BLOG

Płatność gotówką do 8 tys. PLN
Czytaj więcej
02.12.2021

Płatność gotówką do 8 tys. PLN

W ramach Polskiego Ładu została zmniejszona kwota płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami z 15 tys. zł do 8 tys. zł


Zmiana ta ma zachęcić Polaków do obrotu bezgotówkowego, ale również może narobić kłopotów. Pozwoli w łatwiejszy sposób kontrolować transakcje między firmami.


Co się wiąże z tym obniżeniem?
Przedsiębiorca płacący gotówką za fakturę powyżej tej kwoty nie będzie mógł zaliczyć w koszty wydatków w jakiej płatność dotyczy transakcji z art. 19 prawa przedsiębiorców.


Oznacza to, że jeśli cała płatność do transakcji na kwotę powyżej limitu transakcji gotówkowych została dokonana gotówką, to wydatek ten w całości nie stanowi kosztu oraz płatność gotówką do transakcji w kwocie do limitu transakcji gotówkowych - stanowi koszt podatkowy.

Polski Ład = koniec preferencji dla samotnych rodziców
Czytaj więcej
26.11.2021

Polski Ład = koniec preferencji dla samotnych rodziców

Polski ład likwiduje możliwość samotnym rodzicom rozliczania na preferencyjnych zasadach.  

 

Samotni rodzice do tej pory mogli w swoim formularzu PIT zaznaczyć kratkę, dzięki której wychowując samotnie dzieci mogli zapłacić niższy podatek. Taka ulga wahała się między kwotami 1100 zł, a nawet 12 000 zł. Niestety Polski Ład przyniesie zmiany 

 

Jakie teraz będzie wyglądało rozliczenie samotnego rodzica? 

Koniec wspólnego opodatkowania z dzieckiem, zostaje ono zastąpione jedną kwotą 1500 zł. Będzie to kwota, która jest niezależna od poziomu dochodów jak było do tej pory.

Faktura czy nota korygująca?
Czytaj więcej
05.11.2021

Faktura czy nota korygująca?

Każdemu może zdarzyć się błąd na fakturze sprzedaży lub otrzymanej fakturze zakupu, co wtedy? Kto i jaki dokument może wystawić? 


Faktura korygująca jest wystawiana wyłącznie przez sprzedawcę. Jest podpinana do faktury pierwotnej, ale również może skorygować pozycje faktury.  Pozycjami mogą być stawki VAT, ceny, co więcej jest ona ewidencjonowana.


❓Co można skorygować fakturą korygującą? 

 • zmianę ceny np. spowodowaną rabatem, obniżką ceny, pomyłką
 • zwrot towaru, zapłaty


‼️Ważne‼️

W przypadku błędu w danych nabywcy, gdy całkowicie ma on zostać zmieniony, konieczne jest wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę. Wówczas sprzedawca co do zasady powinien wystawić fakturę korygującą do zera do faktury z nieprawidłowymi danymi, a następnie ponownie fakturę sprzedaży już z prawidłowymi danymi.


Nota korygująca dotyczy jedynie błędów formalnych i jest podpinana do faktury pierwotnej


❓ Co można skorygować notą korygującą? 

 • zły adres nabywcy/ sprzedawcy,
 • błędy NIP,
 • błędna data sprzedaży, terminu płatności,
 • złe oznaczenie towaru/ usługi 


✅ W przypadku noty korygującej wymaga się jej akceptacji przez wystawcę faktury pierwotnej. Przepisy nie wspominają o tym, że konieczne jest posiadanie podpisu na papierze - równie dobrze akceptacja może być w formie elektronicznej

Zapłata za podatki i ZUS z cudzego konta?
Czytaj więcej
26.10.2021

Zapłata za podatki i ZUS z cudzego konta?

Kiedy wypada termin zapłaty podatku:

 • w przypadku wpłaty gotówkowej jest to dzień przyjęcia środków w kasie organu podatkowego, pocztowego
 • w przypadku wpłaty bezgotówkowej jest to dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika

Podmioty gospodarcze płacą podatki bezgotówkowo. 

Ustawa przewiduje jednak wyjątki, w których ktoś może uregulować podatek. Kto może zapłacić podatek?

 • małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę;
 • aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;
 • inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł.

Co w przypadku składek ZUS?

Zapłata za składki powinna być w formie bezgotówkowej z rachunku bankowego płatnika

Koszt bez faktury?
Czytaj więcej
21.10.2021

Koszt bez faktury?

Tak, nie każdy koszt musi zostać udokumentowany fakturą. Niektóre wydatki można ująć w kosztach PKPiR na podstawie np.: paragonu, wyciągu bankowego, a nawet samego potwierdzenia płatności. 

Oczywiście każdy koszt musi dotyczyć prowadzonej działalności, a w przypadku kontroli trzeba będzie wykazać to urzędnikowi. 

Na jakiej podstawie można zaliczyć dowód księgowy w kosztach?

 • faktury,
 • rozrachunku, 
 • dokumentu celnego
 • innego dowodu zawierającego: wystawcę lub obie strony operacji gospodarczej, datę wystawienia lub okres tej operacji, wyszczególniony przedmiot lub usługę, jego wartość, ilość oraz podpis osoby uprawnionej do udokumentowania operacji.

Co można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu bez faktury? 

 • ubezpieczenie pojazdu na podstawie polisy ubezpieczeniowej i potwierdzenia zapłaty,
 • wydatki poniesione podczas podróży służbowej np.: zakup paliwa za granicą, wydatki na autostradę, zakupione bilety parkingowe, kolejowe, samolotowe, dietę
 • prowizje i opłaty bankowe dotyczące prowadzenia konta firmowego
 • odsetki od kredytów dotyczące działalności gospodarczej 
 • opłaty pocztowe 
 • wydatki dotyczące prowadzenia działalności w mieszkaniu np.: czynsz, media. Oczywiście wcześniej mieszkanie przedsiębiorcy musi zostać zgłoszone do urzędu miasta z informacją o wielkości przeznaczonego miejsca na prowadzenie działalności. Następnie takie opłaty będą zaliczane w kosztach proporcjonalnie do metrażu przeznaczonego na cele firmowe.
Zmiana formy opodatkowania? Do kiedy?
Czytaj więcej
15.10.2021

Zmiana formy opodatkowania? Do kiedy?

Do kiedy przedsiębiorca ma czas na zmianę formy opodatkowania? 

 • do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód w danym roku
 • do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego
 • do dnia złożenia wpisu do CEIDG, w przypadku przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność 

 

Czy można zmienić formę opodatkowania w ciągu roku? 

Przepisy zakazują zmiany w ciągu roku, ale w niektórych wypadkach fiskus na to pozwala. 

 

Ważne

W przypadku przedsiębiorców rozpoczynających działalność, który nie wybrał formy opodatkowania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód będzie on automatycznie rozliczał się według skali podatkowej 


Jakie są formy opodatkowania? 

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stawki: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12,5%, 15% oraz 17%
 • zasady ogólne według skali podatkowej: 17% i 32% od nadwyżki powyżej 85528 zł
 • podatek liniowy 19%
 • karta podatkowa, wysokość podatku zależy od: rodzaju wykonywanych usług, miejscowości działalności, rozmiaru działalności, wielkości zatrudnienia 
Wynajem lokali mieszkalnych a Polski Ład
Czytaj więcej
08.10.2021

Wynajem lokali mieszkalnych a Polski Ład

Jak było do tej pory?

Osoba wynajmująca lokal miała do wyboru formy opodatkowania - według skali podatkowej (zasady ogólne), ryczałt. 

 

Jak będzie wyglądał wynajem lokali mieszkalnych w 2022 roku?

Jedyną formą opodatkowania będzie ryczałt. Oznacza to, że przedsiębiorcy utracą możliwość uwzględnienia w kosztach np. wydatków na remont, opłat czynszowych, wydatków na wyposażenie, rat i odsetek od kredytów 

 

Nowe zasady nie obejmują przepisu przejściowego, który mówiłby, że wprowadzona zmiana będzie dotyczyła nieruchomości po wejściu przepisów, w związku z czym dotyczy to również nieruchomości nabytych przed wejściem przepisów 

Faktura na ponad 15 000 zł od podatnika zwolnionego z VAT a biała lista
Czytaj więcej
08.10.2021

Faktura na ponad 15 000 zł od podatnika zwolnionego z VAT a biała lista

Zgodnie z przepisami otrzymując fakturę ponad 15 000 zł powinna być ona opłacona:

 • z rachunku bankowego - przy transakcjach między firmami,
 • na rachunek bankowy będący na białej liście,
 • metodą podzielonej płatności dot. towarów i usług z zał. 15 ustawy o VAT


Czym jest biała lista? Znajdują się na niej podatnicy:

 • zarejestrowani,
 • niezarejestrowani (wyłącznie tych, którzy zwolnienie z VAT zgłosili przez VAT-R) wykreśleni i przywróceni do VAT

Wykaz podatników można wyszukać za pomocą wyszukiwarki KAS - https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat.../


Kontrahenta można wyszukać wpisując jedną z danych: numer rachunku, NIP, REGON lub po prostu nazwę kontrahenta


Co w przypadku kiedy zapłacimy za fakturę, ale nie sprawdziliśmy rachunku na białej liście?
faktura nie zostanie wliczona w koszty uzyskania przychodu, w takiej wartości jaki był przelew,
ponosimy ryzyko odpowiedzialności solidarnej, że nasz kontrahent nie ureguluje podatku VAT należnego dotyczące transakcji
Oczywiście można uniknąć konsekwencji opłacając fakturę mechanizmem podzielonej płatności lub jeżeli zapłaciliśmy na rachunek banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub złożymy pismo do naczelnika urzędu skarbowego (ZAW-NR)


Co jeżeli podatnik jest zwolniony z VAT?
Bez względu na wartość transakcji mamy prawo uregulować płatność na rachunek bankowy, bez względu na to czy widnieje on na białej liście, a wyżej wymienione konsekwencje nie będą nas dotyczyły.

Podatek od straty
Czytaj więcej
16.09.2021

Podatek od straty

Kolejna rewolucyjna zmiana, którą może wprowadzić polski ład 

 

Kogo dotyczy? 

Dotyczy polskich spółek oraz zakładów podmiotów zagranicznych, które wykazują niski wskaźnik dochodów - 1 proc. lub ponoszą starty ze źródła przychodów innych niż zyski kapitałowe.

 

Dla kogo ulgi?

 • dla przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność w danym roku i 2 następnych latach,
 • dla przedsiębiorców, którzy uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku poprzedzającym,
 • dla przedsiębiorstw finansowych,
 • dla udziałowców, którzy są wyłącznie osobami fizycznymi i jeżeli podatnik nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki.

 

Jaka będzie wartośc podatku? To suma

 • 4% wartości przychodów ze źródła „operacyjnego” 
 • kosztów finansowania poniesione na rzecz podatników powiązanych dłużnego ponad 30% „podatkowej EBIDTA” 
 • kosztów usługi niematerialnych ponad 30% „podatkowej EBIDTA”
 • wartości odroczonego podatku dochodowego 
“Podatek od Polaka”
Czytaj więcej
09.09.2021

“Podatek od Polaka”

W ramach Polskiego Ładu ma zostać wprowadzona regulacja dotycząca firm zagranicznych, w których  członek zarządu, rady nadzorczej byłaby osoba mieszkająca w Polsce (Polak lub obcokrajowiec). Spółki takie byłyby objęte polskim podatkiem dochodowym CIT.

 

W związku z pojawieniem się pomysłu zawartego w polskim ładzie izby zrzeszone w działającej w Polsce wysłały list do Ministerstwa Finansów, w którym domagają się wycofania planowanych zmian i przekonują m.in., że ten podatek powinien obowiązywać tylko te zagraniczne spółki, w których osoba mieszkająca w Polsce ma udziały i to większościowe.

 

Jak twierdzi rząd intencją ma być uszczelnianie systemu podatkowego i chęć opodatkowania spółek zarządzanych z Polski, które nie płacą tu podatków.

Dwa samochody w jednoosobowej działalności?
Czytaj więcej
01.09.2021

Dwa samochody w jednoosobowej działalności?

Przedsiębiorca prowadzący indywidualne praktyki lekarskie wnioskował o interpretację indywidualną w sprawie jeszcze jednego samochodu osobowego. Planował on wziąć drugi leasing operacyjny na samochód, który używałby do celów mieszanych w tym m.in do codzinnych dojazdów do pracy.

 

Nie istnieje przepis, który zabroniłby ujmowania w kosztach dwóch samochodów w jednoosobowej działalności gospodarczej. Oczywiście pod warunkiem, że są one wykorzystywany w celu osiąganych przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła.

 

Dyrektor KIS  stwierdził, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ograniczają możliwości wykorzystywania na potrzeby działalności gospodarczej różnych środków transportu. Nie wprowadzają też ograniczeń w stosunku do ich ilości w prowadzonej działalności.

 

Interpretacja dyrektora KIS o sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.982.2020.2.MGR 

Rower w kosztach działalności firmy?
Czytaj więcej
25.08.2021

Rower w kosztach działalności firmy?

Coraz wyższe ceny paliwa mogą przestraszyć niejednego przedsiębiorcę. Alternatywą dla samochodu może być rower

 

Zakup roweru oczywiście można zaliczyć w koszty firmowe, ale musi służyć w celu osiąganych przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła np. w celu dojazdu do klientów, biura czy nawet urzędów. 

 

Zalety?

To nie tylko dbanie o kondycję, oszczędności, środowisko, ale również koszty związane z jego użytkowaniem mogą stanowić koszt w 100%, w przeciwieństwie do samochodu 

 

Jak wygląda ujęcie roweru w kosztach? 

Jeśli nie przekracza kwoty 10 tys. zł netto (w przypadku vatowców) bądź brutto (w przypadku nievatowców), rower można ująć bezpośrednio w kosztach na podstawie faktury zakupu. Kiedy wartość przekroczy tę kwotę będzie on musiał zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych i amortyzowany 

E-faktura już od października tego roku
Czytaj więcej
20.08.2021

E-faktura już od października tego roku

Możliwość ich wystawiania ma zapewnić Krajowy System e-Faktur (KSeF). Jak na razie przedsiębiorcy będą mogli dobrowolnie korzystać z e-faktur, docelowo od 2023 roku mają one być obligatoryjne


Jak to będzie wyglądać?

Na platformie będzie dostępny wzór, który będzie mógł wykorzystać przedsiębiorca w celu wystawienia faktury. Resort finansów zapewnia, że faktury również będą mogły być wystawiane w systemie księgowym, a następnie przesyłane do KSeF. 


Korzyści? 

 • Szybszy zwrot VAT-u - przedsiębiorca mają go otrzymać po 40 dniach (aktualnie 60 dni)
 • Bezpieczeństwo - faktury będą przechowywane w KSeF co do zasady przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione, nie będzie potrzeby wydawania duplikatów 
 • Przyspieszenie obrotu - faktura na pewno trafi do kontrahenta 
 • Zwolnienie podatników z obowiązku przesyłania na żądanie organów podatkowych Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA)
 • Jeden wzór faktury - łatwe w użyciu 
Konieczna wpłata do CEFIDG ?
Czytaj więcej
12.08.2021

Konieczna wpłata do CEFIDG ?

Oczywiście jest to potencjalne wyłudzenie !! ponieważ CEFiDG jest firmą prywatną, a wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest bezpłatny i wpis do rejestru następuje automatycznie. 

Centralna Ewidencja Firm i Działalności Gospodarczej (CEFiDG) rozsyła listy do nowych przedsiębiorców z informacją o konieczności wniesienia opłaty za wpisanie firmy do ewidencji. Takie pismo jest napisane bardzo oficjalnie, zawiera przytoczone paragrafy, a nawet pieczątkę i podpis. 

Co na to Ministerstwa Rozwoju?

Komunikat Ministerstwa Rozwoju informuje o tym, że na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające tego typu oferty a po ich opłacie przedsiębiorca zostanie wpisany do ich własnych rejestrów w celach czysto informacyjnych czy reklamowych. Oczywiście opłata jak i podawanie danych przedsiębiorstwa takim firmą jest całkowicie dobrowolne.

Kto może dostać takie pismo? 

Największą szansę na otrzymanie listu mają nowe firmy, jednak przedsiębiorstwa istniejące już jakiś czas na rynku również mogą dostać takie pismo. CEFiDG, CRDGiF, CEiDGF to tylko kilka z wielu permutacji tego samego wyłudzenia, polegającego na konieczności wniesienia opłaty rejestracyjnej za wpis do ewidencji. Oczywiście takiej konieczności nie ma!

Sprzedaż poleasingowego auta jednak z podatkiem?!
Czytaj więcej
05.08.2021

Sprzedaż poleasingowego auta jednak z podatkiem?!

Ministerstwo Finansów planuje zmiany w kwestii opodatkowania sprzedawanych samochodów poleasingowych

Jak jest teraz? 

Wykupując samochód z leasingu do majątku prywatnego podczas sprzedaży po upływie 6 miesięcy podatnik nie zapłaci podatku dochodowego z tytułu uzyskanego przychodu

 

W ocenie resortu przedsiębiorca, który w trakcie trwania umowy leasingu spłaca raty leasingowe ze środków przedsiębiorstwa, a następnie wykupuje go prywatnie, dokonując sprzedaży pojazdu jako majątku prywatnego, powinien wykazać przychód w prowadzonej działalności i odprowadzić z tego tytułu podatek dochodowy. Dlatego w wyniku sprzedaży takiego samochodu nie do majątku firmowego, a na osobę prywatną przychód zostanie zaliczony do przychodów z działalności. 

Podatek u źródła (WHT) – kontrole
Czytaj więcej
29.07.2021

Podatek u źródła (WHT) – kontrole

Wiele podmiotów gospodarczych otrzymuje ostrzeżenia dotyczące podatku od źródła.

Chociaż są to jak na razie pisma mające na celu przekazanie informacji o obowiązkach związanych z należytą starannością w podatku u źródła. Może to oznaczać, że rozmiar na jakie są dokonywane płatności do zagranicznych podmiotów przyciągają uwagę organów podatkowych i będą podlegały weryfikacji.

Kiedy trzeba opłacić podatek u źródła?

Podatnik ma obowiązek wpłacić środki w terminie do 20 dni od ostatniego dnia miesiąca, w którym została opłacona usługa  w przypadku kiedy świadczeniodawcą jest osoba fizyczna lub do 7 dnia ostatniego dnia miesiąca w przypadku usługi wykonanej przez przedsiębiorcę.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów scentralizowanie w Lubelskim Urzędzie Skarbowym w Lublinie zadań związanych z poborem przez płatników podatku u źródła ma przełożyć się na lepszą kontrolę, identyfikację oraz poprawić ściągalność podatku.

Umorzone subwencje z PFR bez podatku
Czytaj więcej
21.07.2021

Umorzone subwencje z PFR bez podatku

Zgodnie z rozporządzeniem, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 19 lipca otrzymane środki  w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju nie będą wymagały zapłaty podatku PIT lub CIT.

 

Co to oznacza?

 • otrzymana subwencja jest traktowana jak pożyczka, a wypłata środków pozostaje neutralna podatkowo
 • pożyczka nie stanowi przychodu dla przedsiębiorców
 • dodatkowo wydatki, które zostały pokryte z subwencji będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów jak poinformowało Ministerstwo Finansów

 

Dochody z umorzonych subwencji maja zastosowanie od 1 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2022 r

Zmiany JPK_VAT od 1 lipca
Czytaj więcej
15.07.2021

Zmiany JPK_VAT od 1 lipca

 • oznaczenie MPP nie będzie występowało w części ewidencyjnej JPK_V7 - zarówno po stronie sprzedającego, jak i po stronie nabywcy, jednak w dalszym ciągu przy wystawianiu faktur trzeba będzie je opisywać “metoda podzielonej płatności” jeżeli występuje taka konieczność wynikająca z ustawy o VAT
 • oznaczenie TP nie będzie występowało w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.
 • nowe oznaczenia kodami GTU, dotyczy kodów GTU_1, GTU_3, GTU_6, GTU_8, GTU_9, GTU_10, GTU_12
 • możliwość wprowadzenia faktur uproszczonych (paragonów z NIP do 450 zł) oraz biletów jednorazowych zbiorczo
Więcej biletów jako koszt uzyskania przychodu
Czytaj więcej
24.06.2021

Więcej biletów jako koszt uzyskania przychodu

Od 1 lipca 2021r. fakturą będzie każdy bilet jednorazowy.

Za co dokładnie?

- przejazd autostradą,

- przejazdy kolejowe ,

- statki pełnomorskie,

-środkami transportu żeglugi śródlądowej,

- samolotami,

-śmigłowcami.

 

Do tej pory do kosztów uzyskania przychodów można było zaliczać, tylko niektóre z tych wydatków (przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km).

 

Co bilet musi zawierać, żeby go zaliczyć do kosztów:

a) numer i datę wystawienia,

b) imię i nazwisko lub nazwę podatnika,

c) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,

d) informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,

e) kwotę podatku,

f) kwotę należności ogółem.

Dla kogo stawka CIT 9%? Jaki limit przychodów?
Czytaj więcej
18.06.2021

Dla kogo stawka CIT 9%? Jaki limit przychodów?

Dla kogo stawka 9% CIT ? Jaki limit przychodów?

Kto może stosować taką stawkę?
- mali podatnicy w rozumieniu art. 4a pkt 10 updop
- podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą z pewnymi zastrzeżeniami

Limit ❓
Stosowanie preferencyjne stawki CIT 9% od przychodów dotyczy podatników, którzy nie przekroczyli wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości od 1 stycznia 2021 roku 2.000.000 euro, przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł

W przypadku podatników rozpoczynających działalność gospodarczą nie mogą jej stosować podatnicy wymienieni w art. 19 ust. 1a updop, np.:
-utworzeni w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej,
-utworzeni w wyniku przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową.

Uwaga ❗️
9% stawka CIT ma zastosowanie wyłącznie do opodatkowania przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Dochody z zysków kapitałowych podlegają opodatkowaniu stawką 19%.
Interpretacje organów podatkowych potwierdzają, że chodzi o wszelkie przychody ze sprzedaży u danego podatnika, w tym zwolnione od podatku dochodowego (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 listopada 2020 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.382.2020.1.AM)

Rozliczanie kryptowalut
Czytaj więcej
07.06.2021

Rozliczanie kryptowalut

Od 2019 przychody uzyskane z obrotu np. bitcoin i innych kryptowalut są rozliczane jako dochody z kapitałów pieniężnych oraz nie mogą być zaliczane do dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Jaki formularz trzeba wypełnić?

PIT-38 – pole w części E – odpłatne zbycie walut wirtualnych. Co ważne przychody nie łączą się z innymi źródłami przychodów.

Jaki podatek?

19% wysokości dochodu, a w przypadku dochodów większych niż 1 mln zł nalicza się również podatek solidarnościowy - 1%. Dotyczy to każdego kto posiada polską rezydencję podatkową, niezależnie od lokalizacji i jurysdykcji giełdy

Kiedy rozliczać?

Do końca kwietnia roku następującego po rozliczanym roku. Co ważne nie ma obowiązku wpłacać zaliczki na podatek dochodowy.

Czego nie zalicza się do obrotu kryptowalutami?

- wymiany pomiędzy kryptowalutami,

- wymiany wirtualnych walut i środków płatniczych,

- pośrednictwa w wymianie

Co w przypadku kopania kryptowalut?

 Kopanie kryptowalut jest zwolnione z obowiązku rozliczenia podatku dochodowego z uwagi na charakter produkcyjny oraz nie jest objęte podatkiem PCC i VAT

Duże zmiany w rozliczeniu VAT dla e-sprzedawców
Czytaj więcej
27.05.2021

Duże zmiany w rozliczeniu VAT dla e-sprzedawców

Od 1 lipca

1.       Poprzez wykorzystanie procedury One Stop Shop nie będzie potrzeby rejestracji w każdym kraju członkowskim, z którym firma prowadzi sprzedaż wysyłkową. Dzięki temu zagraniczny podatek będzie zgłaszany w formie kwartalnego zeznania do jednej administracji . Do tej pory każde państwo członkowskie miało określony przez siebie próg, a po jego przekroczeniu przedsiębiorca musiał się zarejestrować dla celów VAT w danym kraju.

 

Korzyści? Przedsiębiorca będzie mógł o wiele łatwiej trafić do klientów spoza Polski oraz zasady podatkowe będą bardziej sprawiedliwe dla transakcji transgranicznych wewnątrz Unii oraz transakcji z państwami trzecimi

 

2.       Likwidacja zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro. Oznacza to, że drobne zakupy np. na AliExpress nie będą już zwolnione z podatku. Co więcej nowe obowiązki będą również dotyczyły platform sprzedażowych w sieci, portali aukcyjnych, portali społecznościowych poprzez, które odbywa się sprzedaż, ponieważ zostaną one zobowiązane do poboru i zapłaty VAT.

Podatkowy Polski Ład
Czytaj więcej
20.05.2021

Podatkowy Polski Ład

Ktoś straci, żeby ktoś mógł zyskać

 

Ochrona zdrowia

 • Więcej na zdrowie będą płacić przedsiębiorcy, a składki zdrowotnej nie będzie już można odliczyć od podatku

Podatki i płace

 • Wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł,
 • podniesienie progu w PIT z 85 tys. do 120 tys. zł,
 • brak możliwości odliczenia części składki zdrowotnej od podatku, przy jednoczesnym odejściu od ryczałtowej formy tej składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą i uzależnieniu jej od dochodu

 

 

Jak to wygląda w liczbach dla działalności gospodarczej?

Przykładowo jeżeli dochód miesięcznie na rękę wyniesie 12 tys. zł przedsiębiorca zapłaci ponad 5 tys. zł więcej rocznie. W przypadku dochodu 20 tys. podatki wzrosną o ponad 14 tys. zł.

 

Co ma na celu Nowy Polski Ład?

 • polepszenie służby zdrowia,
 • zmiany w systemie podatkowym,
 • emerytura do 2,5 tys. zł bez podatku,
 • zmiana urbanistyczna i finansowa mieszkań

 

Jakie mogą byś skutki?

Wzrost obciążeń dla małych firm jak i większych oznacza wzrost obciążeń, który może pogorszyć prowadzenie działalności, inwestycji oraz warunków pracy.

Zapewne sporo osób zacznie się zastanawiać czy działalność gospodarcza jest opłacalna po wzroście obciążeń składką zdrowotną. Może się to przyczynić się do zamykania DG, przenoszeniu ich np. za granicę, co może skutkować spadkiem dochodów do NFZ oraz pogłębi problemy rynku pracy.

ZUS zbiera dane
Czytaj więcej
13.05.2021

ZUS zbiera dane

Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych będą zawierały dodatkowe pola, w którym trzeba będzie wpisać kod z informacją o wykonywanym zawodzie przez ubezpieczonego.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 16 maja, w związku z czym zmienią się wzory zgłoszeń ZUZ ZUS oraz ZUS ZZA.

 

W jakim celu?

 • badania statystyczne,
 • analizie przyczyn absencji chorobowych w danej grupie zawodowej,
 • analizie orzekania stopnia niezdolności do pracy,
 • prowadzeniu monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
 • ocenie wysokości świadczeń,
 • prognozowaniu lub szacowaniu skutków finansowych zmian ustaw z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • we wprowadzaniu zmian ustawowych tylko dla wybranej grupy zawodowej
Jak rozliczyć subwencję z tarczy finansowej PFR 1.0 dla Małych i Średnich Firm?
Czytaj więcej
06.05.2021

Jak rozliczyć subwencję z tarczy finansowej PFR 1.0 dla Małych i Średnich Firm?

Cały proces odbywa się za pomocą bankowości elektronicznej banku, w którym została zawarta umowa subwencji. To właśnie tam zostanie przygotowany wstępnie uzupełnione oświadczenie o rozliczeniu.

 

Jak wygląda cały proces?

1.       W bankowości internetowej zostanie udostępniona propozycja rozliczenia

2.       Beneficjent składa Oświadczenie o Rozliczeniu subwencji finansowej

3.       Otrzymanie decyzji

4.       Przez bank zostanie udostępniony harmonogram spłaty

5.       Spłata subwencji, jeżeli nie otrzymaliśmy 100% umorzenia, 100% zwrotu lub wystąpił brak możliwości ustalenia wysokości subwencji do zwrotu.

 

O czym musimy pamiętać?

1.       Terminowe rozliczenie się z subwencji musi nastąpić do 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy od daty wypłaty subwencji.  Konsekwencją nieterminowego złożenia może być nie uzyskanie umorzenia.

2.       Sprawdzenie wypełnionych danych, czy pola dotyczące wyliczenia są prawidłowe. Część otrzymanych środków firmy mogą zachować (maksymalnie 75%). Warunkiem jest utrzymanie stanu zatrudnienia przez okres roku od daty złożenia wniosku, starta ze sprzedaży oraz otrzymane środki powinny być wydatkowane zgodnie z regulaminem.

3.       Uzupełnienie danych, które nie zostały wypełnione. Dotyczą one oświadczeń:

 • o wysokości starty ze sprzedaży w przypadku MŚP
 • o spadku przychodów
 • innych ( przeniesieniu rezydencji podatkowe, odpowiedzialności karnej)
Zeznanie roczne 2020
Czytaj więcej
29.04.2021

Zeznanie roczne 2020

Ostatni dzień na złożenie zeznania rocznego PIT za 2020 (piątek 30 kwietnia).

PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39

Najpóźniej tego dnia trzeba złożyć zeznanie i ewentualnie deklarację DSF-1 oraz wpłacić podatek i daninę solidarnościową na swój mikrorachunek.

 

Kiedy możemy się spodziewać zwrotu?

 • 3 miesiące od dnia doręczenie, jeżeli deklaracja została złożona w sposób tradycyjny
 • 45 dni od dnia złożenia, jeżeli deklaracja została złożona online.

 

Co w przypadku kiedy nie dopełnimy obowiązku w odpowiednim czasie?

Chcąc uniknąć negatywnych konsekwencji za niezłożenie zeznania podatkowego w terminie warto złożyć czynny żal. Dzięki temu, że powiadomimy urząd o popełnieniu przestępstwa oraz ujawnimy zaistniałe okoliczności następuje odstąpienie od wymierzenia kary za wykroczenie skarbowe.

Tarcza 9.0
Czytaj więcej
22.04.2021

Tarcza 9.0

Od 26 kwietnia będzie można wnioskować o dotację np. na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na 3 miesiące, zwolnienie ze składek ZUS, dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców. Niektórzy będą mogli skorzystać aż pięciokrotnie. Trzeba wykazać spadek przychodu o 40% w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

 

Kogo dotyczy?

Przedsiębiorców z określonym PKD, które będzie weryfikowane na dzień 31.03.2021 są to m.in. :

- Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

- Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

- Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

- Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne

 

Kto i ile razy będzie mógł skorzystać z dotacji?

- zwolnienie ze składek ZUS za określone miesiące

- świadczenie postojowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

- dopłatę do wynagrodzeń

- dotację do 5 tys. zł

 

Kto i ile razy skorzysta z dotacji?

Jednokrotnie branże z PKD: 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z

Dwukrotnie: 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z

Trzykrotnie: 47.71.Z, 47.72.Z

Czterokrotnie: 91.02.Z

Pięciokrotnie: 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

 

Na co trzeba zwrócić uwagę?

 • Dotacje z poprzednich tarcz wliczają się do limitów. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca otrzymał już wcześniej dwie dotacje, a w związku z najnowszym rozporządzeniem może skorzystać 5 razy, to pozostały mu trzy do wykorzystania
 • Na wniosku o dotację nie można wskazać miejsca, gdzie wystąpił spadek, więc odnosi się ono do całości przychodów z działalności.
 • Wniosek będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej.
Przedsiębiorca pracujący zdalnie zapłaci niższy PIT
Czytaj więcej
15.04.2021

Przedsiębiorca pracujący zdalnie zapłaci niższy PIT

Co to oznacza?

Przed pandemia przedsiębiorcy działający zdalnie w swoim mieszkaniu mogli odliczyć maksymalnie 20% wysokości kosztów opłat „domowych”. Aktualnie taka osoba będzie mogła zwiększyć wysokość odliczenia nawet do 50%.

 

Co może zostać wliczone?

 • czynsz, odsetki od kredytu na mieszkanie, ubezpieczenie mieszkania, opłaty za prąd, gaz, ogrzewanie,
 • zakup mebli biurowych, akcesoriów, drukarek, sprzętu audio, oprogramowania, telewizorów,
 • koszty związane z remontem takiego biura.

 

Co trzeba zrobić?

 1. Trzeba wykazać, że czas związany z wykonywaniem czynności w mieszkaniu związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa się zwiększył, a przed okresem pandemicznym wynosił np. połowę mniej (50%).
 2. W kolejnym kroku trzeba określić jaka cześć mieszkania jest wykorzystywana do prowadzenia działalności. Po tych oszacowaniach będzie można określić jaka część kosztów będzie można odliczyć.

Uwaga!

Oczywiście przed samym odliczeniem musimy sami zadecydować czy dany koszt przyczynił się do uzyskania przychodu. Przykładem może być jedna z interpretacji, w której urząd zaliczył do takich kosztów zakup telewizora za 4,5 tyś zł. Informatyk, który wystąpił o taką interpretację wykazał, że sprzęt służy do telekonferencji z kontrahentem, co wiąże się z jego działalnością i dzięki temu generuje przychody.

Niższe koszty w spółkach komandytowych
Czytaj więcej
08.04.2021

Niższe koszty w spółkach komandytowych

Nowe interpretacje przepisów uniemożliwiają rozliczenia wszystkich kosztów pomiędzy podmiotami powiązanymi. Dotyczy to m.in.:

 • usług doradczych,
 • badania rynku,
 • usług reklamowych,
 • zarządzania i kontroli,
 • przetwarzania danych,
 • ubezpieczeń,
 • gwarancji i poręczań oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Ograniczenie zaliczenia kosztów podatkowych w związku ze świadczeniem usług niematerialnych pomiędzy spółkami komandytowymi, oznacza że w przypadku podmiotów powiązanych nie zaliczmy wszystkich tego typu wydatków.  

Nowy ład czyli przebudowa systemu podatkowego
Czytaj więcej
08.04.2021

Nowy ład czyli przebudowa systemu podatkowego

O tym, że nasz rząd uwielbia nas zaskakiwać nie trzeba nikomu przypominać.

To, że system podatkowy potrzebuje przebudowy też wszyscy wiemy, ale czy właśnie w taki sposób?

Poniżej prezentujemy zaproponowaną przez rząd listę zmiana, jaka miałaby wejść w najbliższym czasie do naszego systemu podatkowego.

Niestety, ale przedsiębiorcy nie będą z tego faktu zadowoleni, gdyż zdecydowanie pieniędzy w portfelu im ubędzie.

NOWY ŁAD to:

 • planowana jest likwidacja lub znaczne zmniejszenie odliczenia w PIT składki zdrowotnej
 • podwyżka kwoty wolnej do 30 tys. zł.
 • podniesienie kwoty, od której wpada się w drugi próg podatkowy z obecnych 85 tys. zł do 120 tys. zł.
 • dla jdg zmiana w zasadach opłacania składki zdrowotnej - zamiast kwoty stałej, składka ma być obliczana w proporcji do dochodu. (to właśnie składka zdrowotna jest głównym sposobem finansowania w Polsce ochrony zdrowia)

Kto zyska na nowej zmianie?

 • zarabiający w okolicy minimalnego wynagrodzenia. Konsekwencją podwyższenia kwoty wolnej od podatku będzie też zwolnienie z podatku PIT emerytur i rent do wysokości 2,5 tys. zł.

W projekcie istotne mają być także kwestie równości płac co oznacza, że w firmach zatrudniających powyżej 250 osób pracownik będzie mógł zażądać, abyw ciągu miesiąca pracodawca uzasadnił, z czego wynikają jego aktualne zarobki.

Ponadto będzie miał prawo również  zażądać udostępnienia mu informacji o zarobkach pracowników płci przeciwnej, wykonujących tę samą pracę.

Kto straci?

Zdecydowanie przedsiębiorcy!

Przykład:

Przedsiębiorca, osiągający 8 tys. zł dochodu (przyjmijmy, że jest to kwota do dalszego opodatkowania i opłacenia składek), okładałby na poczet składki zdrowotnej 720 zł.  To prawie dwa razy więcej niż dziś.

Przedsiębiorca, który osiągałby 15 tys. zł dochodu co miesiąc, musiałby na składkę wyłożyć 1,3 tys. zł. To blisko 1 tys. zł więcej niż dziś.

 

Jak widać powyżej zmiana w obliczaniu składki zdrowotnej, będzie miała rewolucyjny wydźwięk i bardzo odbije się na przedsiębiorcach, którzy zarabiają najwięcej.

Aż się nasuwa tym momencie piękny i jakże prawdziwy cytat nieżyjącego już Jana Kulczyka, który głosi:  "Karanie ludzi tylko za to, że wcześniej wstają, więcej się uczą, więcej ryzykują i dlatego więcej zarabiają, jest niemoralne i krótkowzroczne".

 

 

Umorzenie subwencji PFR w 100%
Czytaj więcej
30.03.2021

Umorzenie subwencji PFR w 100%

Umorzenie pełnej wartości subwencji 1.0 udzielanej przedsiębiorcom w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm ma się odbywać nawet bez konieczności spełnienia warunku o utrzymaniu stanu zatrudnienia.

Niestety nie dotyczy to wszystkich. Branże które będą mogły skorzystać z umorzenia to te najbardziej dotknięte wprowadzanymi restrykcjami z powodu COVID-19.

Niektóre z nich to:

 • hotele, obiekty noclegowe,
 • restauracje, placówki gastronomiczne,
 • pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • obiekty sportowe,
 • sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych !!
Czytaj więcej
23.03.2021

Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych !!

Ministerstwo finansów wzięło pod uwagę również podmioty prywatne.

Trudna sytuacja wiążąca się z COVID-19 oraz liczne postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców, księgowych przyczyniły się do decyzji o przedłużeniu terminów na sporządzenie sprawozdań za rok obrotowy 2020 o 3 miesiące dla jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit, a dla sektora finansów publicznych o miesiąc. „Rozporządzenie w tej sprawie jest na końcowym etapie procesu legislacyjnego.”

Fałszywe maile od ZUS
Czytaj więcej
11.03.2021

Fałszywe maile od ZUS

Otrzymałeś ostatnio mail z informacją o błędnie opłaconych składkach lub o braku wpłaty oraz jej uregulowania?

ZUS ostrzega przed fałszywymi mailami wysyłanych z adresu alert@zus.pl.

Przypominamy ZUS nie informuje drogą mailową swoich klientów o rozliczeniach, wezwaniach do zapłaty lub nadpłatach.

Wyjątkiem mogą być osoby, które posiadają konto na portalu Platformy Usług Elektronicznych i wybrali taką formę kontaktu.

Jeżeli masz wątpliwości ZUS prosi o kontakt:

 • Poprzez udanie się do najbliższej placówki,
 •  Telefoniczny pod numerem 22 560 16 00
 • Mailowo cot@zus.pl
Kopie zapasowe w biurze rachunkowym
Czytaj więcej
10.03.2021

Kopie zapasowe w biurze rachunkowym

Dzisiejszy wpis nawiązuje do sytuacji jaka zdarzyła się w Strasburgu w związku ze spłonięciem serverowni OVH, gdzie wiele sklepów internetowych i nie tylko przechowuje swoje dane. 

To, że Backup w biurze rachunkowym to podstawa, o tym każdy powinien doskonale wiedzieć. 

Dzisiaj wdzięczni jesteśmy naszemu wspaniałemu informatykowi Michałowi Lewandowskiemu, za to, że dzięki własnie niemu nasze biuro jest pod tym kątem bardzo bezpieczne.  

Wiele osób wierzy, że kopiując pliki na dysk przenośny, czy kartę pamięci wykonuje ponadprzeciętne starania w kierunku zabezpieczenia danych.

Natomiast podstawą efektywnego backupu jest zasada 3,2,1

Co ona oznacza?

 • Cyfra 3 oznacza, że należy wykonywać trzy kopie każdego cennego pliku. W ten sposób rozwiązany mamy problem z ewentualną utratą danych podczas nadpisywania i edytowania plików, ale także w chwili wystąpienia niektórych błędów systemowych.
 • Cyfra 2  mówi o tym, że dane należy przechowywać na przynajmniej dwóch nośnikach. Uszkodzenie pojedynczego dysku jest wielce prawdopodobne, w szczególności, jeśli mówimy o nośnikach magnetycznych, natomiast wystąpienie jednocześnie awarii dwóch urządzeń jest prawdopodobnie  w ekstremalnych sytuacjach – np podczas pożaru.
 • Cyfra 1 oznacza, że jedna kopia danych powinna znajdować się poza miejscem przechowywania pozostałych materiałów.  Może być to zewnętrzny serwer albo dysk ustawiony poza siedzibą organizacji.

Zasada 3,2,1 zapewnia praktycznie pełne bezpieczeństwo plików. Dostępne dziś rozwiązania pozwalają na generowanie backup’ów bez naszego udziału – a cały proces może być zdecydowanie szybszy niż każdorazowe, ręczne kopiowanie danych.

Dlatego też ważne, aby przy wyborze biura rachunkowego zadać pytanie, w jaki sposób biuro dba o kopie bezpieczeństwa danych? To pokazuje, czy biuro podchodzi do tematu rozsądnie czy niskobudżetowo.

W naszej Kancelarii zasada 3,2,1 jest oczywiście wdrożona i to od kilku dobrych lat. Bo bezpieczeństwo danych naszych klientów to podstawa, a dobry informatyk w cenie. Michał tutaj z góry dziękujemy ;)

Podsumowując - dbajmy o kopie bezpieczeństwa danych swoich i naszych klientów. 

 

Żaneta Hejne - Prezes KancelariI Usług Księgowych Hejne

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony!
Czytaj więcej
04.03.2021

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony!

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 14 marca!

W jakich przypadkach można liczyć na prawo do odliczenia:

 • Zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego,  do którego uczęszczały dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne ,
 • Kiedy żłobek, przedszkole, klub dziecięcy nie jest w stanie zapewnić opieki z powodu czasowego ograniczenia ich funkcjonowania z powodu COVID-19.

 

Komu przysługuje:

 • Rodzicom, których dzieci są w wieku do 8 lat,
 • Ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób, które są pełnoletnie niepełnosprawne, zwolnione od wykonywania pracy z powodu konieczności opieki nad taką osobą,
 • Ubezpieczonym rodzicom dzieci:

- do lat 16, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,

- do lat 18, którzy posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

- do lat 24, którzy posiadają orzeczenie o porzebie kształcenia specjalnego.

Uwaga zmiana formy opodatkowania do 20 lutego 2021 roku
Czytaj więcej
09.02.2021

Uwaga zmiana formy opodatkowania do 20 lutego 2021 roku

Każdy przedsiębiorca  podejmując decyzję o założeniu własnej działalności gospodarczej musi dopełnić formalności rejestracyjnych.

W tym celu konieczne jest aby złożył wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej tzw. wniosek CEIDG-1.

W oramach złożonego wniosku podatnicy dokonują wyboru formy opodatkowania, która będzie wiążąca w odniesieniu do osiąganych dochodów w ciągu roku w ramach prowadzonej działalności.

Wybranie danej formy opodatkowanie nie jest wiążące przez cały okres rozliczeniowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zmiana formy opodatkowania jest możliwa raz w roku.

Obowiązujące formy opodatkowania w Polsce to: 

 • Skala podatkowa - czyli 17% do kwoty 85.528,00 zł, powyżej tej kwoty 32% (liczone od dochodu)
 • Podatek liniowy - 19% (liczone od dochodu)
 • Ryczałt ewidencjonowany  17%, 15%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2% (liczone od przychodu)
 • Karta podatkowa wg. decyzji wydanej przez Naczelnika US.

Jeżeli podatnik postanawia pozostać na dotychczasowej formie opodatkowania, wówczas nie musi o tym fakcie informować Urządęru Skarbowego.

Jeżeli jednak zdecydujemy się na zmianę formy opodatkowania obowiązują nas następujące terminy:

 • 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.
 • do 20 stycznia  przejściu z karty podatkowej na korzyść podatku liniowego.

 

 

 

Rok 2021 pełen zmian dla naszej Kancelarii..
Czytaj więcej
08.02.2021

Rok 2021 pełen zmian dla naszej Kancelarii..

Rok 2021 dla Naszej Kancelarii to rok zmian.

Wraz ze zmianą struktury właścicielskiej zmieniamy również nasze logo oraz znak firmowy. Mamy nadzieję, że przypadnie on wszystkim naszym "sympatykom" do gustu.
Początkowo logo miało mieć w nazwie imię i nazwisko głównej właścicielki Żanety Hejne, ale nie wchodzi to w żaden sposób z misją i wizją naszej Kancelarii, bo Hejne to zespół, a nie pojedyncza jednostka, a bez zespołu nie było by całej naszej organizacji

 • Obecnie właścicielami Kancelarii Hejne są : Żaneta Hejne oraz Tomasz Hejne. Ale nie byłoby nas gdyby nie nasz wspaniały zespół, który w bieżącym roku Wam przedstawimy 
 • A ponieważ o zespole mowa, to właśnie bieżący rok to czas rozwoju dla naszego teamu, ustalanie ścieżek kariery, dzięki czemu poziom naszych usług będzie jeszcze bardziej doskonały.
  Już 2 osoby rozpoczęły kurs III stopnia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, kolejne 5 osób pod koniec 2021 roku.
 • Dodatkowo rozpoczęliśmy współpracę z dwoma znakomitymi doradcami podatkowymi, gdzie jeden z nich wiele lat pracował w kontroli skarbowej, co już przeobraża się na znakomite efekty naszej współpracy.
 • Ponadto realizujemy projekt "Dyrektor finansowy na godziny"
  z naszymi nowymi partnerami biznesowymi, co bardzo nas cieszy, gdyż jako Kancelaria zajmująca się usługami, chcemy edukować klientów, aby głębiej spojrzeli w swoje finanse i we współpracy z Dyrektorem, abyśmy mogli bardziej kompleksowo podejść do finansów firmowych naszych klientów, a z racji, że nie każdy może sobie pozwolić na zatrudnienie wykwalifikowanego Dyrektora Finansowego, wychodzimy z pomocną dłonią i na taką współpracę namawiamy każdego przedsiębiorcę, nawet jeśli naszym klientem nie jest.
 • A na koniec dodam, że z dniem 1 kwietnia 2021 roku rozpoczynamy współpracę z bardzo ważnym dla nas nowym kontrahentem, którego produkty dedykowane dzieciom, znane są już nie tylko w naszym kraju, ale i poza nim, natomiast o tym opowiemy więcej później niech to pozostanie naszą słodką tajemnicą, ale na samą myślę o tej współpracy robi nam się po prostu ciepło na serduchu, gdyż spowoduje to również powiększenie naszego już i tak nie małego zespołu!

To chyba na dziś tyle! Dajcie znać co sądzicie o naszym nowym logo, nad którym prace trwały ponad 2 miesiące, ale efekt naszym zdaniem jest świetny, za co bardzo dziękuję jak zwykle niezawodny Mariusz Onichowski  

Kancelaria Hejne & Zaremba to rekomendowane biuro rachunkowe według rankingu Infor.pl
Czytaj więcej
08.12.2020

Kancelaria Hejne & Zaremba to rekomendowane biuro rachunkowe według rankingu Infor.pl

Taki to miły wtorek, Kancelaria Hejne& Zaremba w zestawieniu według Infor.pl, jako jedno z najlepszych rekomendowanych biur w Polsce.
Bardzo dziękujemy za wyróżnienie!

Cieszymy się, że nasze starania, nasza ciężka praca popłaca i wchodzimy za chwilę w Nowy rok 2021 z nowymi pomysłami i energią!


https://www.infor.pl/biura-rachunkowe/5140811,Rekomendowane-Biura-Rachunkowe-2020.html?fbclid=IwAR2JvBB5yIdTuJW9_uXtsAQuJLpx4hRvbL-tn58b6k5eUnhCYONyC4aXjY0

Dla kogo Kasy online od 2021 roku?
Czytaj więcej
07.12.2020

Dla kogo Kasy online od 2021 roku?

 • Dla kogo kasy fiskalne online od 2021 roku?
  Przypominamy, iż z dniem 1 stycznia 2021 kasy online będą obowiązywały takie branże jak:
 • gastronomia,
 • usługi krótkotrwałego zakwaterowania,
 • sprzedaż węgla.
 • Podatnicy będą mieli prawo skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej online w ramach wymiany kas, które obowiązywały dotychczas.
Podatek od bezrobocia?
Czytaj więcej
24.11.2020

Podatek od bezrobocia?

Cześć!

Dzisiaj wtorek z pewną ciekawostką.

Czy wiecie, że u naszych wschodnich sąsiadów, a mianowicie na Białorusi od 2015 roku wprowadzony został podatek dla tych osób, które nie pracują czyli są na bezrobociu?

Założeniem władz miało być, iż będzie to idealne rozwiązanie od problemu szarej strefy. Osoby bezrobotne mają w ten sposób zrekompensować fiskusowi to, że „nie uczestniczyły w finansowaniu wydatków publicznych”.

Taki podatek muszą zatem opłacić wszystkie osoby, które są w wieku produkcyjnym i które nie pracowały przynajmniej 183 w ciągu roku kalendarzowego.

Wysokość takiego podatku wynosi 200 dolarów, czyli mniej więcej 800 zł, przy czym warto dodać, że średnia pensja w 2016 roku na Białorusi wynosiła 376 dolarów.

Zwolnieni z płacenia są emeryci, inwalidzi, matki wychowujące dziecko do lat siedmiu bądź wychowujące trójkę niepełnoletnich dzieci, duchowni.

Z płacenia takiego podatku zwolenini są również Ci, którzy są zarejestrowani jako bezrobotni, problem w tym jednak, że rejestracja jest dość skomplikowanym procesem, poza tym zobowiązuje do podejmowania bardzo nisko płatnych prac i świadczenia obowiązkowych prac społecznych, a sam  zasiłek dla bezrobotnych jest stosunkowo niski wynosi około 15 dolarów miesięcznie.

Jak widać nasi sąsiedzi, próbują walczyć z tzw. "pracą na czarno" oraz  z tymi osobami, które się od takiej pracy wymigują i wszystko byłoby ok, ale co z tymi osobami, które na prawdę pracę straciły i najzwyczajniej w świecie poszukują dobrze płatnej pracy, a nie tej, którą oferują urzędy?

 

Na to wszystko przychodzi mi piękny cytat do głowy:

"Człowiek, gdy ma wybór, wybiera zwykle dobro. Zło wybiera wtedy, gdy wydaje mu się, że nie ma wyboru." autor: Andrzej Majewski 

 

Udanego wtorku!

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Czytaj więcej
16.11.2020

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Dzień dobry mówimy przy poniedziałku.

Czy wiecie, że nadchodzący tydzień będzie wyjątkowy .

To Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.

Przez najbliższe kilka dni będziemy z Wami rozmawiać na temat Przedsiębiorczości.

Napiszcie w komentarzu, z czym Wam się kojarzy przedsiębiorczość. Najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy.

Dla nas przedsiębiorczość to przede wszystkim rozwój, niezależność, realizacja postawionych sobie zadań, samodzielność, ogromna wiara w siebie i we własne pomysły.

A jak to jest z Wami? Czekamy czekamy....

PPK: 10 listopada mija termin podpisywania umów z pracownikami ws. PPK
Czytaj więcej
10.11.2020

PPK: 10 listopada mija termin podpisywania umów z pracownikami ws. PPK

10 listopada, we wtorek mija termin podpisywania umów o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych przez mikro, małe i średnie firmy z pracownikami - wynika z ustawy o PPK. Obowiązek ten spoczywa na ok. 60 tys. firm.

To tzw. II i III fala tworzenia powszechnego systemu oszczędzania na emerytury. Obejmuje ona przedsiębiorstwa zatrudniające od 50 do 249 pracowników (II fala) oraz zatrudniające od 20 do 49 osób (III fala).

Tzw. "średniaki z II fazy" miały przystąpić do PPK już wiosną tego roku, ale ze względu na epidemię koronawirusa termin przesunięto. 

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każdy zatrudniony, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

Do systemu zostają automatycznie zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Pozostali, którzy przekroczyli 55. rok życia, mogą przystąpić do PPK na własny wniosek. Wszyscy mają prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w PPK, a także do nich przystąpić.

Ostatni etap wdrażania systemu rozpocznie się od stycznia 2021 r., kiedy to do PPK będą przystępować instytucje publiczne. Umowy o zarządzanie powinny one zawrzeć najpóźniej do 26 marca 2021 r., a o prowadzenie - do 10 kwietnia 2021 r.

Źródło: PAP

Co grozi za niezawarcie umowy o zarządzanie PPk w terminie?
Czytaj więcej
02.11.2020

Co grozi za niezawarcie umowy o zarządzanie PPk w terminie?

 

Termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK przez pracodawców z tzw. II i III fazy wdrożenia PPK upłynął 27 października. Opóźnienie z zawarciem umowy o zarządzanie nie pozbawia tych podmiotów uprawnienia do wyboru instytucji finansowej.

Obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK do 27 października br. miały podmioty, które zatrudniały co najmniej 50 osób zatrudnionychna 30 czerwca 2019 r. (tzw. 50+) oraz te podmioty, które zatrudniały co najmniej 20 osób zatrudnionych na 31 grudnia 2019 r. (tzw. 20+).

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) dokona weryfikacji, które podmioty podpisały umowy. W razie ustalenia, że podmiot zatrudniający nie dopełnił obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w ustawowym terminie, PFR wezwie ten podmiot - w formie pisemnej - do zawarcia, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania, umowy o zarządzanie PPK z funduszem zdefiniowanej daty zarządzanym przez wyznaczoną instytucję finansową (PFR TFI SA) albo do przekazania do PFR informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową.

Podpisanie umowy po terminie.

Podmiot zatrudniający, który nie zawarł umowy o zarządzanie PPK w ustawowym terminie, nadal ma obowiązek podpisać tę umowę. Niedotrzymanie ustawowego terminu nie pozbawia go jednak uprawnienia do zawarcia umowy o zarządzanie PPK z dowolnie wybraną instytucją finansową oferującą prowadzenie i zarządzanie PPK. Wyznaczona instytucja finansowa, w przeciwieństwie do pozostałych instytucji mających prawo oferować PPK, nie może odmówić podmiotowi zatrudniającemu zawarcia umowy o zarządzanie PPK.

Źródło: www.mojeppk.pl

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
Czytaj więcej
23.10.2020

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowe zasiłki opiekuńcze z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 8 są przewidziane na takich zasadach, jak na wiosnę, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że obecnie nauka w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych odbywa się w trybie stacjonarnym.

"Zasiłki są przewidziane na takich zasadach, jak to było wiosną i one będą obowiązywały na podobnych zasadach wtedy, kiedy będą musiały być zastosowane. Dzisiaj dzieci w wieku przedszkolnym I-III mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Dzisiaj poinformowano, że nauka dzieci klas IV-VIII będzie odbywać się w trybie zdalnym.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał rodzicom dzieci do lat 8, w przypadku zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków z powodu epidemii koronawirusa, a także gdy uczęszczanie dzieci do szkół i innych placówek nie będzie możliwe ze względu na obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne.

Zasiłek przysługiwał:

- rodzicom dzieci do lat 8,

- ubezpieczonym rodzicom dzieci:
*    do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności;
*    do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
*    do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

- ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad tą osobą.

Nie był on wliczany do limitu przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.

Źródło: ISBNews

Jaki powinien być idealny szef?
Czytaj więcej
16.10.2020

Jaki powinien być idealny szef?

Dzień szefa już jutro czyli 16 października. Przyznam szczerze, nigdy o tym nie pamiętam, ale mój zespół marzeń co roku mnie uświadamia o jego istnieniu.

Dlatego też poza sprawami podatkowymi, chciałabym Was szefów, a może i przyszłych szefów zainspirować, albo zmotywować do tego, by by dobrym szefem.

Ale co to w ogóle znaczy dobry szef?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, nikt nie odpowie na pytanie jaki szef powinien być, aby był idealny, ba co więcej nie ma na świecie idealnego szefa, ale możemy do tego ideału stale dążyć.

Ja dzięki wieloletniemu już doświadczeniu, czy to w firmach w krórych sama byłam pracownikiem, ale i też szefem, oraz w mojej obecnej firmie, mogę śmiało dzielić się moimi spostrzeżeniami oraz radami odnośnie tego jaki szef powinien być.

W moim odczuciu odzwierciedleniem dobrego szefa jest zespół, który w okreslonej organizacji funkcjonuje, albo i nie funkcjinuje dobrze.

W życiu miałam kilku szefów, i potwierdzam, że tam gdzie szef nie dbał, nie interesował się nami, zespoły się rozpadały pomimo wspaniałej atmosfery między nami.

Jak wygląda moje zarządzanie zepołem?

 • jestem uważna,
 • potrafię słuchać ( a to dla mnie nie lada wyzwanie ;) )
 • jestem wyrozumiała,
 • doceniam,
 • ufam, nie muszę kontrolować i podglądać,
 • staram się dotrzymywać obietnic,
 • nie unikam odpowiedzialności,
 • staję murem za moim zespołem,
 • nie krzyczę, nie obrażam nikogo,nie krytykuję,
 • myslę o moim zespole, dbam o nich i bardzo ich lubię :)

I tego samego przy piątku życzę Wam wszystkim! Doceniajcie swoje zespoły, budujcie je świadomie i dbajcie, a dobro do Was wróci, jestem żywym przykładem ;)

 

I na koniec przytocze mądre słowa pewnej cudownej osoby: W relacji manager i pracownicy, to pracownicy dadzą sobie radę bez managera, ale już manager bez pracowników nie...   i z tą myślą Was pozostawiam!

Dobrego weekendu!

Nie będzie powrotu do stawek VAT 7% i 22% w 2021 r.
Czytaj więcej
12.10.2020

Nie będzie powrotu do stawek VAT 7% i 22% w 2021 r.

Prezydent podpisał nowelizację ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, zakładającą utrzymanie stawki podatku od towarów i usług (VAT) na poziomie 8% i 23% w 2021 r., poinformowała Kancelaria Prezydenta. Nowela ukazała się już w Dzienniku Ustaw.

Nowelizacja daje także Radzie Ministrów delegację do tworzenia programów rządowych ws. wsparcia finansowego dla przedsiębiorców oraz wydawania przez przedsiębiorcom poleceń w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii z powodu COVID-19, a także do 3 miesięcy po ich odwołaniu. Zawiera też szereg rozwiązań proinwestycyjnych.

Jednym z najistotniejszych zapisów jest utrzymanie stawek VAT na poziomie 8% i 23% w roku przyszłym. Powrót do stawek 22% i 7% ma nastąpić w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione dwa warunki: stosowana będzie stabilizująca reguła wydatkowa (SRW), a także osiągnięte zostaną określone wskaźniki - relacja państwowego długu publicznego netto do PKB nie większa niż 43% oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do PKB oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż 6%. Podwyższone o 1 pkt. proc. stawki obowiązują od 1 stycznia 2011 roku. Utrzymanie ich w roku przyszłym na tym samym podwyższonym poziomie ma zapobiec utracie wypływów do budżetu państwa w wysokości 9,9 mld zł.

Zgodnie z nowelą, w celu przeciwdziałania COVID-19, Rada Ministrów będzie mogła przyjmować programy rządowe udzielania wsparcia finansowego skierowane do poszczególnych przedsiębiorców lub ich grup. Natomiast wojewodowie, minister zdrowia i premier będą mieli prawo do wydawania poleceń przedsiębiorcom w stanach zagrożenia epidemicznego i epidemii COVID-19 i w czasie 3 miesięcy po ich odwołaniu.

Zostanie też wydłużony czas obowiązywania maksymalnej dopłaty (w wysokości 3 zł) z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRAP) do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej do 31 grudnia 2021 r. Natomiast do pośredników, którzy uzyskali już licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozach osób w terminie do 31 grudnia 2020 r. nie będzie się stosowało części wymogów, wynikających z ustawy o transporcie drogowym.

Nowela zawiera też doprecyzowanie, że z postojowego i ZUS mogli skorzystać ci agencji turystyczni, którzy także już wcześniej korzystali z postojowego i zwolnień z ZUS w ramach poprzednich tarcz antykryzysowych.

Zakłada też szereg rozwiązań proinwestycyjnych, w tym m.in. dokapitalizowanie PKP kwotą 1,85 mld zł, zwiększenie budżetu Funduszu Dróg Samorządowych, a także zwiększenie kapitału zakładowego portów i częściowe pokrycie strat lotnisk.

Fundusz Dróg Samorządowych ma zostać zasilony dodatkową kwotą 3,8 mld zł (1,1 mld zł z roku 2021 na przyśpieszenie finansowania oraz 2,7 mld zł na modernizację dróg samorządowych, lokalnych, a także wojewódzkich dróg dojazdowych).

Porty mają zostać dokapitalizowane kwotą 1 mld zł, na zwiększenie kapitału zakładowego i budowę strategicznych elementów infrastruktury zapewniającej dostęp do portów (m.in. falochronów zewnętrznych), Port Gdynia S.A. ma otrzymać papiery wartościowe w wys. 150 mln euro. Natomiast 142 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COViD ma trafić na częściowe pokrycie strat lotnisk za okres od 15 marca do 30 czerwca 2020 r.

Zaplanowano także obniżkę od 2021 r. stawek podatku akcyzowego pobieranego od każdego rodzaju paliw silnikowych o 23 zł za 1 tys. l., przy podwyższeniu stawek opłaty paliwowej (o taką samą kwotę). Opłata paliwowa stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego oraz Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Wprowadzona zmiana spowoduje przesunięcie środków w wysokości 687,2 mln zł rocznie od 2021 r. na inwestycje infrastrukturalne.

W celu pobudzenia inwestycji w infrastrukturę kolejową, od 2022 r. zwiększone procentowo mają zostać nakłady na Fundusz Kolejowy do wielkości 19,45% wpływów z opłaty paliwowej (wobec 18,5%).

Nowelizacja wprowadza też przepis, który daje podstawę do wydania rozporządzenia stanowiącego, że wydatki z roku 2020 będą mogły być realizowane do 30 listopada przyszłego roku (bez tej regulacji byłoby to możliwe jedynie do 31 marca 2021 r.).

Zakłada też zwiększenie poziomu gwarancji i poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) „w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na ważny interes gospodarczy lub społeczny" do 90% pozostającej do spłaty kwoty kredytu lub innego zobowiązania. W przypadku, gdy poziom finansowania w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego będzie niewystarczający finansowanie ich realizacji będzie odbywać się po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ze środków własnych Banku Gospodarstwa Krajowego.

Ponadto w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19 organy kolegialne samorządów zawodowych, a także ich organy wewnętrzne będą mogły podejmować uchwały w trybie zdalnym lub obiegowym.

Źródło: ISBnews

Pełne oskładkowanie umów zlecenia?
Czytaj więcej
17.09.2020

Pełne oskładkowanie umów zlecenia?

W poniedziałek „Rzeczpospolita” napisała, że rząd planuje pełne oskładkowanie umów zlecenia. Zmiany miałyby wejść w życie już od 1 stycznia 2021 roku, a wyższe składki przedsiębiorcy mieliby wtedy zapłacić od wynagrodzeń osób, które pracują na co najmniej dwóch umowach zlecenia lub łączą pracę na zleceniu z etatem i działalnością gospodarczą.


Wiceminister rodziny o oskładkowaniu umów zlecenia


Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed podkreśla jednak, że żadne decyzje nie zostały jeszcze podjęte, a rząd nie spieszy się z tym, żeby nowe przepisy weszły w życie już za kilka miesięcy.


– Rozmawiamy z partnerami społecznymi na temat różnych rozwiązań. To w jakiej formie reforma wejdzie w życie i kiedy zależy właśnie od dialogu ze związkami zawodowymi i organizacjami zrzeszającymi pracodawców. Nic w tej kwestii nie jest jeszcze przesądzone – mówi Stanisław Szwed.


Oskładkowanie umów zlecenia


Obecnie, co do zasady, składki płacone od umów zlecenia są bardzo niskie, czego konsekwencją jest wysokość otrzymywanych przez zleceniobiorców zarówno świadczeń krótkoterminowych (zasiłki chorobowe, macierzyńskie, gdy osoby te podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom chorobowym) jak i świadczeń długoterminowych (renta z tytułu niezdolności do pracy, emerytura), która jest nieadekwatna (znacznie niższa) od otrzymywanych przychodów z tytułu wykonywanych umów cywilnoprawnych. Tytuły do ubezpieczenia są kumulowane tylko do osiągnięcia z tytułu umowy zlecenia podstawy wymiaru składek nie niższej niż najniższe wynagrodzenie za pracę.


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że dyskusja o zmianie obowiązujących przepisów toczy się od kilku lat. Kwestia ta była jedną z rekomendacji „Przeglądu systemu emerytalnego”, opracowanego przez resort pracy i przyjętego przez Radę Ministrów 30 grudnia 2016 roku.


Pełne oskładkowanie umów zlecenia


Takie uporządkowanie systemu i ujednolicenie zasad oskładkowania pracy najemnej byłoby m.in. krokiem w kierunku likwidacji nadużywania innych form zatrudnienia niż umowy o pracę.


Jednak, przede wszystkim przyczyniłoby się do większego zabezpieczenia osób wykonujących umowy zlecenia, w postaci wyższych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, a w przyszłości wyższych emerytur, co jest podstawowym zadaniem i celem działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


W dłuższej perspektywie dalsze istnienie obecnych rozwiązań w zakresie ubezpieczeń społecznych zleceniobiorców spowoduje zmniejszenie emerytur i rent (w tym rent rodzinnych) należnych zleceniobiorcom lub po zleceniobiorcach.


Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku
Czytaj więcej
15.09.2020

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku

W 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2,8 tys. zł


W 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 200 zł i wyniesie 2,8 tys. zł – przewiduje rozporządzenie przyjęte przez Radę Ministrów. Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniesie 18,30 zł.


Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.


Zgodnie z tym rozporządzeniem w 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2,8 tys. zł. Oznacza to wzrost o 200 zł w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w 2020 r. (2,6 tys. zł). Obecnie w Polsce najniższe wynagrodzenie otrzymuje ok. 1,7 mln osób.


W komunikacie CIR zwrócono uwagę, że w rezultacie w 2021 r. minimalne wynagrodzenie będzie stanowić 53,2 proc. prognozowanego na 2021 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie będzie wyższe o 7,7 proc. w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w 2020 r.


Z kolei minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych w 2021 r. wyniesie 18,30 zł. Oznacza to wzrost o 1,30 zł w stosunku do 2020 r. (17 zł).


"Rząd konsekwentnie poprawia sytuację pracowników, którzy otrzymują najniższe wynagrodzenie. W 2021 r. minimalna pensja wzrośnie w porównaniu do 2015 r. o 1050 zł" – czytamy w komunikacie CIR.


Propozycją rządu w sprawie minimalnego wynagrodzenia zajmowała się Rada Dialogu Społecznego, jednak stronie społecznej nie udało się dojść do porozumienia. W tej sytuacji zgodnie z przepisami kwoty te do 15 września ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.


Do ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się dodatku za pracę w nadgodzinach, nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej i rentowej, a także dodatku za pracę w nocy.


Źródło: PAP

GTU – Obowiązkowe oznaczenie towaru i usług w JPK_V7 - zmiana od 1 października 2020 roku
Czytaj więcej
14.09.2020

GTU – Obowiązkowe oznaczenie towaru i usług w JPK_V7 - zmiana od 1 października 2020 roku

Z dniem 1 października 2020  roku Ministerstwo Finansów wprowadza obowiązek dodawania do każdej faktury sprzedaży informacji o rodzaju sprzedawanej usługi czy towaru - nakładając na nas podatników obowiązek raportowania o tym fakcie. 

W jaki sposób mamy ten fakt raportować?

Podatnik wystawiając fakturę musi umieścić na niej odpowiedni kod GTU, następnie w systemie księgowym ten kod musi się znaleźć, gdyż oznaczenie pozycji GTU jest elementem pliku JPK_V7M lub JPK_V7K.

Zatem pełne ręce roboty będą mieli nie tylko sami podatnicy, ale również działy księgowości. 

GTU podawać należy natomiast zarówno przy transakcjach opodatkowanych, zwolnionych, dla których miejsce opodatkowania nie znajduje się na terytorium kraju, opodatkowanych u nabywcy, opodatkowanych stawką 0%. We wszystkich tych przypadkach GTU dotyczy rozliczenia podatku należnego. 

Oznaczeń GTU nie trzeba stosować w przypadku wprowadzenia w JPK_V7M i JPK_V7K transakcji:

 • zbiorczych o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej
 • zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami,
 • sprzedaży nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.
 • zakupu skutkujących pojawieniem się VAT należnego u sporządzającego plik JPK (WNT, import usług, dostawa w której sporządzający JPK jest nabywcą i dla której podatek płaci właśnie nabywca).

W ewidencji widnieć powinno wyłącznie jedno pole opisujące GTU dla danej faktury (dla danego dokumentu). W przypadku wprowadzania faktury wielopozycyjnej nadawać należy GTU dla faktury, a nie dla poszczególnych pozycji na fakturze. W efekcie przyporządkowanie robi się na następującej zasadzie:

 • faktura z jedną pozycją, niewymienioną w żadnym GTU - pomijane oznaczenie (wpis BRAK),
 • faktura z jedną pozycją, z towarem lub usługą zaliczaną do GTU - wpisać należy symbol właściwy dla tej pozycji,
 • faktura z dwiema pozycjami (i ich większą liczbą), z których jedna zaliczana jest do grupowania GTU a druga nie - oznaczamy fakturę symbolem GTU właściwym dla tej jednej pozycji faktury,
 • faktura z dwiema lub większą ilością pozycji z różnymi symbolami GTU - wpisujemy wszystkie symbole właściwe dla tej faktury), np. jeżeli przedmiotem transakcji udokumentowanej fakturą są towary np. z grup 01, 02 i 04 to podatnik wpisuje przy fakturze odpowiednio symbole „GTU_01”, „GTU_02” i GTU_04”.

 

Więcej informacji o poszcególnych  kodach GTU znajdziecie Państwo informację w broszurze informacyjnej ze strony MFm strona 16-17.

 

Wybierz odpowiednie dla siebie biuro rachunkowe
Czytaj więcej
03.09.2020

Wybierz odpowiednie dla siebie biuro rachunkowe

Zainspirowani piątkowym szkoleniem dotyczącym relacji i komunikacji zauważamy jak wiele przekonań jest w nas ludziach i tych pozytywnych i tych negatywnych typu:

 • dobro powraca,
 • wszyscy ludzie są źli i źle nam życzą,
 • księgowość jest nudna,
 • wszyscy Polacy narzekają,
 • wszyscy Włosi są tacy sympatyczni.

To przekonania, ale nie fakty, nie powinniśmy wszystkiego generalizować.

Podobnie bywa z księgowością. Często jest postrzegana jako zło konieczne. Usługa księgowa? To po prostu koszt!

A jakby tak zmienić myślenie i nastawić się i uwierzyć przede wszystkim, że dobre biuro rachunkowe:

to miejsce, w którym zadbasz o swoje finanse osobiste

 to miejsce, gdzie spotkasz życzliwych ludzi, którzy pomogą Ci wybrać odpowiedni sposób opodatkowania, dzięki któremu więcej pieniędzy zostanie w Twoim portfelu

 to miejsce, które zabierze Ci cały stres związany z rozliczaniem z instytucjami Państwowymi

Oj tak to ma wszystko sens, dlatego serdecznie zapraszamy do naszej Kancelarii. 

Kancelaria Usług Księgowych Hejne& Zaremba

Zmieniamy oblicze księgowości. 

Nasi wspaniali klienci
Czytaj więcej
03.09.2020

Nasi wspaniali klienci

Uwielbiamy ludzi z pasją!
Taka osobą jest Pani Anna Kmiecik z Wydawnictwo Levyz, z którą wczoraj zawarliśmy umowę na prowadzenie ksiąg rachunkowych.
Pod okiem wydawnictwa na naszym Polskim rynku zostały przetłumaczone i opublikowane książki, które okrzyknięto Bestsellerem nr 1 w New York Times.
A uwierzcie to nie jest takie proste, by takie kontrakty podpisać! Słuchałam i uwierzyć nie mogłam!
Pani Aniu gratulujemy i dziękujemy za zaufanie i już się cieszymy na ta współpracę , gdzie wyzwań wiele, bo podatek u źródła się kłania, ale my to lubimy
dobrego weekendu!

Pochwalmy się swoimi sukcesami
Czytaj więcej
20.07.2020

Pochwalmy się swoimi sukcesami

Dzień dobry poniedziałku :)

 

Jak pewnie wiecie, aktualnie prowadzimy rekrutacje, jak się okazało 2 osób, a nie jednej, ale to raczej ta dobra wiadomość :)

Dla mnie przeprowadzanie rekrutacji to oderwanie się od codziennych obowiązków związanych z prowadzeniem firmy, więc na samą myśl o poszukiwaniu nowego pracownika robi mi się ciepło na serduchu :)

Niesamowite jest to, że CV wysyłają do nas roczniki zaczynające się od cyfry 2 :) 

Każda rozmowa jest inna, pokazuje jak wiele zmieniło się przez ostatnie 20 lat, kiedy to ja zaczęłam pracować ( a uwaga zaczełam mając 16 lat!!).

Dzisiaj wszystko jest inaczej, mamy inne oczekiwania od życia, większe możliwości, więc każde takie spotkanie rozwija również i mnie jako człowieka, a tym bardziej jako mamę 2 fajowych córek. 

Bardzo podoba mi się, wręcz kocham CV w których widzę, że młodzi ludzie na studiach, albo i nawet  w liceum pracowali i nie ma dla mnie żadnego znaczenia, czy to był McDonald's, czy sklep spożywczy, liczy się fakt, że im się wogóle chciało, bo każda praca rozwija. Osoby pracujące w miejscach, o których pisałam wcześniej mają doskonały kontakt z klientem, co powoduje, że stają się odważni i pewni siebie, zatem wielkie brawa dla nich wszystkich!

Osobiście staram się na rozmowach wprowadzać atmosferę bardzo przyjazną, gdyż wiem ile kosztuje samo pojawienie się na takiej rozmowie i opowiadanie o sobie przez 40-60 minut. Przecież sama na takie rozmowy chodziłam i to kilkakrotnie. 

Ale zawsze martwi mnie jeden FAKT.

Jak zadaje pytanie: proszę powiedzieć o największym sukcesie zawodowym jaki osiągnęła Pani/Pan w pracach w których do tej pory miała Pani/Pan możliwość pracować? A może jakiś sukces na studiach? Następuje cisza..... 

I za każdym razem zastanawiam się dlaczego? Więc próbuję wydobyć z kandydata tą odpowiedź mówiąc: "proszę pamiętać, że sukcesem może być na prawdę mała rzecz, a jednak to może być sukces których unosi nas przez najbliższe 2 tygodnie w powietrzu" i wtedy dopiero się zaczyna, kandydaci odpowiadają:

 • taaak, nauczyłam się w 3 miesiące obsługi bardzo trudnego programu i później pomagałam osobom z dłuższym stażem go obsługiwać,
 • taaak, na czas urlopu mojej kierowniczki zastępowałam ją przez tydzień, pomimo iż pracowałam tam dopiero pół roku i dałam radę!
 • taaak, pewna Pani u nas w sklepie zgubiła cenny przedmiot i zainicjowałam poszukiwania i udało się, na koniec wręczyła mi prezent w podziękowaniu,
 • taaak, stworzyłam na uczelni Koło Naukowe Doradztwa Podatkowego, i zostałam członkiem zarządu,
 • taaak, jako jedna z niewielu zdałam bardzo trudny egzamin i to z najlepszym wynikiem na roku, gdzie inni musieli go powtarzać kilkakrotnie,
 • i wiele wiele innych....

Moi drodzy każdy, absolutnie każdy odnosi sukcesy zawodowe, czy to mniejszcze czy to większe, ale nauczmy się sobą chwalić!

Bądźmy dla siebie dobrzy i mili, doceńmy się bardziej, gdyż niestety nasza nacja ma to do siebie, że trochę się jednak tego obawiamy, zatem zacznijmy nad tym mocno pracować.

 

Życzę Wam udanego poniedziałku jak i całego tygodnia. I pamiętajcie starajcię się siebie chwalić.

 

Żaneta Hejne


 

 

CHCESZ OTRZYMAĆ BON TURYSTYCZNY? PAMIĘTAJ O PROFILU NA PUE.
Czytaj więcej
17.07.2020

CHCESZ OTRZYMAĆ BON TURYSTYCZNY? PAMIĘTAJ O PROFILU NA PUE.

Aby skorzystać z bonu turystycznego, osoba uprawniona będzie musiała założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, zalogować się i aktywować bon. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże bon SMS-em lub e-mailem – informuje prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

 

Świadczenie w formie bonu będzie przysługiwać osobom pobierającym świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy z programu +Rodzina 500 plus+. Bon turystyczny wynosi 500 zł na każde dziecko oraz dodatkowo 500 zł na dziecko niepełnosprawne – wyjaśnia prezes ZUS.

Bonem Polacy będą mogli płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne w kraju. Jest on ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani na inne środki płatnicze.

Prawo do bonu ustali Polska Organizacja Turystyczna za pomocą systemu udostępnionego jej przez ZUS i na podstawie informacji z bazy danych MRPiPS m.in. dotyczących programu "Rodzina 500 plus".

"Informacje na temat bonu będzie można uzyskać na specjalnie tworzonej do tego celu infolinii, a także w placówkach ZUS, które udzielą wsparcia w zakresie uzyskania dostępu do PUE" – powiedziała PAP prof. Uścińska.

"Bon turystyczny będzie dostępny wyłącznie w postaci elektronicznej. Aby z niego skorzystać, osoba uprawniona będzie musiała założyć profil na PUE ZUS, zalogować się i aktywować bon. ZUS przekaże bon za pomocą SMS-a na wskazany numer telefonu lub drogą e-mailową. Również płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne będą dokonywane za pomocą PUE" – dodaje prezes ZUS.

Po wejściu w życie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym minister rozwoju ogłosi, od kiedy podmioty turystyczne i organizacje pożytku publicznego będą mogły rejestrować się w systemie informatycznym i od kiedy będzie można korzystać z bonów. Obecnie ZUS prowadzi intensywne prace przygotowawcze do wdrożenia przedsięwzięcia.

Kolejne przedłużenie terminu na zgłoszenie do CRBR
Czytaj więcej
14.07.2020

Kolejne przedłużenie terminu na zgłoszenie do CRBR

Ministerstwo Finansów wydłuża termin przyjmowania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) do czasu usunięcia trudności. O nowym terminie poinformujemy z wyprzedzeniem osobnym komunikatem. Pomimo zakłóceń związanych z dłuższym czasem akceptacji zgłoszeń i czasowym brakiem dostępu do strony www rejestru, można przesyłać zgłoszenia do CRBR.


Na podstawie art. 60 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu informujemy, że występują zakłócenia w funkcjonowaniu systemu teleinformatycznego obsługującego Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Część użytkowników ma trudności z wypełnieniem formularza. Pomimo utrudnień, jest możliwość rejestrowania się w CRBR. Wczoraj wpłynęło ok. 20 tys. zgłoszeń.


W związku z tym oraz z planowanymi pracami serwisowymi dotyczącymi profilu zaufanego (więcej na stronie pz.gov.pl), do biegu terminów o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, nie wlicza się czasu wystąpienia utrudnień.


O ich usunięciu i nowym terminie, do którego należy się rejestrować w CRBR, poinformujemy z wyprzedzeniem osobnym komunikatem.

 

Zródło: Ministersto Finansów

 

Opinie naszych klientów
Czytaj więcej
14.07.2020

Opinie naszych klientów

Każda opinia wystawiona przez naszych klientów jest na wagę złota, jest niezwykle cenna.

Opinia dodaje nam skrzydeł i potwierdza, że to czym się zajmujemy ma sens i wierzymy, że wykonujemy naszą pracę bardzo dobrze.????

Opinie również pomagają naszym przyszłym klientom wybrać akurat naszą Kancelarię, gdyż widzą że to stabilna, wiarygodna i rzetelna firma z dużym doświadczeniem.

Najlepszym dowodem jest nasz klient, którego obsługujemy już 5 rok! Dziękujemy Panie Pawle i życzymy sobie nawzajem kolejnych 20 lat ????

Dziękujemy wszystkim naszym klientom za zaufanie.

Życzymy wszystkim miłego dnia.❤️

Sprawdź czy estoński CIT jest dla Ciebie?
Czytaj więcej
13.07.2020

Sprawdź czy estoński CIT jest dla Ciebie?

Ministerstwo Finansów przygotowało ankietę, dzięki której sprawdzisz, czy będziesz mógł skorzystać z estońskiego CIT-u. Ten nowoczesny sposób opodatkowania, zacznie działać już od początku przyszłego roku.

Jeśli należysz do małej lub średniej spółki kapitałowej (z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjną), której przychody nie przekraczają 50 mln zł., spełniasz jedne z warunków, aby móc dołączyć do estońskiego CIT.

Ankieta dostępna jest pod linkiem podatki.gov.pl/estonski-cit.

Estoński CIT w skrócie

 • Jak długo przedsiębiorca będzie rozwijał firmę, tak długo nie będzie płacił podatku CIT.
 • System estoński w wariancie pełnym to minimum obowiązków administracyjnych oraz jedna ewidencja dla celów podatkowych i rachunkowych, zamiast dwóch odrębnych.
 • Przedsiębiorca będzie mógł się zająć tym co najważniejsze, czyli rozwijaniem swojego biznesu.
 • Podatek nałożony zostanie dopiero w momencie dystrybucji zysku

 

www.gov.pl/web/finanse/estonski-cit oraz
www.podatki.gov.pl/cit/estonski-cit
Źródło: Ministerstwo Finansów

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY PRZEDŁUŻONY DO 26 LIPCA 2020 ROKU
Czytaj więcej
09.07.2020

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY PRZEDŁUŻONY DO 26 LIPCA 2020 ROKU

Zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony do 26 lipca

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony o kolejne dwa tygodnie, do 26 lipca – poinformowała PAP w czwartek szefowa MRPiPS Marlena Maląg. Zasiłek przysługuje m.in. w razie niemożności zapewnienia opieki przez żłobek lub przedszkole z powodu COVID-19.

Okres, na jaki przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, był kilkukrotnie przedłużany. Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem rodzice mogą z niego korzystać do 12 lipca.

W czwartek minister rodziny, pracy i polityki społecznej poinformowała PAP, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony o kolejne dwa tygodnie, do 26 lipca. 

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem do 8 lat. Przysługuje on matce lub ojcu, a wypłacany jest temu z rodziców, który o niego wystąpi. O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio do ZUS.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

 

Centralny Rejestr Beneficjentów rzeczywistych
Czytaj więcej
09.07.2020

Centralny Rejestr Beneficjentów rzeczywistych

13 lipca 2020r. upływa termin zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Jest to ważna informacja dla spółek prawa handlowego.

CRBR to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. 

Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Posiadanie dokładnych i aktualnych danych o beneficjentach rzeczywistych ma kluczowe znaczenie dla zwalczania tych zjawisk, ponieważ uniemożliwia przestępcom ukrycie swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej. Publiczny charakter rejestru, umożliwiający każdemu nieodpłatny dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych, zapewnia również większą kontrolę informacji przez społeczeństwo obywatelskie oraz przyczynia się do zwiększenia zaufania do rynku finansowego i uczestników obrotu gospodarczego.

Jakie dane zawiera CRBR?

Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek:

 • jawnych,
 • komandytowych,
 • komandytowo-akcyjnych,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.)
  akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Kim jest beneficjent rzeczywisty spółki?

 • To osoba fizyczna lub osoby fizyczne:

sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub
w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.


W przypadku spółki – osoby prawnej, innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, podlegającym wymogom ujawniania informacji na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego, beneficjentem rzeczywistym spółki jest:

 • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 • osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym  spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub
 • osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.                                                                                                      Ustawa definiuje jeszcze 2 przypadki, w których instytucje obowiązane identyfikują beneficjentów rzeczywistych swoich klientów:
 • w przypadku klienta, który jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na sprawowanie kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym,
  w przypadku klienta będącego trustem przyjmuje się, że beneficjentem rzeczywistym jest założyciel, powiernik, nadzorca (jeśli został ustanowiony), beneficjent trustu i/lub inna osoba, która sprawuje kontrolę nad trustem.
 • Jednak w tych przypadkach informacja o beneficjentach rzeczywistych (trustów i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) nie jest przekazywana do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Pełna definicja beneficjenta rzeczywistego znajduje się w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r., poz. 971).
Można składać wnioski online na Dobry Start
Czytaj więcej
03.07.2020

Można składać wnioski online na Dobry Start

Uwaga Drodzy Rodzice❗️


✅Można składać wniosek online o dobry start


↘️↘️
300 zł – tyle wynosi jednorazowe wsparcie dla ucznia rozpoczynającego rok szkolny. - Od 1 lipca rodziny mogą składać wnioski online o świadczenie z programu „Dobry Start”. Wniosek można złożyć przez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia, a także Platformę Usług Elektronicznych ZUS.


Dla kogo świadczenie dobry start❓


Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, od 2019 r. świadczenie przysługuje również uczniom szkół dla dorosłych i policealnych.


Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.


Jak dostać świadczenie❓


Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka(czyli osoba, która sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu o adopcję tego dziecka), a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.


Wnioski online już teraz


Wnioski o świadczenie dobry start od 1 lipca rodzice mogą składać drogą elektroniczną przez ministerialny portal www.empatia.mrpips.gov.pl, bankowość elektroniczną lub portal usług elektronicznych ZUS. Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.


Papierowe wnioski od 1 sierpnia


Przyjmowanie wniosków papierowych rozpocznie się 1 sierpnia. Miejscem składania i realizacji wniosków będą te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. W przypadku rodzin zastępczych wnioski będą składane do powiatowych centrów pomocy rodzinie.


Kiedy otrzymam wsparcie❓


Im wcześniej rodzina złoży wniosek, tym szybciej trafi do niej świadczenie dobry start. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.


Więcej pieniędzy w domowym budżecie


Świadczenie z programu „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Co więcej, nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.


Nie przegap terminu!


Uwaga! Jeśli chcesz otrzymać wsparcie, wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada. W przeciwnym razie prawo do świadczenia dobry start przepadnie.


Lista banków uczestniczących w programie:


Alior Bank S.A.
PKO Bank Polski S.A./Inteligo
Bank Pocztowy S.A.
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
BNP Paribas Bank Polska S.A.
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Getin Noble Bank S.A.
ING Bank Śląski S.A.
mBank S.A.
Bank Millennium S.A.
Nest Bank S.A.
Bank Pekao S.A.
SGB-Bank S.A.


Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Jednolita stawka VAT 8% dla usług gastronomicznych?
Czytaj więcej
29.06.2020

Jednolita stawka VAT 8% dla usług gastronomicznych?Jednolita stawka 8% VAT na całą gastronomię❓
↘️↘️↘️

????Nie ulega wątpliwości, że gastronomia jest jednym z sektorów najsilniej dotkniętych przez pandemię koronawirusa. Branża została w zasadzie zamknięta w ramach ograniczeń wprowadzonych w celu walki z wirusem. Część restauracji nie przetrwała tego trudnego okresu, dla innych walka dopiero się zaczyna – funkcjonują, jednak ich obroty są znacznie niższe niż jeszcze kilka miesięcy temu. Dlatego Związek Przedsiębiorców i Pracodawców apeluje do rządu o objęcie całej gastronomii jednolitą stawką 8% VAT.

✅Firmom w istotnym stopniu pomogła tarcza finansowa PFR, umożliwiając przetrwanie okresu, w którym de facto nie zarabiały – stwierdził prezes ZPP Cezary Kaźmierczak – Problemy nie skończyły się jednak wraz z otwarciem restauracji: ich dochodowość jest w tej chwili ograniczona zarówno przez zmniejszony popyt, jak i konieczność ponoszenia kosztów na dostosowanie się do wyższych standardów sanitarnych.

Wkład gastronomii w polski PKB to ok. 37 mld zł, a rynek jest zdominowany przez mikro i małych przedsiębiorców. Branża daje zatrudnienie blisko milionowi osób, głównie młodych. W ciągu ostatnich kilku lat, mogliśmy dostrzec na rynku restauracyjnym wyraźny trend wzrostowy.

✅Mimo kolejnych regulacji zmniejszających dochodowość biznesu gastronomicznego, restauracje radziły sobie coraz lepiej – powiedział Zbigniew Kmieć, Główny Ekspert ZPP ds. rolnictwa i żywności – Polacy byli coraz zamożniejsi i zaczęli częściej jadać na mieście, co miało bezpośrednie przełożenie na rozwój tego rynku.

Z uwagi na reperkusje pandemii koronawirusa, istnieje gigantyczne ryzyko nie tylko przerwania tego trendu, lecz wręcz załamania rynku gastronomii w Polsce. Sami przedsiębiorcy z branży pesymistycznie oceniają perspektywy dla branży w najbliższym okresie, podkreślając że mogą być zmuszeni do podejmowania najtrudniejszych decyzji, w tym tych o zamknięciu lokali.

Mając na uwadze trudną sytuację, szereg państw zdecydował się na objęcie gastronomii jednolitą, niską stawką VAT. Zdecydowały się na to m.in. Niemcy, Grecja, czy Bułgaria, zaś Rumunia rozważa objęcie gastronomii stawką 0%.

✅Również w Polsce powinniśmy podjąć taką decyzję – podkreśla Cezary Kaźmierczak.

Warto zauważyć, że zgodnie z nową matrycą VAT usługi gastronomiczne już są co do zasady objęte stawką 8%. Niestety, od reguły tej funkcjonuje szereg wyjątków.

✅Regularną, wyższą stawką objęte jest m.in. serwowanie napojów bezalkoholowych i alkoholowych, czy potraw z owocami morza – przypomniał Jakub Bińkowski, dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji ZPP – Z uwagi na strukturę przychodów punktów gastronomicznych, lecz również logikę systemu, zasadne byłoby objęcie całej gastronomii jednolitą stawką 8% bez wyjątków.

Eksperci ZPP podkreślają niepowtarzalny charakter usług gastronomicznych i ich pracochłonność. Wprowadzenie jednej, niskiej stawki VAT na wszystko w gastronomii doprowadziłoby do zwiększenia dochodowości restauracji. Dodatkowy zysk częściowo wróciłby do Skarbu Państwa w ramach podatku dochodowego, mógłby również zostać wykorzystany na spłatę subwencji udzielonych przez PFR.

Źródło: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

 

Ryczałt a może jednak VAT?
Czytaj więcej
22.06.2020

Ryczałt a może jednak VAT?

Dzień dobry przy Poniedziałku.


☁️Za oknem dosyć pochmurno, a u nas na tapecie ciekawy case, który przewija się nie tylko u nas w Kancelarii, ale we wszystkich jakie znam, czyli CO WYBRAĆ RYCZAŁT CZY VAT❓


Pora się z tym tematem rozprawić, rozwikłać dylemat czy ryczałt czy jednak VAT i dlatego jesteśmy my ekipa Kancelarii Hejne & Zaremba, która dokładnie wytłumaczy Wam różnicę pomiędzy tymi określeniami.


A zatem mam nadzieję, że jeśli jesteś przedsiębiorcą i czytasz to o czym opowiadam poniżej, wówczas nigdy więcej idąc do swojej księgowej/księgowego nie zadasz standardowego pytania Ryczałt czy VAT.????


Za chwilę dowiesz się, że tu nie ma wyboru, nie ma wyjścia, gdyż są to dwa odmienne podatki i nie można tak po prostu sobie którykolwiek wybrać.


✅Czym zatem jest ryczałt?


Ryczałt jest odmianą podatku dochodowego i jest jednym z czterech podstawowych form opodatkowania takich jak: zasady ogólne, podatek liniowy, karta podatkowa.


Nie każdy podatnik może skorzystać z tej formy opodatkowania, wszystko zależy od tego czym się zajmuje i jeśli ustawa nie wyklucza korzystania z tej formy, to śmiało możemy się według niej rozliczać.
Ryczałt jest nietypową formą rozliczeń polegającą na tym, że podatek płacimy od przychodu, czyli od tego co uzyskaliśmy wystawiając fakturę czy paragon klientowi.


Czy ta forma rozliczeń jest korzystna? Bardzo często owszem jest, gdyż stawki ryczałtu bywają bardzo atrakcyjne i są następujące: 3%, 5.5%, 8.5%.,12,5% 17%, 20%.


✅ Czym jest podatek VAT?
– podatek od wartości dodanej, podatek pośredni, pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami, którego konstrukcja zakłada brak kaskadowego nakładania się podatku poprzez zastosowanie mechanizmu odliczenia podatku pobranego w poprzednich etapach obrotu


Zatem zgłoszenie podatnika do VAT jest zupełnie innym procesem i nie ma nic wspólnego z wyżej omawianym ryczałtem.


Czy każdy musi być vatowcem❓


Absolutnie nie każdy, tutaj również jak to moje ulubione słowo brzmi" to zależy" czym się zajmujemy i jakie obroty generujemy w ciągu roku podatkowego.

 


❓Zatem czy mamy wybór pomiędzy ryczałtem a vatem❓


Przykro mi, ale nie❗️ To pytanie zupełnie nie powinno istnieć, gdyż tutaj nie mamy żadnego wyboru ;)


Podsumowując mam nadzieję, że dzięki temu artykułowi następnym razem zabłyśniesz będąc u swojej księgowej/księgowego i nigdy takiego pytania nie zadasz, albo co możesz zrobić najlepiej to to, że będąc w jej towarzystwie zażartujesz z tego tematu, a gwarantuję Ci że punkty u księgowej/księgowego zdobyte/


Dobrego poniedziałku.

Księgowa kolegi
Czytaj więcej
08.06.2020

Księgowa kolegi

Księgowa kolegi? 

Sądzę, że dzisiejszy wpis wywoła duży usmiech na twarzy wszystkim księgowym, a przede wszystkim właścicielom biur rachunkowym, ale liczę też na to, ze poprzez wyrażenie mojej opinii o dzisiejszej niezwykłej bohaterce, część przedsiębiorców zastanowi się 3 razy zanim znowu wypowie słowa "księgowa kolegi".

Jak wiadomo każda branża, ma swój język, swoje życiowe przykłady, podobne dylematy, przeciwności losu, swoje żarty i tak też jest właśnie z branżą księgową. 

Nie znam właścieciela biura rachunkowego, księgowej czy księgowego w Polsce (a uwierzcie mi znam ich całkiem sporo), aby nie usłyszeli chociaż jeden jedyny raz w swoim życiu wyrażenia "księgowa kolegi".

Słyszymy bardzo często o tej mistycznej postaci podczas rozmów na temat, czy dany koszt możemy zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów, czy też nie możemy (w języku księgowym do KUP- koszty uzyskania przychodu)

 

Gdy doradzamy klientom, analizujemy czy dany koszt powinien, czy też nie powinien być zakwalifikowany do KUP, wtedy własnie słyszymy to magiczne "Pani Żaneto, ale księgowa kolegi to wrzuciła mu w koszty" :)

Tak tak, księgowa kolegi jest nieustraszona :)

 

Dlaczego w ogóle warto o tym mówić?

 

A no dlatego, gdyż często my księgowi, gdy słyszymy te słowa pojawia się w nas mówiąc delikatnie mała irytacja, ponieważ księgowa kolegi całkowicie podważa nasze zdanie na temat kwalifikowalnosci kosztu do KUP.

Ja osobiście uwielbiam rozmawiać, dewagować, pomagać w tym temacie, ale gdy słyszę magiczne słowo księgowa kolegi, pojawia się u mnie już nie irytacja, gdyż w swojej karierze zawodowej osiągnęłam już wiele i nauczyłam się doskonale opanowywać negatywne emocje, ale wywołuje to mój uśmiech na twarzy.

Dlaczego? Dlatego, ponieważ mnie osobiście nie interesuje fakt, co ma do powiedzenia księgowa kolegi, a zdecydowanie wolę opierać się na przepisach podatkowych, interpretacjach, czy orzecznictwach. 

Zatem podsumowując, proszę wszystkich przedsiębiorców, którzy czytają ten wpis o zaufanie dla nas księgowych czy doradców podatkowych.

Skoro wybraliście daną kancelarię podatkową, biuro rachunkowe, tzn. że podpisując z nimi umowę zaufaliście im, a zatem posłuchajcie proszę co mamy Wam do powiedzenia, postarajmy się wspólnie obrać bezpieczny kierunek, bo uwierzcie, gdy pojawi się któregoś pięknego dnia przemiła Pani bądź Pan z Urzędu skarbowego, aby zweryfikować to co do kosztów zakwalifikowaliśmy, wówczas księgowa kolegi nam nie pomoże....

Ale może jednak pomoże? Moi drodzy, bardzo Was proszę o to abyśmy wspólnie poszukali księgowej kolegi!!

 

Poniżej przedstawiam dane faktyczne na temat jej nadzwyczajnej osoby:

 • na pewno jest kobietą, ponieważ ani ja, ani moi znajomi nie słyszeli o księgowym kolegi, zawsze wymieniana jest tutaj płeć żeńska,
 • jest kobietą niesamowicie odważną,
 • jest bardzo kreatywna,
 • lekką ręką kwalifikuje do kosztów uzyskania przychodów praktycznie wszystkie wydatki klienta, w tym np. rower stacjonarny, by przedsiębiorca mógł swobodnie dojechać do klienta, wycieczkę do Egiptu dla całej rodziny,
 • kontrole z urzędu skarbowego są dla niej niestraszne,
 • za jej udziałem żaden przedsiębiorca nie musi płacić podatków.

Od wielu lat moim marzeniem jest to, aby ją poznać, aby ją dotknąć i zobaczyć, że faktycznie jest prawdziwa!

Proszę pomóżcie mi ją poszukać i udostępnijcie ten post!

Dziekuję i życzę dobrego tygodnia!

Przejrzyjmy swoje ubezpieczenia!
Czytaj więcej
04.06.2020

Przejrzyjmy swoje ubezpieczenia!

Dzisiejsze popołudnie spędzone w miejscu niesamowicie wyjątkowym, gdzie w towarzystwie książek, aromatycznej herbaty oraz wyśmienitego deseru można spędzić czas bardzo przyjemnie.
Ja wprawdzie książki nie czytałam, gdyż czas umilał mi Szanowny kolega Ubezpieczenia Maciej Wylandowski, który w sposób bardzo konkretny uświadomił mi, ze muszę przejrzeć swoje wszystkie polisy ubezpieczeniowe! Dobrego dnia/

Tymczasowe zniesienie zakazu handlu w niedzielę? My jesteśmy na tak!
Czytaj więcej
04.06.2020

Tymczasowe zniesienie zakazu handlu w niedzielę? My jesteśmy na tak!

Rada Przedsiębiorczości apeluje o czasowe zniesienie zakazu handlu w niedziele.

Dziewięć organizacji przedsiębiorców apeluje o otwarcie sklepów w niedziele w czasie stanu zagrożenia epidemicznego oraz przez 180 dni po jego odwołaniu.

✅Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Polska Rada Biznesu, ABSL, Pracodawcy RP, BCC, Związek Banków Polskich oraz Związek Rzemiosła Polskiego, które tworzą Radę Przedsiębiorczości, przekonują, że odmrażanie gospodarki, w momencie gdy pandemia wcale się nie kończy, ma jeden cel - ratowanie miejsc pracy i firm przed bankructwami. Jest to sytuacja absolutnie wyjątkowa, nie tylko ekonomicznie, ale i społecznie. Aby zminimalizować nadchodzący kryzys, a jednocześnie ochronić zdrowie Polaków, musimy poszukiwać odważnych rozwiązań.

Zamknięcie centrów handlowych doprowadziło tysiące firm i ich pracowników do dramatycznej sytuacji. Z dnia na dzień ich miejsca pracy zostały zamknięte, a firmy z każdym dniem traciły przychody. Ucierpiała na tym nie tylko branża handlowa, ale także dostawcy, podwykonawcy, gastronomia itd. To jedna z branż najciężej doświadczonych skutkami pandemii. Już wiemy, że w tym roku ich wyniki będą dużo niższe od zakładanych, co boleśnie odczują nie tylko pracownicy, ale cała gospodarka. Każdy impuls, który pozwoli branży handlowej nadrobić straty, jest dziś na wagę złota.

✅Otwarcie wreszcie galerii handlowych pozwoliłoby firmom powoli podnosić się z tej trudnej sytuacji. Jednak, choć centra są otwarte, to ryzyko zakażenia nie minęło. Wielu klientów, robiących zakupy w jednym czasie, oznacza zwiększone ryzyko dla zdrowia. Dlatego w naszym wspólnym interesie jest, aby czas pracy galerii handlowych był jak najdłuższy.

Rada Przedsiębiorczości apeluje więc o otwarcie sklepów w niedzielę w czasie stanu zagrożenia epidemicznego oraz przez 180 dni po jego odwołaniu. Zawieszenie zakazu handlu pozwoli ochronić większą liczbę miejsc pracy w handlu i branżach ściśle z nim współpracujących, zwiększy sprzedaż oraz poprawi bezpieczeństwo sanitarne w czasie zakupów.

Oczywiście ważne jest również zabezpieczenie interesów pracowników. Wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę miało właśnie taki cel. Wierzymy jednak, że podejmując dialog ze związkami zawodowymi, jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązania przychylne interesom pracowników, które jednocześnie uratują miejsca pracy Polaków i ograniczą ryzyko epidemiczne - podkreśla Rada Przedsiębiorczości.

Źródło:Konfederacja Lewiatan

To jak to jest z tą motywacją do pracy?
Czytaj więcej
01.06.2020

To jak to jest z tą motywacją do pracy?

Poniedziałkowo motywująco :) 

Mój dzisiejszy post jest efektem piątkowego spotkania ze znajomymi, którzy również prowadzą biuro rachunkowe w jednym z Polskich miast.


Zadano mi więc pytanie: "Żaneta jak TY motywujesz zespół, aby chciał pracować?"


Ha! Pytanie dla mnie bardzo ważne, bo w zasadzie od kiedy prowadzę firmę nie robię nic innego jak udoskonalam cały ten proces.

I odpowiem tak jak myślę, jak czuję.... nie książkowo, a z sercem.


Można w życiu przeczytać wiele książek o motywowaniu zespołu, można skończyć wiele kursów, można odbyć wiele rozmów z mentorami, coachami, ale jak dla mnie najważniejsze to jest to, aby przede wszystkim być świadomym tego jakim jest się szefem i też zadać sobie pytanie, czy chciałbyś/chciałabyś mieć takiego szefa jakim Ty jesteś?


Pamiętam jak na początku mojej kariery księgowej mój ówczesny szef wiele razy mi powtarzał: "Żaneta pamiętaj klient jest najważniejszy". Miałam wtedy 20 pare lat i w zasadzie to był początek mojej kariery w księgowości i na prawdę wierzyłam w te słowa. I tak jak klient przyniósł mi dokumenty 20 dnia miesiąca o godzinie 13:00, to nawet nie odważyłam się wyjść z pracy o 15:00, tylko siedziałam do późnych godzin wieczornych, aby klientowi podać wyniki, bo przecież on był najważniejszy!
Nie buntowałam się w zasadzie wcale, bo nie miałam żadnego innego przykładu jak powinnam pracować, zatem na tamten moment wydawało mi się to całkowicie normalne. Faktem jest to, że w tamtym czasie nie posiadałam rodziny i dzieci, jedynie studia zaoczne były moim bardzo obciążającym zajęciem, więc nie miałam nawet powodu by się z tymi myślami bić. Oczywiście o odebraniu nadgodzin nie było mowy.


Następnie trafiałam na różnych innych pracodawców, jeden u którego pracowałam zaledwie 9 miesięcy (na czas zastepstwa jednej z dziewczyn) tak wspaniale mnie potraktował, że na zakończenie współpracy otrzymałam premię w wysokości 3 pensji... i słowo dziękuję! Zespół pożegnał mnie w taki sposób, że to tej pory pamiętam łzy rozpaczy. Był to dla mnie ogromny szok, gdyż pierwszy raz w życiu ktoś mnie tak docenił.

Na końcu mojej drogi pracownika trafiłam na firmę, która dała mi w zasadzie wszystko o czym można marzyć!! Przede wszystkim dali mi ogromne zaufanie, szacunek, dzięki tej firmie mogłam rozwinąć skrzydła! Szkolenia, spotkania integracyjne, ciekawe projekty w pracy, dobrą płacę, zrozumienie, stanowisko kierownika w bardzo młodym wieku (ale przy tym dużą odpowiedzialność), a nawet możliwość uczestniczenia w oficjalnym wejściu na giełdę tej spółki (całym zespołem pojechaliśmy do Warszawy na GPW patrząc jak Prezes odbiera stateutkę), ale co też najważniejsze, w tej firmie na szczęście mogłam zostać szczęśliwą i spokojną mamą, bez obaw czy ta praca będzie na mnie czekac czy nie. Oczywiście, że ją miałam wszyscy na mnie czekali!


Wojtku, Michale dziękuję Wam bardzo za wszystko! To chyba ja nigdy Wam nie podziękowałam, a dzisiaj przy okazji pisania tego postu to czynię, bo wiem że gdyby nie firma do której oboje mnie przyjęliście (pamiętam jak dziś moją rozmowę kwalifikacyjną :) mega się stresowałam :)) to pewnie nie byłabym tak szybko w tym miejscu, w którym jestem. Dziękuję!!!! Wiecie, że jesteście wspaniali?


Odchodząc z tej firmy otwierając, biuro rachunkowe wiedziałam już jaki zespół chciałabym stworzyć. Obiecałam sobie, że zrobię wszystko, aby osoby które będą u mnie pracować czuły się tak jak ja czułam się w firmie moich marzeń.

Dziś też wiem, że dla mnie to zespół jest najważniejszy, bo, jeśli zadbam, o nich to oni wówczas zadbają o klientów. 

Czy mi się to udało? Nie mogę tego ocenić sama, tutaj trzeba byłoby zapytać mój zespół :) Ale myślę sobie nieskromnie, że czuję się w dużej zgodzie z samą sobą, że najnormalniej w świecie dziś z pełną świadomością mówię tak. Czuję, po moim zespole, po ich uśmiechach, po tym jak się lubią, jak integrują, jak wspólnie rozmawiają, jedzą wspólne obiady, po tym jak lubią wspólne imprezy organizowane już teraz co kwartał, jak chętnie uczestniczą w konkursach wewnętrznych których mamy sporo, jak wzajemnie się szanują i pomagają sobie, jak wspólnie ze mną kupują kosmetyki przez internet w trakcie pracy i wiedzą, że nie mam z tym najmniejszego problemu :), jak wiedzą, że zawsze w trakcie pracy mogą załatwić swoje sprawy prywatne, że dbam o ich zdrowie poprzez organizowane masaże, kupione abonamenty sportowe, czy pakiety zdrowotne, czy co tydzień owoce, że dbam o ich rozwój, i że wiedzą iż jestem im bardzo wdzięczna za wszystko!

Czy jestem idealna? Oczywiście, że nie, ale mocno pracuję, aby być coraz to lepszym szefem i człowiekiem.


Ktoś mi kiedyś powiedział :"Ja nie wiem Żaneta daje ludziom kasę a oni i tak nie chcą pracować nie mają motywacji". I tu właśnie jest klucz. Oczywiście, że ludzie przychodzą do pracy dla pieniędzy! Każdy chce zarobić pieniądze to całkowicie normalnie, ale pytanie czy to najważniejsze? Otóż moim zdaniem nie, bo oprócz pieniędzy musi się jeszcze wydarzyć " to coś" ale to coś każdy musi odkryć sam!


A na koniec zadam Ci pytanie drogi Szefie? 


Czy jesteś takim szefem, o jakim byś marzył gdybyś był jego pracownikiem? I z tym pytaniem szczerze Ciebie zostawiam na caaaaały tydzień, życząc Ci tego, abyś miał zespół marzeń jaki ja mam obecnie.


Dobrego poniedziałku dla wszystkich!!

 

Tarcza antykryzysowa 3.0
Czytaj więcej
19.05.2020

Tarcza antykryzysowa 3.0

      Większa liczba przedsiębiorców nie zapłaci ZUS

 • Tarcza 3.0 rozszerza (po raz kolejny) krąg podmiotów zwolnionych z należności do ZUS. Tym razem o zwolnienie z opłacania składek (za kwiecień i maj) będą mogły ubiegać się osoby opłacające je na własne ubezpieczenia, których przychód był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (czyli 15 681 zł). Warunkiem jest to, by ich dochód z tej działalności, uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie, nie był wyższy niż 7 tys. zł. Skorzystają na tym przedsiębiorcy, którzy mają duże koszty prowadzenia działalności, a jednocześnie ich dochód nie jest wysoki.,
 • Kolejna grupa zyskująca na nowej tarczy to osoby korzystające z ulgi na start. One będą mogły ubiegać się o zwolnienie z ubezpieczenia zdrowotnego (za kwiecień i maj). Osoby te muszą jednak rozpocząć prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r., a ich przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie, nie może być wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (15 681 zł). Gdyby przychód był jednak wyższy, możliwość skorzystania z pomocy będzie uzależniona od dochodu uzyskanego w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie. Nie może on być wyższy niż 7 tys. zł.,
 • Wydłużenie terminów obowiązujących przedsiębiorców z tytułu sprawozdań oraz obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o odpadach – szereg przepisów ułatwiających wywiązywanie się z obowiązków firmom gospodarującym odpadami (m.in. w zakresie rejestru Bazy Danych Odpadowych),

 • Mikropożyczka - będą mogli z niej skorzystać również Ci podatnicy, którzy mieli działalność przed 1 kwietnia 2020 roku.

 • Podatek od seriali”
  W ustawie o kinematografii wprowadzona zostaje nowa danina publiczna w postaci 1,5% przychodu uzyskanego z opłat umożliwiających korzystanie z portali usług medialnych (portale świadczące usługi VOD) w Polsce na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. (NETFLIX), zatem proszę się nie zdziwić, że Netflix delikatnie podniesie opłaty,

 • Zniesienie opłat za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych - ma to być pomoc dla działalności turystycznych,

 • Tarcza 3.0 znosi też zawieszenie terminów procesowych i sądowych, wprowadzone na czas epidemii.To oznacza rozpoczęcie bądź wznowienie biegu tych terminów. Zaktualizuje się obowiązek zachowania terminu choćby wniesienia apelacji.
Tarcza antykryzysowa 2.0
Czytaj więcej
19.05.2020

Tarcza antykryzysowa 2.0

↘️↘️Tarcza Antykryzysowa 2.0 - nowe instrumenty wsparcia z ZUS

✏️Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazał nowe rozwiązania przewidziane w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0.

Nowe rozwiązania przewidują rozszerzenie pomocy dla przedsiębiorców oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne w zakresie:

???? świadczenia postojowego, które:
????będzie mogło być wypłacone ponownie, ale nie więcej niż trzy razy,
????będzie mogło być wypłacone po raz kolejny na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono już wcześniej świadczenie postojowe,
????będzie mogło być wypłacone po raz kolejny, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.
Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego będzie oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

W przypadku świadczeń postojowych dla osób prowadzących działalność przyznawanych po raz pierwszy (również tych, w sprawie których wnioski zostały już złożone od 1 kwietnia 2020 r.) nie będzie obowiązywał warunek granicznej kwoty przychodu czyli warunek, że przychód uzyskany w miesiącu przed miesiącem, w którym składany jest wniosek o świadczenie postojowe, nie może przekroczyć kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

W przypadku świadczeń postojowych dla osób realizujących umowy cywilnoprawne przyznawanych po raz pierwszy, będzie obowiązywał warunek wykonywania umowy zawartej przed 1 kwietnia a nie jak dotychczas przed 1 lutego.

????zwolnienia z opłacania składek za okres marzec, kwiecień i maj 2020 r., które będzie:
????rozszerzone na firmy zatrudniające od 10 do 49 osób,
????rozszerzone o płatników będących spółdzielnią socjalną.
W przypadku firm zatrudniających od 10 do 49 osób, zwolnieniem będzie objęte 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

Zarówno w przypadku firm zatrudniających od 1 do 9 osób jak i dla firm zatrudniających od 10 do 49 osób, zwolnienie będzie przysługiwało płatnikowi składek, który rozpoczął prowadzenie działalności:

????przed dniem 1 lutego 2020 r. i który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
????w okresie od 1 lutego do 29 lutego i który na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
????w okresie od 1 marca do 31 marca i który na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych.
Do liczby ubezpieczonych nie będzie się wliczać pracowników młodocianych.

Natomiast płatnik składek - spółdzielnia socjalna będzie mogła być całkowicie zwolniona z obowiązku opłacania składek za okres marzec, kwiecień i maj 2020 r. wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli była zgłoszona jako płatnik składek w ZUS przed dniem 1 kwietnia 2020 r. bez względu na liczbę zatrudnianych osób.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, płatników zatrudniających od 1 do 49 osób zwolnienie za marzec będzie można również uzyskać jeśli składka za ten miesiąc została już opłacona.

????odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r.
Rozwiązanie to będzie przeznaczone dla płatników składek, którzy mają trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19. Będą oni mogli skorzystać z odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę od składek za okres od stycznia 2020 r. Ulga ta będzie dotyczyła wszystkich płatników składek - nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.

Odstąpienie od pobierania odsetek będzie możliwe w sytuacji, gdy:

????składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności i w związku z tym powstały odsetki;
????nie zostały jeszcze opłacone składek, a upłynął już ich termin płatności.

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Przedsiębiorca chroniony jak konsument
Czytaj więcej
04.05.2020

Przedsiębiorca chroniony jak konsument

W dniu 26 lutego 2020 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych. Tematyka posiedzenia objęła omówienie zmian w Kodeksie cywilnym oraz ustawie o prawach konsumenta wchodzących w życie od 1 czerwca br. W wyniku wprowadzonych zmian przepisów - jednoosobowe firmy osób fizycznych uzyskają ochronę przewidzianą dla konsumentów w zakresie stosowania klauzul niedozwolonych prawem, rękojmi za wady oraz możliwości odstąpienia od umowy zawartej elektronicznie lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

 

Posiedzeniu przewodniczył Marek Niedużak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele organizacji pracodawców, Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowany był przez Elżbietę Lutow i Jarosława Romaniuka z Zespołu Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Jak wynika ze zmian Kodeksu cywilnego, określone uprawnienia, dotąd przyznawane konsumentom, będą także stosowane wobec przedsiębiorców osób fizycznych zawierających umowy bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą. Warunkiem jest, aby z ich treści wynikało, że nie posiadają one dla nich charakteru zawodowego. Ma to przede wszystkim wynikać z przedmiotu wykonywanej działalności, określonej w CEiDG.

 

Uczestnicy spotkania zgodnie twierdzili, że nowe przepisy budzą wątpliwości i mogą być różnie interpretowane przez obie strony transakcji. Zwracano uwagę, że przy praktyce nadmiernego rozbudowywania przez przedsiębiorców wpisów PKD, określających nie tylko faktycznie prowadzoną działalność, nowe przepisy będzie można stosować w każdej działalności. Najwięcej problemów zgłaszano w związku z umowami zawieranymi na odległość (e-commers) oraz leasingu. Nie wiadomo, jak rozstrzygać, czy dany zakup jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Postulowano wydanie przez Ministerstwo Rozwoju objaśnień, które rozwiałyby zgłaszane wątpliwości.

 

Elżbieta Lutow zwróciła uwagę, że potrzebne jest rozstrzygnięcie, co w praktyce oznacza, że „dana umowa będzie miała charakter zawodowy”, tak aby wyraźnie wyjaśnić, że chodzi wyłącznie o zakupy produktów lub usług, w przypadku których nabywca występuje jako profesjonalista i jest zdolny w momencie zakupu prawidłowo ocenić jakość i cechy nabywanego przedmiotu. Tak aby nie interpretowano tego przepisu na niekorzyść nabywców.

 

Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju przyjęli uwagi uczestników spotkania i zadeklarowali podjęcie działań prowadzących do usunięcia zgłaszanych wątpliwości przed wejściem w życie nowych przepisów.

 

Link na Facebooku

 

Źródło: Związek Rzemiosła Polskieg

Kancelaria Usług Księgowych Hejne S.K.

ul. Pilotów 19 U 4-5,
80-460 Gdańsk

sekretariat@hejne.pl

58 58 58 913