkach można liczyć na prawo do odliczenia:

 • Zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego,  do którego uczęszczały dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne ,
 • Kiedy żłobek, przedszkole, klub dziecięcy nie jest w stanie zapewnić opieki z powodu czasowego ograniczenia ich funkcjonowania z powodu COVID-19.

 

Komu przysługuje:

 • Rodzicom, których dzieci są w wieku do 8 lat,
 • Ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób, które są pełnoletnie niepełnosprawne, zwolnione od wykonywania pracy z powodu konieczności opieki nad taką osobą,
 • Ubezpieczonym rodzicom dzieci:

- do lat 16, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,

- do lat 18, którzy posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

- do lat 24, którzy posiadają orzeczenie o porzebie kształcenia specjalnego.

Uwaga zmiana formy opodatkowania do 20 lutego 2021 roku
Czytaj więcej
09.02.2021

Uwaga zmiana formy opodatkowania do 20 lutego 2021 roku

Każdy przedsiębiorca  podejmując decyzję o założeniu własnej działalności gospodarczej musi dopełnić formalności rejestracyjnych.

W tym celu konieczne jest aby złożył wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej tzw. wniosek CEIDG-1.

W oramach złożonego wniosku podatnicy dokonują wyboru formy opodatkowania, która będzie wiążąca w odniesieniu do osiąganych dochodów w ciągu roku w ramach prowadzonej działalności.

Wybranie danej formy opodatkowanie nie jest wiążące przez cały okres rozliczeniowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zmiana formy opodatkowania jest możliwa raz w roku.

Obowiązujące formy opodatkowania w Polsce to: 

 • Skala podatkowa - czyli 17% do kwoty 85.528,00 zł, powyżej tej kwoty 32% (liczone od dochodu)
 • Podatek liniowy - 19% (liczone od dochodu)
 • Ryczałt ewidencjonowany  17%, 15%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2% (liczone od przychodu)
 • Karta podatkowa wg. decyzji wydanej przez Naczelnika US.

Jeżeli podatnik postanawia pozostać na dotychczasowej formie opodatkowania, wówczas nie musi o tym fakcie informować Urządęru Skarbowego.

Jeżeli jednak zdecydujemy się na zmianę formy opodatkowania obowiązują nas następujące terminy:

 • 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.
 • do 20 stycznia  przejściu z karty podatkowej na korzyść podatku liniowego.

 

 

 

Rok 2021 pełen zmian dla naszej Kancelarii..
Czytaj więcej
08.02.2021

Rok 2021 pełen zmian dla naszej Kancelarii..

Rok 2021 dla Naszej Kancelarii to rok zmian.

Wraz ze zmianą struktury właścicielskiej zmieniamy również nasze logo oraz znak firmowy. Mamy nadzieję, że przypadnie on wszystkim naszym "sympatykom" do gustu.
Początkowo logo miało mieć w nazwie imię i nazwisko głównej właścicielki Żanety Hejne, ale nie wchodzi to w żaden sposób z misją i wizją naszej Kancelarii, bo Hejne to zespół, a nie pojedyncza jednostka, a bez zespołu nie było by całej naszej organizacji

 • Obecnie właścicielami Kancelarii Hejne są : Żaneta Hejne oraz Tomasz Hejne. Ale nie byłoby nas gdyby nie nasz wspaniały zespół, który w bieżącym roku Wam przedstawimy 
 • A ponieważ o zespole mowa, to właśnie bieżący rok to czas rozwoju dla naszego teamu, ustalanie ścieżek kariery, dzięki czemu poziom naszych usług będzie jeszcze bardziej doskonały.
  Już 2 osoby rozpoczęły kurs III stopnia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, kolejne 5 osób pod koniec 2021 roku.
 • Dodatkowo rozpoczęliśmy współpracę z dwoma znakomitymi doradcami podatkowymi, gdzie jeden z nich wiele lat pracował w kontroli skarbowej, co już przeobraża się na znakomite efekty naszej współpracy.
 • Ponadto realizujemy projekt "Dyrektor finansowy na godziny"
  z naszymi nowymi partnerami biznesowymi, co bardzo nas cieszy, gdyż jako Kancelaria zajmująca się usługami, chcemy edukować klientów, aby głębiej spojrzeli w swoje finanse i we współpracy z Dyrektorem, abyśmy mogli bardziej kompleksowo podejść do finansów firmowych naszych klientów, a z racji, że nie każdy może sobie pozwolić na zatrudnienie wykwalifikowanego Dyrektora Finansowego, wychodzimy z pomocną dłonią i na taką współpracę namawiamy każdego przedsiębiorcę, nawet jeśli naszym klientem nie jest.
 • A na koniec dodam, że z dniem 1 kwietnia 2021 roku rozpoczynamy współpracę z bardzo ważnym dla nas nowym kontrahentem, którego produkty dedykowane dzieciom, znane są już nie tylko w naszym kraju, ale i poza nim, natomiast o tym opowiemy więcej później niech to pozostanie naszą słodką tajemnicą, ale na samą myślę o tej współpracy robi nam się po prostu ciepło na serduchu, gdyż spowoduje to również powiększenie naszego już i tak nie małego zespołu!

To chyba na dziś tyle! Dajcie znać co sądzicie o naszym nowym logo, nad którym prace trwały ponad 2 miesiące, ale efekt naszym zdaniem jest świetny, za co bardzo dziękuję jak zwykle niezawodny Mariusz Onichowski  

Kancelaria Hejne & Zaremba to rekomendowane biuro rachunkowe według rankingu Infor.pl
Czytaj więcej
08.12.2020

Kancelaria Hejne & Zaremba to rekomendowane biuro rachunkowe według rankingu Infor.pl

Taki to miły wtorek, Kancelaria Hejne& Zaremba w zestawieniu według Infor.pl, jako jedno z najlepszych rekomendowanych biur w Polsce.
Bardzo dziękujemy za wyróżnienie!

Cieszymy się, że nasze starania, nasza ciężka praca popłaca i wchodzimy za chwilę w Nowy rok 2021 z nowymi pomysłami i energią!


https://www.infor.pl/biura-rachunkowe/5140811,Rekomendowane-Biura-Rachunkowe-2020.html?fbclid=IwAR2JvBB5yIdTuJW9_uXtsAQuJLpx4hRvbL-tn58b6k5eUnhCYONyC4aXjY0

Dla kogo Kasy online od 2021 roku?
Czytaj więcej
07.12.2020

Dla kogo Kasy online od 2021 roku?

 • Dla kogo kasy fiskalne online od 2021 roku?
  Przypominamy, iż z dniem 1 stycznia 2021 kasy online będą obowiązywały takie branże jak:
 • gastronomia,
 • usługi krótkotrwałego zakwaterowania,
 • sprzedaż węgla.
 • Podatnicy będą mieli prawo skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej online w ramach wymiany kas, które obowiązywały dotychczas.
Podatek od bezrobocia?
Czytaj więcej
24.11.2020

Podatek od bezrobocia?

Cześć!

Dzisiaj wtorek z pewną ciekawostką.

Czy wiecie, że u naszych wschodnich sąsiadów, a mianowicie na Białorusi od 2015 roku wprowadzony został podatek dla tych osób, które nie pracują czyli są na bezrobociu?

Założeniem władz miało być, iż będzie to idealne rozwiązanie od problemu szarej strefy. Osoby bezrobotne mają w ten sposób zrekompensować fiskusowi to, że „nie uczestniczyły w finansowaniu wydatków publicznych”.

Taki podatek muszą zatem opłacić wszystkie osoby, które są w wieku produkcyjnym i które nie pracowały przynajmniej 183 w ciągu roku kalendarzowego.

Wysokość takiego podatku wynosi 200 dolarów, czyli mniej więcej 800 zł, przy czym warto dodać, że średnia pensja w 2016 roku na Białorusi wynosiła 376 dolarów.

Zwolnieni z płacenia są emeryci, inwalidzi, matki wychowujące dziecko do lat siedmiu bądź wychowujące trójkę niepełnoletnich dzieci, duchowni.

Z płacenia takiego podatku zwolenini są również Ci, którzy są zarejestrowani jako bezrobotni, problem w tym jednak, że rejestracja jest dość skomplikowanym procesem, poza tym zobowiązuje do podejmowania bardzo nisko płatnych prac i świadczenia obowiązkowych prac społecznych, a sam  zasiłek dla bezrobotnych jest stosunkowo niski wynosi około 15 dolarów miesięcznie.

Jak widać nasi sąsiedzi, próbują walczyć z tzw. "pracą na czarno" oraz  z tymi osobami, które się od takiej pracy wymigują i wszystko byłoby ok, ale co z tymi osobami, które na prawdę pracę straciły i najzwyczajniej w świecie poszukują dobrze płatnej pracy, a nie tej, którą oferują urzędy?

 

Na to wszystko przychodzi mi piękny cytat do głowy:

"Człowiek, gdy ma wybór, wybiera zwykle dobro. Zło wybiera wtedy, gdy wydaje mu się, że nie ma wyboru." autor: Andrzej Majewski 

 

Udanego wtorku!

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Czytaj więcej
16.11.2020

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Dzień dobry mówimy przy poniedziałku.

Czy wiecie, że nadchodzący tydzień będzie wyjątkowy .

To Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.

Przez najbliższe kilka dni będziemy z Wami rozmawiać na temat Przedsiębiorczości.

Napiszcie w komentarzu, z czym Wam się kojarzy przedsiębiorczość. Najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy.

Dla nas przedsiębiorczość to przede wszystkim rozwój, niezależność, realizacja postawionych sobie zadań, samodzielność, ogromna wiara w siebie i we własne pomysły.

A jak to jest z Wami? Czekamy czekamy....

PPK: 10 listopada mija termin podpisywania umów z pracownikami ws. PPK
Czytaj więcej
10.11.2020

PPK: 10 listopada mija termin podpisywania umów z pracownikami ws. PPK

10 listopada, we wtorek mija termin podpisywania umów o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych przez mikro, małe i średnie firmy z pracownikami - wynika z ustawy o PPK. Obowiązek ten spoczywa na ok. 60 tys. firm.

To tzw. II i III fala tworzenia powszechnego systemu oszczędzania na emerytury. Obejmuje ona przedsiębiorstwa zatrudniające od 50 do 249 pracowników (II fala) oraz zatrudniające od 20 do 49 osób (III fala).

Tzw. "średniaki z II fazy" miały przystąpić do PPK już wiosną tego roku, ale ze względu na epidemię koronawirusa termin przesunięto. 

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każdy zatrudniony, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

Do systemu zostają automatycznie zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Pozostali, którzy przekroczyli 55. rok życia, mogą przystąpić do PPK na własny wniosek. Wszyscy mają prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w PPK, a także do nich przystąpić.

Ostatni etap wdrażania systemu rozpocznie się od stycznia 2021 r., kiedy to do PPK będą przystępować instytucje publiczne. Umowy o zarządzanie powinny one zawrzeć najpóźniej do 26 marca 2021 r., a o prowadzenie - do 10 kwietnia 2021 r.

Źródło: PAP

Co grozi za niezawarcie umowy o zarządzanie PPk w terminie?
Czytaj więcej
02.11.2020

Co grozi za niezawarcie umowy o zarządzanie PPk w terminie?

 

Termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK przez pracodawców z tzw. II i III fazy wdrożenia PPK upłynął 27 października. Opóźnienie z zawarciem umowy o zarządzanie nie pozbawia tych podmiotów uprawnienia do wyboru instytucji finansowej.

Obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK do 27 października br. miały podmioty, które zatrudniały co najmniej 50 osób zatrudnionychna 30 czerwca 2019 r. (tzw. 50+) oraz te podmioty, które zatrudniały co najmniej 20 osób zatrudnionych na 31 grudnia 2019 r. (tzw. 20+).

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) dokona weryfikacji, które podmioty podpisały umowy. W razie ustalenia, że podmiot zatrudniający nie dopełnił obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w ustawowym terminie, PFR wezwie ten podmiot - w formie pisemnej - do zawarcia, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania, umowy o zarządzanie PPK z funduszem zdefiniowanej daty zarządzanym przez wyznaczoną instytucję finansową (PFR TFI SA) albo do przekazania do PFR informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową.

Podpisanie umowy po terminie.

Podmiot zatrudniający, który nie zawarł umowy o zarządzanie PPK w ustawowym terminie, nadal ma obowiązek podpisać tę umowę. Niedotrzymanie ustawowego terminu nie pozbawia go jednak uprawnienia do zawarcia umowy o zarządzanie PPK z dowolnie wybraną instytucją finansową oferującą prowadzenie i zarządzanie PPK. Wyznaczona instytucja finansowa, w przeciwieństwie do pozostałych instytucji mających prawo oferować PPK, nie może odmówić podmiotowi zatrudniającemu zawarcia umowy o zarządzanie PPK.

Źródło: www.mojeppk.pl

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
Czytaj więcej
23.10.2020

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowe zasiłki opiekuńcze z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 8 są przewidziane na takich zasadach, jak na wiosnę, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że obecnie nauka w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych odbywa się w trybie stacjonarnym.

"Zasiłki są przewidziane na takich zasadach, jak to było wiosną i one będą obowiązywały na podobnych zasadach wtedy, kiedy będą musiały być zastosowane. Dzisiaj dzieci w wieku przedszkolnym I-III mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Dzisiaj poinformowano, że nauka dzieci klas IV-VIII będzie odbywać się w trybie zdalnym.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał rodzicom dzieci do lat 8, w przypadku zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków z powodu epidemii koronawirusa, a także gdy uczęszczanie dzieci do szkół i innych placówek nie będzie możliwe ze względu na obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne.

Zasiłek przysługiwał:

- rodzicom dzieci do lat 8,

- ubezpieczonym rodzicom dzieci:
*    do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności;
*    do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
*    do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

- ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad tą osobą.

Nie był on wliczany do limitu przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.

Źródło: ISBNews

Jaki powinien być idealny szef?
Czytaj więcej
16.10.2020

Jaki powinien być idealny szef?

Dzień szefa już jutro czyli 16 października. Przyznam szczerze, nigdy o tym nie pamiętam, ale mój zespół marzeń co roku mnie uświadamia o jego istnieniu.

Dlatego też poza sprawami podatkowymi, chciałabym Was szefów, a może i przyszłych szefów zainspirować, albo zmotywować do tego, by by dobrym szefem.

Ale co to w ogóle znaczy dobry szef?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, nikt nie odpowie na pytanie jaki szef powinien być, aby był idealny, ba co więcej nie ma na świecie idealnego szefa, ale możemy do tego ideału stale dążyć.

Ja dzięki wieloletniemu już doświadczeniu, czy to w firmach w krórych sama byłam pracownikiem, ale i też szefem, oraz w mojej obecnej firmie, mogę śmiało dzielić się moimi spostrzeżeniami oraz radami odnośnie tego jaki szef powinien być.

W moim odczuciu odzwierciedleniem dobrego szefa jest zespół, który w okreslonej organizacji funkcjonuje, albo i nie funkcjinuje dobrze.

W życiu miałam kilku szefów, i potwierdzam, że tam gdzie szef nie dbał, nie interesował się nami, zespoły się rozpadały pomimo wspaniałej atmosfery między nami.

Jak wygląda moje zarządzanie zepołem?

 • jestem uważna,
 • potrafię słuchać ( a to dla mnie nie lada wyzwanie ;) )
 • jestem wyrozumiała,
 • doceniam,
 • ufam, nie muszę kontrolować i podglądać,
 • staram się dotrzymywać obietnic,
 • nie unikam odpowiedzialności,
 • staję murem za moim zespołem,
 • nie krzyczę, nie obrażam nikogo,nie krytykuję,
 • myslę o moim zespole, dbam o nich i bardzo ich lubię :)

I tego samego przy piątku życzę Wam wszystkim! Doceniajcie swoje zespoły, budujcie je świadomie i dbajcie, a dobro do Was wróci, jestem żywym przykładem ;)

 

I na koniec przytocze mądre słowa pewnej cudownej osoby: W relacji manager i pracownicy, to pracownicy dadzą sobie radę bez managera, ale już manager bez pracowników nie...   i z tą myślą Was pozostawiam!

Dobrego weekendu!

Nie będzie powrotu do stawek VAT 7% i 22% w 2021 r.
Czytaj więcej
12.10.2020

Nie będzie powrotu do stawek VAT 7% i 22% w 2021 r.

Prezydent podpisał nowelizację ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, zakładającą utrzymanie stawki podatku od towarów i usług (VAT) na poziomie 8% i 23% w 2021 r., poinformowała Kancelaria Prezydenta. Nowela ukazała się już w Dzienniku Ustaw.

Nowelizacja daje także Radzie Ministrów delegację do tworzenia programów rządowych ws. wsparcia finansowego dla przedsiębiorców oraz wydawania przez przedsiębiorcom poleceń w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii z powodu COVID-19, a także do 3 miesięcy po ich odwołaniu. Zawiera też szereg rozwiązań proinwestycyjnych.

Jednym z najistotniejszych zapisów jest utrzymanie stawek VAT na poziomie 8% i 23% w roku przyszłym. Powrót do stawek 22% i 7% ma nastąpić w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione dwa warunki: stosowana będzie stabilizująca reguła wydatkowa (SRW), a także osiągnięte zostaną określone wskaźniki - relacja państwowego długu publicznego netto do PKB nie większa niż 43% oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do PKB oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż 6%. Podwyższone o 1 pkt. proc. stawki obowiązują od 1 stycznia 2011 roku. Utrzymanie ich w roku przyszłym na tym samym podwyższonym poziomie ma zapobiec utracie wypływów do budżetu państwa w wysokości 9,9 mld zł.

Zgodnie z nowelą, w celu przeciwdziałania COVID-19, Rada Ministrów będzie mogła przyjmować programy rządowe udzielania wsparcia finansowego skierowane do poszczególnych przedsiębiorców lub ich grup. Natomiast wojewodowie, minister zdrowia i premier będą mieli prawo do wydawania poleceń przedsiębiorcom w stanach zagrożenia epidemicznego i epidemii COVID-19 i w czasie 3 miesięcy po ich odwołaniu.

Zostanie też wydłużony czas obowiązywania maksymalnej dopłaty (w wysokości 3 zł) z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRAP) do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej do 31 grudnia 2021 r. Natomiast do pośredników, którzy uzyskali już licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozach osób w terminie do 31 grudnia 2020 r. nie będzie się stosowało części wymogów, wynikających z ustawy o transporcie drogowym.

Nowela zawiera też doprecyzowanie, że z postojowego i ZUS mogli skorzystać ci agencji turystyczni, którzy także już wcześniej korzystali z postojowego i zwolnień z ZUS w ramach poprzednich tarcz antykryzysowych.

Zakłada też szereg rozwiązań proinwestycyjnych, w tym m.in. dokapitalizowanie PKP kwotą 1,85 mld zł, zwiększenie budżetu Funduszu Dróg Samorządowych, a także zwiększenie kapitału zakładowego portów i częściowe pokrycie strat lotnisk.

Fundusz Dróg Samorządowych ma zostać zasilony dodatkową kwotą 3,8 mld zł (1,1 mld zł z roku 2021 na przyśpieszenie finansowania oraz 2,7 mld zł na modernizację dróg samorządowych, lokalnych, a także wojewódzkich dróg dojazdowych).

Porty mają zostać dokapitalizowane kwotą 1 mld zł, na zwiększenie kapitału zakładowego i budowę strategicznych elementów infrastruktury zapewniającej dostęp do portów (m.in. falochronów zewnętrznych), Port Gdynia S.A. ma otrzymać papiery wartościowe w wys. 150 mln euro. Natomiast 142 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COViD ma trafić na częściowe pokrycie strat lotnisk za okres od 15 marca do 30 czerwca 2020 r.

Zaplanowano także obniżkę od 2021 r. stawek podatku akcyzowego pobieranego od każdego rodzaju paliw silnikowych o 23 zł za 1 tys. l., przy podwyższeniu stawek opłaty paliwowej (o taką samą kwotę). Opłata paliwowa stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego oraz Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Wprowadzona zmiana spowoduje przesunięcie środków w wysokości 687,2 mln zł rocznie od 2021 r. na inwestycje infrastrukturalne.

W celu pobudzenia inwestycji w infrastrukturę kolejową, od 2022 r. zwiększone procentowo mają zostać nakłady na Fundusz Kolejowy do wielkości 19,45% wpływów z opłaty paliwowej (wobec 18,5%).

Nowelizacja wprowadza też przepis, który daje podstawę do wydania rozporządzenia stanowiącego, że wydatki z roku 2020 będą mogły być realizowane do 30 listopada przyszłego roku (bez tej regulacji byłoby to możliwe jedynie do 31 marca 2021 r.).

Zakłada też zwiększenie poziomu gwarancji i poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) „w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na ważny interes gospodarczy lub społeczny" do 90% pozostającej do spłaty kwoty kredytu lub innego zobowiązania. W przypadku, gdy poziom finansowania w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego będzie niewystarczający finansowanie ich realizacji będzie odbywać się po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ze środków własnych Banku Gospodarstwa Krajowego.

Ponadto w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19 organy kolegialne samorządów zawodowych, a także ich organy wewnętrzne będą mogły podejmować uchwały w trybie zdalnym lub obiegowym.

Źródło: ISBnews

Pełne oskładkowanie umów zlecenia?
Czytaj więcej
17.09.2020

Pełne oskładkowanie umów zlecenia?

W poniedziałek „Rzeczpospolita” napisała, że rząd planuje pełne oskładkowanie umów zlecenia. Zmiany miałyby wejść w życie już od 1 stycznia 2021 roku, a wyższe składki przedsiębiorcy mieliby wtedy zapłacić od wynagrodzeń osób, które pracują na co najmniej dwóch umowach zlecenia lub łączą pracę na zleceniu z etatem i działalnością gospodarczą.


Wiceminister rodziny o oskładkowaniu umów zlecenia


Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed podkreśla jednak, że żadne decyzje nie zostały jeszcze podjęte, a rząd nie spieszy się z tym, żeby nowe przepisy weszły w życie już za kilka miesięcy.


– Rozmawiamy z partnerami społecznymi na temat różnych rozwiązań. To w jakiej formie reforma wejdzie w życie i kiedy zależy właśnie od dialogu ze związkami zawodowymi i organizacjami zrzeszającymi pracodawców. Nic w tej kwestii nie jest jeszcze przesądzone – mówi Stanisław Szwed.


Oskładkowanie umów zlecenia


Obecnie, co do zasady, składki płacone od umów zlecenia są bardzo niskie, czego konsekwencją jest wysokość otrzymywanych przez zleceniobiorców zarówno świadczeń krótkoterminowych (zasiłki chorobowe, macierzyńskie, gdy osoby te podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom chorobowym) jak i świadczeń długoterminowych (renta z tytułu niezdolności do pracy, emerytura), która jest nieadekwatna (znacznie niższa) od otrzymywanych przychodów z tytułu wykonywanych umów cywilnoprawnych. Tytuły do ubezpieczenia są kumulowane tylko do osiągnięcia z tytułu umowy zlecenia podstawy wymiaru składek nie niższej niż najniższe wynagrodzenie za pracę.


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że dyskusja o zmianie obowiązujących przepisów toczy się od kilku lat. Kwestia ta była jedną z rekomendacji „Przeglądu systemu emerytalnego”, opracowanego przez resort pracy i przyjętego przez Radę Ministrów 30 grudnia 2016 roku.


Pełne oskładkowanie umów zlecenia


Takie uporządkowanie systemu i ujednolicenie zasad oskładkowania pracy najemnej byłoby m.in. krokiem w kierunku likwidacji nadużywania innych form zatrudnienia niż umowy o pracę.


Jednak, przede wszystkim przyczyniłoby się do większego zabezpieczenia osób wykonujących umowy zlecenia, w postaci wyższych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, a w przyszłości wyższych emerytur, co jest podstawowym zadaniem i celem działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


W dłuższej perspektywie dalsze istnienie obecnych rozwiązań w zakresie ubezpieczeń społecznych zleceniobiorców spowoduje zmniejszenie emerytur i rent (w tym rent rodzinnych) należnych zleceniobiorcom lub po zleceniobiorcach.


Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku
Czytaj więcej
15.09.2020

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku

W 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2,8 tys. zł


W 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 200 zł i wyniesie 2,8 tys. zł – przewiduje rozporządzenie przyjęte przez Radę Ministrów. Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniesie 18,30 zł.


Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.


Zgodnie z tym rozporządzeniem w 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2,8 tys. zł. Oznacza to wzrost o 200 zł w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w 2020 r. (2,6 tys. zł). Obecnie w Polsce najniższe wynagrodzenie otrzymuje ok. 1,7 mln osób.


W komunikacie CIR zwrócono uwagę, że w rezultacie w 2021 r. minimalne wynagrodzenie będzie stanowić 53,2 proc. prognozowanego na 2021 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie będzie wyższe o 7,7 proc. w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w 2020 r.


Z kolei minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych w 2021 r. wyniesie 18,30 zł. Oznacza to wzrost o 1,30 zł w stosunku do 2020 r. (17 zł).


"Rząd konsekwentnie poprawia sytuację pracowników, którzy otrzymują najniższe wynagrodzenie. W 2021 r. minimalna pensja wzrośnie w porównaniu do 2015 r. o 1050 zł" – czytamy w komunikacie CIR.


Propozycją rządu w sprawie minimalnego wynagrodzenia zajmowała się Rada Dialogu Społecznego, jednak stronie społecznej nie udało się dojść do porozumienia. W tej sytuacji zgodnie z przepisami kwoty te do 15 września ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.


Do ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się dodatku za pracę w nadgodzinach, nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej i rentowej, a także dodatku za pracę w nocy.


Źródło: PAP

GTU – Obowiązkowe oznaczenie towaru i usług w JPK_V7 - zmiana od 1 października 2020 roku
Czytaj więcej
14.09.2020

GTU – Obowiązkowe oznaczenie towaru i usług w JPK_V7 - zmiana od 1 października 2020 roku

Z dniem 1 października 2020  roku Ministerstwo Finansów wprowadza obowiązek dodawania do każdej faktury sprzedaży informacji o rodzaju sprzedawanej usługi czy towaru - nakładając na nas podatników obowiązek raportowania o tym fakcie. 

W jaki sposób mamy ten fakt raportować?

Podatnik wystawiając fakturę musi umieścić na niej odpowiedni kod GTU, następnie w systemie księgowym ten kod musi się znaleźć, gdyż oznaczenie pozycji GTU jest elementem pliku JPK_V7M lub JPK_V7K.

Zatem pełne ręce roboty będą mieli nie tylko sami podatnicy, ale również działy księgowości. 

GTU podawać należy natomiast zarówno przy transakcjach opodatkowanych, zwolnionych, dla których miejsce opodatkowania nie znajduje się na terytorium kraju, opodatkowanych u nabywcy, opodatkowanych stawką 0%. We wszystkich tych przypadkach GTU dotyczy rozliczenia podatku należnego. 

Oznaczeń GTU nie trzeba stosować w przypadku wprowadzenia w JPK_V7M i JPK_V7K transakcji:

 • zbiorczych o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej
 • zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami,
 • sprzedaży nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.
 • zakupu skutkujących pojawieniem się VAT należnego u sporządzającego plik JPK (WNT, import usług, dostawa w której sporządzający JPK jest nabywcą i dla której podatek płaci właśnie nabywca).

W ewidencji widnieć powinno wyłącznie jedno pole opisujące GTU dla danej faktury (dla danego dokumentu). W przypadku wprowadzania faktury wielopozycyjnej nadawać należy GTU dla faktury, a nie dla poszczególnych pozycji na fakturze. W efekcie przyporządkowanie robi się na następującej zasadzie:

 • faktura z jedną pozycją, niewymienioną w żadnym GTU - pomijane oznaczenie (wpis BRAK),
 • faktura z jedną pozycją, z towarem lub usługą zaliczaną do GTU - wpisać należy symbol właściwy dla tej pozycji,
 • faktura z dwiema pozycjami (i ich większą liczbą), z których jedna zaliczana jest do grupowania GTU a druga nie - oznaczamy fakturę symbolem GTU właściwym dla tej jednej pozycji faktury,
 • faktura z dwiema lub większą ilością pozycji z różnymi symbolami GTU - wpisujemy wszystkie symbole właściwe dla tej faktury), np. jeżeli przedmiotem transakcji udokumentowanej fakturą są towary np. z grup 01, 02 i 04 to podatnik wpisuje przy fakturze odpowiednio symbole „GTU_01”, „GTU_02” i GTU_04”.

 

Więcej informacji o poszcególnych  kodach GTU znajdziecie Państwo informację w broszurze informacyjnej ze strony MFm strona 16-17.

 

Wybierz odpowiednie dla siebie biuro rachunkowe
Czytaj więcej
03.09.2020

Wybierz odpowiednie dla siebie biuro rachunkowe

Zainspirowani piątkowym szkoleniem dotyczącym relacji i komunikacji zauważamy jak wiele przekonań jest w nas ludziach i tych pozytywnych i tych negatywnych typu:

 • dobro powraca,
 • wszyscy ludzie są źli i źle nam życzą,
 • księgowość jest nudna,
 • wszyscy Polacy narzekają,
 • wszyscy Włosi są tacy sympatyczni.

To przekonania, ale nie fakty, nie powinniśmy wszystkiego generalizować.

Podobnie bywa z księgowością. Często jest postrzegana jako zło konieczne. Usługa księgowa? To po prostu koszt!

A jakby tak zmienić myślenie i nastawić się i uwierzyć przede wszystkim, że dobre biuro rachunkowe:

to miejsce, w którym zadbasz o swoje finanse osobiste

 to miejsce, gdzie spotkasz życzliwych ludzi, którzy pomogą Ci wybrać odpowiedni sposób opodatkowania, dzięki któremu więcej pieniędzy zostanie w Twoim portfelu

 to miejsce, które zabierze Ci cały stres związany z rozliczaniem z instytucjami Państwowymi

Oj tak to ma wszystko sens, dlatego serdecznie zapraszamy do naszej Kancelarii. 

Kancelaria Usług Księgowych Hejne& Zaremba

Zmieniamy oblicze księgowości. 

Nasi wspaniali klienci
Czytaj więcej
03.09.2020

Nasi wspaniali klienci

Uwielbiamy ludzi z pasją!
Taka osobą jest Pani Anna Kmiecik z Wydawnictwo Levyz, z którą wczoraj zawarliśmy umowę na prowadzenie ksiąg rachunkowych.
Pod okiem wydawnictwa na naszym Polskim rynku zostały przetłumaczone i opublikowane książki, które okrzyknięto Bestsellerem nr 1 w New York Times.
A uwierzcie to nie jest takie proste, by takie kontrakty podpisać! Słuchałam i uwierzyć nie mogłam!
Pani Aniu gratulujemy i dziękujemy za zaufanie i już się cieszymy na ta współpracę , gdzie wyzwań wiele, bo podatek u źródła się kłania, ale my to lubimy
dobrego weekendu!

Pochwalmy się swoimi sukcesami
Czytaj więcej
20.07.2020

Pochwalmy się swoimi sukcesami

Dzień dobry poniedziałku :)

 

Jak pewnie wiecie, aktualnie prowadzimy rekrutacje, jak się okazało 2 osób, a nie jednej, ale to raczej ta dobra wiadomość :)

Dla mnie przeprowadzanie rekrutacji to oderwanie się od codziennych obowiązków związanych z prowadzeniem firmy, więc na samą myśl o poszukiwaniu nowego pracownika robi mi się ciepło na serduchu :)

Niesamowite jest to, że CV wysyłają do nas roczniki zaczynające się od cyfry 2 :) 

Każda rozmowa jest inna, pokazuje jak wiele zmieniło się przez ostatnie 20 lat, kiedy to ja zaczęłam pracować ( a uwaga zaczełam mając 16 lat!!).

Dzisiaj wszystko jest inaczej, mamy inne oczekiwania od życia, większe możliwości, więc każde takie spotkanie rozwija również i mnie jako człowieka, a tym bardziej jako mamę 2 fajowych córek. 

Bardzo podoba mi się, wręcz kocham CV w których widzę, że młodzi ludzie na studiach, albo i nawet  w liceum pracowali i nie ma dla mnie żadnego znaczenia, czy to był McDonald's, czy sklep spożywczy, liczy się fakt, że im się wogóle chciało, bo każda praca rozwija. Osoby pracujące w miejscach, o których pisałam wcześniej mają doskonały kontakt z klientem, co powoduje, że stają się odważni i pewni siebie, zatem wielkie brawa dla nich wszystkich!

Osobiście staram się na rozmowach wprowadzać atmosferę bardzo przyjazną, gdyż wiem ile kosztuje samo pojawienie się na takiej rozmowie i opowiadanie o sobie przez 40-60 minut. Przecież sama na takie rozmowy chodziłam i to kilkakrotnie. 

Ale zawsze martwi mnie jeden FAKT.

Jak zadaje pytanie: proszę powiedzieć o największym sukcesie zawodowym jaki osiągnęła Pani/Pan w pracach w których do tej pory miała Pani/Pan możliwość pracować? A może jakiś sukces na studiach? Następuje cisza..... 

I za każdym razem zastanawiam się dlaczego? Więc próbuję wydobyć z kandydata tą odpowiedź mówiąc: "proszę pamiętać, że sukcesem może być na prawdę mała rzecz, a jednak to może być sukces których unosi nas przez najbliższe 2 tygodnie w powietrzu" i wtedy dopiero się zaczyna, kandydaci odpowiadają:

 • taaak, nauczyłam się w 3 miesiące obsługi bardzo trudnego programu i później pomagałam osobom z dłuższym stażem go obsługiwać,
 • taaak, na czas urlopu mojej kierowniczki zastępowałam ją przez tydzień, pomimo iż pracowałam tam dopiero pół roku i dałam radę!
 • taaak, pewna Pani u nas w sklepie zgubiła cenny przedmiot i zainicjowałam poszukiwania i udało się, na koniec wręczyła mi prezent w podziękowaniu,
 • taaak, stworzyłam na uczelni Koło Naukowe Doradztwa Podatkowego, i zostałam członkiem zarządu,
 • taaak, jako jedna z niewielu zdałam bardzo trudny egzamin i to z najlepszym wynikiem na roku, gdzie inni musieli go powtarzać kilkakrotnie,
 • i wiele wiele innych....

Moi drodzy każdy, absolutnie każdy odnosi sukcesy zawodowe, czy to mniejszcze czy to większe, ale nauczmy się sobą chwalić!

Bądźmy dla siebie dobrzy i mili, doceńmy się bardziej, gdyż niestety nasza nacja ma to do siebie, że trochę się jednak tego obawiamy, zatem zacznijmy nad tym mocno pracować.

 

Życzę Wam udanego poniedziałku jak i całego tygodnia. I pamiętajcie starajcię się siebie chwalić.

 

Żaneta Hejne


 

 

CHCESZ OTRZYMAĆ BON TURYSTYCZNY? PAMIĘTAJ O PROFILU NA PUE.
Czytaj więcej
17.07.2020

CHCESZ OTRZYMAĆ BON TURYSTYCZNY? PAMIĘTAJ O PROFILU NA PUE.

Aby skorzystać z bonu turystycznego, osoba uprawniona będzie musiała założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, zalogować się i aktywować bon. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże bon SMS-em lub e-mailem – informuje prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

 

Świadczenie w formie bonu będzie przysługiwać osobom pobierającym świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy z programu +Rodzina 500 plus+. Bon turystyczny wynosi 500 zł na każde dziecko oraz dodatkowo 500 zł na dziecko niepełnosprawne – wyjaśnia prezes ZUS.

Bonem Polacy będą mogli płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne w kraju. Jest on ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani na inne środki płatnicze.

Prawo do bonu ustali Polska Organizacja Turystyczna za pomocą systemu udostępnionego jej przez ZUS i na podstawie informacji z bazy danych MRPiPS m.in. dotyczących programu "Rodzina 500 plus".

"Informacje na temat bonu będzie można uzyskać na specjalnie tworzonej do tego celu infolinii, a także w placówkach ZUS, które udzielą wsparcia w zakresie uzyskania dostępu do PUE" – powiedziała PAP prof. Uścińska.

"Bon turystyczny będzie dostępny wyłącznie w postaci elektronicznej. Aby z niego skorzystać, osoba uprawniona będzie musiała założyć profil na PUE ZUS, zalogować się i aktywować bon. ZUS przekaże bon za pomocą SMS-a na wskazany numer telefonu lub drogą e-mailową. Również płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne będą dokonywane za pomocą PUE" – dodaje prezes ZUS.

Po wejściu w życie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym minister rozwoju ogłosi, od kiedy podmioty turystyczne i organizacje pożytku publicznego będą mogły rejestrować się w systemie informatycznym i od kiedy będzie można korzystać z bonów. Obecnie ZUS prowadzi intensywne prace przygotowawcze do wdrożenia przedsięwzięcia.

Kolejne przedłużenie terminu na zgłoszenie do CRBR
Czytaj więcej
14.07.2020

Kolejne przedłużenie terminu na zgłoszenie do CRBR

Ministerstwo Finansów wydłuża termin przyjmowania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) do czasu usunięcia trudności. O nowym terminie poinformujemy z wyprzedzeniem osobnym komunikatem. Pomimo zakłóceń związanych z dłuższym czasem akceptacji zgłoszeń i czasowym brakiem dostępu do strony www rejestru, można przesyłać zgłoszenia do CRBR.


Na podstawie art. 60 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu informujemy, że występują zakłócenia w funkcjonowaniu systemu teleinformatycznego obsługującego Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Część użytkowników ma trudności z wypełnieniem formularza. Pomimo utrudnień, jest możliwość rejestrowania się w CRBR. Wczoraj wpłynęło ok. 20 tys. zgłoszeń.


W związku z tym oraz z planowanymi pracami serwisowymi dotyczącymi profilu zaufanego (więcej na stronie pz.gov.pl), do biegu terminów o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, nie wlicza się czasu wystąpienia utrudnień.


O ich usunięciu i nowym terminie, do którego należy się rejestrować w CRBR, poinformujemy z wyprzedzeniem osobnym komunikatem.

 

Zródło: Ministersto Finansów

 

Opinie naszych klientów
Czytaj więcej
14.07.2020

Opinie naszych klientów

Każda opinia wystawiona przez naszych klientów jest na wagę złota, jest niezwykle cenna.

Opinia dodaje nam skrzydeł i potwierdza, że to czym się zajmujemy ma sens i wierzymy, że wykonujemy naszą pracę bardzo dobrze.????

Opinie również pomagają naszym przyszłym klientom wybrać akurat naszą Kancelarię, gdyż widzą że to stabilna, wiarygodna i rzetelna firma z dużym doświadczeniem.

Najlepszym dowodem jest nasz klient, którego obsługujemy już 5 rok! Dziękujemy Panie Pawle i życzymy sobie nawzajem kolejnych 20 lat ????

Dziękujemy wszystkim naszym klientom za zaufanie.

Życzymy wszystkim miłego dnia.❤️

Sprawdź czy estoński CIT jest dla Ciebie?
Czytaj więcej
13.07.2020

Sprawdź czy estoński CIT jest dla Ciebie?

Ministerstwo Finansów przygotowało ankietę, dzięki której sprawdzisz, czy będziesz mógł skorzystać z estońskiego CIT-u. Ten nowoczesny sposób opodatkowania, zacznie działać już od początku przyszłego roku.

Jeśli należysz do małej lub średniej spółki kapitałowej (z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjną), której przychody nie przekraczają 50 mln zł., spełniasz jedne z warunków, aby móc dołączyć do estońskiego CIT.

Ankieta dostępna jest pod linkiem podatki.gov.pl/estonski-cit.

Estoński CIT w skrócie

 • Jak długo przedsiębiorca będzie rozwijał firmę, tak długo nie będzie płacił podatku CIT.
 • System estoński w wariancie pełnym to minimum obowiązków administracyjnych oraz jedna ewidencja dla celów podatkowych i rachunkowych, zamiast dwóch odrębnych.
 • Przedsiębiorca będzie mógł się zająć tym co najważniejsze, czyli rozwijaniem swojego biznesu.
 • Podatek nałożony zostanie dopiero w momencie dystrybucji zysku

 

www.gov.pl/web/finanse/estonski-cit oraz
www.podatki.gov.pl/cit/estonski-cit
Źródło: Ministerstwo Finansów

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY PRZEDŁUŻONY DO 26 LIPCA 2020 ROKU
Czytaj więcej
09.07.2020

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY PRZEDŁUŻONY DO 26 LIPCA 2020 ROKU

Zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony do 26 lipca

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony o kolejne dwa tygodnie, do 26 lipca – poinformowała PAP w czwartek szefowa MRPiPS Marlena Maląg. Zasiłek przysługuje m.in. w razie niemożności zapewnienia opieki przez żłobek lub przedszkole z powodu COVID-19.

Okres, na jaki przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, był kilkukrotnie przedłużany. Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem rodzice mogą z niego korzystać do 12 lipca.

W czwartek minister rodziny, pracy i polityki społecznej poinformowała PAP, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony o kolejne dwa tygodnie, do 26 lipca. 

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem do 8 lat. Przysługuje on matce lub ojcu, a wypłacany jest temu z rodziców, który o niego wystąpi. O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio do ZUS.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

 

Centralny Rejestr Beneficjentów rzeczywistych
Czytaj więcej
09.07.2020

Centralny Rejestr Beneficjentów rzeczywistych

13 lipca 2020r. upływa termin zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Jest to ważna informacja dla spółek prawa handlowego.

CRBR to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. 

Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Posiadanie dokładnych i aktualnych danych o beneficjentach rzeczywistych ma kluczowe znaczenie dla zwalczania tych zjawisk, ponieważ uniemożliwia przestępcom ukrycie swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej. Publiczny charakter rejestru, umożliwiający każdemu nieodpłatny dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych, zapewnia również większą kontrolę informacji przez społeczeństwo obywatelskie oraz przyczynia się do zwiększenia zaufania do rynku finansowego i uczestników obrotu gospodarczego.

Jakie dane zawiera CRBR?

Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek:

 • jawnych,
 • komandytowych,
 • komandytowo-akcyjnych,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.)
  akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Kim jest beneficjent rzeczywisty spółki?

 • To osoba fizyczna lub osoby fizyczne:

sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub
w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.


W przypadku spółki – osoby prawnej, innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, podlegającym wymogom ujawniania informacji na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego, beneficjentem rzeczywistym spółki jest:

 • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 • osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym  spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub
 • osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.                                                                                                      Ustawa definiuje jeszcze 2 przypadki, w których instytucje obowiązane identyfikują beneficjentów rzeczywistych swoich klientów:
 • w przypadku klienta, który jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na sprawowanie kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym,
  w przypadku klienta będącego trustem przyjmuje się, że beneficjentem rzeczywistym jest założyciel, powiernik, nadzorca (jeśli został ustanowiony), beneficjent trustu i/lub inna osoba, która sprawuje kontrolę nad trustem.
 • Jednak w tych przypadkach informacja o beneficjentach rzeczywistych (trustów i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) nie jest przekazywana do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Pełna definicja beneficjenta rzeczywistego znajduje się w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r., poz. 971).
Można składać wnioski online na Dobry Start
Czytaj więcej
03.07.2020

Można składać wnioski online na Dobry Start

Uwaga Drodzy Rodzice❗️


✅Można składać wniosek online o dobry start


↘️↘️
300 zł – tyle wynosi jednorazowe wsparcie dla ucznia rozpoczynającego rok szkolny. - Od 1 lipca rodziny mogą składać wnioski online o świadczenie z programu „Dobry Start”. Wniosek można złożyć przez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia, a także Platformę Usług Elektronicznych ZUS.


Dla kogo świadczenie dobry start❓


Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, od 2019 r. świadczenie przysługuje również uczniom szkół dla dorosłych i policealnych.


Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.


Jak dostać świadczenie❓


Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka(czyli osoba, która sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu o adopcję tego dziecka), a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.


Wnioski online już teraz


Wnioski o świadczenie dobry start od 1 lipca rodzice mogą składać drogą elektroniczną przez ministerialny portal www.empatia.mrpips.gov.pl, bankowość elektroniczną lub portal usług elektronicznych ZUS. Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.


Papierowe wnioski od 1 sierpnia


Przyjmowanie wniosków papierowych rozpocznie się 1 sierpnia. Miejscem składania i realizacji wniosków będą te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. W przypadku rodzin zastępczych wnioski będą składane do powiatowych centrów pomocy rodzinie.


Kiedy otrzymam wsparcie❓


Im wcześniej rodzina złoży wniosek, tym szybciej trafi do niej świadczenie dobry start. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.


Więcej pieniędzy w domowym budżecie


Świadczenie z programu „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Co więcej, nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.


Nie przegap terminu!


Uwaga! Jeśli chcesz otrzymać wsparcie, wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada. W przeciwnym razie prawo do świadczenia dobry start przepadnie.


Lista banków uczestniczących w programie:


Alior Bank S.A.
PKO Bank Polski S.A./Inteligo
Bank Pocztowy S.A.
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
BNP Paribas Bank Polska S.A.
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Getin Noble Bank S.A.
ING Bank Śląski S.A.
mBank S.A.
Bank Millennium S.A.
Nest Bank S.A.
Bank Pekao S.A.
SGB-Bank S.A.


Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Jednolita stawka VAT 8% dla usług gastronomicznych?
Czytaj więcej
29.06.2020

Jednolita stawka VAT 8% dla usług gastronomicznych?Jednolita stawka 8% VAT na całą gastronomię❓
↘️↘️↘️

????Nie ulega wątpliwości, że gastronomia jest jednym z sektorów najsilniej dotkniętych przez pandemię koronawirusa. Branża została w zasadzie zamknięta w ramach ograniczeń wprowadzonych w celu walki z wirusem. Część restauracji nie przetrwała tego trudnego okresu, dla innych walka dopiero się zaczyna – funkcjonują, jednak ich obroty są znacznie niższe niż jeszcze kilka miesięcy temu. Dlatego Związek Przedsiębiorców i Pracodawców apeluje do rządu o objęcie całej gastronomii jednolitą stawką 8% VAT.

✅Firmom w istotnym stopniu pomogła tarcza finansowa PFR, umożliwiając przetrwanie okresu, w którym de facto nie zarabiały – stwierdził prezes ZPP Cezary Kaźmierczak – Problemy nie skończyły się jednak wraz z otwarciem restauracji: ich dochodowość jest w tej chwili ograniczona zarówno przez zmniejszony popyt, jak i konieczność ponoszenia kosztów na dostosowanie się do wyższych standardów sanitarnych.

Wkład gastronomii w polski PKB to ok. 37 mld zł, a rynek jest zdominowany przez mikro i małych przedsiębiorców. Branża daje zatrudnienie blisko milionowi osób, głównie młodych. W ciągu ostatnich kilku lat, mogliśmy dostrzec na rynku restauracyjnym wyraźny trend wzrostowy.

✅Mimo kolejnych regulacji zmniejszających dochodowość biznesu gastronomicznego, restauracje radziły sobie coraz lepiej – powiedział Zbigniew Kmieć, Główny Ekspert ZPP ds. rolnictwa i żywności – Polacy byli coraz zamożniejsi i zaczęli częściej jadać na mieście, co miało bezpośrednie przełożenie na rozwój tego rynku.

Z uwagi na reperkusje pandemii koronawirusa, istnieje gigantyczne ryzyko nie tylko przerwania tego trendu, lecz wręcz załamania rynku gastronomii w Polsce. Sami przedsiębiorcy z branży pesymistycznie oceniają perspektywy dla branży w najbliższym okresie, podkreślając że mogą być zmuszeni do podejmowania najtrudniejszych decyzji, w tym tych o zamknięciu lokali.

Mając na uwadze trudną sytuację, szereg państw zdecydował się na objęcie gastronomii jednolitą, niską stawką VAT. Zdecydowały się na to m.in. Niemcy, Grecja, czy Bułgaria, zaś Rumunia rozważa objęcie gastronomii stawką 0%.

✅Również w Polsce powinniśmy podjąć taką decyzję – podkreśla Cezary Kaźmierczak.

Warto zauważyć, że zgodnie z nową matrycą VAT usługi gastronomiczne już są co do zasady objęte stawką 8%. Niestety, od reguły tej funkcjonuje szereg wyjątków.

✅Regularną, wyższą stawką objęte jest m.in. serwowanie napojów bezalkoholowych i alkoholowych, czy potraw z owocami morza – przypomniał Jakub Bińkowski, dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji ZPP – Z uwagi na strukturę przychodów punktów gastronomicznych, lecz również logikę systemu, zasadne byłoby objęcie całej gastronomii jednolitą stawką 8% bez wyjątków.

Eksperci ZPP podkreślają niepowtarzalny charakter usług gastronomicznych i ich pracochłonność. Wprowadzenie jednej, niskiej stawki VAT na wszystko w gastronomii doprowadziłoby do zwiększenia dochodowości restauracji. Dodatkowy zysk częściowo wróciłby do Skarbu Państwa w ramach podatku dochodowego, mógłby również zostać wykorzystany na spłatę subwencji udzielonych przez PFR.

Źródło: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

 

Ryczałt a może jednak VAT?
Czytaj więcej
22.06.2020

Ryczałt a może jednak VAT?

Dzień dobry przy Poniedziałku.


☁️Za oknem dosyć pochmurno, a u nas na tapecie ciekawy case, który przewija się nie tylko u nas w Kancelarii, ale we wszystkich jakie znam, czyli CO WYBRAĆ RYCZAŁT CZY VAT❓


Pora się z tym tematem rozprawić, rozwikłać dylemat czy ryczałt czy jednak VAT i dlatego jesteśmy my ekipa Kancelarii Hejne & Zaremba, która dokładnie wytłumaczy Wam różnicę pomiędzy tymi określeniami.


A zatem mam nadzieję, że jeśli jesteś przedsiębiorcą i czytasz to o czym opowiadam poniżej, wówczas nigdy więcej idąc do swojej księgowej/księgowego nie zadasz standardowego pytania Ryczałt czy VAT.????


Za chwilę dowiesz się, że tu nie ma wyboru, nie ma wyjścia, gdyż są to dwa odmienne podatki i nie można tak po prostu sobie którykolwiek wybrać.


✅Czym zatem jest ryczałt?


Ryczałt jest odmianą podatku dochodowego i jest jednym z czterech podstawowych form opodatkowania takich jak: zasady ogólne, podatek liniowy, karta podatkowa.


Nie każdy podatnik może skorzystać z tej formy opodatkowania, wszystko zależy od tego czym się zajmuje i jeśli ustawa nie wyklucza korzystania z tej formy, to śmiało możemy się według niej rozliczać.
Ryczałt jest nietypową formą rozliczeń polegającą na tym, że podatek płacimy od przychodu, czyli od tego co uzyskaliśmy wystawiając fakturę czy paragon klientowi.


Czy ta forma rozliczeń jest korzystna? Bardzo często owszem jest, gdyż stawki ryczałtu bywają bardzo atrakcyjne i są następujące: 3%, 5.5%, 8.5%.,12,5% 17%, 20%.


✅ Czym jest podatek VAT?
– podatek od wartości dodanej, podatek pośredni, pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami, którego konstrukcja zakłada brak kaskadowego nakładania się podatku poprzez zastosowanie mechanizmu odliczenia podatku pobranego w poprzednich etapach obrotu


Zatem zgłoszenie podatnika do VAT jest zupełnie innym procesem i nie ma nic wspólnego z wyżej omawianym ryczałtem.


Czy każdy musi być vatowcem❓


Absolutnie nie każdy, tutaj również jak to moje ulubione słowo brzmi" to zależy" czym się zajmujemy i jakie obroty generujemy w ciągu roku podatkowego.

 


❓Zatem czy mamy wybór pomiędzy ryczałtem a vatem❓


Przykro mi, ale nie❗️ To pytanie zupełnie nie powinno istnieć, gdyż tutaj nie mamy żadnego wyboru ;)


Podsumowując mam nadzieję, że dzięki temu artykułowi następnym razem zabłyśniesz będąc u swojej księgowej/księgowego i nigdy takiego pytania nie zadasz, albo co możesz zrobić najlepiej to to, że będąc w jej towarzystwie zażartujesz z tego tematu, a gwarantuję Ci że punkty u księgowej/księgowego zdobyte/


Dobrego poniedziałku.

Księgowa kolegi
Czytaj więcej
08.06.2020

Księgowa kolegi

Księgowa kolegi? 

Sądzę, że dzisiejszy wpis wywoła duży usmiech na twarzy wszystkim księgowym, a przede wszystkim właścicielom biur rachunkowym, ale liczę też na to, ze poprzez wyrażenie mojej opinii o dzisiejszej niezwykłej bohaterce, część przedsiębiorców zastanowi się 3 razy zanim znowu wypowie słowa "księgowa kolegi".

Jak wiadomo każda branża, ma swój język, swoje życiowe przykłady, podobne dylematy, przeciwności losu, swoje żarty i tak też jest właśnie z branżą księgową. 

Nie znam właścieciela biura rachunkowego, księgowej czy księgowego w Polsce (a uwierzcie mi znam ich całkiem sporo), aby nie usłyszeli chociaż jeden jedyny raz w swoim życiu wyrażenia "księgowa kolegi".

Słyszymy bardzo często o tej mistycznej postaci podczas rozmów na temat, czy dany koszt możemy zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów, czy też nie możemy (w języku księgowym do KUP- koszty uzyskania przychodu)

 

Gdy doradzamy klientom, analizujemy czy dany koszt powinien, czy też nie powinien być zakwalifikowany do KUP, wtedy własnie słyszymy to magiczne "Pani Żaneto, ale księgowa kolegi to wrzuciła mu w koszty" :)

Tak tak, księgowa kolegi jest nieustraszona :)

 

Dlaczego w ogóle warto o tym mówić?

 

A no dlatego, gdyż często my księgowi, gdy słyszymy te słowa pojawia się w nas mówiąc delikatnie mała irytacja, ponieważ księgowa kolegi całkowicie podważa nasze zdanie na temat kwalifikowalnosci kosztu do KUP.

Ja osobiście uwielbiam rozmawiać, dewagować, pomagać w tym temacie, ale gdy słyszę magiczne słowo księgowa kolegi, pojawia się u mnie już nie irytacja, gdyż w swojej karierze zawodowej osiągnęłam już wiele i nauczyłam się doskonale opanowywać negatywne emocje, ale wywołuje to mój uśmiech na twarzy.

Dlaczego? Dlatego, ponieważ mnie osobiście nie interesuje fakt, co ma do powiedzenia księgowa kolegi, a zdecydowanie wolę opierać się na przepisach podatkowych, interpretacjach, czy orzecznictwach. 

Zatem podsumowując, proszę wszystkich przedsiębiorców, którzy czytają ten wpis o zaufanie dla nas księgowych czy doradców podatkowych.

Skoro wybraliście daną kancelarię podatkową, biuro rachunkowe, tzn. że podpisując z nimi umowę zaufaliście im, a zatem posłuchajcie proszę co mamy Wam do powiedzenia, postarajmy się wspólnie obrać bezpieczny kierunek, bo uwierzcie, gdy pojawi się któregoś pięknego dnia przemiła Pani bądź Pan z Urzędu skarbowego, aby zweryfikować to co do kosztów zakwalifikowaliśmy, wówczas księgowa kolegi nam nie pomoże....

Ale może jednak pomoże? Moi drodzy, bardzo Was proszę o to abyśmy wspólnie poszukali księgowej kolegi!!

 

Poniżej przedstawiam dane faktyczne na temat jej nadzwyczajnej osoby:

 • na pewno jest kobietą, ponieważ ani ja, ani moi znajomi nie słyszeli o księgowym kolegi, zawsze wymieniana jest tutaj płeć żeńska,
 • jest kobietą niesamowicie odważną,
 • jest bardzo kreatywna,
 • lekką ręką kwalifikuje do kosztów uzyskania przychodów praktycznie wszystkie wydatki klienta, w tym np. rower stacjonarny, by przedsiębiorca mógł swobodnie dojechać do klienta, wycieczkę do Egiptu dla całej rodziny,
 • kontrole z urzędu skarbowego są dla niej niestraszne,
 • za jej udziałem żaden przedsiębiorca nie musi płacić podatków.

Od wielu lat moim marzeniem jest to, aby ją poznać, aby ją dotknąć i zobaczyć, że faktycznie jest prawdziwa!

Proszę pomóżcie mi ją poszukać i udostępnijcie ten post!

Dziekuję i życzę dobrego tygodnia!

Przejrzyjmy swoje ubezpieczenia!
Czytaj więcej
04.06.2020

Przejrzyjmy swoje ubezpieczenia!

Dzisiejsze popołudnie spędzone w miejscu niesamowicie wyjątkowym, gdzie w towarzystwie książek, aromatycznej herbaty oraz wyśmienitego deseru można spędzić czas bardzo przyjemnie.
Ja wprawdzie książki nie czytałam, gdyż czas umilał mi Szanowny kolega Ubezpieczenia Maciej Wylandowski, który w sposób bardzo konkretny uświadomił mi, ze muszę przejrzeć swoje wszystkie polisy ubezpieczeniowe! Dobrego dnia/

Tymczasowe zniesienie zakazu handlu w niedzielę? My jesteśmy na tak!
Czytaj więcej
04.06.2020

Tymczasowe zniesienie zakazu handlu w niedzielę? My jesteśmy na tak!

Rada Przedsiębiorczości apeluje o czasowe zniesienie zakazu handlu w niedziele.

Dziewięć organizacji przedsiębiorców apeluje o otwarcie sklepów w niedziele w czasie stanu zagrożenia epidemicznego oraz przez 180 dni po jego odwołaniu.

✅Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Polska Rada Biznesu, ABSL, Pracodawcy RP, BCC, Związek Banków Polskich oraz Związek Rzemiosła Polskiego, które tworzą Radę Przedsiębiorczości, przekonują, że odmrażanie gospodarki, w momencie gdy pandemia wcale się nie kończy, ma jeden cel - ratowanie miejsc pracy i firm przed bankructwami. Jest to sytuacja absolutnie wyjątkowa, nie tylko ekonomicznie, ale i społecznie. Aby zminimalizować nadchodzący kryzys, a jednocześnie ochronić zdrowie Polaków, musimy poszukiwać odważnych rozwiązań.

Zamknięcie centrów handlowych doprowadziło tysiące firm i ich pracowników do dramatycznej sytuacji. Z dnia na dzień ich miejsca pracy zostały zamknięte, a firmy z każdym dniem traciły przychody. Ucierpiała na tym nie tylko branża handlowa, ale także dostawcy, podwykonawcy, gastronomia itd. To jedna z branż najciężej doświadczonych skutkami pandemii. Już wiemy, że w tym roku ich wyniki będą dużo niższe od zakładanych, co boleśnie odczują nie tylko pracownicy, ale cała gospodarka. Każdy impuls, który pozwoli branży handlowej nadrobić straty, jest dziś na wagę złota.

✅Otwarcie wreszcie galerii handlowych pozwoliłoby firmom powoli podnosić się z tej trudnej sytuacji. Jednak, choć centra są otwarte, to ryzyko zakażenia nie minęło. Wielu klientów, robiących zakupy w jednym czasie, oznacza zwiększone ryzyko dla zdrowia. Dlatego w naszym wspólnym interesie jest, aby czas pracy galerii handlowych był jak najdłuższy.

Rada Przedsiębiorczości apeluje więc o otwarcie sklepów w niedzielę w czasie stanu zagrożenia epidemicznego oraz przez 180 dni po jego odwołaniu. Zawieszenie zakazu handlu pozwoli ochronić większą liczbę miejsc pracy w handlu i branżach ściśle z nim współpracujących, zwiększy sprzedaż oraz poprawi bezpieczeństwo sanitarne w czasie zakupów.

Oczywiście ważne jest również zabezpieczenie interesów pracowników. Wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę miało właśnie taki cel. Wierzymy jednak, że podejmując dialog ze związkami zawodowymi, jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązania przychylne interesom pracowników, które jednocześnie uratują miejsca pracy Polaków i ograniczą ryzyko epidemiczne - podkreśla Rada Przedsiębiorczości.

Źródło:Konfederacja Lewiatan

To jak to jest z tą motywacją do pracy?
Czytaj więcej
01.06.2020

To jak to jest z tą motywacją do pracy?

Poniedziałkowo motywująco :) 

Mój dzisiejszy post jest efektem piątkowego spotkania ze znajomymi, którzy również prowadzą biuro rachunkowe w jednym z Polskich miast.


Zadano mi więc pytanie: "Żaneta jak TY motywujesz zespół, aby chciał pracować?"


Ha! Pytanie dla mnie bardzo ważne, bo w zasadzie od kiedy prowadzę firmę nie robię nic innego jak udoskonalam cały ten proces.

I odpowiem tak jak myślę, jak czuję.... nie książkowo, a z sercem.


Można w życiu przeczytać wiele książek o motywowaniu zespołu, można skończyć wiele kursów, można odbyć wiele rozmów z mentorami, coachami, ale jak dla mnie najważniejsze to jest to, aby przede wszystkim być świadomym tego jakim jest się szefem i też zadać sobie pytanie, czy chciałbyś/chciałabyś mieć takiego szefa jakim Ty jesteś?


Pamiętam jak na początku mojej kariery księgowej mój ówczesny szef wiele razy mi powtarzał: "Żaneta pamiętaj klient jest najważniejszy". Miałam wtedy 20 pare lat i w zasadzie to był początek mojej kariery w księgowości i na prawdę wierzyłam w te słowa. I tak jak klient przyniósł mi dokumenty 20 dnia miesiąca o godzinie 13:00, to nawet nie odważyłam się wyjść z pracy o 15:00, tylko siedziałam do późnych godzin wieczornych, aby klientowi podać wyniki, bo przecież on był najważniejszy!
Nie buntowałam się w zasadzie wcale, bo nie miałam żadnego innego przykładu jak powinnam pracować, zatem na tamten moment wydawało mi się to całkowicie normalne. Faktem jest to, że w tamtym czasie nie posiadałam rodziny i dzieci, jedynie studia zaoczne były moim bardzo obciążającym zajęciem, więc nie miałam nawet powodu by się z tymi myślami bić. Oczywiście o odebraniu nadgodzin nie było mowy.


Następnie trafiałam na różnych innych pracodawców, jeden u którego pracowałam zaledwie 9 miesięcy (na czas zastepstwa jednej z dziewczyn) tak wspaniale mnie potraktował, że na zakończenie współpracy otrzymałam premię w wysokości 3 pensji... i słowo dziękuję! Zespół pożegnał mnie w taki sposób, że to tej pory pamiętam łzy rozpaczy. Był to dla mnie ogromny szok, gdyż pierwszy raz w życiu ktoś mnie tak docenił.

Na końcu mojej drogi pracownika trafiłam na firmę, która dała mi w zasadzie wszystko o czym można marzyć!! Przede wszystkim dali mi ogromne zaufanie, szacunek, dzięki tej firmie mogłam rozwinąć skrzydła! Szkolenia, spotkania integracyjne, ciekawe projekty w pracy, dobrą płacę, zrozumienie, stanowisko kierownika w bardzo młodym wieku (ale przy tym dużą odpowiedzialność), a nawet możliwość uczestniczenia w oficjalnym wejściu na giełdę tej spółki (całym zespołem pojechaliśmy do Warszawy na GPW patrząc jak Prezes odbiera stateutkę), ale co też najważniejsze, w tej firmie na szczęście mogłam zostać szczęśliwą i spokojną mamą, bez obaw czy ta praca będzie na mnie czekac czy nie. Oczywiście, że ją miałam wszyscy na mnie czekali!


Wojtku, Michale dziękuję Wam bardzo za wszystko! To chyba ja nigdy Wam nie podziękowałam, a dzisiaj przy okazji pisania tego postu to czynię, bo wiem że gdyby nie firma do której oboje mnie przyjęliście (pamiętam jak dziś moją rozmowę kwalifikacyjną :) mega się stresowałam :)) to pewnie nie byłabym tak szybko w tym miejscu, w którym jestem. Dziękuję!!!! Wiecie, że jesteście wspaniali?


Odchodząc z tej firmy otwierając, biuro rachunkowe wiedziałam już jaki zespół chciałabym stworzyć. Obiecałam sobie, że zrobię wszystko, aby osoby które będą u mnie pracować czuły się tak jak ja czułam się w firmie moich marzeń.

Dziś też wiem, że dla mnie to zespół jest najważniejszy, bo, jeśli zadbam, o nich to oni wówczas zadbają o klientów. 

Czy mi się to udało? Nie mogę tego ocenić sama, tutaj trzeba byłoby zapytać mój zespół :) Ale myślę sobie nieskromnie, że czuję się w dużej zgodzie z samą sobą, że najnormalniej w świecie dziś z pełną świadomością mówię tak. Czuję, po moim zespole, po ich uśmiechach, po tym jak się lubią, jak integrują, jak wspólnie rozmawiają, jedzą wspólne obiady, po tym jak lubią wspólne imprezy organizowane już teraz co kwartał, jak chętnie uczestniczą w konkursach wewnętrznych których mamy sporo, jak wzajemnie się szanują i pomagają sobie, jak wspólnie ze mną kupują kosmetyki przez internet w trakcie pracy i wiedzą, że nie mam z tym najmniejszego problemu :), jak wiedzą, że zawsze w trakcie pracy mogą załatwić swoje sprawy prywatne, że dbam o ich zdrowie poprzez organizowane masaże, kupione abonamenty sportowe, czy pakiety zdrowotne, czy co tydzień owoce, że dbam o ich rozwój, i że wiedzą iż jestem im bardzo wdzięczna za wszystko!

Czy jestem idealna? Oczywiście, że nie, ale mocno pracuję, aby być coraz to lepszym szefem i człowiekiem.


Ktoś mi kiedyś powiedział :"Ja nie wiem Żaneta daje ludziom kasę a oni i tak nie chcą pracować nie mają motywacji". I tu właśnie jest klucz. Oczywiście, że ludzie przychodzą do pracy dla pieniędzy! Każdy chce zarobić pieniądze to całkowicie normalnie, ale pytanie czy to najważniejsze? Otóż moim zdaniem nie, bo oprócz pieniędzy musi się jeszcze wydarzyć " to coś" ale to coś każdy musi odkryć sam!


A na koniec zadam Ci pytanie drogi Szefie? 


Czy jesteś takim szefem, o jakim byś marzył gdybyś był jego pracownikiem? I z tym pytaniem szczerze Ciebie zostawiam na caaaaały tydzień, życząc Ci tego, abyś miał zespół marzeń jaki ja mam obecnie.


Dobrego poniedziałku dla wszystkich!!

 

Tarcza antykryzysowa 3.0
Czytaj więcej
19.05.2020

Tarcza antykryzysowa 3.0

      Większa liczba przedsiębiorców nie zapłaci ZUS

 • Tarcza 3.0 rozszerza (po raz kolejny) krąg podmiotów zwolnionych z należności do ZUS. Tym razem o zwolnienie z opłacania składek (za kwiecień i maj) będą mogły ubiegać się osoby opłacające je na własne ubezpieczenia, których przychód był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (czyli 15 681 zł). Warunkiem jest to, by ich dochód z tej działalności, uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie, nie był wyższy niż 7 tys. zł. Skorzystają na tym przedsiębiorcy, którzy mają duże koszty prowadzenia działalności, a jednocześnie ich dochód nie jest wysoki.,
 • Kolejna grupa zyskująca na nowej tarczy to osoby korzystające z ulgi na start. One będą mogły ubiegać się o zwolnienie z ubezpieczenia zdrowotnego (za kwiecień i maj). Osoby te muszą jednak rozpocząć prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r., a ich przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie, nie może być wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (15 681 zł). Gdyby przychód był jednak wyższy, możliwość skorzystania z pomocy będzie uzależniona od dochodu uzyskanego w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie. Nie może on być wyższy niż 7 tys. zł.,
 • Wydłużenie terminów obowiązujących przedsiębiorców z tytułu sprawozdań oraz obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o odpadach – szereg przepisów ułatwiających wywiązywanie się z obowiązków firmom gospodarującym odpadami (m.in. w zakresie rejestru Bazy Danych Odpadowych),

 • Mikropożyczka - będą mogli z niej skorzystać również Ci podatnicy, którzy mieli działalność przed 1 kwietnia 2020 roku.

 • Podatek od seriali”
  W ustawie o kinematografii wprowadzona zostaje nowa danina publiczna w postaci 1,5% przychodu uzyskanego z opłat umożliwiających korzystanie z portali usług medialnych (portale świadczące usługi VOD) w Polsce na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. (NETFLIX), zatem proszę się nie zdziwić, że Netflix delikatnie podniesie opłaty,

 • Zniesienie opłat za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych - ma to być pomoc dla działalności turystycznych,

 • Tarcza 3.0 znosi też zawieszenie terminów procesowych i sądowych, wprowadzone na czas epidemii.To oznacza rozpoczęcie bądź wznowienie biegu tych terminów. Zaktualizuje się obowiązek zachowania terminu choćby wniesienia apelacji.
Tarcza antykryzysowa 2.0
Czytaj więcej
19.05.2020

Tarcza antykryzysowa 2.0

↘️↘️Tarcza Antykryzysowa 2.0 - nowe instrumenty wsparcia z ZUS

✏️Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazał nowe rozwiązania przewidziane w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0.

Nowe rozwiązania przewidują rozszerzenie pomocy dla przedsiębiorców oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne w zakresie:

???? świadczenia postojowego, które:
????będzie mogło być wypłacone ponownie, ale nie więcej niż trzy razy,
????będzie mogło być wypłacone po raz kolejny na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono już wcześniej świadczenie postojowe,
????będzie mogło być wypłacone po raz kolejny, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.
Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego będzie oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

W przypadku świadczeń postojowych dla osób prowadzących działalność przyznawanych po raz pierwszy (również tych, w sprawie których wnioski zostały już złożone od 1 kwietnia 2020 r.) nie będzie obowiązywał warunek granicznej kwoty przychodu czyli warunek, że przychód uzyskany w miesiącu przed miesiącem, w którym składany jest wniosek o świadczenie postojowe, nie może przekroczyć kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

W przypadku świadczeń postojowych dla osób realizujących umowy cywilnoprawne przyznawanych po raz pierwszy, będzie obowiązywał warunek wykonywania umowy zawartej przed 1 kwietnia a nie jak dotychczas przed 1 lutego.

????zwolnienia z opłacania składek za okres marzec, kwiecień i maj 2020 r., które będzie:
????rozszerzone na firmy zatrudniające od 10 do 49 osób,
????rozszerzone o płatników będących spółdzielnią socjalną.
W przypadku firm zatrudniających od 10 do 49 osób, zwolnieniem będzie objęte 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

Zarówno w przypadku firm zatrudniających od 1 do 9 osób jak i dla firm zatrudniających od 10 do 49 osób, zwolnienie będzie przysługiwało płatnikowi składek, który rozpoczął prowadzenie działalności:

????przed dniem 1 lutego 2020 r. i który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
????w okresie od 1 lutego do 29 lutego i który na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
????w okresie od 1 marca do 31 marca i który na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych.
Do liczby ubezpieczonych nie będzie się wliczać pracowników młodocianych.

Natomiast płatnik składek - spółdzielnia socjalna będzie mogła być całkowicie zwolniona z obowiązku opłacania składek za okres marzec, kwiecień i maj 2020 r. wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli była zgłoszona jako płatnik składek w ZUS przed dniem 1 kwietnia 2020 r. bez względu na liczbę zatrudnianych osób.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, płatników zatrudniających od 1 do 49 osób zwolnienie za marzec będzie można również uzyskać jeśli składka za ten miesiąc została już opłacona.

????odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r.
Rozwiązanie to będzie przeznaczone dla płatników składek, którzy mają trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19. Będą oni mogli skorzystać z odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę od składek za okres od stycznia 2020 r. Ulga ta będzie dotyczyła wszystkich płatników składek - nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.

Odstąpienie od pobierania odsetek będzie możliwe w sytuacji, gdy:

????składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności i w związku z tym powstały odsetki;
????nie zostały jeszcze opłacone składek, a upłynął już ich termin płatności.

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Przedsiębiorca chroniony jak konsument
Czytaj więcej
04.05.2020

Przedsiębiorca chroniony jak konsument

W dniu 26 lutego 2020 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych. Tematyka posiedzenia objęła omówienie zmian w Kodeksie cywilnym oraz ustawie o prawach konsumenta wchodzących w życie od 1 czerwca br. W wyniku wprowadzonych zmian przepisów - jednoosobowe firmy osób fizycznych uzyskają ochronę przewidzianą dla konsumentów w zakresie stosowania klauzul niedozwolonych prawem, rękojmi za wady oraz możliwości odstąpienia od umowy zawartej elektronicznie lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

 

Posiedzeniu przewodniczył Marek Niedużak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele organizacji pracodawców, Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowany był przez Elżbietę Lutow i Jarosława Romaniuka z Zespołu Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Jak wynika ze zmian Kodeksu cywilnego, określone uprawnienia, dotąd przyznawane konsumentom, będą także stosowane wobec przedsiębiorców osób fizycznych zawierających umowy bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą. Warunkiem jest, aby z ich treści wynikało, że nie posiadają one dla nich charakteru zawodowego. Ma to przede wszystkim wynikać z przedmiotu wykonywanej działalności, określonej w CEiDG.

 

Uczestnicy spotkania zgodnie twierdzili, że nowe przepisy budzą wątpliwości i mogą być różnie interpretowane przez obie strony transakcji. Zwracano uwagę, że przy praktyce nadmiernego rozbudowywania przez przedsiębiorców wpisów PKD, określających nie tylko faktycznie prowadzoną działalność, nowe przepisy będzie można stosować w każdej działalności. Najwięcej problemów zgłaszano w związku z umowami zawieranymi na odległość (e-commers) oraz leasingu. Nie wiadomo, jak rozstrzygać, czy dany zakup jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Postulowano wydanie przez Ministerstwo Rozwoju objaśnień, które rozwiałyby zgłaszane wątpliwości.

 

Elżbieta Lutow zwróciła uwagę, że potrzebne jest rozstrzygnięcie, co w praktyce oznacza, że „dana umowa będzie miała charakter zawodowy”, tak aby wyraźnie wyjaśnić, że chodzi wyłącznie o zakupy produktów lub usług, w przypadku których nabywca występuje jako profesjonalista i jest zdolny w momencie zakupu prawidłowo ocenić jakość i cechy nabywanego przedmiotu. Tak aby nie interpretowano tego przepisu na niekorzyść nabywców.

 

Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju przyjęli uwagi uczestników spotkania i zadeklarowali podjęcie działań prowadzących do usunięcia zgłaszanych wątpliwości przed wejściem w życie nowych przepisów.

 

Link na Facebooku

 

Źródło: Związek Rzemiosła Polskieg

Kancelaria Usług Księgowych Hejne S.K.

ul. Pilotów 19 U 4-5,
80-460 Gdańsk

sekretariat@hejne.pl

58 58 58 913